CN8 / NC8 - 2023 91 CN8 / NC8 - 2023 - SK 93

CN8 / NC8 - 2023 - SK

I-Way To Customs

92. KAPITOLA
HUDOBN√Č N√ĀSTROJE; ńĆASTI A S√öńĆASTI A PR√ćSLU҆ENSTVO T√ĚCHTO N√ĀSTROJOV

92.01 Klav√≠ry a pian√≠na, vr√°tane automatick√Ĺch; ńćembal√° a ostatn√© strunov√© n√°stroje s klaviat√ļrou    
Pian√≠na    
Nové 9201 10 10 (PCE)
PouŇĺit√© 9201 10 90 (PCE)
Krídla 9201 20 00 (PCE)
Ostatn√© 9201 90 00  
92.02 Ostatn√© strunov√© hudobn√© n√°stroje (napr√≠klad gitary, husle, harfy)    
Sl√°ńćikov√©    
Husle 9202 10 10 (PCE)
Ostatné 9202 10 90 (PCE)
Ostatn√©    
Gitary 9202 90 30 (PCE)
Ostatné 9202 90 80 (PCE)
92.05 Dychov√© hudobn√© n√°stroje (napr√≠klad p√≠Ň°Ň•alov√© organy s klaviat√ļrou, akorde√≥ny, klarinety, tr√ļbky, gajdy), in√© ako orchestri√≥ny a mechanick√© hracie skrinky (verkl√≠ky)    
Dychové nástroje plechové 9205 10 00 (PCE)
Ostatn√©    
Akorde√≥ny (Ň•ahacie harmoniky) a podobn√© n√°stroje 9205 90 10 (PCE)
F√ļkacie harmoniky 9205 90 30 (PCE)
P√≠Ň°Ň•alov√© organy s klaviat√ļrou; harm√≥ni√° a podobn√© n√°stroje s klaviat√ļrou a vońĺn√Ĺmi kovov√Ĺmi jaz√Ĺńćkami 9205 90 50  
Ostatn√© 9205 90 90  
92.06 Bicie hudobn√© n√°stroje (napr√≠klad bubny, bubienky, xylof√≥ny, ńćinely, kastanety, marakasy) 9206 00 00  
92.07 Hudobn√© n√°stroje, ktor√Ĺch zvuk sa tvor√≠ alebo sa mus√≠ zosilniŇ• elektricky (napr√≠klad organy, gitary, akorde√≥ny)    
Kl√°vesov√© hudobn√© n√°stroje, in√© ako akorde√≥ny    
Organy 9207 10 10 (PCE)
Digitálne klavíry 9207 10 30 (PCE)
Syntetiz√°tory 9207 10 50 (PCE)
Ostatn√© 9207 10 80  
Ostatn√©    
Gitary 9207 90 10 (PCE)
Ostatn√© 9207 90 90  
92.08 Hracie skrinky, orchestri√≥ny, mechanick√© hracie skrinky (verkl√≠ky), mechanick√© spievaj√ļce vt√°ky, hracie p√≠ly a ostatn√© hudobn√© n√°stroje nezatrieden√© do ostatn√Ĺch poloŇĺiek tejto kapitoly; v√°bnińćky vŇ°etk√Ĺch druhov; p√≠Ň°Ň•alky, h√ļkańćky a ostatn√© dychov√© sign√°lne n√°stroje    
Hracie skrinky 9208 10 00  
Ostatn√© 9208 90 00  
92.09 ńĆasti, s√ļńćasti a pr√≠sluŇ°enstvo hudobn√Ĺch n√°strojov (napr√≠klad mechanizmy hrac√≠ch skriniek, karty, kot√ļńće a valńćeky na mechanicky hraj√ļce pr√≠stroje); metron√≥my a ladińćky vŇ°etk√Ĺch druhov    
Struny na hudobn√© n√°stroje 9209 30 00  
Ostatn√©    
ńĆasti, s√ļńćasti a pr√≠sluŇ°enstvo klav√≠rov a pian√≠n 9209 91 00  
ńĆasti, s√ļńćasti a pr√≠sluŇ°enstvo hudobn√Ĺch n√°strojov poloŇĺky¬†9202 9209 92 00  
ńĆasti, s√ļńćasti a pr√≠sluŇ°enstvo hudobn√Ĺch n√°strojov poloŇĺky¬†9207 9209 94 00  
Ostatn√©    
ńĆasti, s√ļńćasti a pr√≠sluŇ°enstvo hudobn√Ĺch n√°strojov poloŇĺky¬†9205 9209 99 20  
Ostatn√©    
Metron√≥my a ladińćky 9209 99 40  
Mechanizmy hrac√≠ch skriniek 9209 99 50  
Ostatn√© 9209 99 70  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.