CN8 / NC8 - 2023   CN8 / NC8 - 2023 - SV 02

CN8 / NC8 - 2023 - SV

I-Way To Customs

KAPITEL 1
LEVANDE DJUR

01.01 Levande h√§star, √•snor, mulor och mul√•snor    
H√§star    
Renrasiga avelsdjur 0101 21 00 (PCE)
Andra    
För slakt 0101 29 10 (PCE)
Andra 0101 29 90 (PCE)
√Ösnor 0101 30 00 (PCE)
Andra 0101 90 00 (PCE)
01.02 Levande n√∂tkreatur och andra oxdjur    
N√∂tkreatur    
Renrasiga avelsdjur    
Kvigor (hondjur som inte har kalvat) 0102 21 10 (PCE)
Kor 0102 21 30 (PCE)
Andra 0102 21 90 (PCE)
Andra    
Av undersläktet Bibos eller av undersläktet Poephagus 0102 29 05 (PCE)
Andra    
Med en vikt av högst 80 kg 0102 29 10 (PCE)
Med en vikt h√∂gre √§n 80¬†kg men h√∂gst 160¬†kg    
För slakt 0102 29 21 (PCE)
Andra 0102 29 29 (PCE)
Med en vikt h√∂gre √§n 160¬†kg men h√∂gst 300¬†kg    
För slakt 0102 29 41 (PCE)
Andra 0102 29 49 (PCE)
Med en vikt h√∂gre √§n 300¬†kg    
Kvigor (hondjur som inte har kalvat)    
För slakt 0102 29 51 (PCE)
Andra 0102 29 59 (PCE)
Kor    
För slakt 0102 29 61 (PCE)
Andra 0102 29 69 (PCE)
Andra    
För slakt 0102 29 91 (PCE)
Andra 0102 29 99 (PCE)
Bufflar    
Renrasiga avelsdjur 0102 31 00 (PCE)
Andra    
Tamboskap 0102 39 10 (PCE)
Andra 0102 39 90 (PCE)
Andra    
Renrasiga avelsdjur 0102 90 20 (PCE)
Andra    
Tamboskap 0102 90 91 (PCE)
Andra 0102 90 99 (PCE)
01.03 Levande svin    
Renrasiga avelsdjur 0103 10 00 (PCE)
Andra    
V√§gande mindre √§n 50¬†kg    
Tamsvin 0103 91 10 (PCE)
Andra 0103 91 90 (PCE)
V√§gande 50¬†kg eller mer    
Tamsvin    
Suggor som fått grisar minst en gång och som väger minst 160 kg 0103 92 11 (PCE)
Andra 0103 92 19 (PCE)
Andra slag 0103 92 90 (PCE)
01.04 Levande f√•r och getter    
F√•r    
Renrasiga avelsdjur 0104 10 10 (PCE)
Andra    
Lamm (upp till ett år gamla) 0104 10 30 (PCE)
Andra 0104 10 80 (PCE)
Getter    
Renrasiga avelsdjur 0104 20 10 (PCE)
Andra 0104 20 90 (PCE)
01.05 Levande fj√§derf√§, n√§mligen h√∂ns av arten Gallus domesticus, ankor, g√§ss, kalkoner och p√§rlh√∂ns    
V√§gande h√∂gst 185¬†g    
H√∂ns av arten Gallus domesticus    
Kycklingar av honk√∂n f√∂r avel och fortplantning    
Värphöns 0105 11 11 (PCE)
Andra 0105 11 19 (PCE)
Andra    
Värphöns 0105 11 91 (PCE)
Andra 0105 11 99 (PCE)
Kalkoner 0105 12 00 (PCE)
Ankor 0105 13 00 (PCE)
Gäss 0105 14 00 (PCE)
Pärlhöns 0105 15 00 (PCE)
Andra slag    
Höns av arten Gallus domesticus 0105 94 00 (PCE)
Andra    
Ankor 0105 99 10 (PCE)
Gäss 0105 99 20 (PCE)
Kalkoner 0105 99 30 (PCE)
Pärlhöns 0105 99 50 (PCE)
01.06 Andra levande djur    
D√§ggdjur    
Primater 0106 11 00 (PCE)
Valar, delfiner och tumlare (däggdjur av ordningen Cetacea); manater och dugonger (däggdjur av ordningen Sirenia); sälar, sjölejon och valrossar (däggdjur av underordningen Pinnipedia) 0106 12 00 (PCE)
Kameler och andra kameldjur (Camelidae) 0106 13 00 (PCE)
Kaniner och harar    
Tamkaniner 0106 14 10 (PCE)
Andra 0106 14 90  
Andra 0106 19 00  
Reptiler (inbegripet ormar och sköldpaddor) 0106 20 00 (PCE)
F√•glar    
Rovfåglar 0106 31 00 (PCE)
Papegojfåglar (inbegripet papegojor, parakiter, arapapegojor och kakaduor) 0106 32 00 (PCE)
Strutsar; emuer (Dromaius novaehollandiae) 0106 33 00 (PCE)
Andra    
Duvor 0106 39 10 (PCE)
Andra 0106 39 80  
Insekter    
Bin 0106 41 00  
Andra 0106 49 00  
Andra 0106 90 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.