CN8 / NC8 - 2023 01 CN8 / NC8 - 2023 - SV 03

CN8 / NC8 - 2023 - SV

I-Way To Customs

KAPITEL 2
KÖTT OCH ÄTBARA SLAKTBIPRODUKTER

02.01 Kött av nötkreatur eller andra oxdjur, fĂ€rskt eller kylt    
Hela eller halva slaktkroppar 0201 10 00  
Andra styckningsdelar med ben    
Kompenserade kvartsparter 0201 20 20  
Framkvartsparter, sammanhĂ€ngande eller avskilda 0201 20 30  
Bakkvartsparter, sammanhĂ€ngande eller avskilda 0201 20 50  
Andra slag 0201 20 90  
Benfritt kött 0201 30 00  
02.02 Kött av nötkreatur eller andra oxdjur, fryst    
Hela eller halva slaktkroppar 0202 10 00  
Andra styckningsdelar, med ben    
Kompenserade kvartsparter 0202 20 10  
Framkvartsparter, sammanhĂ€ngande eller avskilda 0202 20 30  
Bakkvartsparter, sammanhĂ€ngande eller avskilda 0202 20 50  
Andra slag 0202 20 90  
Benfritt kött    
Framkvartsparter, hela eller styckade i högst fem bitar, varje kvartspart i ett stycke; kompenserade kvartsparter i tvĂ„ stycken, av vilka den ena innehĂ„ller framkvartsparten hel eller styckad i högst fem bitar, och den andra, bakkvartsparten, utan filĂ©n, i en bit 0202 30 10  
Styckningsdelar av framkvartspart eller sida benĂ€mnda ”crop”, ”chuck and blade” och ”brisket” 0202 30 50  
Andra slag 0202 30 90  
02.03 Kött av svin, fĂ€rskt, kylt eller fryst    
FĂ€rskt eller kylt    
Hela eller halva slaktkroppar    
Av tamsvin 0203 11 10  
Annat 0203 11 90  
Skinka och bog samt delar dĂ€rav, med ben    
Av tamsvin    
Skinka och delar dĂ€rav 0203 12 11  
Bog och delar dĂ€rav 0203 12 19  
Annat 0203 12 90  
Annat    
Av tamsvin    
FramĂ€ndar och delar dĂ€rav 0203 19 11  
Rygg och delar dĂ€rav, med ben 0203 19 13  
Sida (randig) och delar dĂ€rav 0203 19 15  
Annat    
Benfritt 0203 19 55  
Annat 0203 19 59  
Annat 0203 19 90  
Fryst    
Hela eller halva slaktkroppar    
Av tamsvin 0203 21 10  
Annat 0203 21 90  
Skinka och bog samt delar dĂ€rav, med ben    
Av tamsvin    
Skinka och delar dĂ€rav 0203 22 11  
Bog och delar dĂ€rav 0203 22 19  
Annat 0203 22 90  
Annat    
Av tamsvin    
FramĂ€ndar och delar dĂ€rav 0203 29 11  
Rygg och delar dĂ€rav, med ben 0203 29 13  
Sida (randig) och delar dĂ€rav 0203 29 15  
Annat    
Benfritt 0203 29 55  
Annat 0203 29 59  
Annat 0203 29 90  
02.04 Kött av fĂ„r eller get, fĂ€rskt, kylt eller fryst    
Hela eller halva slaktkroppar av lamm, fĂ€rska eller kylda 0204 10 00  
Annat kött av fĂ„r, fĂ€rskt eller kylt    
Hela eller halva slaktkroppar 0204 21 00  
Andra styckningsdelar, med ben    
Korta framkvartsparter 0204 22 10  
”Chine(s) and/or best end(s)” (enkel/dubbelrygg) 0204 22 30  
”Culotte” 0204 22 50  
Annat 0204 22 90  
Benfritt kött 0204 23 00  
Hela eller halva slaktkroppar av lamm, frysta 0204 30 00  
Annat kött av fĂ„r, fryst    
Hela eller halva slaktkroppar 0204 41 00  
Andra styckningsdelar, med ben    
Korta framkvartsparter 0204 42 10  
”Chine(s) and/or best end(s)” (enkel/dubbelrygg) 0204 42 30  
”Culotte” 0204 42 50  
Annat 0204 42 90  
Benfritt kött    
Av lamm 0204 43 10  
Annat 0204 43 90  
Kött av get    
FĂ€rskt eller kylt    
Hela eller halva slaktkroppar 0204 50 11  
Korta framkvartsparter 0204 50 13  
”Chine(s) and/or best end(s)” (enkel/dubbelrygg) 0204 50 15  
”Culotte” 0204 50 19  
Annat    
Styckningsdelar med ben 0204 50 31  
Benfria styckningsdelar 0204 50 39  
Fryst    
Hela eller halva slaktkroppar 0204 50 51  
Korta framkvartsparter 0204 50 53  
”Chine(s) and/or best end(s)” (enkel/dubbelrygg) 0204 50 55  
”Culotte” 0204 50 59  
Annat    
Styckningsdelar med ben 0204 50 71  
Benfria styckningsdelar 0204 50 79  
02.05 Kött av hĂ€st, Ă„sna, mula eller mulĂ„sna, fĂ€rskt, kylt eller fryst    
FĂ€rskt eller kylt 0205 00 20  
Fryst 0205 00 80  
02.06 Ätbara slaktbiprodukter av nötkreatur, andra oxdjur, svin, fĂ„r, get, hĂ€st, Ă„sna, mula eller mulĂ„sna, fĂ€rska, kylda eller frysta    
Av nötkreatur eller andra oxdjur, fĂ€rska eller kylda    
För framstĂ€llning av farmaceutiska produkter 0206 10 10  
Andra    
Njurtapp och mellangĂ€rde 0206 10 95  
Andra 0206 10 98  
Av nötkreatur eller andra oxdjur, frysta    
Tunga 0206 21 00  
Lever 0206 22 00  
Andra    
För framstĂ€llning av farmaceutiska produkter 0206 29 10  
Andra    
Njurtapp och mellangĂ€rde 0206 29 91  
Andra 0206 29 99  
Av svin, fĂ€rska eller kylda 0206 30 00  
Av svin, frysta    
Lever 0206 41 00  
Andra 0206 49 00  
Andra slag, fĂ€rska eller kylda    
För framstĂ€llning av farmaceutiska produkter 0206 80 10  
Andra    
Av hĂ€st, Ă„sna, mula eller mulĂ„sna 0206 80 91  
Av fĂ„r och get 0206 80 99  
Andra slag, frysta    
För framstĂ€llning av farmaceutiska produkter 0206 90 10  
Andra    
Av hĂ€st, Ă„sna, mula eller mulĂ„sna 0206 90 91  
Av fĂ„r och get 0206 90 99  
02.07 Kött och Ă€tbara slaktbiprodukter av fjĂ€derfĂ€ enligt nr 0105, fĂ€rska, kylda eller frysta    
Av höns av arten Gallus domesticus    
Ostyckat, fĂ€rskt eller kylt    
Plockade och utan tarmar, med huvud och fötter (sĂ„ kallade 83 %-kycklingar) 0207 11 10  
Plockade och urtagna, utan huvud och fötter, men med hals, hjĂ€rta, lever och krĂ„s (sĂ„ kallade 70 %-kycklingar) 0207 11 30  
Plockade och urtagna, utan huvud och fötter och utan hals, hjĂ€rta, lever och krĂ„s (sĂ„ kallade 65 %-kycklingar), eller i annan form 0207 11 90  
Ostyckat, fryst    
Plockade och urtagna, utan huvud och fötter, men med hals, hjĂ€rta, lever och krĂ„s (sĂ„ kallade 70 %-kycklingar) 0207 12 10  
Plockade och urtagna, utan huvud och fötter och utan hals, hjĂ€rta, lever och krĂ„s (sĂ„ kallade 65 %-kycklingar), eller i annan form 0207 12 90  
Styckningsdelar samt slaktbiprodukter, fĂ€rska eller kylda    
Styckningsdelar    
Benfria 0207 13 10  
Med ben    
Halvor och kvarter 0207 13 20  
Hela vingar, med eller utan vingspetsar 0207 13 30  
Ryggben, hals, ryggben med hals, gump och vingspetsar 0207 13 40  
Bröst och delar dĂ€rav 0207 13 50  
Klubbor och delar dĂ€rav 0207 13 60  
Andra slag 0207 13 70  
Slaktbiprodukter    
Lever 0207 13 91  
Andra slag 0207 13 99  
Styckningsdelar samt slaktbiprodukter, frysta    
Styckningsdelar    
Benfria 0207 14 10  
Med ben    
Halvor och kvarter 0207 14 20  
Hela vingar, med eller utan vingspetsar 0207 14 30  
Ryggben, hals, ryggben med hals, gump och vingspetsar 0207 14 40  
Bröst och delar dĂ€rav 0207 14 50  
Klubbor och delar dĂ€rav 0207 14 60  
Andra slag 0207 14 70  
Slaktbiprodukter    
Lever 0207 14 91  
Andra slag 0207 14 99  
Av kalkon    
Ostyckat, fĂ€rskt eller kylt    
Plockade och urtagna, utan huvud och fötter, men med hals, hjĂ€rta, lever och krĂ„s (sĂ„ kallade 80 %-kalkoner) 0207 24 10  
Plockade och urtagna, utan huvud och fötter och utan hals, hjĂ€rta, lever och krĂ„s (sĂ„ kallade 73 %-kalkoner), eller i annan form 0207 24 90  
Ostyckat, fryst    
Plockade och urtagna, utan huvud och fötter, men med hals, hjĂ€rta, lever och krĂ„s (sĂ„ kallade 80 %-kalkoner) 0207 25 10  
Plockade och urtagna, utan huvud och fötter och utan hals, hjĂ€rta, lever och krĂ„s (sĂ„ kallade 73 %-kalkoner), eller i annan form 0207 25 90  
Styckningsdelar samt slaktbiprodukter, fĂ€rska eller kylda    
Styckningsdelar    
Benfria 0207 26 10  
Med ben    
Halvor och kvarter 0207 26 20  
Hela vingar, med eller utan vingspetsar 0207 26 30  
Ryggben, hals, ryggben med hals, gump och vingspetsar 0207 26 40  
Bröst och delar dĂ€rav 0207 26 50  
Klubbor och delar dĂ€rav    
UnderlĂ„r och delar dĂ€rav 0207 26 60  
Andra slag 0207 26 70  
Andra slag 0207 26 80  
Slaktbiprodukter    
Lever 0207 26 91  
Andra slag 0207 26 99  
Styckningsdelar samt slaktbiprodukter, frysta    
Styckningsdelar    
Benfria 0207 27 10  
Med ben    
Halvor och kvarter 0207 27 20  
Hela vingar, med eller utan vingspetsar 0207 27 30  
Ryggben, hals, ryggben med hals, gump och vingspetsar 0207 27 40  
Bröst och delar dĂ€rav 0207 27 50  
Klubbor och delar dĂ€rav    
UnderlĂ„r och delar dĂ€rav 0207 27 60  
Andra slag 0207 27 70  
Andra slag 0207 27 80  
Slaktbiprodukter    
Lever 0207 27 91  
Andra slag 0207 27 99  
Av ankor    
Ostyckat, fĂ€rskt eller kylt    
Plockade, avblodade, utan tarmar, men inte urtagna, med huvud och fötter (sĂ„ kallade 85 %-ankor) 0207 41 20  
Plockade och urtagna, utan huvud och fötter, men med hals, hjĂ€rta, lever och krĂ„s (sĂ„ kallade 70 %-ankor) 0207 41 30  
Plockade och urtagna, utan huvud och fötter och utan hals, hjĂ€rta, lever och krĂ„s (sĂ„ kallade 63 %-ankor), eller i annan form 0207 41 80  
Ostyckat, fryst    
Plockade och urtagna, utan huvud och fötter, men med hals, hjĂ€rta, lever och krĂ„s (sĂ„ kallade 70 %-ankor) 0207 42 30  
Plockade och urtagna, utan huvud och fötter och utan hals, hjĂ€rta, lever och krĂ„s (sĂ„ kallade 63 %-ankor), eller i annan form 0207 42 80  
Fet anklever, fĂ€rsk eller kyld 0207 43 00  
Andra slag, fĂ€rska eller kylda    
Styckningsdelar    
Benfria 0207 44 10  
Med ben    
Halvor och kvarter 0207 44 21  
Hela vingar, med eller utan vingspetsar 0207 44 31  
Ryggben, hals, ryggben med hals, gump och vingspetsar 0207 44 41  
Bröst och delar dĂ€rav 0207 44 51  
Klubbor och delar dĂ€rav 0207 44 61  
Ankpaletat 0207 44 71  
Andra slag 0207 44 81  
Slaktbiprodukter    
Lever, med undantag av fet anklever 0207 44 91  
Andra slag 0207 44 99  
Andra slag, frysta    
Styckningsdelar    
Benfria 0207 45 10  
Med ben    
Halvor och kvarter 0207 45 21  
Hela vingar, med eller utan vingspetsar 0207 45 31  
Ryggben, hals, ryggben med hals, gump och vingspetsar 0207 45 41  
Bröst och delar dĂ€rav 0207 45 51  
Klubbor och delar dĂ€rav 0207 45 61  
Ankpaletat 0207 45 71  
Andra slag 0207 45 81  
Slaktbiprodukter    
Lever    
Fet anklever 0207 45 93  
Andra slag 0207 45 95  
Andra slag 0207 45 99  
Av gĂ€ss    
Ostyckat, fĂ€rskt eller kylt    
Plockade, avblodade, inte urtagna, med huvud och fötter (sĂ„ kallade 82 %-gĂ€ss) 0207 51 10  
Plockade och urtagna, utan huvud och fötter, med eller utan hjĂ€rta och krĂ„s (sĂ„ kallade 75 %-gĂ€ss), eller i annan form 0207 51 90  
Ostyckat, fryst    
Plockade, avblodade, inte urtagna, med huvud och fötter (sĂ„ kallade 82 %-gĂ€ss) 0207 52 10  
Plockade och urtagna, utan huvud och fötter, med eller utan hjĂ€rta och krĂ„s (sĂ„ kallade 75 %-gĂ€ss), eller i annan form 0207 52 90  
Fet gĂ„slever, fĂ€rsk eller kyld 0207 53 00  
Andra slag, fĂ€rska eller kylda    
Styckningsdelar    
Benfria 0207 54 10  
Med ben    
Halvor och kvarter 0207 54 21  
Hela vingar, med eller utan vingspetsar 0207 54 31  
Ryggben, hals, ryggben med hals, gump och vingspetsar 0207 54 41  
Bröst och delar dĂ€rav 0207 54 51  
Klubbor och delar dĂ€rav 0207 54 61  
GĂ„spaletat 0207 54 71  
Andra slag 0207 54 81  
Slaktbiprodukter    
Lever, med undantag av fet gĂ„slever 0207 54 91  
Andra slag 0207 54 99  
Andra slag, frysta    
Styckningsdelar    
Benfria 0207 55 10  
Med ben    
Halvor och kvarter 0207 55 21  
Hela vingar, med eller utan vingspetsar 0207 55 31  
Ryggben, hals, ryggben med hals, gump och vingspetsar 0207 55 41  
Bröst och delar dĂ€rav 0207 55 51  
Klubbor och delar dĂ€rav 0207 55 61  
GĂ„spaletat 0207 55 71  
Andra slag 0207 55 81  
Slaktbiprodukter    
Lever    
Fet gĂ„slever 0207 55 93  
Andra slag 0207 55 95  
Andra slag 0207 55 99  
Av pĂ€rlhöns    
Ostyckat, fĂ€rskt, kylt eller fryst 0207 60 05  
Andra slag, fĂ€rska, kylda eller frysta    
Styckningsdelar    
Benfria 0207 60 10  
Med ben    
Halvor och kvarter 0207 60 21  
Hela vingar, med eller utan vingspetsar 0207 60 31  
Ryggben, hals, ryggben med hals, gump och vingspetsar 0207 60 41  
Bröst och delar dĂ€rav 0207 60 51  
Klubbor och delar dĂ€rav 0207 60 61  
Andra slag 0207 60 81  
Slaktbiprodukter    
Lever 0207 60 91  
Andra slag 0207 60 99  
02.08 Annat kött och Ă€tbara slaktbiprodukter, fĂ€rska, kylda eller frysta    
Av kanin eller hare    
Av tamkanin 0208 10 10  
Annat 0208 10 90  
Av primater 0208 30 00  
Av valar, delfiner och tumlare (dĂ€ggdjur av ordningen Cetacea); av manater och dugonger (dĂ€ggdjur av ordningen Sirenia); av sĂ€lar, sjölejon och valrossar (dĂ€ggdjur av underordningen Pinnipedia)    
Valkött 0208 40 10  
SĂ€lkött 0208 40 20  
Andra slag 0208 40 80  
Av reptiler (inbegripet ormar och sköldpaddor) 0208 50 00  
Av kameler och andra kameldjur (Camelidae) 0208 60 00  
Andra slag    
Av tama duvor 0208 90 10  
Av vilt, med undantag av kanin eller hare 0208 90 30  
Av ren 0208 90 60  
GrodlĂ„r 0208 90 70  
Annat 0208 90 98  
02.09 Svinfett, inte innehĂ„llande magert kött, och fjĂ€derfĂ€fett, inte utsmĂ€lta eller pĂ„ annat sĂ€tt extraherade, fĂ€rska, kylda, frysta, saltade, i saltlake, torkade eller rökta    
Av svin    
Underhudsfett av svin    
FĂ€rskt, kylt, fryst, saltat eller i saltlake 0209 10 11  
Torkat eller rökt 0209 10 19  
Svinfett, annat Ă€n sĂ„dant enligt nr 02091011 och nr 02091019 0209 10 90  
Av andra slag 0209 90 00  
02.10 Kött och Ă€tbara slaktbiprodukter, saltade, i saltlake, torkade eller rökta; Ă€tbart mjöl av kött eller slaktbiprodukter    
Kött av svin    
Skinka och bog, samt delar dĂ€rav, med ben    
Av tamsvin    
Saltat eller i saltlake    
Skinka och delar dĂ€rav 0210 11 11  
Bog och delar dĂ€rav 0210 11 19  
Torkat eller rökt    
Skinka och delar dĂ€rav 0210 11 31  
Bog och delar dĂ€rav 0210 11 39  
Annat 0210 11 90  
Sida (randig) och delar dĂ€rav    
Av tamsvin    
Saltat eller i saltlake 0210 12 11  
Torkat eller rökt 0210 12 19  
Annan 0210 12 90  
Annat    
Av tamsvin    
Saltat eller i saltlake    
Baconsidor och ”spencers” 0210 19 10  
Trekvartssida och mittbit 0210 19 20  
FramĂ€ndar och delar dĂ€rav 0210 19 30  
Rygg och delar dĂ€rav 0210 19 40  
Annat 0210 19 50  
Torkat eller rökt    
FramĂ€ndar och delar dĂ€rav 0210 19 60  
Rygg och delar dĂ€rav 0210 19 70  
Annat    
Benfritt 0210 19 81  
Annat 0210 19 89  
Annat 0210 19 90  
Kött av nötkreatur eller andra oxdjur    
Med ben 0210 20 10  
Benfritt 0210 20 90  
Andra slag, inbegripet Ă€tbart mjöl av kött eller slaktbiprodukter av kött    
Av primater 0210 91 00  
Av valar, delfiner och tumlare (dĂ€ggdjur av ordningen Cetacea); av manater och dugonger (dĂ€ggdjur av ordningen Sirenia); av sĂ€lar, sjölejon och valrossar (dĂ€ggdjur av underordningen Pinnipedia)    
Av valar, delfiner och tumlare (dĂ€ggdjur av ordningen Cetacea); av manater och dugonger (dĂ€ggdjur av ordningen Sirenia) 0210 92 10  
Andra    
Kött 0210 92 91  
Slaktbiprodukter 0210 92 92  
Ätbart mjöl av kött eller slaktbiprodukter av kött 0210 92 99  
Av reptiler (inbegripet ormar och sköldpaddor) 0210 93 00  
Annat    
Kött    
Kött av hĂ€st, saltat, i saltlake eller torkat 0210 99 10  
Kött av fĂ„r eller get    
Med ben 0210 99 21  
Benfritt 0210 99 29  
Av ren 0210 99 31  
Annat 0210 99 39  
Slaktbiprodukter    
Av tamsvin    
Lever 0210 99 41  
Andra 0210 99 49  
Av nötkreatur eller andra oxdjur    
Njurtapp och mellangĂ€rde 0210 99 51  
Andra 0210 99 59  
Andra    
FjĂ€derfĂ€lever    
Fet gĂ„s- eller anklever, saltad eller i saltlake 0210 99 71  
Annan 0210 99 79  
Andra 0210 99 85  
Ätbart mjöl av kött eller slaktbiprodukter av kött 0210 99 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.