CN8 / NC8 - 2023 04 CN8 / NC8 - 2023 - SV 06

CN8 / NC8 - 2023 - SV

I-Way To Customs

KAPITEL 5
PRODUKTER AV ANIMALISKT URSPRUNG, INTE N√ĄMNDA ELLER INBEGRIPNA N√ÖGON ANNANSTANS

05.01 M√§nniskoh√•r, obearbetat, √§ven tv√§ttat eller avfettat; avfall av m√§nniskoh√•r 0501 00 00  
05.02 Borst och andra h√•r av svin; h√•r av gr√§vling samt andra djurh√•r f√∂r borsttillverkning; avfall av s√•dana borst och h√•r    
Borst och andra h√•r av svin samt avfall av s√•dana h√•r 0502 10 00  
Andra slag 0502 90 00  
05.04 Tarmar, bl√•sor och magar av djur (andra √§n fiskar), hela eller i bitar, f√§rska, kylda, frysta, saltade, i saltlake, torkade eller r√∂kta 0504 00 00  
05.05 Skinn och andra delar av f√•glar, med kvarsittande fj√§drar eller dun, fj√§drar och delar av fj√§drar (√§ven med klippta kanter) samt dun, √§ven rengjorda, desinficerade eller behandlade i konserverande syfte men inte vidare bearbetade; mj√∂l och avfall av fj√§drar eller delar av fj√§drar    
Fj√§drar av s√•dana slag som anv√§nds f√∂r stoppnings√§ndam√•l; dun    
R√•a 0505 10 10  
Andra 0505 10 90  
Andra slag 0505 90 00  
05.06 Ben och kvicke, obearbetade, avfettade, enkelt preparerade (men inte tillformade), behandlade med syra eller befriade fr√•n gelatin; mj√∂l och avfall av dessa produkter    
Ossein samt ben behandlade med syra 0506 10 00  
Andra slag 0506 90 00  
05.07 Elfenben, sk√∂ldpadd, valbarder och valbardsborst, horn, hovar, kl√∂var, naglar, klor och n√§bbar, obearbetade eller enkelt preparerade men inte tillformade; mj√∂l och avfall av dessa produkter    
Elfenben; mj√∂l och avfall av elfenben 0507 10 00  
Andra slag 0507 90 00  
05.08 Korall och liknande material, obearbetade eller enkelt preparerade men inte vidare bearbetade; skal av bl√∂tdjur, kr√§ftdjur och tagghudingar samt ryggskal av bl√§ckfisk (os sepiae), obearbetade eller enkelt preparerade men inte tillformade; mj√∂l och avfall av dessa produkter    
√Ądelkorall (Corallium rubrum) 0508 00 10  
Andra 0508 00 90  
05.10 Ambra, b√§verg√§ll, sibet och mysk; spanska flugor; galla, √§ven torkad; k√∂rtlar och andra animaliska produkter som anv√§nds f√∂r beredning av farmaceutiska produkter, f√§rska, kylda, frysta eller tillf√§lligt konserverade p√• annat s√§tt 0510 00 00  
05.11 Animaliska produkter, inte n√§mnda eller inbegripna n√•gon annanstans; d√∂da djur enligt kapitlen 1 och 3, ol√§mpliga som livsmedel    
Sperma av nötkreatur eller andra oxdjur 0511 10 00 (PCE)
Andra slag    
Produkter av fisk eller av kr√§ftdjur, bl√∂tdjur eller andra ryggradsl√∂sa vattendjur; d√∂da djur enligt kapitel¬†3    
Fiskavfall 0511 91 10  
Andra slag 0511 91 90  
Andra    
Senor; avklipp och liknande avfall av oberedda hudar och skinn 0511 99 10  
Naturlig tv√§ttsvamp av animaliskt ursprung    
R√• 0511 99 31  
Annan 0511 99 39  
Andra slag 0511 99 85  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.