CN8 / NC8 - 2023 03 CN8 / NC8 - 2023 - SV 05

CN8 / NC8 - 2023 - SV

I-Way To Customs

KAPITEL 4
MEJERIPRODUKTER; F√ÖGEL√ĄGG; NATURLIG HONUNG; √ĄTBARA PRODUKTER AV ANIMALISKT URSPRUNG, INTE N√ĄMNDA ELLER INBEGRIPNA N√ÖGON ANNANSTANS

04.01 Mj√∂lk och gr√§dde, inte koncentrerade och inte f√∂rsatta med socker eller annat s√∂tningsmedel    
Med en fetthalt av h√∂gst 1¬†viktprocent    
I f√∂rpackningar med ett inneh√•ll av h√∂gst 2¬†liter 0401 10 10  
Andra slag 0401 10 90  
Med en fetthalt av mer √§n 1¬†viktprocent men h√∂gst 6¬†viktprocent    
H√∂gst 3¬†viktprocent    
I f√∂rpackningar med ett inneh√•ll av h√∂gst 2¬†liter 0401 20 11  
Andra slag 0401 20 19  
Mer √§n 3¬†viktprocent    
I f√∂rpackningar med ett inneh√•ll av h√∂gst 2¬†liter 0401 20 91  
Andra slag 0401 20 99  
Med en fetthalt av mer √§n 6¬†viktprocent men h√∂gst 10¬†viktprocent    
I f√∂rpackningar med ett inneh√•ll av h√∂gst 2¬†liter 0401 40 10  
Andra slag 0401 40 90  
Med en fetthalt av mer √§n 10 viktprocent    
H√∂gst 21¬†viktprocent    
I f√∂rpackningar med ett inneh√•ll av h√∂gst 2¬†liter 0401 50 11  
Andra slag 0401 50 19  
Mer √§n 21¬†viktprocent men h√∂gst 45¬†viktprocent    
I f√∂rpackningar med ett inneh√•ll av h√∂gst 2¬†liter 0401 50 31  
Andra slag 0401 50 39  
Mer √§n 45¬†viktprocent    
I f√∂rpackningar med ett inneh√•ll av h√∂gst 2¬†liter 0401 50 91  
Andra slag 0401 50 99  
04.02 Mj√∂lk och gr√§dde, koncentrerade eller f√∂rsatta med socker eller annat s√∂tningsmedel    
I form av pulver eller granulat eller i annan fast form, med en fetthalt av h√∂gst 1,5¬†viktprocent    
Inte f√∂rsatta med socker eller annat s√∂tningsmedel    
I f√∂rpackningar med en nettovikt av h√∂gst 2,5¬†kg 0402 10 11  
Andra slag 0402 10 19  
Andra    
I f√∂rpackningar med en nettovikt av h√∂gst 2,5¬†kg 0402 10 91  
Andra slag 0402 10 99  
I form av pulver eller granulat eller i annan fast form, med en fetthalt av mer √§n 1,5¬†viktprocent    
Inte f√∂rsatta med socker eller annat s√∂tningsmedel    
Med en fetthalt av h√∂gst 27¬†viktprocent    
I f√∂rpackningar med en nettovikt av h√∂gst 2,5¬†kg 0402 21 11  
Andra slag 0402 21 18  
Med en fetthalt av mer √§n 27¬†viktprocent    
I f√∂rpackningar med en nettovikt av h√∂gst 2,5¬†kg 0402 21 91  
Andra slag 0402 21 99  
Andra    
Med en fetthalt av h√∂gst 27¬†viktprocent    
Specialmj√∂lk f√∂r barn, i hermetiskt tillslutna beh√•llare med en nettovikt av h√∂gst 500¬†g och med en fetthalt av mer √§n 10¬†viktprocent 0402 29 11  
Andra slag    
I f√∂rpackningar med en nettovikt av h√∂gst 2,5¬†kg 0402 29 15  
Andra slag 0402 29 19  
Med en fetthalt av mer √§n 27¬†viktprocent    
I f√∂rpackningar med en nettovikt av h√∂gst 2,5¬†kg 0402 29 91  
Andra slag 0402 29 99  
Andra slag    
Inte f√∂rsatta med socker eller annat s√∂tningsmedel    
Med en fetthalt av h√∂gst 8¬†viktprocent 0402 91 10  
Med en fetthalt av mer √§n 8¬†viktprocent men h√∂gst 10 viktprocent 0402 91 30  
Med en fetthalt av mer √§n 10¬†viktprocent men h√∂gst 45¬†viktprocent    
I f√∂rpackningar med en nettovikt av h√∂gst 2,5¬†kg 0402 91 51  
Andra slag 0402 91 59  
Med en fetthalt av mer √§n 45¬†viktprocent    
I f√∂rpackningar med en nettovikt av h√∂gst 2,5¬†kg 0402 91 91  
Andra slag 0402 91 99  
Andra    
Med en fetthalt av h√∂gst 9,5¬†viktprocent 0402 99 10  
Med en fetthalt av mer √§n 9,5¬†viktprocent men h√∂gst 45¬†viktprocent    
I f√∂rpackningar med en nettovikt av h√∂gst 2,5¬†kg 0402 99 31  
Andra slag 0402 99 39  
Med en fetthalt av mer √§n 45¬†viktprocent    
I f√∂rpackningar med en nettovikt av h√∂gst 2,5¬†kg 0402 99 91  
Andra slag 0402 99 99  
04.03 Yoghurt; k√§rnmj√∂lk, filmj√∂lk, gr√§ddfil, kefir och annan fermenterad eller syrad mj√∂lk och gr√§dde, √§ven koncentrerade, f√∂rsatta med socker eller annat s√∂tningsmedel, smaksatta eller inneh√•llande frukt, b√§r, n√∂tter eller kakao    
Yoghurt    
Varken smaksatt eller inneh√•llande frukt, b√§r, n√∂tter, kakao, choklad, kryddor, kaffe eller kaffeextrakt, v√§xter, v√§xtdelar, spannm√•l eller bakverk    
Inte f√∂rsatt med socker eller annat s√∂tningsmedel, med en fetthalt av    
H√∂gst 3¬†viktprocent 0403 20 11  
Mer √§n 3¬†viktprocent men h√∂gst 6 viktprocent 0403 20 13  
Mer √§n 6¬†viktprocent 0403 20 19  
Annan, med en fetthalt av    
H√∂gst 3¬†viktprocent 0403 20 31  
Mer √§n 3¬†viktprocent men h√∂gst 6¬†viktprocent 0403 20 33  
Mer √§n 6¬†viktprocent 0403 20 39  
Med tillsats av choklad, kryddor, kaffe eller kaffeextrakt, v√§xter, v√§xtdelar, spannm√•l eller bakverk    
Inneh√•llande mindre √§n 1,5 viktprocent mj√∂lkfett, 5 viktprocent sackaros (inbegripet invertsocker) eller isoglukos, 5 viktprocent glukos eller st√§rkelse 0403 20 41  
Annan 0403 20 49  
Annan, smaksatt eller inneh√•llande frukt, n√∂tter eller kakao    
I form av pulver eller granulat eller i annan fast form, med en mj√∂lkfetthalt av    
H√∂gst 1,5¬†viktprocent 0403 20 51  
Mer √§n 1,5¬†viktprocent men h√∂gst 27¬†viktprocent 0403 20 53  
Mer √§n 27¬†viktprocent 0403 20 59  
Annan, med en mj√∂lkfetthalt av    
H√∂gst 3¬†viktprocent 0403 20 91  
Mer √§n 3¬†viktprocent men h√∂gst 6¬†viktprocent 0403 20 93  
Mer √§n 6¬†viktprocent 0403 20 99  
Andra slag    
Varken smaksatta eller inneh√•llande frukt, b√§r, n√∂tter eller kakao    
I form av pulver eller granulat eller i annan fast form    
Inte f√∂rsatta med socker eller annat s√∂tningsmedel, med en fetthalt av    
H√∂gst 1,5¬†viktprocent 0403 90 11  
Mer √§n 1,5¬†viktprocent men h√∂gst 27¬†viktprocent 0403 90 13  
Mer √§n 27¬†viktprocent 0403 90 19  
Andra, med en fetthalt av    
H√∂gst 1,5¬†viktprocent 0403 90 31  
Mer √§n 1,5¬†viktprocent men h√∂gst 27¬†viktprocent 0403 90 33  
Mer √§n 27¬†viktprocent 0403 90 39  
Andra    
Inte f√∂rsatta med socker eller annat s√∂tningsmedel, med en fetthalt av    
H√∂gst 3¬†viktprocent 0403 90 51  
Mer √§n 3¬†viktprocent men h√∂gst 6¬†viktprocent 0403 90 53  
Mer √§n 6¬†viktprocent 0403 90 59  
Andra, med en fetthalt av    
H√∂gst 3¬†viktprocent 0403 90 61  
Mer √§n 3¬†viktprocent men h√∂gst 6¬†viktprocent 0403 90 63  
Mer √§n 6¬†viktprocent 0403 90 69  
Smaksatta eller inneh√•llande frukt, b√§r, n√∂tter eller kakao    
I form av pulver eller granulat eller i annan fast form, med en mj√∂lkfetthalt av    
H√∂gst 1,5¬†viktprocent 0403 90 71  
Mer √§n 1,5¬†viktprocent men h√∂gst 27¬†viktprocent 0403 90 73  
Mer √§n 27¬†viktprocent 0403 90 79  
Andra, med en mj√∂lkfetthalt av    
H√∂gst 3¬†viktprocent 0403 90 91  
Mer √§n 3¬†viktprocent men h√∂gst 6¬†viktprocent 0403 90 93  
Mer √§n 6¬†viktprocent 0403 90 99  
04.04 Vassle, √§ven koncentrerad eller f√∂rsatt med socker eller annat s√∂tningsmedel; produkter best√•ende av naturliga mj√∂lkbest√•ndsdelar, √§ven f√∂rsatta med socker eller annat s√∂tningsmedel, inte n√§mnda eller inbegripna n√•gon annanstans    
Vassle och modifierad vassle, √§ven koncentrerad eller f√∂rsatt med socker eller annat s√∂tningsmedel    
I form av pulver eller granulat eller i annan fast form    
Inte f√∂rsatt med socker eller annat s√∂tningsmedel, med ett proteininneh√•ll (kv√§veinneh√•ll¬†√ó¬†6,38) av    
H√∂gst 15¬†viktprocent och med en fetthalt av    
H√∂gst 1,5¬†viktprocent 0404 10 02  
Mer √§n 1,5¬†viktprocent men h√∂gst 27¬†viktprocent 0404 10 04  
Mer √§n 27¬†viktprocent 0404 10 06  
Mer √§n 15¬†viktprocent och med en fetthalt av    
H√∂gst 1,5¬†viktprocent 0404 10 12  
Mer √§n 1,5¬†viktprocent men h√∂gst 27¬†viktprocent 0404 10 14  
Mer √§n 27¬†viktprocent 0404 10 16  
Annan, med ett proteininneh√•ll (kv√§veinneh√•ll¬†√ó¬†6,38) av    
H√∂gst 15¬†viktprocent och med en fetthalt av    
H√∂gst 1,5¬†viktprocent 0404 10 26  
Mer √§n 1,5¬†viktprocent men h√∂gst 27¬†viktprocent 0404 10 28  
Mer √§n 27¬†viktprocent 0404 10 32  
Mer √§n 15¬†viktprocent och med en fetthalt av    
H√∂gst 1,5 viktprocent 0404 10 34  
Mer √§n 1,5¬†viktprocent men h√∂gst 27¬†viktprocent 0404 10 36  
Mer √§n 27¬†viktprocent 0404 10 38  
Annan    
Inte f√∂rsatt med socker eller annat s√∂tningsmedel, med ett proteininneh√•ll (kv√§veinneh√•ll¬†√ó¬†6,38) av    
H√∂gst 15¬†viktprocent och med en fetthalt av    
H√∂gst 1,5¬†viktprocent 0404 10 48  
Mer √§n 1,5¬†viktprocent men h√∂gst 27¬†viktprocent 0404 10 52  
Mer √§n 27¬†viktprocent 0404 10 54  
Mer √§n 15¬†viktprocent och med en fetthalt av    
H√∂gst 1,5¬†viktprocent 0404 10 56  
Mer √§n 1,5¬†viktprocent men h√∂gst 27¬†viktprocent 0404 10 58  
Mer √§n 27¬†viktprocent 0404 10 62  
Annan, med ett proteininneh√•ll (kv√§veinneh√•ll¬†√ó¬†6,38) av    
H√∂gst 15¬†viktprocent och med en fetthalt av    
H√∂gst 1,5¬†viktprocent 0404 10 72  
Mer √§n 1,5¬†viktprocent men h√∂gst 27¬†viktprocent 0404 10 74  
Mer √§n 27¬†viktprocent 0404 10 76  
Mer √§n 15¬†viktprocent och med en fetthalt av    
H√∂gst 1,5¬†viktprocent 0404 10 78  
Mer √§n 1,5¬†viktprocent men h√∂gst 27¬†viktprocent 0404 10 82  
Mer √§n 27¬†viktprocent 0404 10 84  
Andra slag    
Inte f√∂rsatta med socker eller annat s√∂tningsmedel, med en fetthalt av    
H√∂gst 1,5¬†viktprocent 0404 90 21  
Mer √§n 1,5¬†viktprocent men h√∂gst 27¬†viktprocent 0404 90 23  
Mer √§n 27¬†viktprocent 0404 90 29  
Andra, med en fetthalt av    
H√∂gst 1,5¬†viktprocent 0404 90 81  
Mer √§n 1,5¬†viktprocent men h√∂gst 27¬†viktprocent 0404 90 83  
Mer √§n 27¬†viktprocent 0404 90 89  
04.05 Sm√∂r och andra fetter och oljor framst√§llda av mj√∂lk; bredbara sm√∂rfettsprodukter    
Sm√∂r    
Med en fetthalt av h√∂gst 85¬†viktprocent    
Naturligt sm√∂r    
I f√∂rpackningar med en nettovikt av h√∂gst 1¬†kg 0405 10 11  
Annat 0405 10 19  
Rekombinerat sm√∂r 0405 10 30  
Vasslesm√∂r 0405 10 50  
Annat 0405 10 90  
Bredbara sm√∂rfettsprodukter    
Med en fetthalt av minst 39¬†viktprocent men mindre √§n 60¬†viktprocent 0405 20 10  
Med en fetthalt av minst 60¬†viktprocent men h√∂gst 75¬†viktprocent 0405 20 30  
Med en fetthalt av mer √§n 75¬†viktprocent men mindre √§n 80¬†viktprocent 0405 20 90  
Annat    
Med en fetthalt av minst 99,3¬†viktprocent och en vattenhalt av h√∂gst 0,5¬†viktprocent 0405 90 10  
Annat 0405 90 90  
04.06 Ost och ostmassa    
F√§rsk (inte mognad) ost (inbegripet mesost) samt ostmassa    
Med en fetthalt av h√∂gst 40¬†viktprocent    
Mozzarella, √§ven i v√§tska 0406 10 30  
Annan 0406 10 50  
Annan 0406 10 80  
Riven eller pulveriserad ost av alla slag 0406 20 00  
Sm√§ltost, inte riven eller pulveriserad    
Framst√§lld uteslutande av Emmentaler, Gruy√®re och Appenzeller, √§ven med tillsats av Glarus √∂rtost (s√• kallad Schabziger), i detaljhandelsf√∂rpackningar och med en fetthalt av h√∂gst 56¬†viktprocent ber√§knat p√• torrsubstansen 0406 30 10  
Annan    
Med en fetthalt av h√∂gst 36¬†viktprocent och med en fetthalt ber√§knat p√• torrsubstansen av    
H√∂gst 48¬†viktprocent 0406 30 31  
Mer √§n 48¬†viktprocent 0406 30 39  
Med en fetthalt av mer √§n 36¬†viktprocent 0406 30 90  
Bl√•m√∂gelost och annan ost med marmoreringar vilka framst√§llts genom anv√§ndning av Penicillium roqueforti    
Roquefort 0406 40 10  
Gorgonzola 0406 40 50  
Annan 0406 40 90  
Annan ost    
Avsedd f√∂r beredning 0406 90 01  
Annan    
Emmentaler 0406 90 13  
Gruy√®re, Sbrinz 0406 90 15  
Bergk√§se, Appenzeller 0406 90 17  
Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d'Or och T√™te de Moine 0406 90 18  
Cheddar 0406 90 21  
Edamer 0406 90 23  
Tilsiter 0406 90 25  
Kashkaval 0406 90 29  
Feta 0406 90 32  
Kefalo-Tyri 0406 90 35  
Finlandia 0406 90 37  
Jarlsberg 0406 90 39  
Annan    
Ost av f√•rmj√∂lk eller buffelmj√∂lk i beh√•llare inneh√•llande saltlake eller i beh√•llare av f√•r- eller getskinn 0406 90 50  
Annan    
Med en fetthalt av h√∂gst 40¬†viktprocent och en vattenhalt i den fettfria ostmassan av    
H√∂gst 47¬†viktprocent    
Grana Padano, Parmigiano Reggiano 0406 90 61  
Fiore Sardo, Pecorino 0406 90 63  
Annan 0406 90 69  
Mer √§n 47¬†viktprocent men h√∂gst 72¬†viktprocent    
Provolone 0406 90 73  
Maasdamer 0406 90 74  
Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano 0406 90 75  
Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Sams√∂ 0406 90 76  
Gouda 0406 90 78  
Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio 0406 90 79  
Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey 0406 90 81  
Camembert 0406 90 82  
Brie 0406 90 84  
Kefalograviera, Kasseri 0406 90 85  
Annan ost med en vattenhalt i den fettfria ostmassan av    
Mer √§n 47¬†viktprocent men h√∂gst 52¬†viktprocent 0406 90 86  
Mer √§n 52¬†viktprocent men h√∂gst 62¬†viktprocent 0406 90 89  
Mer √§n 62¬†viktprocent men h√∂gst 72¬†viktprocent 0406 90 92  
Mer √§n 72¬†viktprocent 0406 90 93  
Annan 0406 90 99  
04.07 F√•gel√§gg med skal, f√§rska, konserverade eller kokta    
Befruktade √§gg f√∂r inkubering    
Av höns av arten Gallus domesticus 0407 11 00 (PCE)
Andra    
Av annat fj√§derf√§ √§n h√∂ns av arten Gallus domesticus    
Av kalkoner eller gäss 0407 19 11 (PCE)
Andra 0407 19 19 (PCE)
Andra 0407 19 90 (PCE)
Andra f√§rska √§gg    
Av höns av arten Gallus domesticus 0407 21 00 (100)
Andra    
Av annat fjäderfä än höns av arten Gallus domesticus 0407 29 10 (100)
Andra 0407 29 90 (PCE)
Andra    
Av fjäderfä 0407 90 10 (100)
Andra ägg 0407 90 90 (PCE)
04.08 F√•gel√§gg utan skal samt √§ggula, f√§rska, torkade, √•ngkokta eller kokta i vatten, gjutna, frysta eller p√• annat s√§tt konserverade, √§ven f√∂rsatta med socker eller annat s√∂tningsmedel    
√Ąggula    
Torkad    
Ol√§mplig som livsmedel 0408 11 20  
Annan 0408 11 80  
Annan    
Ol√§mplig som livsmedel 0408 19 20  
Annan    
Flytande 0408 19 81  
Annan, inklusive fryst 0408 19 89  
Andra slag    
Torkade    
Ol√§mpliga som livsmedel 0408 91 20  
Andra 0408 91 80  
Andra    
Ol√§mpliga som livsmedel 0408 99 20  
Andra 0408 99 80  
04.09 Naturlig honung 0409 00 00  
04.10 Insekter och andra √§tbara produkter av animaliskt ursprung, inte n√§mnda eller inbegripna n√•gon annanstans    
Insekter    
F√§rska, kylda eller frysta, andra √§n mj√∂l 0410 10 10  
Andra    
Mj√∂l 0410 10 91  
Annat 0410 10 99  
Andra 0410 90 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.