CN8 / NC8 - 2023 09 CN8 / NC8 - 2023 - SV 11

CN8 / NC8 - 2023 - SV

I-Way To Customs

KAPITEL 10
SPANNMÅL

10.01 Vete samt blandsĂ€d av vete och rĂ„g    
Durumvete    
För utsĂ€de 1001 11 00  
Andra slag 1001 19 00  
Andra slag    
För utsĂ€de    
SpĂ€lt 1001 91 10  
Vanligt vete och blandsĂ€d av vete och rĂ„g 1001 91 20  
Andra slag 1001 91 90  
Andra slag 1001 99 00  
10.02 RĂ„g    
För utsĂ€de 1002 10 00  
Andra slag 1002 90 00  
10.03 Korn    
För utsĂ€de 1003 10 00  
Andra slag 1003 90 00  
10.04 Havre    
För utsĂ€de 1004 10 00  
Andra slag 1004 90 00  
10.05 Majs    
UtsĂ€desmajs    
Hybridmajs    
TrevĂ€gshybrider 1005 10 13  
Enkla hybrider 1005 10 15  
Annan 1005 10 18  
Annan 1005 10 90  
Annan 1005 90 00  
10.06 Ris    
Med ytterskal (paddy)    
För utsĂ€de 1006 10 10  
Annat    
Rundkornigt 1006 10 30  
Mellankornigt 1006 10 50  
LĂ„ngkornigt    
Med ett förhĂ„llande mellan kornets lĂ€ngd och bredd av mer Ă€n 2 men under 3 1006 10 71  
Med ett förhĂ„llande mellan kornets lĂ€ngd och bredd av minst 3 1006 10 79  
Annat 1006 10 90 New  
Endast befriat frĂ„n ytterskalet (rĂ„ris)    
FörvĂ€llt och Ă„ngbehandlat (parboiled)    
Rundkornigt 1006 20 11  
Mellankornigt 1006 20 13  
LĂ„ngkornigt    
Med ett förhĂ„llande mellan kornets lĂ€ngd och bredd av mer Ă€n 2 men under 3 1006 20 15  
Med ett förhĂ„llande mellan kornets lĂ€ngd och bredd av minst 3 1006 20 17  
Annat 1006 20 19 New  
Annat    
Rundkornigt 1006 20 92  
Mellankornigt 1006 20 94  
LĂ„ngkornigt    
Med ett förhĂ„llande mellan kornets lĂ€ngd och bredd av mer Ă€n 2 men under 3 1006 20 96  
Med ett förhĂ„llande mellan kornets lĂ€ngd och bredd av minst 3 1006 20 98  
Annat 1006 20 99 New  
Helt eller delvis slipat ris, Ă€ven polerat eller glaserat    
Delvis slipat ris    
FörvĂ€llt och Ă„ngbehandlat (parboiled)    
Rundkornigt 1006 30 21  
Mellankornigt 1006 30 23  
LĂ„ngkornigt    
Med ett förhĂ„llande mellan kornets lĂ€ngd och bredd av mer Ă€n 2 men under 3 1006 30 25  
Med ett förhĂ„llande mellan kornets lĂ€ngd och bredd av minst 3 1006 30 27  
Annat 1006 30 29 New  
Annat    
Rundkornigt 1006 30 42  
Mellankornigt 1006 30 44  
LĂ„ngkornigt    
Med ett förhĂ„llande mellan kornets lĂ€ngd och bredd av mer Ă€n 2 men under 3 1006 30 46  
Med ett förhĂ„llande mellan kornets lĂ€ngd och bredd av minst 3 1006 30 48  
Annat 1006 30 49 New  
Helt slipat ris    
FörvĂ€llt och Ă„ngbehandlat (parboiled)    
Rundkornigt 1006 30 61  
Mellankornigt 1006 30 63  
LĂ„ngkornigt    
Med ett förhĂ„llande mellan kornets lĂ€ngd och bredd av mer Ă€n 2 men under 3 1006 30 65  
Med ett förhĂ„llande mellan kornets lĂ€ngd och bredd av minst 3 1006 30 67  
Annat 1006 30 69 New  
Annat    
Rundkornigt 1006 30 92  
Mellankornigt 1006 30 94  
LĂ„ngkornigt    
Med ett förhĂ„llande mellan kornets lĂ€ngd och bredd av mer Ă€n 2 men under 3 1006 30 96  
Med ett förhĂ„llande mellan kornets lĂ€ngd och bredd av minst 3 1006 30 98  
Annat 1006 30 99 New  
Brutet ris 1006 40 00  
10.07 Sorghum    
För utsĂ€de    
Hybrider för utsĂ€de 1007 10 10  
Andra slag 1007 10 90  
Andra slag 1007 90 00  
10.08 Bovete, hirs och kanariefrö; annan spannmĂ„l    
Bovete 1008 10 00  
Hirs    
För utsĂ€de 1008 21 00  
Andra slag 1008 29 00  
Kanariefrö 1008 30 00  
Fonio (Digitaria spp.) 1008 40 00  
MjölmĂ„lla (Chenopodium quinoa) 1008 50 00  
Triticale (rĂ„gvete) 1008 60 00  
Annan spannmĂ„l 1008 90 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.