CN8 / NC8 - 2023 10 CN8 / NC8 - 2023 - SV 12

CN8 / NC8 - 2023 - SV

I-Way To Customs

KAPITEL 11
PRODUKTER FR√ÖN KVARNINDUSTRIN; MALT; ST√ĄRKELSE; INULIN; VETEGLUTEN

11.01 Finmalet mj√∂l av vete eller av blands√§d av vete och r√•g    
Av vete    
Av durumvete 1101 00 11  
Av vanligt vete och sp√§lt 1101 00 15  
Finmalet mj√∂l av blands√§d av vete och r√•g 1101 00 90  
11.02 Finmalet mj√∂l av spannm√•l, annat √§n av vete eller av blands√§d av vete och r√•g    
Av majs    
Med en fetthalt av h√∂gst 1,5¬†viktprocent 1102 20 10  
Annat 1102 20 90  
Annat    
Av korn 1102 90 10  
Av havre 1102 90 30  
Av ris 1102 90 50  
Av r√•g 1102 90 70  
Annat 1102 90 90  
11.03 Krossgryn, grovt mj√∂l (inbegripet fingryn) och pelletar av spannm√•l    
Krossgryn samt grovt mj√∂l (inbegripet fingryn)    
Av vete    
Durumvete 1103 11 10  
Vanligt vete och sp√§lt 1103 11 90  
Av majs    
Med en fetthalt av h√∂gst 1,5¬†viktprocent 1103 13 10  
Annat 1103 13 90  
Av annan spannm√•l    
Av r√•g eller korn 1103 19 20  
Av havre 1103 19 40  
Av ris 1103 19 50  
Annan 1103 19 90  
Pelletar    
Av r√•g eller korn 1103 20 25  
Av havre 1103 20 30  
Av majs 1103 20 40  
Av ris 1103 20 50  
Av vete 1103 20 60  
Andra 1103 20 90  
11.04 Spannm√•l, bearbetad p√• annat s√§tt (t.ex. skalad, valsad, bearbetad till flingor eller p√§rlgryn, klippt eller gr√∂pad), med undantag av ris enligt nr 1006; groddar av spannm√•l, hela, valsade, bearbetade till flingor eller malda    
Spannm√•l, valsad eller bearbetad till flingor    
Av havre    
Valsad 1104 12 10  
Bearbetad till flingor 1104 12 90  
Av annan spannm√•l    
Av vete 1104 19 10  
Av r√•g 1104 19 30  
Av majs 1104 19 50  
Av korn    
Valsat 1104 19 61  
Bearbetat till flingor 1104 19 69  
Annan    
Risflingor 1104 19 91  
Annan 1104 19 99  
Spannm√•l bearbetad p√• annat s√§tt (t.ex. skalad, bearbetad till p√§rlgryn, klippt eller gr√∂pad)    
Av havre    
Skalad, √§ven klippt eller gr√∂pad 1104 22 40  
Bearbetad till p√§rlgryn 1104 22 50  
Annan 1104 22 95  
Av majs    
Skalad, √§ven klippt eller gr√∂pad; bearbetad till p√§rlgryn 1104 23 40  
Annan 1104 23 98  
Av annan spannm√•l    
Av korn    
Skalad, √§ven klippt eller gr√∂pad 1104 29 04  
Bearbetat till p√§rlgryn 1104 29 05  
Annan 1104 29 08  
Andra    
Skalad, √§ven klippt eller gr√∂pad 1104 29 17  
Bearbetad till p√§rlgryn 1104 29 30  
Inte vidare bearbetad √§n gr√∂pad    
Av vete 1104 29 51  
Av r√•g 1104 29 55  
Annan 1104 29 59  
Annan    
Av vete 1104 29 81  
Av r√•g 1104 29 85  
Annan 1104 29 89  
Groddar av spannm√•l, hela, valsade, bearbetade till flingor eller malda    
Av vete 1104 30 10  
Av annan spannm√•l 1104 30 90  
11.05 Mj√∂l, pulver, flingor, korn och pelletar av potatis    
Mj√∂l och pulver 1105 10 00  
Flingor, korn och pelletar 1105 20 00  
11.06 Mj√∂l och pulver av torkade baljv√§xtfr√∂n enligt nr¬†0713, av sago eller av r√∂tter, stam- eller rotkn√∂lar enligt nr¬†0714 eller av produkter enligt kapitel¬†8    
Av torkade baljv√§xtfr√∂n enligt nr¬†0713 1106 10 00  
Av sago eller av r√∂tter, stam- eller rotkn√∂lar enligt nr¬†0714    
Denaturerat 1106 20 10  
Andra slag 1106 20 90  
Av produkter enligt kapitel¬†8    
Av bananer 1106 30 10  
Annat 1106 30 90  
11.07 Malt, √§ven rostat    
Orostat    
Av vete    
I form av mj√∂l 1107 10 11  
Annat 1107 10 19  
Annat    
I form av mj√∂l 1107 10 91  
Annat 1107 10 99  
Rostat 1107 20 00  
11.08 St√§rkelse; inulin    
St√§rkelse    
Vetest√§rkelse 1108 11 00  
Majsst√§rkelse 1108 12 00  
Potatisst√§rkelse 1108 13 00  
Maniokst√§rkelse (kassavast√§rkelse) 1108 14 00  
Annan st√§rkelse    
Risst√§rkelse 1108 19 10  
Annan 1108 19 90  
Inulin 1108 20 00  
11.09 Vetegluten, √§ven torkat 1109 00 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.