CN8 / NC8 - 2023 12 CN8 / NC8 - 2023 - SV 14

CN8 / NC8 - 2023 - SV

I-Way To Customs

KAPITEL 13
SCHELLACK O. D.; NATURLIGA GUMMIARTER OCH HARTSER SAMT ANDRA V√ĄXTSAFTER OCH V√ĄXTEXTRAKTER

13.01 Schellack o.d.; naturliga gummiarter, hartser, gummihartser och oleoresiner (t.ex. balsamer)    
Gummi arabicum 1301 20 00  
Andra slag 1301 90 00  
13.02 V√§xtsafter och v√§xtextrakter; pektin√§mnen, pektinater och pektater; agar-agar samt annat v√§xtslem och andra f√∂rtjockningsmedel, √§ven modifierade, erh√•llna ur vegetabiliska produkter    
V√§xtsafter och v√§xtextrakter    
Opium 1302 11 00  
Lakritsextrakt 1302 12 00  
Humleextrakt 1302 13 00  
Av efedra 1302 14 00  
Andra    
Vaniljoleoresin 1302 19 05  
Andra 1302 19 70  
Pektin√§mnen, pektinater och pektater    
Torra 1302 20 10  
Andra 1302 20 90  
V√§xtslem och andra f√∂rtjockningsmedel, √§ven modifierade, erh√•llna ur vegetabiliska produkter    
Agar-agar 1302 31 00  
V√§xtslem och andra f√∂rtjockningsmedel, √§ven modifierade, erh√•llna ur frukter eller fr√∂n fr√•n johannesbr√∂d eller ur guarfr√∂n    
Ur frukter eller fr√∂n fr√•n johannesbr√∂d 1302 32 10  
Ur guarfr√∂n 1302 32 90  
Andra slag 1302 39 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.