CN8 / NC8 - 2023 11 CN8 / NC8 - 2023 - SV 13

CN8 / NC8 - 2023 - SV

I-Way To Customs

KAPITEL 12
OLJEVÄXTFRÖN OCH OLJEHALTIGA FRUKTER; DIVERSE ANDRA FRÖN OCH FRUKTER; VÄXTER FÖR INDUSTRIELLT ELLER MEDICINSKT BRUK; HALM OCH FODERVÄXTER

12.01 Sojabönor, Ă€ven sönderdelade    
För utsĂ€de 1201 10 00  
Andra 1201 90 00  
12.02 Jordnötter, Ă€ven skalade eller sönderdelade men inte rostade eller pĂ„ annat sĂ€tt tillagade    
För utsĂ€de 1202 30 00  
Andra    
Med skal 1202 41 00  
Skalade, Ă€ven sönderdelade 1202 42 00  
12.03 Kopra 1203 00 00  
12.04 Linfrön, Ă€ven sönderdelade    
För utsĂ€de 1204 00 10  
Andra 1204 00 90  
12.05 Rapsfrön och rybsfrön, Ă€ven sönderdelade    
Rapsfrön och rybsfrön med lĂ„g halt av erukasyra    
För utsĂ€de 1205 10 10  
Andra 1205 10 90  
Andra 1205 90 00  
12.06 Solrosfrön, Ă€ven sönderdelade    
För utsĂ€de 1206 00 10  
Andra    
Skalade; i grĂ„- och vitstrimmigt skal 1206 00 91  
Andra 1206 00 99  
12.07 Andra oljevĂ€xtfrön och oljehaltiga frukter, Ă€ven sönderdelade    
Palmnötter och palmkĂ€rnor 1207 10 00  
Bomullsfrön    
För utsĂ€de 1207 21 00  
Andra 1207 29 00  
Ricinusfrön 1207 30 00  
Sesamfrön    
För utsĂ€de 1207 40 10  
Andra 1207 40 90  
Senapsfrön    
För utsĂ€de 1207 50 10  
Andra 1207 50 90  
Safflorfrön (Carthamus tinctorius) 1207 60 00  
Melonfrön 1207 70 00  
Andra slag    
Vallmofrön    
För utsĂ€de 1207 91 10  
Andra 1207 91 90  
Andra    
För utsĂ€de 1207 99 20  
Andra    
Hampfrön 1207 99 91  
Andra 1207 99 96  
12.08 Mjöl av oljevĂ€xtfrön eller oljehaltiga frukter, med undantag av mjöl av senapsfrön    
Av sojabönor 1208 10 00  
Andra slag 1208 90 00  
12.09 Frön, frukter och sporer av sĂ„dana slag som anvĂ€nds som utsĂ€de    
Sockerbetsfrön 1209 10 00  
Frön av fodervĂ€xter    
Lusernfrön (alfalfafrön) 1209 21 00  
Frön av klöver (Trifolium spp.)    
Rödklöver (Trifolium pratense L.) 1209 22 10  
Annan klöver 1209 22 80  
Svingelfrön    
Frön av Ă€ngssvingel (Festuca pratensis Huds.) 1209 23 11  
Frön av rödsvingel (Festuca rubra L.) 1209 23 15  
Andra 1209 23 80  
Frön av Ă€ngsgröe (Poa pratensis L.) 1209 24 00  
Frön av rajgrĂ€s (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.)    
Italienskt rajgrĂ€s (Lolium multiflorum Lam.) 1209 25 10  
Engelskt rajgrĂ€s (Lolium perenne L.) 1209 25 90  
Andra    
Timotejfrön; vickerfrön; frön av slĂ€ktet Poa (Poa palustris L. och Poa trivialis L.); frön av hundĂ€xing (Dactylis glomerata L.); frön av venslĂ€ktet (Agrostis) 1209 29 45  
Lupinfrön 1209 29 50  
Foderbetsfrön (Beta vulgaris var. alba) 1209 29 60  
Andra 1209 29 80  
Blomsterfrön 1209 30 00  
Andra slag    
Grönsaksfrön    
Rödbetsfrön (Beta vulgaris var. conditiva) 1209 91 30  
Andra 1209 91 80  
Andra    
Frön av skogstrĂ€d 1209 99 10  
Andra    
Frön av vĂ€xter som huvudsakligen odlas för sina blommor, med undantag av produkter enligt nr 120930 1209 99 91  
Andra 1209 99 99  
12.10 Humle, fĂ€rsk eller torkad, Ă€ven mald, pulveriserad eller i form av pelletar; lupulin    
Humle, varken mald, pulveriserad eller i form av pelletar 1210 10 00  
Humle, mald, pulveriserad eller i form av pelletar; lupulin    
Humle, mald, pulveriserad eller i form av pelletar, lupinberikad; lupulin 1210 20 10  
Annan 1210 20 90  
12.11 VĂ€xter och vĂ€xtdelar (inbegripet frön och frukter) av sĂ„dana slag som anvĂ€nds frĂ€mst för framstĂ€llning av parfymeringsmedel, för farmaceutiskt bruk eller för insektsbekĂ€mpning, svampbekĂ€mpning eller liknande Ă€ndamĂ„l, fĂ€rska, kylda, frysta eller torkade, Ă€ven skurna, krossade eller pulveriserade    
Ginsengrot 1211 20 00  
Kokablad 1211 30 00  
Vallmohalm 1211 40 00  
Efedra 1211 50 00  
Bark frĂ„n afrikansk lagerhĂ€gg (Prunus africana) 1211 60 00  
Andra slag    
Tonkabönor 1211 90 30  
Andra 1211 90 86  
12.12 Johannesbröd, tĂ„ng och andra alger, sockerbetor och sockerrör, fĂ€rska, kylda, frysta eller torkade, Ă€ven malda; fruktkĂ€rnor och andra vegetabiliska produkter (inbegripet orostad cikoriarot av varieteten Cichorium intybus sativum) av sĂ„dana slag som anvĂ€nds frĂ€mst som livsmedel, inte nĂ€mnda eller inbegripna nĂ„gon annanstans    
TĂ„ng och andra alger    
LĂ€mpliga som livsmedel 1212 21 00  
Andra 1212 29 00  
Andra slag    
Sockerbetor    
Torkade, Ă€ven malda 1212 91 20  
Andra 1212 91 80  
Johannesbröd 1212 92 00  
Sockerrör 1212 93 00  
Cikoriarot 1212 94 00  
Andra    
Johannesbrödfrön    
Med skal, inte krossade eller malda 1212 99 41  
Andra 1212 99 49  
Andra slag 1212 99 95  
12.13 Halm, agnar och skal av spannmĂ„l, oberedda, Ă€ven hackade, malda, pressade eller i form av pelletar 1213 00 00  
12.14 KĂ„lrötter, foderbetor och andra foderrotfrukter, hö, lusern (alfalfa), klöver, esparsett, foderkĂ„l, lupiner, vicker och liknande djurfoder, Ă€ven i form av pelletar    
Mjöl och pelletar av lusern (alfalfa) 1214 10 00  
Andra slag    
Foderbetor, kĂ„lrötter och andra foderrotfrukter 1214 90 10  
Andra 1214 90 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.