CN8 / NC8 - 2023 14 CN8 / NC8 - 2023 - SV 16

CN8 / NC8 - 2023 - SV

I-Way To Customs

KAPITEL 15
ANIMALISKA, VEGETABILISKA ELLER MIKROBIELLA FETTER OCH OLJOR SAMT SPALTNINGSPRODUKTER AV S√ÖDANA FETTER OCH OLJOR; BEREDDA √ĄTBARA FETTER; ANIMALISKA ELLER VEGETABILISKA VAXER

15.01 Ister, annat svinfett och fj√§derf√§fett, annat √§n s√•dant enligt nr¬†0209 och 1503    
Ister    
F√∂r industriellt bruk, med undantag av tillverkning av livsmedel 1501 10 10  
Annat 1501 10 90  
Annat svinfett    
F√∂r industriellt bruk, med undantag av tillverkning av livsmedel 1501 20 10  
Annat 1501 20 90  
Annat 1501 90 00  
15.02 Fetter av n√∂tkreatur, andra oxdjur, f√•r eller getter, andra √§n s√•dana enligt nr¬†1503    
Talg    
F√∂r industriellt bruk, med undantag av tillverkning av livsmedel 1502 10 10  
Annat 1502 10 90  
Annat    
F√∂r industriellt bruk, med undantag av tillverkning av livsmedel 1502 90 10  
Annat 1502 90 90  
15.03 Solarstearin, isterolja, oleostearin, oleomargarin och talgolja, inte emulgerade, blandade eller p√• annat s√§tt beredda    
Solarstearin och oleostearin    
F√∂r industriellt bruk 1503 00 11  
Annat 1503 00 19  
Talgolja f√∂r industriellt bruk, med undantag av tillverkning av livsmedel 1503 00 30  
Andra produkter 1503 00 90  
15.04 Fetter och oljor av fisk eller havsd√§ggdjur samt fraktioner av s√•dana fetter och oljor, √§ven raffinerade men inte kemiskt modifierade    
Fiskleverolja och fraktioner av s√•dana oljor    
Med en A-vitaminhalt av h√∂gst 2500¬†IE per g 1504 10 10  
Andra slag    
Av liten helgeflundra och helgeflundra 1504 10 91  
Andra 1504 10 99  
Fiskfetter och fiskoljor (andra √§n leveroljor) samt fraktioner av s√•dana fetter och oljor    
Fasta fraktioner 1504 20 10  
Andra 1504 20 90  
Fetter och oljor av havsd√§ggdjur samt fraktioner av s√•dana fetter och oljor    
Fasta fraktioner 1504 30 10  
Andra 1504 30 90  
15.05 Ullfett och fettartade √§mnen erh√•llna ur ullfett (inbegripet lanolin)    
R√•tt ullfett 1505 00 10  
Andra slag 1505 00 90  
15.06 Andra animaliska fetter och oljor samt fraktioner av s√•dana fetter och oljor, √§ven raffinerade men inte kemiskt modifierade 1506 00 00  
15.07 Sojab√∂nolja och fraktioner av denna olja, √§ven raffinerade men inte kemiskt modifierade    
Oraffinerad olja, √§ven avslemmad    
F√∂r tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av tillverkning av livsmedel 1507 10 10  
Annan 1507 10 90  
Andra slag    
F√∂r tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av tillverkning av livsmedel 1507 90 10  
Andra 1507 90 90  
15.08 Jordn√∂tsolja och fraktioner av denna olja, √§ven raffinerade men inte kemiskt modifierade    
Oraffinerad olja    
F√∂r tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av tillverkning av livsmedel 1508 10 10  
Annan 1508 10 90  
Andra slag    
F√∂r tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av tillverkning av livsmedel 1508 90 10  
Andra 1508 90 90  
15.09 Olivolja och fraktioner av denna olja, √§ven raffinerade men inte kemiskt modifierade    
Extra jungfruolja 1509 20 00  
Jungfruolja 1509 30 00  
Andra jungfruoljor 1509 40 00  
Andra slag 1509 90 00  
15.10 Andra oljor erh√•llna uteslutande ur oliver samt fraktioner av s√•dana oljor, √§ven raffinerade men inte kemiskt modifierade, inbegripet blandningar av dessa oljor eller fraktioner med oljor eller fraktioner enligt nr¬†1509    
Oraffinerad olivolja av pressrester 1510 10 00  
Andra slag 1510 90 00  
15.11 Palmolja och fraktioner av denna olja, √§ven raffinerade men inte kemiskt modifierade    
Oraffinerad olja    
F√∂r tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av tillverkning av livsmedel 1511 10 10  
Annan 1511 10 90  
Andra slag    
Fasta fraktioner    
I f√∂rpackningar med en nettovikt av h√∂gst 1¬†kg 1511 90 11  
Andra slag 1511 90 19  
Andra produkter    
F√∂r tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av tillverkning av livsmedel 1511 90 91  
Andra 1511 90 99  
15.12 Solrosolja, safflorolja eller bomullsfr√∂olja samt fraktioner av dessa oljor, √§ven raffinerade men inte kemiskt modifierade    
Solrosolja eller safflorolja samt fraktioner av dessa oljor    
Oraffinerade oljor    
F√∂r tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av tillverkning av livsmedel 1512 11 10  
Andra    
Solrosolja 1512 11 91  
Safflorolja 1512 11 99  
Andra slag    
F√∂r tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av tillverkning av livsmedel 1512 19 10  
Andra 1512 19 90  
Bomullsfr√∂olja samt fraktioner av denna olja    
Oraffinerad olja, √§ven befriad fr√•n gossypol    
F√∂r tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av tillverkning av livsmedel 1512 21 10  
Annan 1512 21 90  
Andra slag    
F√∂r tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av tillverkning av livsmedel 1512 29 10  
Andra 1512 29 90  
15.13 Kokosolja, palmk√§rnolja eller babassuolja samt fraktioner av dessa oljor, √§ven raffinerade men inte kemiskt modifierade    
Kokosolja och fraktioner av denna olja    
Oraffinerad olja    
F√∂r tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av tillverkning av livsmedel 1513 11 10  
Annan    
I f√∂rpackningar med en nettovikt av h√∂gst 1¬†kg 1513 11 91  
Andra slag 1513 11 99  
Andra slag    
Fasta fraktioner    
I f√∂rpackningar med en nettovikt av h√∂gst 1¬†kg 1513 19 11  
Andra slag 1513 19 19  
Andra produkter    
F√∂r tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av tillverkning av livsmedel 1513 19 30  
Andra    
I f√∂rpackningar med en nettovikt av h√∂gst 1¬†kg 1513 19 91  
Andra slag 1513 19 99  
Palmk√§rnolja eller babassuolja samt fraktioner av dessa oljor    
Oraffinerade oljor    
F√∂r tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av tillverkning av livsmedel 1513 21 10  
Andra    
I f√∂rpackningar med en nettovikt av h√∂gst 1¬†kg 1513 21 30  
Andra slag 1513 21 90  
Andra slag    
Fasta fraktioner    
I f√∂rpackningar med en nettovikt av h√∂gst 1¬†kg 1513 29 11  
Andra slag 1513 29 19  
Andra produkter    
F√∂r tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av tillverkning av livsmedel 1513 29 30  
Andra    
I f√∂rpackningar med en nettovikt av h√∂gst 1¬†kg 1513 29 50  
Andra 1513 29 90  
15.14 Rapsolja, rybsolja eller senapsolja samt fraktioner av dessa oljor, √§ven raffinerade men inte kemiskt modifierade    
Rapsolja eller rybsolja med l√•g halt av erukasyra samt fraktioner av dessa oljor    
Oraffinerade oljor    
F√∂r tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av tillverkning av livsmedel 1514 11 10  
Andra 1514 11 90  
Andra slag    
F√∂r tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av tillverkning av livsmedel 1514 19 10  
Andra 1514 19 90  
Andra slag    
Oraffinerade oljor    
F√∂r tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av tillverkning av livsmedel 1514 91 10  
Andra 1514 91 90  
Andra slag    
F√∂r tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av tillverkning av livsmedel 1514 99 10  
Andra 1514 99 90  
15.15 Andra icke flyktiga vegetabiliska eller mikrobiella fetter och oljor (inbegripet jojobaolja) samt fraktioner av s√•dana fetter och oljor, √§ven raffinerade men inte kemiskt modifierade    
Linolja och fraktioner av denna olja    
Oraffinerad olja 1515 11 00  
Andra slag    
F√∂r tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av tillverkning av livsmedel 1515 19 10  
Andra 1515 19 90  
Majsolja och fraktioner av denna olja    
Oraffinerad olja    
F√∂r tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av tillverkning av livsmedel 1515 21 10  
Annan 1515 21 90  
Andra slag    
F√∂r tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av tillverkning av livsmedel 1515 29 10  
Andra 1515 29 90  
Ricinolja och fraktioner av denna olja    
F√∂r framst√§llning av aminoundekansyra f√∂r anv√§ndning vid tillverkning av syntetiska textilfibrer eller plast 1515 30 10  
Andra 1515 30 90  
Sesamolja och fraktioner av denna olja    
Oraffinerad olja    
F√∂r tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av tillverkning av livsmedel 1515 50 11  
Annan 1515 50 19  
Andra slag    
F√∂r tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av tillverkning av livsmedel 1515 50 91  
Andra 1515 50 99  
Mikrobiella fetter och oljor samt fraktioner av s√•dana fetter och oljor    
Oraffinerad olja    
F√∂r tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av tillverkning av livsmedel 1515 60 11  
Andra    
I fast form, i f√∂rpackningar med en nettovikt av h√∂gst 1¬†kg 1515 60 51  
I fast form, i andra f√∂rpackningar; i flytande form 1515 60 59  
Andra slag    
F√∂r tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av tillverkning av livsmedel 1515 60 60  
Andra    
I fast form, i f√∂rpackningar med en nettovikt av h√∂gst 1¬†kg 1515 60 91  
I fast form, i andra f√∂rpackningar; i flytande form 1515 60 99  
Andra    
Tungolja; jojobaolja och oiticicaolja; myrtenvax och japanvax; fraktioner av dessa 1515 90 11  
Tobaksfr√∂olja och fraktioner av denna olja    
Oraffinerad olja    
F√∂r tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av tillverkning av livsmedel 1515 90 21  
Annan 1515 90 29  
Andra slag    
F√∂r tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av tillverkning av livsmedel 1515 90 31  
Andra 1515 90 39  
Andra oljor och fraktioner av dessa    
Oraffinerade oljor    
F√∂r tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av tillverkning av livsmedel 1515 90 40  
Andra    
I fast form, i f√∂rpackningar med en nettovikt av h√∂gst 1¬†kg 1515 90 51  
I fast form, i andra f√∂rpackningar; i flytande form 1515 90 59  
Andra slag    
F√∂r tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av tillverkning av livsmedel 1515 90 60  
Andra    
I fast form, i f√∂rpackningar med en nettovikt av h√∂gst 1¬†kg 1515 90 91  
I fast form, i andra f√∂rpackningar; i flytande form 1515 90 99  
15.16 Animaliska, vegetabiliska eller mikrobiella fetter och oljor samt fraktioner av s√•dana fetter och oljor, som helt eller delvis hydrerats, omf√∂restrats (√§ven internt) eller elaidiniserats, √§ven raffinerade men inte vidare bearbetade    
Animaliska fetter och oljor samt fraktioner av s√•dana fetter och oljor    
I f√∂rpackningar med en nettovikt av h√∂gst 1¬†kg 1516 10 10  
Andra slag 1516 10 90  
Vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av s√•dana fetter och oljor    
Hydrerad ricinolja, s.k. opalvax 1516 20 10  
Andra    
I f√∂rpackningar med en nettovikt av h√∂gst 1¬†kg 1516 20 91  
Andra slag    
Rybsolja, linolja, rapsolja, solrosolja, illipeolja, karitefett, makorefett, karapaolja eller babassuolja, f√∂r tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av tillverkning av livsmedel 1516 20 95  
Andra    
Jordn√∂tsolja, bomullsfr√∂olja, sojab√∂nolja eller solrosolja. Andra oljor inneh√•llande mindre √§n 50¬†viktprocent av fria fettsyror och med undantag av palmk√§rnolja, illipeolja, kokosolja, rybsolja, rapsolja och kopaivaolja 1516 20 96  
Andra 1516 20 98  
Mikrobiella fetter och oljor samt fraktioner av s√•dana fetter och oljor    
I f√∂rpackningar med en nettovikt av h√∂gst 1¬†kg 1516 30 91  
Andra 1516 30 98  
15.17 Margarin; √§tbara blandningar eller beredningar av animaliska, vegetabiliska eller mikrobiella fetter eller oljor eller av fraktioner av olika fetter eller oljor enligt detta kapitel, andra √§n √§tbara fetter eller oljor eller fraktioner av s√•dana fetter eller oljor enligt nr 1516    
Margarin med undantag av flytande margarin    
Med en mj√∂lkfetthalt av mer √§n 10¬†viktprocent men h√∂gst 15¬†viktprocent 1517 10 10  
Annat 1517 10 90  
Andra slag    
Med en mj√∂lkfetthalt av mer √§n 10¬†viktprocent men h√∂gst 15¬†viktprocent 1517 90 10  
Andra    
Blandningar av flytande feta vegetabiliska oljor 1517 90 91  
√Ątbara blandningar eller beredningar av s√•dana slag som anv√§nds som formsl√§ppmedel 1517 90 93  
Andra 1517 90 99  
15.18 Animaliska, vegetabiliska eller mikrobiella fetter och oljor samt fraktioner av s√•dana fetter och oljor, kokta, oxiderade, dehydratiserade, faktiserade, bl√•sta, polymeriserade genom upphettning i vakuum eller i inert gas eller p√• annat s√§tt kemiskt modifierade, med undantag av produkter enligt nr 1516; o√§tliga blandningar eller beredningar av animaliska, vegetabiliska eller mikrobiella fetter eller oljor eller av fraktioner av olika fetter eller oljor enligt detta kapitel, inte n√§mnda eller inbegripna n√•gon annanstans    
Linoxyn 1518 00 10  
Blandningar av flytande feta vegetabiliska oljor, f√∂r tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av tillverkning av livsmedel    
Oraffinerade 1518 00 31  
Andra 1518 00 39  
Andra slag    
Animaliska, vegetabiliska eller mikrobiella fetter och oljor samt fraktioner av s√•dana fetter och oljor, kokta, oxiderade, dehydratiserade, faktiserade, bl√•sta, polymeriserade genom upphettning i vakuum eller i inert gas eller p√• annat s√§tt kemiskt modifierade, med undantag av produkter enligt nr¬†1516 1518 00 91  
Andra    
O√§tliga blandningar eller beredningar av animaliska fetter och oljor eller av animaliska, vegetabiliska eller mikrobiella fetter och oljor samt fraktioner av dessa 1518 00 95  
Andra 1518 00 99  
15.20 Glycerol, r√•; glycerolvatten och glycerollut 1520 00 00  
15.21 Vegetabiliska vaxer (andra √§n triglycerider), bivax, andra insektsvaxer samt spermaceti (valrav), √§ven raffinerade eller f√§rgade    
Vegetabiliska vaxer 1521 10 00  
Andra    
Spermaceti (valrav), √§ven raffinerad eller f√§rgad 1521 90 10  
Bivax och andra insektsvaxer, √§ven raffinerade eller f√§rgade    
R√•a 1521 90 91  
Andra 1521 90 99  
15.22 Degras; √•terstoder fr√•n bearbetning av fettartade √§mnen eller av animaliska eller vegetabiliska vaxer    
Degras 1522 00 10  
√Öterstoder fr√•n bearbetning av fettartade √§mnen eller av animaliska eller vegetabiliska vaxer    
Inneh√•llande olja med olivolja som karakt√§rsgivande best√•ndsdel    
Soapstocks 1522 00 31  
Andra 1522 00 39  
Andra slag    
Bottensatser och avslemnings√•terstoder; soapstocks 1522 00 91  
Andra 1522 00 99  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.