CN8 / NC8 - 2023 15 CN8 / NC8 - 2023 - SV 17

CN8 / NC8 - 2023 - SV

I-Way To Customs

KAPITEL 16
BEREDNINGAR AV K√ĖTT, FISK, KR√ĄFTDJUR, BL√ĖTDJUR, ANDRA RYGGRADSL√ĖSA VATTENDJUR ELLER INSEKTER

16.01 Korv och liknande produkter av k√∂tt, slaktbiprodukter, blod eller insekter; beredningar av dessa produkter    
Av lever 1601 00 10  
Andra slag    
R√• korv, torr eller bredbar 1601 00 91  
Annat 1601 00 99  
16.02 K√∂tt, slaktbiprodukter, blod eller insekter, beredda eller konserverade p√• annat s√§tt    
Homogeniserade beredningar 1602 10 00  
Varor av lever av alla slags djur    
G√•s- eller anklever 1602 20 10  
Andra 1602 20 90  
Varor av fj√§derf√§ enligt nr¬†0105    
Av kalkon    
Inneh√•llande 57¬†viktprocent eller mer av k√∂tt eller slaktbiprodukter av fj√§derf√§    
Inneh√•llande endast kalkonk√∂tt, inte kokt eller p√• annat s√§tt v√§rmebehandlat 1602 31 11  
Andra 1602 31 19  
Andra 1602 31 80  
Av h√∂ns av arten Gallus domesticus    
Inneh√•llande 57¬†viktprocent eller mer av k√∂tt eller slaktbiprodukter av fj√§derf√§    
Inte kokta eller p√• annat s√§tt v√§rmebehandlade 1602 32 11  
Andra 1602 32 19  
Inneh√•llande 25¬†viktprocent eller mer, men mindre √§n 57¬†viktprocent av k√∂tt eller slaktbiprodukter av fj√§derf√§ 1602 32 30  
Andra 1602 32 90  
Av annat fj√§derf√§    
Inneh√•llande 57¬†viktprocent eller mer av k√∂tt eller slaktbiprodukter av fj√§derf√§    
Inte kokta eller p√• annat s√§tt v√§rmebehandlade 1602 39 21  
Andra 1602 39 29  
Andra 1602 39 85  
Varor av svin    
Skinka och delar d√§rav    
Av tamsvin 1602 41 10  
Andra 1602 41 90  
Bog och delar d√§rav    
Av tamsvin 1602 42 10  
Andra 1602 42 90  
Andra produkter av svin, inbegripet blandade styckningsdelar    
Av tamsvin    
Inneh√•llande 80¬†viktprocent eller mer av k√∂tt eller slaktbiprodukter av alla slag, inbegripet fett av alla slag eller ursprung    
Rygg (med undantag av nacke) och delar d√§rav, inbegripet blandningar av rygg eller skinka 1602 49 11  
Hals och delar d√§rav, inbegripet blandningar av hals och bog 1602 49 13  
Andra blandningar inneh√•llande skinka, (‚ÄĚculotte‚ÄĚ), bog, rygg eller hals och delar d√§rav 1602 49 15  
Andra 1602 49 19  
Inneh√•llande 40¬†viktprocent eller mer, men mindre √§n 80¬†viktprocent av k√∂tt eller slaktbiprodukter av alla slag, inbegripet fett av alla slag eller ursprung 1602 49 30  
Inneh√•llande mindre √§n 40¬†viktprocent av k√∂tt eller slaktbiprodukter av alla slag, inbegripet fett av alla slag eller ursprung 1602 49 50  
Andra 1602 49 90  
Varor av n√∂tkreatur och andra oxdjur    
Inte kokta eller p√• annat s√§tt v√§rmebehandlade; blandningar av s√•dant k√∂tt eller slaktbiprodukter med kokt eller p√• annat s√§tt v√§rmebehandlat k√∂tt eller slaktbiprodukter 1602 50 10  
Andra    
Corned beef i hermetiskt tillslutna f√∂rpackningar 1602 50 31  
Andra 1602 50 95  
Andra varor, inbegripet beredningar av blod av alla slags djur    
Beredningar av blod av alla slags djur 1602 90 10  
Andra    
Av vilt eller kanin 1602 90 31  
Andra    
Inneh√•llande k√∂tt eller slaktbiprodukter av tamsvin 1602 90 51  
Andra    
Inneh√•llande k√∂tt eller slaktbiprodukter av n√∂tkreatur eller andra oxdjur    
Inte kokta eller p√• annat s√§tt v√§rmebehandlade; blandningar av s√•dant k√∂tt eller slaktbiprodukter med kokt eller p√• annat s√§tt v√§rmebehandlat k√∂tt eller slaktbiprodukter 1602 90 61  
Andra 1602 90 69  
Andra    
Av f√•r 1602 90 91  
Av get 1602 90 95  
Andra 1602 90 99  
16.03 Extrakter och safter av k√∂tt, fisk, kr√§ftdjur, bl√∂tdjur eller andra ryggradsl√∂sa vattendjur    
I f√∂rpackningar med en nettovikt av h√∂gst 1¬†kg 1603 00 10  
Andra slag 1603 00 80  
16.04 Fisk, beredd eller konserverad; kaviar och kaviarers√§ttning som framst√§llts av fiskrom    
Fisk, hel eller i bitar, men inte hackad eller malen    
Lax 1604 11 00  
Sill och str√∂mming    
Fil√©er, r√•a, endast panerade, √§ven f√∂rstekta i olja, frysta 1604 12 10  
Andra produkter    
I hermetiskt tillslutna f√∂rpackningar 1604 12 91  
Andra 1604 12 99  
Sardiner samt sardineller och skarpsill    
Sardiner    
I olivolja 1604 13 11  
Andra 1604 13 19  
Andra produkter 1604 13 90  
Tonfisk och bonit (Katsuwonus pelamis samt Sarda spp.)    
Tonfisk och bonit (Katsuwonus pelamis)    
Bonit (Katsuwonus pelamis)    
I vegetabilisk olja 1604 14 21  
Andra    
Fil√©er, s√• kallade ‚ÄĚloins‚ÄĚ 1604 14 26  
Andra 1604 14 28  
Gulfenad tonfisk (Thunnus albacares)    
I vegetabilisk olja 1604 14 31  
Andra    
Fil√©er, s√• kallade ‚ÄĚloins‚ÄĚ 1604 14 36  
Andra 1604 14 38  
Andra    
I vegetabilisk olja 1604 14 41  
Andra    
Fil√©er, s√• kallade ‚ÄĚloins‚ÄĚ 1604 14 46  
Andra 1604 14 48  
Bonit (Sarda spp.) 1604 14 90  
Makrill    
Av arterna Scomber scombrus och Scomber japonicus    
Fil√©er 1604 15 11  
Andra produkter 1604 15 19  
Av arten Scomber australasicus 1604 15 90  
Ansjovis 1604 16 00  
√Öl 1604 17 00  
Hajfenor 1604 18 00  
Annan fisk    
Laxfisk, med undantag av lax 1604 19 10  
Fisk av sl√§ktet Euthynnus, med undantag av bonit (Katsuwonus pelamis)    
Fil√©er, s√• kallade ‚ÄĚloins‚ÄĚ 1604 19 31  
Andra 1604 19 39  
Fisk av arten Orcynopsis unicolor 1604 19 50  
Annan    
Fil√©er, r√•a, enbart panerade, √§ven f√∂rstekta i olja, frysta 1604 19 91  
Andra produkter    
Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) 1604 19 92  
Gr√•sej (Pollachius virens) 1604 19 93  
Kummel (Merluccius spp. och Urophycis spp.) 1604 19 94  
Alaska pollock (Theragra chalcogramma) och lyrtorsk (Pollachius pollachius) 1604 19 95  
Annan 1604 19 97  
Annan beredd eller konserverad fisk    
Surimiberedningar 1604 20 05  
Andra    
Av lax 1604 20 10  
Av laxfisk, med undantag av lax 1604 20 30  
Av ansjovis 1604 20 40  
Av sardiner, Sarda spp., makrill av arterna Scomber scombrus och Scomber japonicus, fisk av arten Orcynopsis unicolor 1604 20 50  
Av tonfisk, bonit eller annan fisk av sl√§ktet Euthynnus 1604 20 70  
Av annan fisk 1604 20 90  
Kaviar och kaviarers√§ttning    
Kaviar 1604 31 00  
Kaviarers√§ttning 1604 32 00  
16.05 Kr√§ftdjur, bl√∂tdjur och andra ryggradsl√∂sa vattendjur beredda eller konserverade    
Krabbor 1605 10 00  
R√§kor    
I ej hermetiskt tillslutna f√∂rpackningar    
I f√∂rpackningar med en nettovikt av h√∂gst 2¬†kg 1605 21 10  
Andra 1605 21 90  
Andra 1605 29 00  
Hummer    
Hummerk√∂tt, kokt, avsett f√∂r beredningsindustrin f√∂r tillverkning av hummersm√∂r eller av pastor, pat√©er, soppor eller s√•ser 1605 30 10  
Annan 1605 30 90  
Andra kr√§ftdjur 1605 40 00  
Bl√∂tdjur    
Ostron 1605 51 00  
Kammusslor 1605 52 00  
Bl√•musslor    
I hermetiskt tillslutna f√∂rpackningar 1605 53 10  
Andra 1605 53 90  
Tioarmad bl√§ckfisk 1605 54 00  
√Öttaarmad bl√§ckfisk 1605 55 00  
Venusmusslor, hj√§rtmusslor och ‚ÄĚark shells‚ÄĚ 1605 56 00  
Havs√∂ron 1605 57 00  
Sniglar, andra √§n havssniglar 1605 58 00  
Andra 1605 59 00  
Andra ryggradsl√∂sa vattendjur    
Sj√∂gurkor 1605 61 00  
Sj√∂borrar 1605 62 00  
Manet 1605 63 00  
Andra 1605 69 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.