CN8 / NC8 - 2023 16 CN8 / NC8 - 2023 - SV 18

CN8 / NC8 - 2023 - SV

I-Way To Customs

KAPITEL 17
SOCKER OCH SOCKERKONFEKTYRER

17.01 Socker fr√•n sockerr√∂r eller sockerbetor samt kemiskt ren sackaros, i fast form    
R√•socker utan tillsats av arom√§mnen eller f√§rg√§mnen    
Socker fr√•n sockerbetor    
F√∂r raffinering 1701 12 10  
Annat 1701 12 90  
Socker fr√•n sockerr√∂r enligt anm√§rkning¬†2 till undernummer till detta kapitel    
F√∂r raffinering 1701 13 10  
Annat 1701 13 90  
Annat socker fr√•n sockerr√∂r    
F√∂r raffinering 1701 14 10  
Annat 1701 14 90  
Andra slag    
Med tillsats av arom√§mnen eller f√§rg√§mnen 1701 91 00  
Annat    
Vitt socker 1701 99 10  
Annat 1701 99 90  
17.02 Annat socker, inbegripet kemiskt ren laktos, maltos, glukos och fruktos, i fast form; sirap och andra sockerl√∂sningar utan tillsats av arom√§mnen eller f√§rg√§mnen; konstgjord honung, √§ven blandad med naturlig honung; sockerkul√∂r    
Laktos samt sirap och andra l√∂sningar av laktos    
Inneh√•llande minst 99¬†viktprocent laktos uttryckt som vattenfri laktos i torrsubstansen 1702 11 00  
Annat 1702 19 00  
L√∂nnsocker samt sirap och andra l√∂sningar av l√∂nnsocker    
L√∂nnsocker i fast form, med tillsats av arom√§mnen eller f√§rg√§mnen 1702 20 10  
Annat 1702 20 90  
Glukos samt sirap och andra l√∂sningar av glukos, inte inneh√•llande fruktos eller inneh√•llande mindre √§n 20¬†viktprocent fruktos ber√§knat p√• torrsubstansen    
Isoglukos 1702 30 10  
Annat    
I form av vitt kristalliniskt pulver, √§ven agglomererat 1702 30 50  
Annat 1702 30 90  
Glukos samt sirap och andra l√∂sningar av glukos, inneh√•llande minst 20¬†viktprocent men mindre √§n 50¬†viktprocent fruktos ber√§knat p√• torrsubstansen, med undantag av invertsocker    
Isoglukos 1702 40 10  
Annat 1702 40 90  
Kemiskt ren fruktos 1702 50 00  
Annan fruktos samt sirap och andra l√∂sningar av fruktos, inneh√•llande √∂ver 50¬†viktprocent fruktos ber√§knat p√• torrsubstansen, med undantag av invertsocker    
Isoglukos 1702 60 10  
Inulinsirap 1702 60 80  
Annat 1702 60 95  
Andra slag, inbegripet invertsocker och andra socker- och sockersirapsblandningar inneh√•llande 50¬†viktprocent fruktos ber√§knat p√• torrsubstansen    
Kemiskt ren maltos 1702 90 10  
Isoglukos 1702 90 30  
Maltodextrin samt sirap och andra l√∂sningar av maltodextrin 1702 90 50  
Sockerkul√∂r    
Inneh√•llande minst 50¬†viktprocent sackaros ber√§knat p√• torrsubstansen 1702 90 71  
Annat    
I form av pulver, √§ven agglomererat 1702 90 75  
Annat 1702 90 79  
Inulinsirap 1702 90 80  
Andra 1702 90 95  
17.03 Melass erh√•llen vid utvinning eller raffinering av socker    
Sockerr√∂rsmelass 1703 10 00  
Andra slag 1703 90 00  
17.04 Sockerkonfektyrer (inbegripet vit choklad), inte inneh√•llande kakao    
Tuggummi, √§ven √∂verdraget med socker    
Inneh√•llande mindre √§n 60¬†viktprocent sackaros (inbegripet invertsocker uttryckt som sackaros) 1704 10 10  
Inneh√•llande minst 60¬†viktprocent sackaros (inbegripet invertsocker ber√§knat som sackaros) 1704 10 90  
Andra slag    
Lakritsextrakt inneh√•llande mer √§n 10¬†viktprocent sackaros, men utan andra tillsatser 1704 90 10  
Vit choklad 1704 90 30  
Andra    
Massor, pastor, mandelmassor, l√∂st i f√∂rpackade i f√∂rpackningar med nettovikt av minst 1¬†kg 1704 90 51  
Pastiller, tabletter o.d. mot hosta 1704 90 55  
Drag√©er 1704 90 61  
Andra    
Vingummi, gel√©varor och fruktpastor i form av konfektyrer 1704 90 65  
Karameller o.d., √§ven fyllda 1704 90 71  
Kola o.d. 1704 90 75  
Andra    
Tabletter framst√§llda genom sammanpressning 1704 90 81  
Andra 1704 90 99  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.