CN8 / NC8 - 2023 42 CN8 / NC8 - 2023 - SV 44

CN8 / NC8 - 2023 - SV

I-Way To Customs

KAPITEL 43
PÄLSSKINN OCH KONSTGJORD PÄLS; VAROR AV DESSA MATERIAL

43.01 Oberedda pĂ€lsskinn (inbegripet huvuden, svansar, tassar och andra delar eller avklipp, lĂ€mpliga för körsnĂ€rsbruk), andra Ă€n oberedda hudar och skinn enligt nr 4101, 4102 eller 4103    
Hela skinn av mink, med eller utan huvud, svans eller tassar 4301 10 00 (PCE)
Hela skinn av följande lamm: astrakan, breitschwanz, karakul, persian och liknande lamm, indiskt, kinesiskt och mongoliskt lamm samt tibetlamm, med eller utan huvud, svans eller tassar 4301 30 00 (PCE)
Hela skinn av rÀv, med eller utan huvud, svans eller tassar 4301 60 00 (PCE)
Andra hela pĂ€lsskinn, med eller utan huvud, svans eller tassar 4301 80 00  
Huvuden, svansar, tassar och andra delar eller avklipp, lĂ€mpliga för körsnĂ€rsbruk 4301 90 00  
43.02 Garvade eller pĂ„ annat sĂ€tt beredda pĂ€lsskinn (inbegripet huvuden, svansar, tassar och andra delar eller avklipp), lösa eller hopfogade (dock inte med andra material), med undantag av varor enligt nr 4303    
Hela skinn, med eller utan huvud, svans eller tassar, lösa    
Av mink 4302 11 00 (PCE)
Andra    
Av bÀver, bisamrÄtta eller rÀv 4302 19 15 (PCE)
Av kanin eller hare 4302 19 35 (PCE)
Av sĂ€l    
Av ungar av grönlandssÀl (whitecoat) eller av hÄrsÀl (blueback) 4302 19 41 (PCE)
Andra 4302 19 49 (PCE)
Av fĂ„r eller lamm    
Hela skinn av följande lamm: astrakan, breitschwanz, karakul, persian och liknande lamm, indiskt, kinesiskt och mongoliskt lamm samt tibetlamm 4302 19 75 (PCE)
Andra 4302 19 80 (PCE)
Andra 4302 19 99  
Huvuden, svansar, tassar och andra delar eller avklipp, icke hopfogade 4302 20 00  
Hela skinn och delar eller avklipp av skinn, hopfogade    
S.k. utryckta skinn 4302 30 10  
Andra slag    
Av kanin eller hare 4302 30 25 (PCE)
Av sĂ€l    
Av ungar av grönlandssÀl (whitecoat) eller av hÄrsÀl (blueback) 4302 30 51 (PCE)
Andra 4302 30 55 (PCE)
Andra 4302 30 99  
43.03 KlĂ€der och tillbehör till klĂ€der samt andra varor av pĂ€lsskinn    
KlĂ€der och tillbehör till klĂ€der    
Av pĂ€lsskinn av ungar av grönlandssĂ€l (whitecoat) eller av hĂ„rsĂ€l (blueback) 4303 10 10  
Andra 4303 10 90  
Andra slag 4303 90 00  
43.04 Konstgjord pĂ€ls och varor av konstgjord pĂ€ls 4304 00 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.