CN8 / NC8 - 2023 43 CN8 / NC8 - 2023 - SV 45

CN8 / NC8 - 2023 - SV

I-Way To Customs

KAPITEL 44
TR√Ą OCH VAROR AV TR√Ą; TR√ĄKOL

44.01 Br√§nnved i form av stockar, kubbar, vedtr√§n, kvistar, risknippen e.d.; tr√§ i form av flis eller sp√•n; s√•gsp√•n och annat tr√§avfall, √§ven agglomererat till vedtr√§n, briketter, pelletar eller liknande former    
Br√§nnved i form av stockar, kubbar, vedtr√§n, kvistar, risknippen e.d.    
Av barrtr√§ 4401 11 00  
Av l√∂vtr√§ 4401 12 00  
Tr√§ i form av flis eller sp√•n    
Av barrtr√§ 4401 21 00  
Av l√∂vtr√§    
Av eukalyptus (Eucalyptus spp.) 4401 22 10  
Andra 4401 22 90  
S√•gsp√•n och annat tr√§avfall, agglomererat till vedtr√§n, briketter, pelletar eller liknande former    
Tr√§pelletar 4401 31 00  
Tr√§briketter 4401 32 00  
Andra 4401 39 00  
S√•gsp√•n och annat tr√§avfall, ej agglomererat    
S√•gsp√•n 4401 41 00  
Andra 4401 49 00  
44.02 Tr√§kol (inbegripet kol av n√∂tter eller n√∂tskal), √§ven agglomererat    
Av bambu 4402 10 00  
Av n√∂tter eller n√∂tskal 4402 20 00  
Annat 4402 90 00  
44.03 Virke, obearbetat, √§ven barkat eller befriat fr√•n splintved eller bilat eller grovt s√•gat p√• tv√• eller fyra sidor    
M√•lat, betsat eller behandlat med kreosot eller annat konserveringsmedel    
Av barrträ 4403 11 00 (MTQ)
Av lövträ 4403 12 00 (MTQ)
Annat, av barrtr√§    
Av furu (Pinus spp.), med ett minsta tv√§rsnittsm√•tt p√• 15¬†cm eller mer    
Sågtimmer 4403 21 10 (MTQ)
Annat 4403 21 90 (MTQ)
Av furu (Pinus spp.), annat 4403 22 00 (MTQ)
Av √§delgran (Abies spp.) och gran (Picea spp.), med ett minsta tv√§rsnittsm√•tt p√• 15¬†cm eller mer    
Sågtimmer 4403 23 10 (MTQ)
Annat 4403 23 90 (MTQ)
Av ädelgran (Abies spp.) och gran (Picea spp.), annat 4403 24 00 (MTQ)
Annat, med ett minsta tv√§rsnittsm√•tt p√• 15¬†cm eller mer    
Sågtimmer 4403 25 10 (MTQ)
Annat 4403 25 90 (MTQ)
Annat 4403 26 00 (MTQ)
Annat, av tropiska tr√§slag    
Mörkröd meranti, ljusröd meranti och meranti bakau 4403 41 00 (MTQ)
Teak 4403 42 00 (MTQ)
Annat    
Afrikansk mahogny, iroko och sapelli 4403 49 10 (MTQ)
Okoumé och sipo 4403 49 35 (MTQ)
Annat 4403 49 85 (MTQ)
Annat    
Av ek (Quercus spp.) 4403 91 00 (MTQ)
Av bok (Fagus spp.), med ett minsta tvärsnittsmått på 15 cm eller mer 4403 93 00 (MTQ)
Av bok (Fagus spp.), annat 4403 94 00 (MTQ)
Av bj√∂rk (Betula spp.), med ett minsta tv√§rsnittsm√•tt p√• 15¬†cm eller mer    
Sågtimmer 4403 95 10 (MTQ)
Annat 4403 95 90 (MTQ)
Av björk (Betula spp.), annat 4403 96 00 (MTQ)
Av poppel och asp (Populus spp.) 4403 97 00 (MTQ)
Av eukalyptus (Eucalyptus spp.) 4403 98 00 (MTQ)
Annat 4403 99 00 (MTQ)
44.04 Tunnbandsvidjor av tr√§; kluvna st√∂rar; p√•lar och st√∂rar av tr√§, tillspetsade men inte s√•gade i l√§ngdriktningen; tr√§k√§ppar, grovt tillformade men inte svarvade, b√∂jda eller p√• annat s√§tt bearbetade, l√§mpliga f√∂r tillverkning av promenadk√§ppar, paraplyer, verktygsskaft e.d.; tr√§sp√•n av s√•dana slag som anv√§nds f√∂r tillverkning av korgar, askar, siktar e.d. samt liknande sp√•n    
Av barrtr√§ 4404 10 00  
Av l√∂vtr√§ 4404 20 00  
44.05 Tr√§ull; tr√§mj√∂l 4405 00 00  
44.06 J√§rnv√§gs- och sp√•rv√§gssliprar av tr√§    
Oimpregnerade    
Av barrträ 4406 11 00 (MTQ)
Av lövträ 4406 12 00 (MTQ)
Andra slag    
Av barrträ 4406 91 00 (MTQ)
Av lövträ 4406 92 00 (MTQ)
44.07 Virke, s√•gat eller kluvet i l√§ngdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, √§ven hyvlat, slipat eller l√§ngdskarvat, med en tjocklek av mer √§n 6¬†mm    
Barrtr√§    
Av furu (Pinus spp.)    
Längdskarvat, även hyvlat eller slipat 4407 11 10 (MTQ)
Hyvlat 4407 11 20 (MTQ)
Annat 4407 11 90 (MTQ)
Av √§delgran (Abies spp.) och gran (Picea spp.)    
Längdskarvat, även hyvlat eller slipat 4407 12 10 (MTQ)
Hyvlat 4407 12 20 (MTQ)
Annat 4407 12 90 (MTQ)
Av S-P-F (gran (Picea spp.), tall (Pinus spp.) och ädelgran (Abies spp.)) 4407 13 00 (MTQ)
Av Hem-fir (västamerikansk hemlock (Tsuga heterophylla) och ädelgran (Abies spp.)) 4407 14 00 (MTQ)
Annat    
Längdskarvat, även hyvlat eller slipat 4407 19 10 (MTQ)
Hyvlat 4407 19 20 (MTQ)
Annat 4407 19 90 (MTQ)
Av tropiska tr√§slag    
Mahogny (Swietenia spp.)    
Slipat; längdskarvat, även hyvlat eller slipat 4407 21 10 (MTQ)
Annat    
Hyvlat 4407 21 91 (MTQ)
Annat 4407 21 99 (MTQ)
Virola, imbuia och balsa    
Slipat; längdskarvat, även hyvlat eller slipat 4407 22 10 (MTQ)
Annat    
Hyvlat 4407 22 91 (MTQ)
Annat 4407 22 99 (MTQ)
Teak    
Slipat; längdskarvat, även hyvlat eller slipat 4407 23 10 (MTQ)
Hyvlat 4407 23 20 (MTQ)
Annat 4407 23 90 (MTQ)
M√∂rkr√∂d meranti, ljusr√∂d meranti och meranti bakau    
Längdskarvat, även hyvlat eller slipat 4407 25 10 (MTQ)
Annat    
Hyvlat 4407 25 30 (MTQ)
Slipat 4407 25 50 (MTQ)
Annat 4407 25 90 (MTQ)
Vit lauan, vit meranti, vit seraya, gul meranti och alan    
Längdskarvat, även hyvlat eller slipat 4407 26 10 (MTQ)
Annat    
Hyvlat 4407 26 30 (MTQ)
Slipat 4407 26 50 (MTQ)
Annat 4407 26 90 (MTQ)
Sapelli    
Slipat; längdskarvat, även hyvlat eller slipat 4407 27 10 (MTQ)
Annat    
Hyvlat 4407 27 91 (MTQ)
Annat 4407 27 99 (MTQ)
Iroko    
Slipat; längdskarvat, även hyvlat eller slipat 4407 28 10 (MTQ)
Annat    
Hyvlat 4407 28 91 (MTQ)
Annat 4407 28 99 (MTQ)
Annat    
Abura, acajou d'Afrique, afrormosia, ako, andiroba, aningr√©, avodir√©, azob√©, balau, boss√© clair, boss√© fonc√©, cativo, cedro, dabema, dib√©tou, doussi√©, framir√©, freijo, fromager, fuma, geronggang, ilomba, ip√©, jaboty, jelutong, jequitiba, jongkong, kapur, kempas, keruing, kosipo, kotib√©, koto, limba, louro, ma√ßaranduba, makor√©, mandioqueira, mansonia, mengkulang, merawan, merbau, merpauh, mersawa, moabi, niangon, nyatoh, obeche, okoum√©, onzabili, orey, ovengkol, ozigo, padauk, paldao, palissandre de Guatemala, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, pau Amarelo, pau marfim, pulai, punah, quaruba, ramin, saqui-saqui, sepetir, sipo, sucupira, suren, tauari, tiama, tola    
Längdskarvat, även hyvlat eller slipat 4407 29 15 (MTQ)
Annat    
Palissandre de Para, palissandre de Rio eller palissandre de Rose, hyvlat 4407 29 20 (MTQ)
Annat    
Hyvlat 4407 29 83 (MTQ)
Slipat 4407 29 85 (MTQ)
Annat 4407 29 95 (MTQ)
Andra tropiska tr√§slag    
Hyvlat; längdskarvat, även hyvlat eller slipat 4407 29 96 (MTQ)
Annat    
Slipat 4407 29 97 (MTQ)
Annat 4407 29 98 (MTQ)
Andra slag    
Av ek (Quercus spp.)    
Slipat; längdskarvat, även hyvlat eller slipat 4407 91 15 (MTQ)
Annat    
Hyvlat    
Icke sammansatt parkettstav 4407 91 31 (MTK)
Annat 4407 91 39 (MTQ)
Annat 4407 91 90 (MTQ)
Av bok (Fagus spp.) 4407 92 00 (MTQ)
Av l√∂nn (Acer spp.)    
Hyvlat; längdskarvat, även hyvlat eller slipat 4407 93 10 (MTQ)
Annat    
Slipat 4407 93 91 (MTQ)
Annat 4407 93 99 (MTQ)
Av k√∂rsb√§rstr√§ (Prunus spp.)    
Hyvlat; längdskarvat, även hyvlat eller slipat 4407 94 10 (MTQ)
Annat    
Slipat 4407 94 91 (MTQ)
Annat 4407 94 99 (MTQ)
Av ask (Fraxinus spp.)    
Hyvlat; längdskarvat, även hyvlat eller slipat 4407 95 10 (MTQ)
Annat    
Slipat 4407 95 91 (MTQ)
Annat 4407 95 99 (MTQ)
Av bj√∂rk (Betula spp.)    
Hyvlat; längdskarvat, även hyvlat eller slipat 4407 96 10 (MTQ)
Annat    
Slipat 4407 96 91 (MTQ)
Andra 4407 96 99 (MTQ)
Av poppel och asp (Populus spp.)    
Hyvlat; längdskarvat, även hyvlat eller slipat 4407 97 10 (MTQ)
Annat    
Slipat 4407 97 91 (MTQ)
Andra 4407 97 99 (MTQ)
Annat    
Hyvlat; längdskarvat, även hyvlat eller slipat 4407 99 27 (MTQ)
Annat    
Slipat 4407 99 40 (MTQ)
Andra 4407 99 90 (MTQ)
44.08 Skivor f√∂r fanering (inbegripet s√•dana som erh√•llits genom sk√§rning av laminerat virke), skivor f√∂r plywood eller f√∂r liknande laminerat virke och annat virke, s√•gat i l√§ngdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, √§ven hyvlat, slipat, kantskarvat eller l√§ngdskarvat, med en tjocklek av h√∂gst 6¬†mm    
Av barrtr√§    
Hyvlat; slipat; längdskarvat, även hyvlat eller slipat 4408 10 15 (MTQ)
Annat    
Trä för framställning av blyertspennor 4408 10 91 (MTQ)
Annat 4408 10 98 (MTQ)
Av tropiska tr√§slag    
M√∂rkr√∂d meranti, ljusr√∂d meranti och meranti bakau    
Längdskarvat, även hyvlat eller slipat 4408 31 11 (MTQ)
Annat    
Hyvlat 4408 31 21 (MTQ)
Slipat 4408 31 25 (MTQ)
Annat 4408 31 30 (MTQ)
Annat    
Afrikansk mahogny, limba, mahogny (Swietenia spp.), obeche (abachi), okoum√©, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, sapelli, sipo, virola och vit lauan    
Slipat; längdskarvat, även hyvlat eller slipat 4408 39 15 (MTQ)
Annat    
Hyvlat 4408 39 21 (MTQ)
Annat 4408 39 30 (MTQ)
Andra slag    
Hyvlat; slipat; längdskarvat, även hyvlat eller slipat 4408 39 55 (MTQ)
Annat    
Trä för framställning av blyertspennor 4408 39 70 (MTQ)
Annat    
Med en tjocklek av högst 1 mm 4408 39 85 (MTQ)
Med en tjocklek av mer än 1 mm 4408 39 95 (MTQ)
Andra slag    
Hyvlat; slipat; längdskarvat, även hyvlat eller slipat 4408 90 15 (MTQ)
Annat    
Trä för framställning av blyertspennor 4408 90 35 (MTQ)
Annat    
Med en tjocklek av högst 1 mm 4408 90 85 (MTQ)
Med en tjocklek av mer än 1 mm 4408 90 95 (MTQ)
44.09 Virke (inbegripet icke sammansatt parkettstav), likformigt bearbetat utefter hela l√§ngden (spontat, falsat, fasat, f√∂rsett med p√§rlstav, profilerat, bearbetat till rund form e.d.) p√• kanter, √§ndar eller sidor, √§ven hyvlat, slipat eller l√§ngdskarvat    
Av barrtr√§    
Lister för ramar, speglar o.d. 4409 10 11 (MTR)
Annat 4409 10 18  
Av l√∂vtr√§    
Av bambu 4409 21 00  
Av tropiska tr√§slag 4409 22 00  
Annat    
Lister för ramar, speglar o.d. 4409 29 10 (MTR)
Annat    
Icke sammansatt parkettstav 4409 29 91 (MTK)
Annat virke 4409 29 99  
44.10 Sp√•nskivor, oriented strand board (OSB) och liknande skivor (t.ex. waferboard) av tr√§ eller andra vedartade material, √§ven agglomererade med harts eller andra organiska bindemedel    
Av tr√§    
Sp√•nskivor    
Obearbetade eller endast slipade 4410 11 10 (MTQ)
Ytbelagda med melaminplastimpregnerat papper 4410 11 30 (MTQ)
Ytbelagda med dekorativa plattor av plastlaminat 4410 11 50 (MTQ)
Andra slag 4410 11 90 (MTQ)
Oriented strand board (OSB)    
Obearbetade eller endast slipade 4410 12 10 (MTQ)
Andra slag 4410 12 90 (MTQ)
Andra slag 4410 19 00 (MTQ)
Andra 4410 90 00 (MTQ)
44.11 Fiberskivor av tr√§ eller andra vedartade material, √§ven inneh√•llande harts eller andra organiska bindemedel    
Torrtillverkade tr√§fiberskivor (MDF)    
Med en tjocklek av h√∂gst 5¬†mm    
Inte mekaniskt bearbetade och inte ytbelagda 4411 12 10 (MTQ)
Andra    
Med en densitet av mer än 0,8 g/cm³ (HDF) 4411 12 92 (MTQ)
Med en densitet av högst 0,8 g/cm³ 4411 12 94 (MTQ)
Med en tjocklek av mer √§n 5¬†mm men h√∂gst 9¬†mm    
Inte mekaniskt bearbetade och inte ytbelagda 4411 13 10 (MTQ)
Andra    
Med en densitet av mer än 0,8 g/cm³ (HDF) 4411 13 92 (MTQ)
Med en densitet av högst 0,8 g/cm³ 4411 13 94 (MTQ)
Med en tjocklek av mer √§n 9¬†mm    
Inte mekaniskt bearbetade och inte ytbelagda 4411 14 10 (MTQ)
Andra    
Med en densitet av mer än 0,8 g/cm³ (HDF) 4411 14 92 (MTQ)
Med en densitet av mer än 0,5 g/ cm³ men högst 0,8 g/ cm³ 4411 14 95 (MTQ)
Med en densitet av högst 0,5 g/cm³ 4411 14 97 (MTQ)
Andra    
Med en densitet av mer √§n 0,8¬†g/cm¬≥    
Inte mekaniskt bearbetade och inte ytbelagda 4411 92 10 (MTQ)
Andra 4411 92 90 (MTQ)
Med en densitet av mer än 0,5 g/cm³ men högst 0,8 g/cm³ 4411 93 00 (MTQ)
Med en densitet av h√∂gst 0,5¬†g/cm¬≥    
Inte mekaniskt bearbetade och inte ytbelagda 4411 94 10 (MTQ)
Andra 4411 94 90 (MTQ)
44.12 Kryssfaner (plywood), fanerade skivor och liknande tr√§laminat    
Av bambu 4412 10 00 (MTQ)
Annat kryssfaner (annan plywood), best√•ende uteslutande av tr√§fanerskikt (av annat tr√§ √§n bambu) som vart och ett har en tjocklek av h√∂gst 6¬†mm    
Med minst ett yttre skikt av tropiska tr√§slag    
Av afrikansk mahogny, limba, ljusröd meranti, mahogny (Swietenia spp.), mörkröd meranti, obeche (abachi), okoumé, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, sapelli, sipo, virola eller vit lauan 4412 31 10 (MTQ)
Andra 4412 31 90 (MTQ)
Annat, med minst ett yttre skikt av l√∂vtr√§ av arterna al (Alnus spp.), ask (Fraxinus spp.), bok (Fagus spp.), bj√∂rk (Betula spp.), k√∂rsb√§r (Prunus spp.), kastanj (Castanea spp.), alm (Ulmus spp.), eukalyptus (Eucalyptus spp.), hickory (Carya spp.), h√§stkastanj (Aesculus spp.), lind (Tilia spp.), l√∂nn (Acer spp.), ek (Quercus spp.), platan (Platanus spp.), poppel och asp (Populus spp.), robinia (falsk akacia) (Robinia spp.), rosentr√§ (Liriodendron spp.) eller valn√∂t (Juglans spp.)    
Med minst ett yttre skikt av björk (Betula spp.) 4412 33 10 (MTQ)
Utan yttre skikt av björk men med minst ett yttre skikt av poppel eller asp (Populus spp.) 4412 33 20 (MTQ)
Utan yttre skikt av björk, poppel eller asp (Populus spp.), men med minst ett yttre skikt av eukalyptus (Eucalyptus spp.) 4412 33 30 (MTQ)
Andra 4412 33 90 (MTQ)
Annat, med minst ett yttre skikt av lövträ annat än vad som specificeras i nr 441233 4412 34 00 (MTQ)
Annat, med båda ytterskikten av barrträ 4412 39 00 (MTQ)
Fan√©rtr√§ (LVL)    
Med minst ett yttre skikt av tropiska tr√§slag    
Med minst ett yttre skikt av lövträ 4412 41 91 (MTQ)
Andra 4412 41 99 (MTQ)
Annat, med minst ett yttre skikt av lövträ 4412 42 00 (MTQ)
Annat, med båda ytterskikten av barrträ 4412 49 00 (MTQ)
Lamelltr√§ (blockboard, laminboard och battenboard)    
Med minst ett yttre skikt av tropiska tr√§slag    
Med minst ett yttre skikt av lövträ 4412 51 10 (MTQ)
Andra 4412 51 90 (MTQ)
Annat, med minst ett yttre skikt av lövträ 4412 52 00 (MTQ)
Annat, med båda ytterskikten av barrträ 4412 59 00 (MTQ)
Andra    
Med minst ett yttre skikt av tropiska tr√§slag    
Innehållande minst ett skikt av spånskiva 4412 91 10 (MTQ)
Andra    
Med minst ett yttre skikt av lövträ 4412 91 91 (MTQ)
Andra 4412 91 99 (MTQ)
Annat, med minst ett yttre skikt av l√∂vtr√§    
Innehållande minst ett skikt av spånskiva 4412 92 10 (MTQ)
Andra 4412 92 90 (MTQ)
Annat, med b√•da ytterskikten av barrtr√§    
Innehållande minst ett skikt av spånskiva 4412 99 10 (MTQ)
Andra 4412 99 90 (MTQ)
44.13 Komprimerat trä i block, plattor, ribbor eller profilerade former 4413 00 00 (MTQ)
44.14 Tr√§ramar f√∂r m√•lningar, fotografier, speglar e.d.    
Av tropiska tr√§slag    
Av tropiska tr√§slag enligt kompletterande anm√§rkning¬†2 till detta kapitel 4414 10 10  
Andra 4414 10 90  
Andra 4414 90 00  
44.15 Packl√•dor, f√∂rpackningsaskar, h√§ckar, tunnor och liknande f√∂rpackningar, av tr√§; kabeltrummor av tr√§; lastpallar, pallboxar och liknande anordningar, av tr√§; pallfl√§nsar av tr√§    
Packl√•dor, f√∂rpackningsaskar, h√§ckar, tunnor och liknande f√∂rpackningar; kabeltrummor    
Packl√•dor, f√∂rpackningsaskar, h√§ckar, tunnor och liknande f√∂rpackningar 4415 10 10  
Kabeltrummor 4415 10 90  
Lastpallar, pallboxar och liknande anordningar; pallfl√§nsar    
Lastpallar; pallflänsar 4415 20 20 (PCE)
Andra 4415 20 90  
44.16 Fat, tunnor, kar, baljor och andra tunnbinderiarbeten samt delar till s√•dana arbeten, av tr√§, inbegripet tunnstav 4416 00 00  
44.17 Verktyg och redskap, infattningar, handtag och skaft till verktyg eller redskap, borsttr√§n samt borst- och kvastskaft, av tr√§; skol√§ster och skoblock, av tr√§ 4417 00 00  
44.18 Byggnadssnickerier och timmermansarbeten, av tr√§, inbegripet cellplattor, sammansatta golvskivor samt vissa taksp√•n (‚ÄĚshingles‚ÄĚ och ‚ÄĚshakes‚ÄĚ)    
F√∂nster (√§ven franska) och f√∂nsterkarmar    
Av tropiska träslag 4418 11 00 (PCE)
Andra    
Av barrträ 4418 19 50 (PCE)
Andra 4418 19 90 (PCE)
D√∂rrar, d√∂rrkarmar och d√∂rrtr√∂sklar    
Av tropiska tr√§slag    
Av tropiska träslag enligt kompletterande anmärkning 2 till detta kapitel 4418 21 10 (PCE)
Andra 4418 21 90 (PCE)
Andra    
Av barrträ 4418 29 50 (PCE)
Andra 4418 29 80 (PCE)
Stolpar och bj√§lkar, andra √§n varor enligt nr 441881‚Äď441889 4418 30 00  
Formar, formluckor o.d., f√∂r betonggjutning 4418 40 00  
Vissa taksp√•n (‚ÄĚshingles‚ÄĚ och ‚ÄĚshakes‚ÄĚ) 4418 50 00  
Sammansatta golvskivor    
Av bambu eller med √•tminstone det √∂versta skiktet (slitskiktet) av bambu    
För mosaikgolv 4418 73 10 (MTK)
Andra, flerskiktade 4418 73 90 (MTK)
Andra, för mosaikgolv 4418 74 00 (MTK)
Andra, flerskiktade 4418 75 00 (MTK)
Andra 4418 79 00 (MTK)
Konstruerat konstruktionsvirke    
Limtr√§ 4418 81 00  
Korslimmat tr√§ (CLT eller X-lam) 4418 82 00  
I-balkar 4418 83 00  
Andra 4418 89 00  
Andra slag    
Av bambu 4418 91 00  
Cellplattor av tr√§ 4418 92 00  
Andra 4418 99 00  
44.19 Bords- och k√∂ksartiklar av tr√§    
Av bambu    
Br√∂dbr√§dor, sk√§rbr√§dor och liknande br√§dor 4419 11 00  
√Ątpinnar 4419 12 00  
Andra 4419 19 00  
Av tropiska tr√§slag    
Av tropiska tr√§slag enligt kompletterande anm√§rkning¬†2 till detta kapitel 4419 20 10  
Andra 4419 20 90  
Andra 4419 90 00  
44.20 Tr√§ med inl√§ggningar; skrin, askar, etuier och fodral f√∂r smycken, matsilver och liknande artiklar, av tr√§; statyetter och andra prydnadsf√∂rem√•l, av tr√§; rumsinventarier av tr√§, inte inbegripna i kapitel¬†94    
Statyetter och andra prydnadsf√∂rem√•l    
Av tropiska tr√§slag    
Av tropiska tr√§slag enligt kompletterande anm√§rkning¬†2 till detta kapitel 4420 11 10  
Andra 4420 11 90  
Andra 4420 19 00  
Andra slag    
Trä med inläggningar 4420 90 10 (MTQ)
Andra    
Av tropiska tr√§slag enligt kompletterande anm√§rkning¬†2 till detta kapitel 4420 90 91  
Andra 4420 90 99  
44.21 Andra varor av tr√§    
Klädgalgar 4421 10 00 (PCE)
Likkistor    
Av träfiberskivor 4421 20 10 New (PCE)
Andra 4421 20 90 New (PCE)
Andra    
Av bambu 4421 91 00  
Andra    
Av tr√§fiberskivor 4421 99 10  
Andra 4421 99 99  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.