CN8 / NC8 - 2023 48 CN8 / NC8 - 2023 - SV 50

CN8 / NC8 - 2023 - SV

I-Way To Customs

KAPITEL 49
TRYCKTA BÖCKER, TIDNINGAR, BILDER OCH ANDRA PRODUKTER FRÅN DEN GRAFISKA INDUSTRIN; HANDSKRIFTER, MASKINSKRIVNA TEXTER SAMT RITNINGAR

49.01 Tryckta böcker, broschyrer, hĂ€ften och liknande tryckalster, Ă€ven i form av enstaka blad    
Enstaka blad, Ă€ven vikta 4901 10 00  
Andra slag    
Lexikon och uppslagsböcker samt periodiskt utkommande hĂ€ften till sĂ„dana 4901 91 00  
Andra 4901 99 00  
49.02 Tidningar och tidskrifter, Ă€ven illustrerade eller innehĂ„llande reklam    
Utgivna minst fyra gĂ„nger per vecka 4902 10 00  
Andra 4902 90 00  
49.03 Bilderböcker, ritböcker och mĂ„larböcker för barn 4903 00 00  
49.04 Musiknoter, tryckta eller handskrivna, Ă€ven hĂ€ftade, bundna eller illustrerade 4904 00 00  
49.05 Kartor av alla slag, inbegripet atlaser, vĂ€ggkartor, topografiska kartor och glober, tryckta    
I bokform 4905 20 00  
Andra 4905 90 00  
49.06 Planritningar, andra ritningar samt teckningar för arkitektoniskt, ingenjörstekniskt, industriellt, kommersiellt, topografiskt eller liknande Ă€ndamĂ„l, i form av handgjorda original; handskrivna texter; karbonkopior samt fotografiska reproduktioner pĂ„ strĂ„lningskĂ€nsligt papper av de varor som nĂ€mnts tidigare i detta nummer 4906 00 00  
49.07 Omakulerade frimĂ€rken, belĂ€ggningsstĂ€mplar o.d., gĂ„ngbara eller avsedda som nyutgĂ„va i det land i vilket de har eller kommer att ha ett erkĂ€nt nominellt vĂ€rde; stĂ€mpelpapper; sedlar; checkblanketter; aktier, obligationer och liknande vĂ€rdehandlingar    
FrimĂ€rken, belĂ€ggningsstĂ€mplar o.d. 4907 00 10  
Sedlar 4907 00 30  
Andra 4907 00 90  
49.08 Dekalkomanier    
Tryckta med preparat enligt nr 3207 4908 10 00  
Andra slag 4908 90 00  
49.09 Brevkort och vykort, med bildtryck eller annat tryck; tryckta kort med personliga hĂ€lsningar, meddelanden eller tillkĂ€nnagivanden, Ă€ven med bildtryck, med eller utan kuvert eller utstyrsel 4909 00 00  
49.10 Almanackor av alla slag, tryckta, inbegripet almanacksblock 4910 00 00  
49.11 Andra tryckalster, inbegripet tryckta bilder samt fotografier    
Reklamtryckalster, affĂ€rskataloger o.d.    
AffĂ€rskataloger 4911 10 10  
Andra 4911 10 90  
Andra slag    
Bilder, planscher samt fotografier 4911 91 00  
Andra 4911 99 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.