CN8 / NC8 - 2023 47 CN8 / NC8 - 2023 - SV 49

CN8 / NC8 - 2023 - SV

I-Way To Customs

KAPITEL 48
PAPPER OCH PAPP; VAROR AV PAPPERSMASSA, PAPPER ELLER PAPP

48.01 Tidningspapper i rullar eller ark 4801 00 00  
48.02 Papper och papp, obelagda och obestrukna, av s√•dana slag som anv√§nds f√∂r skrivning, tryckning eller annat grafiskt √§ndam√•l, samt icke-perforerat papper och papp till h√•lkort och h√•lremsor, i rullar eller kvadratiska eller rektangul√§ra ark, oavsett storlek, med undantag av papper enligt nr¬†4801 eller 4803; papper och papp, handgjorda    
Papper och papp, handgjorda 4802 10 00  
Papper och papp av s√•dana slag som anv√§nds f√∂r tillverkning av papper och papp som √§r ljusk√§nsliga, v√§rmek√§nsliga eller elektrok√§nsliga 4802 20 00  
Tapetr√•papper    
Inte inneh√•llande mekanisk massa eller med en halt av s√•dan massa av h√∂gst 10¬†viktprocent av det totala fiberinneh√•llet 4802 40 10  
Annat 4802 40 90  
Annat papper och annan papp, inte inneh√•llande fibrer som erh√•llits i en mekanisk eller kemimekanisk process eller vars inneh√•ll av s√•dana fibrer utg√∂r h√∂gst 10¬†viktprocent av det totala fiberinneh√•llet    
V√§gande mindre √§n 40¬†g/m¬≤ 4802 54 00  
V√§gande minst 40¬†g/m¬≤ men h√∂gst 150¬†g/m¬≤, i rullar    
V√§gande minst 40¬†g/m¬≤ men mindre √§n 60¬†g/m¬≤ 4802 55 15  
V√§gande minst 60¬†g/m¬≤ men mindre √§n 75¬†g/m¬≤ 4802 55 25  
V√§gande minst 75¬†g/m¬≤ men mindre √§n 80¬†g/m¬≤ 4802 55 30  
V√§gande minst 80¬†g/m¬≤ 4802 55 90  
V√§gande minst 40¬†g/m¬≤ men h√∂gst 150¬†g/m¬≤, i ark hos vilka i ovikt skick den ena sidan inte √§r l√§ngre √§n 435¬†mm och den andra sidan inte l√§ngre √§n 297¬†mm    
Hos vilka den ena sidan √§r 297¬†mm och den andra sidan √§r 210¬†mm (A4 format) 4802 56 20  
Annan 4802 56 80  
Annat, v√§gande minst 40¬†g/m¬≤ men h√∂gst 150¬†g/m¬≤ 4802 57 00  
V√§gande mer √§n 150¬†g/m¬≤    
I rullar 4802 58 10  
Annat 4802 58 90  
Annat papper och annan papp, vars inneh√•ll av fibrer som erh√•llits i en mekanisk eller kemimekanisk process utg√∂r mer √§n 10¬†viktprocent av det totala fiberinneh√•llet    
I rullar    
V√§gande mindre √§n 72¬†g/m¬≤ och med en halt av mekanisk massa av mer √§n 50¬†viktprocent av det totala fiberinneh√•llet 4802 61 15  
Annat 4802 61 80  
I ark hos vilka (i ovikt skick) den ena sidan inte √§r l√§ngre √§n 435¬†mm och den andra sidan inte l√§ngre √§n 297¬†mm 4802 62 00  
Annat 4802 69 00  
48.03 Papper av s√•dan typ som anv√§nds till toalettpapper, ansiktsservetter, handdukar eller bordsservetter samt liknande papper av s√•dana slag som anv√§nds f√∂r hush√•lls√§ndam√•l eller sanit√§rt √§ndam√•l, cellulosavadd och duk av cellulosafibrer, √§ven kr√§ppade, plisserade, pr√§glade, perforerade, ytf√§rgade, ytdekorerade eller tryckta, i rullar eller i ark    
Cellulosavadd 4803 00 10  
Kr√§ppat papper och duk av cellulosafibrer (tissue)    
V√§gande h√∂gst 25¬†g/m¬≤ per skikt 4803 00 31  
V√§gande mer √§n 25¬†g/m¬≤ per skikt 4803 00 39  
Annat 4803 00 90  
48.04 Kraftpapper och kraftpapp, obelagda och obestrukna, i rullar eller ark, med undantag av varor enligt nr¬†4802 eller 4803    
Kraftliner    
Oblekt    
Med en halt av sulfat- eller sodacellulosa av barrtr√§ av minst 80¬†viktprocent av det totala fiberinneh√•llet    
V√§gande mindre √§n 150¬†g/m¬≤ 4804 11 11  
V√§gande minst 150¬†g/m¬≤ men mindre √§n 175¬†g/m¬≤ 4804 11 15  
V√§gande minst 175¬†g/m¬≤ 4804 11 19  
Annan 4804 11 90  
Annan    
Med en halt av sulfat- eller sodacellulosa av barrtr√§ av minst 80 viktprocent av det totala fiberinneh√•llet    
Best√•ende av ett eller flera oblekta lager och ett utv√§ndigt lager, som √§r blekt, halvblekt eller f√§rgat    
V√§gande mindre √§n 175¬†g/m¬≤ 4804 19 12  
V√§gande minst 175¬†g/m¬≤ 4804 19 19  
Annan 4804 19 30  
Annan 4804 19 90  
Krafts√§ckspapper    
Oblekt    
Med en halt av sulfat- eller sodacellulosa av barrtr√§ av minst 80¬†viktprocent av det totala fiberinneh√•llet 4804 21 10  
Annat 4804 21 90  
Annat    
Med en halt av sulfat- eller sodacellulosa av barrtr√§ av minst 80¬†viktprocent av det totala fiberinneh√•llet 4804 29 10  
Annat 4804 29 90  
Annat kraftpapper, v√§gande h√∂gst 150¬†g/m¬≤    
Oblekt    
Med en halt av sulfat- eller sodacellulosa av barrtr√§ av minst 80¬†viktprocent av det totala fiberinneh√•llet    
Kraftpapper f√∂r elektrisk isolering 4804 31 51  
Annat 4804 31 58  
Annat 4804 31 80  
Annat    
Med en halt av sulfat- eller sodacellulosa av barrtr√§ av minst 80¬†viktprocent av det totala fiberinneh√•llet    
Likformigt blekt i hela m√§lden 4804 39 51  
Annat 4804 39 58  
Annat 4804 39 80  
Annat kraftpapper, v√§gande mer √§n 150¬†g/m¬≤ men mindre √§n 225¬†g/m¬≤    
Oblekt    
Lamineringskraftpapper 4804 41 91  
Annat 4804 41 98  
Likformigt blekt i hela m√§lden och med en halt av kemisk massa av mer √§n 95¬†viktprocent av det totala fiberinneh√•llet 4804 42 00  
Annat 4804 49 00  
Annan kraftpapp, v√§gande minst 225¬†g/m¬≤    
Oblekt 4804 51 00  
Likformigt blekt i hela m√§lden och med en halt av kemisk massa av mer √§n 95¬†viktprocent av det totala fiberinneh√•llet 4804 52 00  
Annan    
Med en halt av sulfat- eller sodacellulosa av barrtr√§ av minst 80¬†viktprocent av det totala fiberinneh√•llet 4804 59 10  
Annat 4804 59 90  
48.05 Annat papper eller papp, obelagda och obestrukna, i rullar eller ark, inte vidare bearbetade eller behandlade √§n vad som anges i anm√§rkning¬†3 till detta kapitel    
V√•gningspapper    
Halvkemiskt v√•gningspapper 4805 11 00  
V√•gningspapper av halmmassa 4805 12 00  
Annat    
V√•gskiktspapper 4805 19 10  
Annat 4805 19 90  
Testliner    
V√§gande h√∂gst 150¬†g/m¬≤ 4805 24 00  
V√§gande mer √§n 150¬†g/m¬≤ 4805 25 00  
Omslagspapper av sulfitmassa 4805 30 00  
Filtrerpapper och filtrerpapp 4805 40 00  
Gr√•lumppapper och gr√•lumppapp 4805 50 00  
Annat    
V√§gande h√∂gst 150¬†g/m¬≤ 4805 91 00  
V√§gande mer √§n 150¬†g/m¬≤ men mindre √§n 225¬†g/m¬≤ 4805 92 00  
V√§gande minst 225¬†g/m¬≤    
Framst√§llt av papper f√∂r √•tervinning 4805 93 20  
Annat 4805 93 80  
48.06 Pergamentpapper, pergamentpapp, sm√∂rpapper, genomskinligt ritpapper och pergamyn (glassin) samt annat gl√§ttat, genomsynligt eller genomskinligt papper, i rullar eller ark    
Pergamentpapper och pergamentpapp 4806 10 00  
Sm√∂rpapper 4806 20 00  
Genomskinligt ritpapper 4806 30 00  
Pergamyn (glassin) och annat gl√§ttat, genomsynligt eller genomskinligt papper    
Pergamyn (glassin) 4806 40 10  
Annat 4806 40 90  
48.07 Papper och papp, sammansatta (best√•ende av skikt f√∂renade med bindemedel), inte belagda, bestrukna eller impregnerade, √§ven armerade inv√§ndigt, i rullar eller ark    
Framst√§llt av papper f√∂r √•tervinning, √§ven belagda med papper 4807 00 30  
Andra 4807 00 80  
48.08 Papper och papp, v√•gade (med eller utan fastlimmade plana ytskikt), kr√§ppade, plisserade, pr√§glade eller perforerade, i rullar eller ark, med undantag av varor enligt nr¬†4803    
Papper och papp, v√•gade (inbegripet wellpapp), √§ven perforerade 4808 10 00  
Kraftpapper, kr√§ppat eller plisserat, √§ven pr√§glat eller perforerat 4808 40 00  
Andra slag 4808 90 00  
48.09 Karbonpapper, sj√§lvkopierande papper och annat kopierings- eller √∂vertryckspapper (inbegripet belagt, bestruket eller impregnerat papper f√∂r stenciler eller offsetpl√•tar), √§ven tryckta, i rullar eller ark    
Sj√§lvkopierande papper 4809 20 00  
Andra slag 4809 90 00  
48.10 Papper och papp, p√• ena eller b√•da sidorna belagda eller bestrukna med kaolin eller andra oorganiska √§mnen med eller utan bindemedel, men utan annan bel√§ggning, √§ven ytf√§rgade, ytdekorerade eller tryckta, i rullar eller kvadratiska eller rektangul√§ra ark, oavsett storlek    
Papper och papp av s√•dana slag som anv√§nds f√∂r skrivning, tryckning eller annat grafiskt √§ndam√•l, inte inneh√•llande fibrer som erh√•llits i en mekanisk eller kemimekanisk process eller vars inneh√•ll av s√•dana fibrer utg√∂r h√∂gst 10¬†viktprocent av det totala fiberinneh√•llet    
I rullar 4810 13 00  
I ark hos vilka (i ovikt skick) den ena sidan inte √§r l√§ngre √§n 435¬†mm och den andra sidan inte l√§ngre √§n 297¬†mm 4810 14 00  
Andra 4810 19 00  
Papper och papp av s√•dana slag som anv√§nds f√∂r skrivning, tryckning eller andra grafiska √§ndam√•l, vars inneh√•ll av fibrer som erh√•llits i en mekanisk eller kemimekanisk process utg√∂r mer √§n 10 viktprocent av det totala fiberinneh√•llet    
Belagt eller bestruket l√§ttviktspapper (LWC-papper) 4810 22 00  
Andra    
I rullar 4810 29 30  
Andra 4810 29 80  
Kraftpapper och kraftpapp, andra √§n s√•dana som anv√§nds f√∂r skrivning, tryckning eller annat grafiskt √§ndam√•l    
Likformigt blekta i hela m√§lden och med en halt av kemisk massa av mer √§n 95¬†viktprocent av det totala fiberinneh√•llet samt v√§gande h√∂gst 150¬†g/m¬≤ 4810 31 00  
Likformigt blekta i hela m√§lden och med en halt av kemisk massa av mer √§n 95¬†viktprocent av det totala fiberinneh√•llet samt v√§gande mer √§n 150¬†g/m¬≤    
Belagda med kaolin 4810 32 10  
Andra 4810 32 90  
Andra 4810 39 00  
Annat papper och annan papp    
Flerskiktade    
Med alla skikt blekta 4810 92 10  
Med endast ett av ytterskikten blekt 4810 92 30  
Andra 4810 92 90  
Andra    
Blekt papper och papp, belagda med kaolin 4810 99 10  
Andra 4810 99 80  
48.11 Papper, papp, cellulosavadd och duk av cellulosafibrer, belagda, bestrukna, impregnerade, √∂verdragna, ytf√§rgade, ytdekorerade eller tryckta, i rullar eller kvadratiska eller rektangul√§ra ark, oavsett storlek, med undantag av varor enligt nr¬†4803, 4809 och 4810    
Papper och papp, belagda, bestrukna eller impregnerade med tj√§ra, bitumen eller asfalt 4811 10 00  
Papper och papp, gummerade eller f√∂rsedda med annan klistrande bel√§ggning    
Sj√§lvh√§ftande    
Med en bredd av h√∂gst 10¬†cm och med klistrande bel√§ggning av ovulkat naturligt eller syntetiskt gummi 4811 41 20  
Annat 4811 41 90  
Andra 4811 49 00  
Papper och papp, belagda, bestrukna eller impregnerade med plast (med undantag av klister)    
Blekta, v√§gande mer √§n 150¬†g/m¬≤ 4811 51 00  
Andra 4811 59 00  
Papper och papp, belagda, bestrukna eller impregnerade med vax, paraffin, stearin, olja eller glycerol 4811 60 00  
Annat papper och annan papp samt cellulosavadd och duk av cellulosafibrer 4811 90 00  
48.12 Filterblock och filterplattor av pappersmassa 4812 00 00  
48.13 Cigarettpapper, √§ven tillskuret eller i h√§ften; cigaretthylsor    
Cigarettpapper i h√§ften; cigaretthylsor 4813 10 00  
Cigarettpapper i rullar med en bredd av h√∂gst 5¬†cm 4813 20 00  
Andra slag    
Cigarettpapper i rullar med en bredd av mer √§n 5¬†cm men h√∂gst 15¬†cm 4813 90 10  
Andra slag 4813 90 90  
48.14 Papperstapeter och liknande v√§ggbekl√§dnad; s.k. f√∂nsterpapper    
Papperstapeter och liknande v√§ggbekl√§dnad av papper som p√• utsidan √§r √∂verdraget eller belagt med ett kornat, pr√§glat, f√§rgat, m√∂nstertryckt eller p√• annat s√§tt dekorerat plastskikt 4814 20 00  
Andra slag    
Papperstapeter och liknande v√§ggbekl√§dnad, av kornat, pr√§glat, f√§rgat, m√∂nstrat eller p√• annat s√§tt dekorerat papper som √§r √∂verdraget eller belagt med ett genomskinligt skyddslager av plast 4814 90 10  
Andra 4814 90 70  
48.16 Karbonpapper, sj√§lvkopierande papper och annat kopierings- eller √∂vertryckspapper (med undantag av papper enligt nr¬†4809), pappersstenciler och offsetpl√•tar av papper, √§ven f√∂rpackade i askar    
Sj√§lvkopierande papper 4816 20 00  
Andra slag 4816 90 00  
48.17 Kuvert, kortbrev, brevkort med enbart postalt tryck samt korrespondenskort, av papper eller papp; askar, mappar o.d. av papper eller papp, inneh√•llande ett sortiment av brevpapper, papperskuvert e.d.    
Kuvert 4817 10 00  
Kortbrev, brevkort med enbart postalt tryck samt korrespondenskort 4817 20 00  
Askar, mappar o.d. av papper eller papp, inneh√•llande ett sortiment av brevpapper, papperskuvert e.d. 4817 30 00  
48.18 Toalettpapper och liknande papper, cellulosavadd eller duk av cellulosafibrer, av s√•dana slag som anv√§nds f√∂r hush√•lls√§ndam√•l eller sanit√§rt √§ndam√•l, i rullar med en bredd av h√∂gst 36¬†cm, eller nedskurna till best√§md storlek eller form; n√§sdukar, servetter f√∂r reng√∂ring av ansikte eller h√§nder, handdukar, bordsdukar, bordsservetter, lakan och liknande hush√•lls-, sanitets- och sjukhusartiklar samt kl√§der och tillbeh√∂r till kl√§der, av pappersmassa, papper, cellulosavadd eller duk av cellulosafibrer    
Toalettpapper    
V√§gande h√∂gst 25¬†g/m¬≤ per skikt 4818 10 10  
V√§gande mer √§n 25¬†g/m¬≤ per skikt 4818 10 90  
N√§sdukar, servetter f√∂r reng√∂ring av ansikte eller h√§nder, handdukar och hush√•llspapper    
N√§sdukar och servetter f√∂r reng√∂ring av ansikte eller h√§nder 4818 20 10  
Handdukar och hush√•llspapper    
I rullar 4818 20 91  
Andra 4818 20 99  
Borddukar och bordsservetter 4818 30 00  
Kl√§der och tillbeh√∂r till kl√§der 4818 50 00  
Andra slag    
Artiklar av s√•dana slag som anv√§nds till kirurgiskt, medicinskt eller sanit√§rt bruk, inte i detaljhandelsf√∂rpackningar 4818 90 10  
Andra 4818 90 90  
48.19 Kartonger, askar, l√•dor, s√§ckar, p√•sar och andra f√∂rpackningar av papper, papp, cellulosavadd eller duk av cellulosafibrer; kortregisterl√•dor, brevkorgar och liknande artiklar av s√•dana slag som anv√§nds p√• kontor, i butiker e.d., av papper eller papp    
Kartonger, askar och l√•dor av wellpapp 4819 10 00  
Vikbara kartonger, askar och l√•dor av annat papper eller annan papp √§n wellpapp 4819 20 00  
S√§ckar, b√§rkassar och p√•sar, med en bredd vid botten av minst 40¬†cm 4819 30 00  
Andra s√§ckar, b√§rkassar och p√•sar samt strutar 4819 40 00  
Andra f√∂rpackningar, inbegripet skivfodral 4819 50 00  
Kortregisterl√•dor, brevkorgar, f√∂rvaringsaskar och liknande artiklar av s√•dana slag som anv√§nds p√• kontor, i butiker e.d. 4819 60 00  
48.20 Kontorsb√∂cker, r√§kenskapsb√∂cker, anteckningsb√∂cker, orderb√∂cker, kvittensb√∂cker, brevpapper i block, anteckningsblock, dagb√∂cker och liknande artiklar, √§vensom skrivb√∂cker, skrivunderl√§gg, samlingsp√§rmar (f√∂r l√∂sblad eller andra), mappar, blankettsatser, √§ven interfolierade med karbonpapper, samt liknande artiklar, av papper eller papp; album f√∂r prover eller samlingar samt bokp√§rmar och bokomslag, av papper eller papp    
Kontorsb√∂cker, r√§kenskapsb√∂cker, anteckningsb√∂cker, orderb√∂cker, kvittensb√∂cker, brevpapper i block, anteckningsblock, dagb√∂cker och liknande artiklar    
Kontorsb√∂cker, r√§kenskapsb√∂cker, orderb√∂cker och kvittensb√∂cker 4820 10 10  
Anteckningsb√∂cker, brevpapper i block och anteckningsblock 4820 10 30  
Dagb√∂cker 4820 10 50  
Andra 4820 10 90  
Skrivb√∂cker 4820 20 00  
Samlingsp√§rmar (andra √§n bokomslag) och mappar 4820 30 00  
Blankettsatser, √§ven interfolierade med karbonpapper 4820 40 00  
Album f√∂r prover eller samlingar 4820 50 00  
Andra slag 4820 90 00  
48.21 Etiketter av alla slag, av papper eller papp, √§ven tryckta    
Tryckta    
Sj√§lvh√§ftande 4821 10 10  
Andra 4821 10 90  
Andra slag    
Sj√§lvh√§ftande 4821 90 10  
Andra 4821 90 90  
48.22 Bobiner, spolar, cops och liknande artiklar av pappersmassa, papper eller papp (√§ven perforerade eller h√§rdade)    
Av s√•dana slag som anv√§nds f√∂r uppspolning av textilgarn 4822 10 00  
Andra slag 4822 90 00  
48.23 Andra slag av papper, papp, cellulosavadd eller duk av cellulosafibrer, tillskurna till best√§md storlek eller form; andra varor av pappersmassa, papper, papp, cellulosavadd eller duk av cellulosafibrer    
Filtrerpapper och filtrerpapp 4823 20 00  
Tryckt papper i rullar, ark eller rondeller, avsett f√∂r registrerande apparater 4823 40 00  
Brickor, fat, tallrikar, b√§gare o.d., av papper eller papp    
Av bambu 4823 61 00  
Andra    
Brickor, fat och tallrikar 4823 69 10  
Andra 4823 69 90  
Formpressade artiklar av pappersmassa    
Formpressade brickor och kartonger f√∂r √§gg 4823 70 10  
Andra 4823 70 90  
Andra slag    
Papper och annan papp av s√•dana slag som anv√§nds f√∂r skrivning, tryckning eller annat grafiskt √§ndam√•l 4823 90 40  
Andra 4823 90 85  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.