CN8 / NC8 - 2023 50 CN8 / NC8 - 2023 - SV 52

CN8 / NC8 - 2023 - SV

I-Way To Customs

KAPITEL 51
ULL SAMT FINA ELLER GROVA DJURH√ÖR; GARN OCH V√ĄVNADER AV TAGEL

51.01 Ull, okardad och okammad    
Otv√§ttad ull (fetull), inbegripet f√•rtv√§ttad ull    
Klippt ull 5101 11 00  
Annan 5101 19 00  
Avfettad, inte karboniserad ull    
Klippt ull 5101 21 00  
Annan 5101 29 00  
Karboniserad ull 5101 30 00  
51.02 Fina eller grova djurh√•r, okardade och okammade    
Fina djurh√•r    
Av kashmirget 5102 11 00  
Annat    
Av angorakanin 5102 19 10  
Av alpacka, lamadjur eller vikunja 5102 19 30  
Av kamel, dromedar, jak, angoraget, tibetget och liknande getter 5102 19 40  
Av kanin (annan √§n angorakanin), hare, b√§ver, nutria och bisamr√•tta 5102 19 90  
Grova djurh√•r 5102 20 00  
51.03 Avfall av ull eller av fina eller grova djurh√•r, inbegripet garnavfall men inte rivet avfall och riven lump    
Kamavfall av ull eller fina djurh√•r    
Inte karboniserat 5103 10 10  
Karboniserat 5103 10 90  
Annat avfall av ull eller fina djurh√•r 5103 20 00  
Avfall av grova djurh√•r 5103 30 00  
51.04 Rivet avfall och riven lump av ull eller av fina eller grova djurh√•r 5104 00 00  
51.05 Ull samt fina eller grova djurh√•r, kardade eller kammade (inbegripet kammad ull i bulk)    
Kardad ull 5105 10 00  
Ulltops och annan kammad ull    
Kammad ull i bulk 5105 21 00  
Annan 5105 29 00  
Fina djurh√•r, kardade eller kammade    
Av kashmirget 5105 31 00  
Annat 5105 39 00  
Grova djurh√•r, kardade eller kammade 5105 40 00  
51.06 Kardgarn av ull, inte i detaljhandelsuppl√§ggningar    
Inneh√•llande minst 85¬†viktprocent ull    
Oblekt 5106 10 10  
Annat 5106 10 90  
Inneh√•llande mindre √§n 85¬†viktprocent ull    
Inneh√•llande minst 85¬†viktprocent ull och fina djurh√•r 5106 20 10  
Annat    
Oblekt 5106 20 91  
Annat 5106 20 99  
51.07 Kamgarn av ull, inte i detaljhandelsuppl√§ggningar    
Inneh√•llande minst 85¬†viktprocent ull    
Oblekt 5107 10 10  
Annat 5107 10 90  
Inneh√•llande mindre √§n 85¬†viktprocent ull    
Inneh√•llande minst 85¬†viktprocent ull och fina djurh√•r    
Oblekt 5107 20 10  
Annat 5107 20 30  
Annat    
Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av syntetstapelfibrer    
Oblekt 5107 20 51  
Annat 5107 20 59  
Med annan inblandning    
Oblekt 5107 20 91  
Annat 5107 20 99  
51.08 Garn (kardgarn eller kamgarn) av fina djurh√•r, inte i detaljhandelsuppl√§ggningar    
Kardgarn    
Oblekt 5108 10 10  
Annat 5108 10 90  
Kamgarn    
Oblekt 5108 20 10  
Annat 5108 20 90  
51.09 Garn av ull eller fina djurh√•r, i detaljhandelsuppl√§ggningar    
Inneh√•llande minst 85¬†viktprocent ull eller fina djurh√•r    
I nystan, h√§rvor o.d., v√§gande mer √§n 125¬†g men h√∂gst 500¬†g 5109 10 10  
Annat 5109 10 90  
Annat 5109 90 00  
51.10 Garn av grova djurh√•r eller tagel (inbegripet √∂verspunnet garn av tagel), √§ven i detaljhandelsuppl√§ggningar 5110 00 00  
51.11 Kardgarnsv√§vnader av ull eller fina djurh√•r    
Inneh√•llande minst 85¬†viktprocent ull eller fina djurh√•r    
Vägande högst 300 g/m² 5111 11 00 (MTK)
Andra 5111 19 00 (MTK)
Andra slag, blandade huvudsakligen eller uteslutande med konstfilament 5111 20 00 (MTK)
Andra slag, blandade huvudsakligen eller uteslutande med konststapelfibrer    
Vägande högst 300 g/m² 5111 30 10 (MTK)
Vägande mer än 300 g/m² 5111 30 80 (MTK)
Andra kardgarnsv√§vnader    
Innehållande sammanlagt mer än 10 viktprocent textilmaterial enligt kapitel 50 5111 90 10 (MTK)
Andra    
Vägande högst 300 g/m² 5111 90 91 (MTK)
Vägande mer än 300 g/m² 5111 90 98 (MTK)
51.12 Kamgarnsv√§vnader av ull eller fina djurh√•r    
Inneh√•llande minst 85¬†viktprocent ull eller fina djurh√•r    
Vägande högst 200 g/m² 5112 11 00 (MTK)
Andra 5112 19 00 (MTK)
Andra slag, blandade huvudsakligen eller uteslutande med konstfilament 5112 20 00 (MTK)
Andra slag, blandade huvudsakligen eller uteslutande med konststapelfibrer    
Vägande högst 200 g/m² 5112 30 10 (MTK)
Vägande mer än 200 g/m² 5112 30 80 (MTK)
Andra kamgarnsv√§vnader    
Innehållande sammanlagt mer än 10 viktprocent textilmaterial enligt kapitel 50 5112 90 10 (MTK)
Andra    
Vägande högst 200 g/m² 5112 90 91 (MTK)
Vägande mer än 200 g/m² 5112 90 98 (MTK)
51.13 Vävnader av grova djurhår eller av tagel 5113 00 00 (MTK)


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.