CN8 / NC8 - 2023 51 CN8 / NC8 - 2023 - SV 53

CN8 / NC8 - 2023 - SV

I-Way To Customs

KAPITEL 52
BOMULL

52.01 Bomull, okardad eller okammad    
Som har gjorts absorberande eller blekts 5201 00 10  
Annan 5201 00 90  
52.02 Avfall av bomull (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump)    
Garnavfall (inbegripet tr√•davfall) 5202 10 00  
Andra slag    
Rivet avfall och riven lump 5202 91 00  
Annat 5202 99 00  
52.03 Bomull, kardad eller kammad 5203 00 00  
52.04 Sytr√•d av bomull, √§ven i detaljhandelsuppl√§ggningar    
Inte i detaljhandelsuppl√§ggningar    
Inneh√•llande minst 85¬†viktprocent bomull 5204 11 00  
Annat 5204 19 00  
I detaljhandelsuppl√§ggningar 5204 20 00  
52.05 Garn av bomull (annat √§n sytr√•d), inneh√•llande minst 85¬†viktprocent bomull, inte i detaljhandelsuppl√§ggningar    
Enkelt garn av okammade fibrer, med en l√§ngdvikt av    
Minst 714,29 decitex (h√∂gst metriskt nr¬†14) 5205 11 00  
Mindre √§n 714,29 decitex men minst 232,56 decitex (√∂ver metriskt nr¬†14 men h√∂gst metriskt nr¬†43) 5205 12 00  
Mindre √§n 232,56 decitex men minst 192,31 decitex (√∂ver metriskt nr¬†43 men h√∂gst metriskt nr¬†52) 5205 13 00  
Mindre √§n 192,31 decitex men minst 125 decitex (√∂ver metriskt nr¬†52 men h√∂gst metriskt nr¬†80) 5205 14 00  
Mindre √§n 125 decitex (√∂ver metriskt nr¬†80)    
Mindre √§n 125 decitex men minst 83,33 decitex (√∂ver metriskt nr¬†80 men h√∂gst metriskt nr¬†120) 5205 15 10  
Mindre √§n 83,33 decitex (√∂ver metriskt nr¬†120) 5205 15 90  
Enkelt garn av kammade fibrer med en l√§ngdvikt av    
Minst 714,29 decitex (h√∂gst metriskt nr¬†14) 5205 21 00  
Mindre √§n 714,29 decitex men minst 232,56 decitex (√∂ver metriskt nr¬†14 men h√∂gst metriskt nr¬†43) 5205 22 00  
Mindre √§n 232,56 decitex men minst 192,31 decitex (√∂ver metriskt nr¬†43 men h√∂gst metriskt nr¬†52) 5205 23 00  
Mindre √§n 192,31 decitex men minst 125 decitex (√∂ver metriskt nr¬†52 men h√∂gst metriskt nr¬†80) 5205 24 00  
Mindre √§n 125 decitex men minst 106,38 decitex (√∂ver metriskt nr¬†80 men h√∂gst metriskt nr¬†94) 5205 26 00  
Mindre √§n 106,38 decitex men minst 83,33 decitex (√∂ver metriskt nr¬†94 men h√∂gst metriskt nr¬†120) 5205 27 00  
Mindre √§n 83,33 decitex (√∂ver metriskt nr¬†120) 5205 28 00  
Tvinnat (flertr√•digt) garn av okammade fibrer, hos vilket enkelgarnet har en l√§ngdvikt av    
Minst 714,29 decitex (h√∂gst metriskt nr¬†14) 5205 31 00  
Mindre √§n 714,29 decitex men minst 232,56 decitex (√∂ver metriskt nr¬†14 men h√∂gst metriskt nr¬†43) 5205 32 00  
Mindre √§n 232,56 decitex men minst 192,31 decitex (√∂ver metriskt nr¬†43 men h√∂gst metriskt nr¬†52) 5205 33 00  
Mindre √§n 192,31 decitex men minst 125 decitex (√∂ver metriskt nr¬†52 men h√∂gst metriskt nr¬†80) 5205 34 00  
Mindre √§n 125 decitex (√∂ver metriskt nr¬†80) 5205 35 00  
Tvinnat (flertr√•digt) garn av kammade fibrer, hos vilket enkelgarnet har en l√§ngdvikt av    
Minst 714,29 decitex (h√∂gst metriskt nr¬†14) 5205 41 00  
Mindre √§n 714,29 decitex men minst 232,56 decitex (√∂ver metriskt nr¬†14 men h√∂gst metriskt nr¬†43) 5205 42 00  
Mindre √§n 232,56 decitex men minst 192,31 decitex (√∂ver metriskt nr¬†43 men h√∂gst metriskt nr¬†52) 5205 43 00  
Mindre √§n 192,31 decitex men minst 125 decitex (√∂ver metriskt nr¬†52 men h√∂gst metriskt nr¬†80) 5205 44 00  
Mindre √§n 125 decitex men minst 106,38 decitex (√∂ver metriskt nr¬†80 men h√∂gst metriskt nr¬†94) 5205 46 00  
Mindre √§n 106,38 decitex men minst 83,33 decitex (√∂ver metriskt nr¬†94 men h√∂gst metriskt nr¬†120) 5205 47 00  
Mindre √§n 83,33 decitex (√∂ver metriskt nr¬†120) 5205 48 00  
52.06 Garn av bomull (annat √§n sytr√•d), inneh√•llande mindre √§n 85¬†viktprocent bomull, inte i detaljhandelsuppl√§ggningar    
Enkelt garn av okammade fibrer, med en l√§ngdvikt av    
Minst 714,29 decitex (h√∂gst metriskt nr¬†14) 5206 11 00  
Mindre √§n 714,29 decitex men minst 232,56 decitex (√∂ver metriskt nr¬†14 men h√∂gst metriskt nr¬†43) 5206 12 00  
Mindre √§n 232,56 decitex men minst 192,31 decitex (√∂ver metriskt nr¬†43 men h√∂gst metriskt nr¬†52) 5206 13 00  
Mindre √§n 192,31 decitex men minst 125 decitex (√∂ver metriskt nr¬†52 men h√∂gst metriskt nr¬†80) 5206 14 00  
Mindre √§n 125 decitex (√∂ver metriskt nr¬†80) 5206 15 00  
Enkelt garn av kammade fibrer, med en l√§ngdvikt av    
Minst 714,29 decitex (h√∂gst metriskt nr¬†14) 5206 21 00  
Mindre √§n 714,29 decitex men minst 232,56 decitex (√∂ver metriskt nr¬†14 men h√∂gst metriskt nr¬†43) 5206 22 00  
Mindre √§n 232,56 decitex men minst 192,31 decitex (√∂ver metriskt nr¬†43 men h√∂gst metriskt nr¬†52) 5206 23 00  
Mindre √§n 192,31 decitex men minst 125 decitex (√∂ver metriskt nr¬†52 men h√∂gst metriskt nr¬†80) 5206 24 00  
Mindre √§n 125 decitex (√∂ver metriskt nr¬†80) 5206 25 00  
Tvinnat (flertr√•digt) garn av okammade fibrer, hos vilket enkelgarnet har en l√§ngdvikt av    
Minst 714,29 decitex (h√∂gst metriskt nr¬†14) 5206 31 00  
Mindre √§n 714,29 decitex men minst 232,56 decitex (√∂ver metriskt nr¬†14 men h√∂gst metriskt nr¬†43) 5206 32 00  
Mindre √§n 232,56 decitex men minst 192,31 decitex (√∂ver metriskt nr¬†43 men h√∂gst metriskt nr¬†52) 5206 33 00  
Mindre √§n 192,31 decitex men minst 125 decitex (√∂ver metriskt nr¬†52 men h√∂gst metriskt nr¬†80) 5206 34 00  
Mindre √§n 125 decitex (√∂ver metriskt nr¬†80) 5206 35 00  
Tvinnat (flertr√•digt) garn av kammade fibrer, hos vilket enkelgarnet har en l√§ngdvikt av    
Minst 714,29 decitex (h√∂gst metriskt nr¬†14) 5206 41 00  
Mindre √§n 714,29 decitex men minst 232,56 decitex (√∂ver metriskt nr¬†14 men h√∂gst metriskt nr¬†43) 5206 42 00  
Mindre √§n 232,56 decitex men minst 192,31 decitex (√∂ver metriskt nr¬†43 men h√∂gst metriskt nr¬†52) 5206 43 00  
Mindre √§n 192,31 decitex men minst 125 decitex (√∂ver metriskt nr¬†52 men h√∂gst metriskt nr¬†80) 5206 44 00  
Mindre √§n 125 decitex (√∂ver metriskt nr¬†80) 5206 45 00  
52.07 Garn av bomull (annat √§n sytr√•d), i detaljhandelsuppl√§ggningar    
Inneh√•llande minst 85¬†viktprocent bomull 5207 10 00  
Annat 5207 90 00  
52.08 V√§vnader av bomull, inneh√•llande minst 85¬†viktprocent bomull och v√§gande h√∂gst 200¬†g/m¬≤    
Oblekta    
Med tv√•skaftsbindning, v√§gande h√∂gst 100¬†g/m¬≤    
Vävnader för tillverkning av förband, gasbindor o.d. 5208 11 10 (MTK)
Andra slag 5208 11 90 (MTK)
Med tv√•skaftsbindning, v√§gande mer √§n 100¬†g/m¬≤    
Med tv√•skaftsbindning, v√§gande mer √§n 100¬†g/m¬≤ men h√∂gst 130¬†g/m¬≤    
Med en bredd av högst 165 cm 5208 12 16 (MTK)
Med en bredd av mer än 165 cm 5208 12 19 (MTK)
Med tv√•skaftsbindning, v√§gande mer √§n 130¬†g/m¬≤    
Med en bredd av högst 165 cm 5208 12 96 (MTK)
Med en bredd av mer än 165 cm 5208 12 99 (MTK)
Med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet 4-bindig bruten varpkypert 5208 13 00 (MTK)
Andra vävnader 5208 19 00 (MTK)
Blekta    
Med tv√•skaftsbindning, v√§gande h√∂gst 100¬†g/m¬≤    
Vävnader för tillverkning av förband, gasbindor o.d. 5208 21 10 (MTK)
Andra slag 5208 21 90 (MTK)
Med tv√•skaftsbindning, v√§gande mer √§n 100¬†g/m¬≤    
Med tv√•skaftsbindning, v√§gande mer √§n 100¬†g/m¬≤ men h√∂gst 130¬†g/m¬≤    
Med en bredd av högst 165 cm 5208 22 16 (MTK)
Med en bredd av mer än 165 cm 5208 22 19 (MTK)
Med tv√•skaftsbindning, v√§gande mer √§n 130¬†g/m¬≤    
Med en bredd av högst 165 cm 5208 22 96 (MTK)
Med en bredd av mer än 165 cm 5208 22 99 (MTK)
Med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet 4-bindig bruten varpkypert 5208 23 00 (MTK)
Andra vävnader 5208 29 00 (MTK)
F√§rgade    
Med tvåskaftsbindning, vägande högst 100 g/m² 5208 31 00 (MTK)
Med tv√•skaftsbindning, v√§gande mer √§n 100¬†g/m¬≤    
Med tv√•skaftsbindning, v√§gande mer √§n 100¬†g/m¬≤ men h√∂gst 130¬†g/m¬≤    
Med en bredd av högst 165 cm 5208 32 16 (MTK)
Med en bredd av mer än 165 cm 5208 32 19 (MTK)
Med tv√•skaftsbindning, v√§gande mer √§n 130¬†g/m¬≤    
Med en bredd av högst 165 cm 5208 32 96 (MTK)
Med en bredd av mer än 165 cm 5208 32 99 (MTK)
Med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet 4-bindig bruten varpkypert 5208 33 00 (MTK)
Andra vävnader 5208 39 00 (MTK)
Av olikf√§rgade garner    
Med tvåskaftsbindning, vägande högst 100 g/m² 5208 41 00 (MTK)
Med tvåskaftsbindning, vägande mer än 100 g/m² 5208 42 00 (MTK)
Med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet 4-bindig bruten varpkypert 5208 43 00 (MTK)
Andra vävnader 5208 49 00 (MTK)
Tryckta    
Med tvåskaftsbindning, vägande högst 100 g/m² 5208 51 00 (MTK)
Med tvåskaftsbindning, vägande mer än 100 g/m² 5208 52 00 (MTK)
Andra v√§vnader    
Med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet 4-bindig bruten varpkypert 5208 59 10 (MTK)
Andra 5208 59 90 (MTK)
52.09 V√§vnader av bomull, inneh√•llande minst 85¬†viktprocent bomull och v√§gande mer √§n 200¬†g/m¬≤    
Oblekta    
Med tvåskaftsbindning 5209 11 00 (MTK)
Med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet 4-bindig bruten varpkypert 5209 12 00 (MTK)
Andra vävnader 5209 19 00 (MTK)
Blekta    
Med tvåskaftsbindning 5209 21 00 (MTK)
Med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet 4-bindig bruten varpkypert 5209 22 00 (MTK)
Andra vävnader 5209 29 00 (MTK)
F√§rgade    
Med tvåskaftsbindning 5209 31 00 (MTK)
Med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet 4-bindig bruten varpkypert 5209 32 00 (MTK)
Andra vävnader 5209 39 00 (MTK)
Av olikf√§rgade garner    
Med tvåskaftsbindning 5209 41 00 (MTK)
Denim 5209 42 00 (MTK)
Med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet 4-bindig bruten varpkypert 5209 43 00 (MTK)
Andra vävnader 5209 49 00 (MTK)
Tryckta    
Med tvåskaftsbindning 5209 51 00 (MTK)
Med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet 4-bindig bruten varpkypert 5209 52 00 (MTK)
Andra vävnader 5209 59 00 (MTK)
52.10 V√§vnader av bomull, inneh√•llande mindre √§n 85¬†viktprocent bomull, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av konstfibrer och v√§gande h√∂gst 200¬†g/m¬≤    
Oblekta    
Med tvåskaftsbindning 5210 11 00 (MTK)
Andra vävnader 5210 19 00 (MTK)
Blekta    
Med tvåskaftsbindning 5210 21 00 (MTK)
Andra vävnader 5210 29 00 (MTK)
F√§rgade    
Med tvåskaftsbindning 5210 31 00 (MTK)
Med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet 4-bindig bruten varpkypert 5210 32 00 (MTK)
Andra vävnader 5210 39 00 (MTK)
Av olikf√§rgade garner    
Med tvåskaftsbindning 5210 41 00 (MTK)
Andra vävnader 5210 49 00 (MTK)
Tryckta    
Med tvåskaftsbindning 5210 51 00 (MTK)
Andra vävnader 5210 59 00 (MTK)
52.11 V√§vnader av bomull, inneh√•llande mindre √§n 85¬†viktprocent bomull, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av konstfibrer och v√§gande mer √§n 200¬†g/m¬≤    
Oblekta    
Med tvåskaftsbindning 5211 11 00 (MTK)
Med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet 4-bindig bruten varpkypert 5211 12 00 (MTK)
Andra vävnader 5211 19 00 (MTK)
Blekta 5211 20 00 (MTK)
F√§rgade    
Med tvåskaftsbindning 5211 31 00 (MTK)
Med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet 4-bindig bruten varpkypert 5211 32 00 (MTK)
Andra vävnader 5211 39 00 (MTK)
Av olikf√§rgade garner    
Med tvåskaftsbindning 5211 41 00 (MTK)
Denim 5211 42 00 (MTK)
Med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet 4-bindig bruten varpkypert 5211 43 00 (MTK)
Andra v√§vnader    
Jacquardvävnader 5211 49 10 (MTK)
Andra 5211 49 90 (MTK)
Tryckta    
Med tvåskaftsbindning 5211 51 00 (MTK)
Med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet 4-bindig bruten varpkypert 5211 52 00 (MTK)
Andra vävnader 5211 59 00 (MTK)
52.12 Andra v√§vnader av bomull    
V√§gande h√∂gst 200¬†g/m¬≤    
Oblekta    
Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av lin 5212 11 10 (MTK)
Med annan inblandning 5212 11 90 (MTK)
Blekta    
Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av lin 5212 12 10 (MTK)
Med annan inblandning 5212 12 90 (MTK)
F√§rgade    
Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av lin 5212 13 10 (MTK)
Med annan inblandning 5212 13 90 (MTK)
Av olikf√§rgade garner    
Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av lin 5212 14 10 (MTK)
Med annan inblandning 5212 14 90 (MTK)
Tryckta    
Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av lin 5212 15 10 (MTK)
Med annan inblandning 5212 15 90 (MTK)
V√§gande mer √§n 200¬†g/m¬≤    
Oblekta    
Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av lin 5212 21 10 (MTK)
Med annan inblandning 5212 21 90 (MTK)
Blekta    
Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av lin 5212 22 10 (MTK)
Med annan inblandning 5212 22 90 (MTK)
F√§rgade    
Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av lin 5212 23 10 (MTK)
Med annan inblandning 5212 23 90 (MTK)
Av olikf√§rgade garner    
Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av lin 5212 24 10 (MTK)
Med annan inblandning 5212 24 90 (MTK)
Tryckta    
Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av lin 5212 25 10 (MTK)
Med annan inblandning 5212 25 90 (MTK)


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.