CN8 / NC8 - 2023 55 CN8 / NC8 - 2023 - SV 57

CN8 / NC8 - 2023 - SV

I-Way To Customs

KAPITEL 56
VADD, FILT OCH BONDAD DUK; SPECIALGARNER; SURRNINGSGARN OCH T√ÖGVIRKE SAMT VAROR AV S√ÖDANA PRODUKTER

56.01 Vadd av textilmaterial och varor av s√•dan vadd; textilfibrer med en l√§ngd av h√∂gst 5¬†mm (flock) samt stoft och noppor av textilmaterial    
Vadd av textilmaterial och varor av s√•dan vadd    
Av bomull    
Absorberande 5601 21 10  
Andra 5601 21 90  
Av konstfibrer    
Rullar med en diameter av h√∂gst 8¬†mm 5601 22 10  
Andra 5601 22 90  
Andra 5601 29 00  
Textilfibrer med en l√§ngd av h√∂gst 5¬†mm (flock) samt stoft och noppor av textilmaterial 5601 30 00  
56.02 Filt, √§ven impregnerad, √∂verdragen, belagd eller laminerad    
N√•lfilt och fibermaskbondad duk    
Inte impregnerad, √∂verdragen, belagd eller laminerad    
N√•lfilt    
Av jute eller andra bastfibrer f√∂r textilt √§ndam√•l enligt nr¬†5303 5602 10 11  
Av andra textilmaterial 5602 10 19  
Fibermaskbondad duk    
Av ull eller fina djurh√•r 5602 10 31  
Av andra textilmaterial 5602 10 38  
Impregnerad, √∂verdragen, belagd eller laminerad 5602 10 90  
Annan filt, inte impregnerad, √∂verdragen, belagd eller laminerad    
Av ull eller fina djurh√•r 5602 21 00  
Av annat textilmaterial 5602 29 00  
Andra slag 5602 90 00  
56.03 Bondad duk, √§ven impregnerad, √∂verdragen, belagd eller laminerad    
Av konstfilament    
Med en vikt av h√∂gst 25¬†g/m¬≤    
√Ėverdragen eller belagd 5603 11 10  
Andra 5603 11 90  
Med en vikt av mer √§n 25¬†g/m¬≤, men h√∂gst 70¬†g/m¬≤    
√Ėverdragen eller belagd 5603 12 10  
Andra 5603 12 90  
Med en vikt av mer √§n 70¬†g/m¬≤, men h√∂gst 150¬†g/m¬≤    
√Ėverdragen eller belagd 5603 13 10  
Andra 5603 13 90  
Med en vikt av mer √§n 150¬†g/m¬≤    
√Ėverdragen eller belagd 5603 14 10  
Andra 5603 14 90  
Annat    
Med en vikt av h√∂gst 25¬†g/m¬≤    
√Ėverdragen eller belagd 5603 91 10  
Andra 5603 91 90  
Med en vikt av mer √§n 25¬†g/m¬≤, men h√∂gst 70¬†g/m¬≤    
√Ėverdragen eller belagd 5603 92 10  
Andra 5603 92 90  
Med en vikt av mer √§n 70¬†g/m¬≤, men h√∂gst 150¬†g/m¬≤    
√Ėverdragen eller belagd 5603 93 10  
Andra 5603 93 90  
Med en vikt av mer √§n 150¬†g/m¬≤    
√Ėverdragen eller belagd 5603 94 10  
Andra 5603 94 90  
56.04 Tr√•d och rep av gummi, textil√∂verdragna; textilgarn samt remsor o.d. enligt nr¬†5404 eller 5405, impregnerade, √∂verdragna eller belagda med gummi eller plast eller f√∂rsedda med h√∂lje av gummi eller plast    
Tr√•d och rep av gummi, textil√∂verdragna 5604 10 00  
Andra slag    
H√∂gstyrkegarn av polyestrar, av nylon eller andra polyamider eller av viskos, impregnerat eller √∂verdraget 5604 90 10  
Andra 5604 90 90  
56.05 Metalliserat garn (√§ven √∂verspunnet), dvs. textilgarn eller remsor o.d. enligt nr¬†5404 eller 5405, i f√∂rening med metall i form av tr√•d, remsa eller pulver eller √∂verdragna med metall 5605 00 00  
56.06 √Ėverspunnet garn samt remsor o.d. enligt nr¬†5404 eller 5405, √∂verspunna (dock inte garn enligt nr¬†5605 och √∂verspunnet tagelgarn); sniljgarn (inbegripet sniljgarn framst√§llt av textilflock); chainettegarn    
Chainettegarn 5606 00 10  
Annat garn    
√Ėverspunnet garn 5606 00 91  
Annat 5606 00 99  
56.07 Surrningsgarn och t√•gvirke, √§ven fl√§tade och √§ven impregnerade, √∂verdragna eller belagda med gummi eller plast eller f√∂rsedda med h√∂lje av gummi eller plast    
Av sisal eller andra textilfibrer av sl√§ktet Agave    
Sk√∂rdegarn 5607 21 00  
Annat 5607 29 00  
Av polyeten eller polypropen    
Sk√∂rdegarn 5607 41 00  
Annat    
Med en l√§ngdvikt av mer √§n 50000 decitex (5¬†g/m)    
Fl√§tat 5607 49 11  
Annat 5607 49 19  
Med en l√§ngdvikt av h√∂gst 50000 decitex (5¬†g/m) 5607 49 90  
Av andra syntetfibrer    
Av nylon eller andra polyamider eller av polyester    
Med en l√§ngdvikt av mer √§n 50000 decitex (5¬†g/m)    
Fl√§tat 5607 50 11  
Annat 5607 50 19  
Med en l√§ngdvikt av h√∂gst 50000 decitex (5¬†g/m) 5607 50 30  
Andra 5607 50 90  
Andra slag    
Av abaca (manilahampa eller Musa textilis Nee) eller andra h√•rda fibrer (bladfibrer); av jute eller andra bastfibrer f√∂r textilt √§ndam√•l enligt nr¬†5303 5607 90 20  
Andra slag 5607 90 90  
56.08 Knutna n√§t av surrningsgarn eller t√•gvirke, som l√§ngdvara eller i avpassade stycken; avpassade fiskn√§t och andra fiskredskap av n√§t samt andra konfektionerade varor av n√§t, av textilmaterial    
Av syntet- eller regenatmaterial    
Konfektionerade fiskn√§t    
Av surrningsgarn eller t√•gvirke 5608 11 20  
Annat 5608 11 80  
Andra    
Knuta n√§t    
Av nylon eller andra polyamider    
Konfektionerade n√§t 5608 19 11  
Annat 5608 19 19  
Av annat material 5608 19 30  
Andra 5608 19 90  
Andra slag 5608 90 00  
56.09 Varor av garn, av remsor o.d. enligt nr¬†5404 eller 5405 eller av surrningsgarn eller t√•gvirke, inte n√§mnda eller inbegripna n√•gon annanstans 5609 00 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.