CN8 / NC8 - 2023 54 CN8 / NC8 - 2023 - SV 56

CN8 / NC8 - 2023 - SV

I-Way To Customs

KAPITEL 55
KONSTSTAPELFIBRER

55.01 Fiberkabel av syntetfilament    
Av nylon eller andra polyamider    
Av aramider 5501 11 00  
Andra 5501 19 00  
Av polyestrar 5501 20 00  
Av akryl eller modakryl 5501 30 00  
Av polypropen 5501 40 00  
Av annat syntetmaterial 5501 90 00  
55.02 Fiberkabel av regenatfilament    
Av cellulosaacetat 5502 10 00  
Andra 5502 90 00  
55.03 Syntetstapelfibrer, inte kardade, kammade eller p√• annat s√§tt beredda f√∂r spinning    
Av nylon eller andra polyamider    
Av aramider 5503 11 00  
Andra 5503 19 00  
Av polyestrar 5503 20 00  
Av akryl eller modakryl 5503 30 00  
Av polypropen 5503 40 00  
Av annat syntetmaterial 5503 90 00  
55.04 Regenatstapelfibrer, inte kardade, kammade eller p√• annat s√§tt beredda f√∂r spinning    
Av viskos 5504 10 00  
Andra 5504 90 00  
55.05 Avfall (inbegripet kamavfall, garnavfall samt rivet avfall och riven lump) av konstfibrer    
Av syntetfibrer    
Av nylon eller andra polyamider 5505 10 10  
Av polyestrar 5505 10 30  
Av akryl eller modakryl 5505 10 50  
Av polypropen 5505 10 70  
Andra 5505 10 90  
Av regenatfibrer 5505 20 00  
55.06 Syntetstapelfibrer, kardade, kammade eller p√• annat s√§tt beredda f√∂r spinning    
Av nylon eller andra polyamider 5506 10 00  
Av polyestrar 5506 20 00  
Av akryl eller modakryl 5506 30 00  
Av polypropen 5506 40 00  
Av annat syntetmaterial 5506 90 00  
55.07 Regenatstapelfibrer, kardade, kammade eller p√• annat s√§tt beredda f√∂r spinning 5507 00 00  
55.08 Sytr√•d av konststapelfibrer, √§ven i detaljhandelsuppl√§ggningar    
Av syntetstapelfibrer    
Inte i detaljhandelsuppl√§ggningar 5508 10 10  
I detaljhandelsuppl√§ggningar 5508 10 90  
Av regenatstapelfibrer    
Inte i detaljhandelsuppl√§ggningar 5508 20 10  
I detaljhandelsuppl√§ggningar 5508 20 90  
55.09 Garn (annat √§n sytr√•d), av syntetstapelfibrer, inte i detaljhandelsuppl√§ggningar    
Inneh√•llande minst 85¬†viktprocent stapelfibrer av nylon eller andra polyamider    
Enkelt garn 5509 11 00  
Tvinnat (flertr√•digt) garn 5509 12 00  
Inneh√•llande minst 85¬†viktprocent polyesterstapelfibrer    
Enkelt garn 5509 21 00  
Tvinnat (flertr√•digt) garn 5509 22 00  
Inneh√•llande minst 85¬†viktprocent akryl- eller modakrylstapelfibrer    
Enkelt garn 5509 31 00  
Tvinnat (flertr√•digt) garn 5509 32 00  
Annat garn, inneh√•llande minst 85¬†viktprocent syntetstapelfibrer    
Enkelt garn 5509 41 00  
Tvinnat (flertr√•digt) garn 5509 42 00  
Annat garn, av polyesterstapelfibrer    
Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av regenatstapelfibrer 5509 51 00  
Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av ull eller fina djurh√•r 5509 52 00  
Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av bomull 5509 53 00  
Annat 5509 59 00  
Annat garn, av akryl- eller modakrylstapelfibrer    
Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av ull eller fina djurh√•r 5509 61 00  
Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av bomull 5509 62 00  
Annat 5509 69 00  
Annat garn    
Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av ull eller fina djurh√•r 5509 91 00  
Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av bomull 5509 92 00  
Annat 5509 99 00  
55.10 Garn (annat √§n sytr√•d) av regenatstapelfibrer, inte i detaljhandelsuppl√§ggningar    
Inneh√•llande minst 85¬†viktprocent regenatstapelfibrer    
Enkelt garn 5510 11 00  
Tvinnat (flertr√•digt) garn 5510 12 00  
Annat garn, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av ull eller fina djurh√•r 5510 20 00  
Annat garn, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av bomull 5510 30 00  
Annat garn 5510 90 00  
55.11 Garn (annat √§n sytr√•d) av konststapelfibrer, i detaljhandelsuppl√§ggningar    
Av syntetstapelfibrer, inneh√•llande minst 85¬†viktprocent s√•dana fibrer 5511 10 00  
Av syntetstapelfibrer, inneh√•llande mindre √§n 85¬†viktprocent s√•dana fibrer 5511 20 00  
Av regenatstapelfibrer 5511 30 00  
55.12 V√§vnader av syntetstapelfibrer inneh√•llande minst 85¬†viktprocent s√•dana fibrer    
Inneh√•llande minst 85¬†viktprocent polyesterstapelfibrer    
Oblekta eller blekta 5512 11 00 (MTK)
Andra    
Tryckta 5512 19 10 (MTK)
Andra 5512 19 90 (MTK)
Inneh√•llande minst 85¬†viktprocent akryl- eller modakrylstapelfibrer    
Oblekta eller blekta 5512 21 00 (MTK)
Andra    
Tryckta 5512 29 10 (MTK)
Andra 5512 29 90 (MTK)
Andra slag    
Oblekta eller blekta 5512 91 00 (MTK)
Andra    
Tryckta 5512 99 10 (MTK)
Andra 5512 99 90 (MTK)
55.13 V√§vnader av syntetstapelfibrer, inneh√•llande mindre √§n 85¬†viktprocent s√•dana fibrer, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av bomull, och med en vikt av h√∂gst 170¬†g/m¬≤    
Oblekta eller blekta    
Av polyesterstapelfibrer, med tv√•skaftsbindning    
Med en bredd av högst 165 cm 5513 11 20 (MTK)
Med en bredd av mer än 165 cm 5513 11 90 (MTK)
Av polyesterstapelfibrer, med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet 4-bindig bruten varpkypert 5513 12 00 (MTK)
Andra vävnader av polyesterstapelfibrer 5513 13 00 (MTK)
Andra vävnader 5513 19 00 (MTK)
F√§rgade    
Av polyesterstapelfibrer, med tvåskaftsbindning 5513 21 00 (MTK)
Andra v√§vnader av polyesterstapelfibrer    
Med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet 4-bindig bruten varpkypert 5513 23 10 (MTK)
Andra 5513 23 90 (MTK)
Andra vävnader 5513 29 00 (MTK)
Av olikf√§rgade garner    
Av polyesterstapelfibrer, med tvåskaftsbindning 5513 31 00 (MTK)
Andra vävnader 5513 39 00 (MTK)
Tryckta    
Av polyesterstapelfibrer, med tvåskaftsbindning 5513 41 00 (MTK)
Andra vävnader 5513 49 00 (MTK)
55.14 V√§vnader av syntetstapelfibrer, inneh√•llande mindre √§n 85¬†viktprocent s√•dana fibrer, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av bomull, med en vikt av mer √§n 170¬†g/m¬≤    
Oblekta eller blekta    
Av polyesterstapelfibrer, med tvåskaftsbindning 5514 11 00 (MTK)
Av polyesterstapelfibrer, med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet 4-bindig bruten varpkypert 5514 12 00 (MTK)
Andra v√§vnader    
Av polyesterstapelfibrer 5514 19 10 (MTK)
Andra 5514 19 90 (MTK)
F√§rgade    
Av polyesterstapelfibrer, med tvåskaftsbindning 5514 21 00 (MTK)
Av polyesterstapelfibrer, med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet 4-bindig bruten varpkypert 5514 22 00 (MTK)
Andra vävnader av polyesterstapelfibrer 5514 23 00 (MTK)
Andra vävnader 5514 29 00 (MTK)
Av olikf√§rgade garner    
Av polyesterstapelfibrer, med tvåskaftsbindning 5514 30 10 (MTK)
Av polyesterstapelfibrer, med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet 4-bindig bruten varpkypert 5514 30 30 (MTK)
Andra vävnader av polyesterstapelfibrer 5514 30 50 (MTK)
Andra vävnader 5514 30 90 (MTK)
Tryckta    
Av polyesterstapelfibrer, med tvåskaftsbindning 5514 41 00 (MTK)
Av polyesterstapelfibrer, med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet 4-bindig bruten varpkypert 5514 42 00 (MTK)
Andra vävnader av polyesterstapelfibrer 5514 43 00 (MTK)
Andra vävnader 5514 49 00 (MTK)
55.15 Andra v√§vnader av syntetstapelfibrer    
Av polyesterstapelfibrer    
Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av viskosstapelfibrer    
Oblekta eller blekta 5515 11 10 (MTK)
Tryckta 5515 11 30 (MTK)
Andra 5515 11 90 (MTK)
Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av konstfilament    
Oblekta eller blekta 5515 12 10 (MTK)
Tryckta 5515 12 30 (MTK)
Andra 5515 12 90 (MTK)
Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av ull eller fina djurh√•r    
Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av kardad ull eller fina djurh√•r    
Oblekta eller blekta 5515 13 11 (MTK)
Andra 5515 13 19 (MTK)
Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av kammad ull eller fina djurh√•r    
Oblekta eller blekta 5515 13 91 (MTK)
Andra 5515 13 99 (MTK)
Andra    
Oblekta eller blekta 5515 19 10 (MTK)
Tryckta 5515 19 30 (MTK)
Andra 5515 19 90 (MTK)
Av akryl- eller modakrylstapelfibrer    
Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av konstfilament    
Oblekta eller blekta 5515 21 10 (MTK)
Tryckta 5515 21 30 (MTK)
Andra 5515 21 90 (MTK)
Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av ull eller fina djurh√•r    
Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av kardad ull eller fina djurh√•r    
Oblekta eller blekta 5515 22 11 (MTK)
Andra 5515 22 19 (MTK)
Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av kammad ull eller fina djurh√•r    
Oblekta eller blekta 5515 22 91 (MTK)
Andra 5515 22 99 (MTK)
Andra 5515 29 00 (MTK)
Andra v√§vnader    
Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av konstfilament    
Oblekta eller blekta 5515 91 10 (MTK)
Tryckta 5515 91 30 (MTK)
Andra 5515 91 90 (MTK)
Andra    
Oblekta eller blekta 5515 99 20 (MTK)
Tryckta 5515 99 40 (MTK)
Andra 5515 99 80 (MTK)
55.16 V√§vnader av regenatstapelfibrer    
Inneh√•llande minst 85¬†viktprocent regenatstapelfibrer    
Oblekta eller blekta 5516 11 00 (MTK)
Färgade 5516 12 00 (MTK)
Av olikfärgade garner 5516 13 00 (MTK)
Tryckta 5516 14 00 (MTK)
Inneh√•llande mindre √§n 85¬†viktprocent regenatstapelfibrer, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av konstfilament    
Oblekta eller blekta 5516 21 00 (MTK)
Färgade 5516 22 00 (MTK)
Av olikf√§rgade garner    
Jacquardvävnader med en bredd av minst 140 cm (madrassvarstyger) 5516 23 10 (MTK)
Andra 5516 23 90 (MTK)
Tryckta 5516 24 00 (MTK)
Inneh√•llande mindre √§n 85¬†viktprocent regenatstapelfibrer, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av ull eller fina djurh√•r    
Oblekta eller blekta 5516 31 00 (MTK)
Färgade 5516 32 00 (MTK)
Av olikfärgade garner 5516 33 00 (MTK)
Tryckta 5516 34 00 (MTK)
Inneh√•llande mindre √§n 85¬†viktprocent regenatstapelfibrer, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av bomull    
Oblekta eller blekta 5516 41 00 (MTK)
Färgade 5516 42 00 (MTK)
Av olikfärgade garner 5516 43 00 (MTK)
Tryckta 5516 44 00 (MTK)
Andra slag    
Oblekta eller blekta 5516 91 00 (MTK)
Färgade 5516 92 00 (MTK)
Av olikfärgade garner 5516 93 00 (MTK)
Tryckta 5516 94 00 (MTK)


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.