CN8 / NC8 - 2023 58 CN8 / NC8 - 2023 - SV 60

CN8 / NC8 - 2023 - SV

I-Way To Customs

KAPITEL 59
IMPREGNERADE, ÖVERDRAGNA, BELAGDA ELLER LAMINERADE TEXTILVÄVNADER; TEXTILVAROR FÖR TEKNISKT BRUK

59.01 TextilvĂ€vnader överdragna med gummi arabicum e.d. eller med stĂ€rkelseprodukter, av sĂ„dana slag som anvĂ€nds till bokpĂ€rmar o.d.; kalkervĂ€v; preparerad mĂ„larduk; kanfas och liknande styva textilvĂ€vnader av sĂ„dana slag som anvĂ€nds till hattstommar    
TextilvÀvnader överdragna med gummi arabicum e.d. eller med stÀrkelseprodukter, av sÄdana slag som anvÀnds till bokpÀrmar o.d. 5901 10 00 (MTK)
Andra slag 5901 90 00 (MTK)
59.02 KordvĂ€v av högstyrkegarn av nylon eller andra polyamider, polyestrar eller viskos    
Av nylon eller andra polyamider    
Impregnerad med gummi 5902 10 10 (MTK)
Annan 5902 10 90 (MTK)
Av polyestrar    
Impregnerad med gummi 5902 20 10 (MTK)
Annan 5902 20 90 (MTK)
Andra slag    
Impregnerad med gummi 5902 90 10 (MTK)
Annan 5902 90 90 (MTK)
59.03 TextilvĂ€vnader, impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade med plast, andra Ă€n vĂ€vnader enligt nr 5902    
Med polyvinylklorid    
Impregnerade 5903 10 10 (MTK)
Överdragna, belagda eller laminerade 5903 10 90 (MTK)
Med polyuretan    
Impregnerade 5903 20 10 (MTK)
Överdragna, belagda eller laminerade 5903 20 90 (MTK)
Andra slag    
Impregnerade 5903 90 10 (MTK)
Överdragna, belagda eller laminerade    
Med cellulosaderivat eller andra plaster med rÀtsida av textilmaterialet 5903 90 91 (MTK)
Andra 5903 90 99 (MTK)
59.04 Linoleum, Ă€ven i tillskurna stycken; golvbelĂ€ggning bestĂ„ende av en textilbotten med överdrag eller belĂ€ggning, Ă€ven i tillskurna stycken    
Linoleum 5904 10 00 (MTK)
Andra slag 5904 90 00 (MTK)
59.05 Textiltapeter    
Av garn som har lagts parallellt pĂ„ ett underlag av vilket material som helst 5905 00 10  
Andra    
Av lin 5905 00 30  
Av jute 5905 00 50  
Av konstfibrer 5905 00 70  
Andra 5905 00 90  
59.06 Gummibehandlade textilvĂ€vnader, andra Ă€n vĂ€vnader enligt nr 5902    
Klisterremsor med en bredd av högst 20 cm 5906 10 00  
Andra slag    
TrikĂ„ 5906 91 00  
Andra    
Gummibehandlade textilvĂ€vnader enligt anmĂ€rkning 5 c till detta kapitel 5906 99 10  
Andra 5906 99 90  
59.07 TextilvÀvnader med annan impregnering, annat överdrag eller annan belÀggning; mÄlade teaterkulisser, ateljéfonder o.d., av textilvÀvnad 5907 00 00 (MTK)
59.08 Vekar av vĂ€vt, flĂ€tat eller stickat textilmaterial, för lampor, kaminer, tĂ€ndare, ljus e.d.; glödstrumpor och rundstickad glödstrumpsvĂ€v, Ă€ven impregnerade 5908 00 00  
59.09 Brandslangar och liknande slangar av textilmaterial, Ă€ven med invĂ€ndig belĂ€ggning, armering eller tillbehör av annat material    
Av syntetfibrer 5909 00 10  
Av annat textilmaterial 5909 00 90  
59.10 Drivremmar eller transportband av textilmaterial, Ă€ven impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade med plast, eller förstĂ€rkta med metall eller annat material 5910 00 00  
59.11 Produkter och artiklar av textilmaterial, för tekniskt bruk, specificerade i anmĂ€rkning 8 till detta kapitel    
TextilvĂ€vnader, filt och filtbelagda vĂ€vnader, överdragna, belagda eller laminerade med gummi, lĂ€der eller annat material, av sĂ„dana slag som anvĂ€nds till kardbeslag samt liknande varor av sĂ„dana slag som anvĂ€nds för annat tekniskt bruk, inbegripet band av sammet impregnerat med gummi för överdragning av vĂ€vspolar (vĂ€vbommar) 5911 10 00  
Siktduk, Ă€ven konfektionerad 5911 20 00  
TextilvĂ€vnader och filt, Ă€ndlösa eller försedda med hopfĂ€stningsanordningar, av sĂ„dana slag som anvĂ€nds i pappersmaskiner eller liknande maskiner (t.ex. för massa eller asbestcement)    
VĂ€gande mindre Ă€n 650 g/mÂČ    
Av natursilke eller konstfibrer    
TextilvÀvnader, av sÄdana slag som anvÀnds i pappersmaskiner (t.ex. viraduk) 5911 31 11 (MTK)
Andra 5911 31 19  
Av annat textilmaterial 5911 31 90  
VĂ€gande minst 650 g/mÂČ    
Av natursilke eller konstfibrer    
TextilvÀvnader med nÄlad filt, av sÄdana slag som anvÀnds i pappersmaskiner (t.ex. pressfilt) 5911 32 11 (MTK)
Andra 5911 32 19 (MTK)
Av annat textilmaterial 5911 32 90  
Filterdukar och siktdukar av sĂ„dana slag som anvĂ€nds i oljepressar e.d., inbegripet filterdukar och siktdukar av mĂ€nniskohĂ„r 5911 40 00  
Andra slag    
Av filt 5911 90 10  
Andra    
SjĂ€lvhĂ€ftande, runda polerdynor av ett slag som anvĂ€nds för tillverkning av halvledarplattor (wafers) 5911 90 91  
Andra 5911 90 99  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.