CN8 / NC8 - 2023 59 CN8 / NC8 - 2023 - SV 61

CN8 / NC8 - 2023 - SV

I-Way To Customs

KAPITEL 60
DUKVAROR AV TRIK√Ö

60.01 Luggvaror, inbegripet varor med l√•ng lugg samt frott√©, av trik√•    
Varor med l√•ng lugg 6001 10 00  
Varor med √∂glelugg    
Av bomull 6001 21 00  
Av konstfibrer 6001 22 00  
Av annat textilmaterial 6001 29 00  
Andra slag    
Av bomull 6001 91 00  
Av konstfibrer 6001 92 00  
Av annat textilmaterial 6001 99 00  
60.02 Dukvaror av trik√• med en bredd av h√∂gst 30¬†cm, inneh√•llande minst 5¬†viktprocent t√∂jfibergarn eller gummitr√•d, andra √§n varor enligt nr¬†6001    
Inneh√•llande minst 5¬†viktprocent t√∂jfibergarn, dock inte gummitr√•d 6002 40 00  
Andra 6002 90 00  
60.03 Dukvaror av trik√• med en bredd av h√∂gst 30¬†cm, andra √§n varor enligt nr¬†6001 eller 6002    
Av ull eller fina djurh√•r 6003 10 00  
Av bomull 6003 20 00  
Av syntetfibrer    
Raschelspetsar 6003 30 10  
Andra 6003 30 90  
Av regenatfibrer 6003 40 00  
Andra 6003 90 00  
60.04 Dukvaror av trik√• med en bredd av mer √§n 30¬†cm, inneh√•llande minst 5¬†viktprocent t√∂jfibergarn eller gummitr√•d, andra √§n varor enligt nr¬†6001    
Inneh√•llande minst 5¬†viktprocent t√∂jfibergarn, dock inte gummitr√•d 6004 10 00  
Andra 6004 90 00  
60.05 Varptrik√• (inbegripet s√•dan dukvara som tillverkats i galonstickmaskin), andra √§n varor enligt nr¬†6001‚Äď6004    
Av bomull    
Oblekta eller blekta 6005 21 00  
F√§rgade 6005 22 00  
Av olikf√§rgade garner 6005 23 00  
Tryckta 6005 24 00  
Av syntetfibrer    
Dukvaror enligt anm√§rkning 1 till undernummer till detta kapitel 6005 35 00  
Andra, oblekta eller blekta 6005 36 00  
Andra, f√§rgade 6005 37 00  
Andra, av olikf√§rgade garner 6005 38 00  
Andra, tryckta 6005 39 00  
Av regenatfibrer    
Oblekta eller blekta 6005 41 00  
F√§rgade 6005 42 00  
Av olikf√§rgade garner 6005 43 00  
Tryckta 6005 44 00  
Av annat textilmaterial    
Av ull eller fina djurh√•r 6005 90 10  
Andra 6005 90 90  
60.06 Andra dukvaror av trik√•    
Av ull eller fina djurh√•r 6006 10 00  
Av bomull    
Oblekta eller blekta 6006 21 00  
F√§rgade 6006 22 00  
Av olikf√§rgade garner 6006 23 00  
Tryckta 6006 24 00  
Av syntetfibrer    
Oblekta eller blekta 6006 31 00  
F√§rgade 6006 32 00  
Av olikf√§rgade garner 6006 33 00  
Tryckta 6006 34 00  
Av regenatfibrer    
Oblekta eller blekta 6006 41 00  
F√§rgade 6006 42 00  
Av olikf√§rgade garner 6006 43 00  
Tryckta 6006 44 00  
Andra 6006 90 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.