CN8 / NC8 - 2023 68 CN8 / NC8 - 2023 - SV 70

CN8 / NC8 - 2023 - SV

I-Way To Customs

KAPITEL 69
KERAMISKA PRODUKTER

I. VAROR AV KISELDIOXIDHALTIGA FOSSILMJ√ĖL ELLER AV LIKNANDE KISELDIOXIDHALTIGA JORDARTER SAMT ELDFASTA PRODUKTER    
69.01 Murstenar, block, plattor och andra keramiska varor av kiseldioxidhaltiga fossilmj√∂l (t.ex. kiselgur, trippel eller diatomit) eller av liknande kiseldioxidhaltiga jordarter 6901 00 00  
69.02 Eldfasta murstenar, block, plattor och liknande eldfasta keramiska byggvaror, andra √§n s√•dana som best√•r av kiseldioxidhaltiga fossilmj√∂l eller av liknande kiseldioxidhaltiga jordarter    
Inneh√•llande, var f√∂r sig eller tillsammans, mer √§n 50¬†viktprocent av grund√§mnena Mg, Ca eller Cr, uttryckt som MgO, CaO respektive Cr2O3 6902 10 00  
Inneh√•llande mer √§n 50¬†viktprocent av aluminiumoxid (Al2O3), av kiseldioxid (SiO2) eller av n√•gon blandning eller f√∂rening av dessa produkter    
Inneh√•llande minst 93¬†viktprocent kiseldioxid (SiO2) 6902 20 10  
Andra    
Inneh√•llande mer √§n 7 men mindre √§n 45¬†viktprocent aluminiumoxid (Al2O3) 6902 20 91  
Andra 6902 20 99  
Andra slag 6902 90 00  
69.03 Andra eldfasta keramiska varor (t.ex. retorter, deglar, mufflar, munstycken, stoppare, st√∂d, sk√•lar, r√∂r, hylsor, h√∂ljen, st√§nger och slidportar), andra √§n s√•dana som best√•r av kiseldioxidhaltiga fossilmj√∂l eller av liknande kiseldioxidhaltiga jordarter    
Inneh√•llande mer √§n 50 viktprocent fritt kol 6903 10 00  
Inneh√•llande mer √§n 50¬†viktprocent av aluminiumoxid (Al2O3) i eller av n√•gon blandning eller f√∂rening av aluminiumoxid och kiseldioxid (SiO2)    
Inneh√•llande mindre √§n 45¬†viktprocent aluminiumoxid (Al2O3) 6903 20 10  
Inneh√•llande 45¬†viktprocent eller mer av aluminiumoxid (Al2O3) 6903 20 90  
Andra slag    
Inneh√•llande mer √§n 25 men h√∂gst 50¬†viktprocent fritt kol 6903 90 10  
Andra 6903 90 90  
II. ANDRA KERAMISKA PRODUKTER    
69.04 Murtegel, bj√§lklagstegel, h√•ltegel o.d., av keramiskt material    
Murtegel 6904 10 00 (PCE)
Andra slag 6904 90 00  
69.05 Takpannor, skorstenspipor, r√∂khuvar, skorstensfoder, byggnadsornament och andra byggvaror, av keramiskt material    
Takpannor 6905 10 00 (PCE)
Andra slag 6905 90 00  
69.06 Ledningsr√∂r, r√§nnor och r√∂rdelar, av keramiskt material 6906 00 00  
69.07 ‚ÄĚGatstenar‚ÄĚ, trottoarplattor, golvplattor o.d., plattor f√∂r eldst√§der samt v√§ggplattor, av keramiskt material; mosaikbitar o.d., av keramiskt material, √§ven p√• underlag; lister, kant- och sockelplattor o.d., av keramiskt material    
‚ÄĚGatstenar‚ÄĚ, trottoarplattor, golvplattor o.d., plattor f√∂r eldst√§der samt v√§ggplattor, andra √§n s√•dana enligt nr 690730 och 690740    
Med en vattenabsorptionskoefficient på högst 0,5 viktprocent 6907 21 00 (MTK)
Med en vattenabsorptionskoefficient större än 0,5 viktprocent men högst 10 viktprocent 6907 22 00 (MTK)
Med en vattenabsorptionskoefficient större än 10 viktprocent 6907 23 00 (MTK)
Mosaikbitar och liknande, andra än sådana enligt nr 690740 6907 30 00 (MTK)
Lister, kant- och sockelplattor o.d., av keramiskt material 6907 40 00 (MTK)
69.09 Laboratorieartiklar samt artiklar f√∂r kemiskt eller annat tekniskt bruk, av keramiskt material; hoar, kar och liknande beh√•llare av keramiskt material, av s√•dana slag som anv√§nds inom lantbruket; krukor, burkar och liknande artiklar av keramiskt material, av s√•dana slag som anv√§nds f√∂r transport eller f√∂rpackning av varor    
Laboratorieartiklar samt artiklar f√∂r kemiskt eller annat tekniskt bruk    
Av porslin 6909 11 00  
Artiklar vars h√•rdhetsgrad motsvarar minst 9¬†p√• Mohsskalan 6909 12 00  
Andra 6909 19 00  
Andra slag 6909 90 00  
69.10 Diskhoar, tv√§ttst√§ll, pelare till tv√§ttst√§ll, badkar, bid√©er, wc-stolar, spolcisterner, urinaler och liknande sanitetsartiklar f√∂r installation, av keramiskt material    
Av porslin 6910 10 00  
Andra slag 6910 90 00  
69.11 Bords- och k√∂ksartiklar, andra hush√•llsartiklar samt toalettartiklar, av porslin    
Bords- och k√∂ksartiklar 6911 10 00  
Andra slag 6911 90 00  
69.12 Bords- och k√∂ksartiklar, andra hush√•llsartiklar samt toalettartiklar, av andra keramiska material √§n porslin    
Bords- och k√∂ksartiklar    
Av vanligt lergods 6912 00 21  
Stengods 6912 00 23  
Fajans eller keramik 6912 00 25  
Av annat material 6912 00 29  
Andra slag    
Av vanligt lergods 6912 00 81  
Stengods 6912 00 83  
Fajans eller keramik 6912 00 85  
Av annat material 6912 00 89  
69.13 Statyetter och andra prydnadsf√∂rem√•l av keramiskt material    
Av porslin 6913 10 00  
Andra slag    
Av vanligt lergods 6913 90 10  
Andra    
Fajans eller keramik 6913 90 93  
Andra 6913 90 98  
69.14 Andra varor av keramiskt material    
Av porslin 6914 10 00  
Andra slag 6914 90 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.