CN8 / NC8 - 2023 69 CN8 / NC8 - 2023 - SV 71

CN8 / NC8 - 2023 - SV

I-Way To Customs

KAPITEL 70
GLAS OCH GLASVAROR

70.01 Avfall och skrot av glas, med undantag av glas frĂ„n katodstrĂ„lerör eller annat aktiverat glas enligt nr 8549; glasmassa    
Avfall och skrot av glas 7001 00 10  
Glasmassa    
Optiskt glas 7001 00 91  
Annan 7001 00 99  
70.02 Glas i form av kulor (andra Ă€n mikropĂ€rlor o.d. enligt nr 7018), stĂ€nger, stavar eller rör, obearbetat    
Kulor 7002 10 00  
StĂ€nger och stavar    
Av optiskt glas 7002 20 10  
Andra 7002 20 90  
Rör    
Av smĂ€lt kvarts eller annan smĂ€lt kiseldioxid 7002 31 00  
Av annat glas med en linjĂ€r utvidgningskoefficient av högst 5 × 10–6 per grad Kelvin inom temperaturomrĂ„det 0 °C–300 °C 7002 32 00  
Andra 7002 39 00  
70.03 Gjutet eller valsat planglas och profilglas, Ă€ven försett med ett absorberande, reflekterande eller icke-reflekterande skikt, men inte bearbetat pĂ„ annat sĂ€tt    
Planglas utan trĂ„dinlĂ€gg    
GenomfĂ€rgat, opaliserat, försett med överfĂ„ng eller underfĂ„ng eller med ett absorberande, reflekterande eller icke-reflekterande skikt    
Av optiskt glas 7003 12 10 (MTK)
Annat glas    
Med ett icke-reflekterande skikt 7003 12 91 (MTK)
Annat 7003 12 99 (MTK)
Annat    
Av optiskt glas 7003 19 10 (MTK)
Annat 7003 19 90 (MTK)
Planglas med trÄdinlÀgg (trÄdglas) 7003 20 00 (MTK)
Profilglas 7003 30 00  
70.04 Draget eller blĂ„st planglas, Ă€ven försett med ett absorberande, reflekterande eller icke-reflekterande skikt, men inte bearbetat pĂ„ annat sĂ€tt    
Glas, genomfĂ€rgat, opaliserat, försett med överfĂ„ng eller underfĂ„ng eller med ett absorberande, reflekterande eller icke-reflekterande skikt    
Optiskt glas 7004 20 10 (MTK)
Annat    
Med ett icke-reflekterande skikt 7004 20 91 (MTK)
Annat 7004 20 99 (MTK)
Annat planglas    
Optiskt glas 7004 90 10 (MTK)
Annat 7004 90 80 (MTK)
70.05 Flytglas och ytslipat eller ytpolerat planglas, Ă€ven försett med ett absorberande, reflekterande eller icke-reflekterande skikt, men inte bearbetat pĂ„ annat sĂ€tt    
Glas utan trĂ„dinlĂ€gg, med ett absorberande, reflekterande eller icke-reflekterande skikt    
Med ett icke-reflekterande skikt 7005 10 05 (MTK)
Andra, med en tjocklek av    
Högst 3,5 mm 7005 10 25 (MTK)
Mer Àn 3,5 mm men högst 4,5 mm 7005 10 30 (MTK)
Mer Àn 4,5 mm 7005 10 80 (MTK)
Annat glas utan trĂ„dinlĂ€gg    
GenomfĂ€rgat, opaliserat, försett med överfĂ„ng eller underfĂ„ng eller enbart ytslipat    
Med en tjocklek av högst 3,5 mm 7005 21 25 (MTK)
Med en tjocklek av mer Àn 3,5 mm men högst 4,5 mm 7005 21 30 (MTK)
Med en tjocklek av mer Àn 4,5 mm 7005 21 80 (MTK)
Annat    
Med en tjocklek av högst 3,5 mm 7005 29 25 (MTK)
Med en tjocklek av mer Àn 3,5 mm men högst 4,5 mm 7005 29 35 (MTK)
Med en tjocklek av mer Àn 4,5 mm 7005 29 80 (MTK)
Glas med trÄdinlÀgg (trÄdglas) 7005 30 00 (MTK)
70.06 Glas enligt nr 7003, 7004 eller 7005, böjt, bearbetat pĂ„ kanterna, graverat, borrat, emaljerat eller pĂ„ annat sĂ€tt bearbetat, men inte inramat och inte i förening med annat material    
Optiskt glas 7006 00 10  
Annat 7006 00 90  
70.07 SĂ€kerhetsglas bestĂ„ende av hĂ€rdat eller laminerat glas    
HĂ€rdat sĂ€kerhetsglas    
Av sĂ„dan storlek och form som gör glaset lĂ€mpligt för montering i fordon, luftfartyg, rymdfarkoster eller fartyg    
Av sĂ„dan storlek och form som gör glaset lĂ€mpligt för montering i motorfordon 7007 11 10  
Annat 7007 11 90  
Andra    
Emaljerat 7007 19 10 (MTK)
GenomfÀrgat, opaliserat, Àven försett med överfÄng eller underfÄng eller med absorberande eller reflekterande skikt 7007 19 20 (MTK)
Annat 7007 19 80 (MTK)
Laminerat sĂ€kerhetsglas    
Av sĂ„dan storlek och form som gör glaset lĂ€mpligt för montering i fordon, luftfartyg, rymdfarkoster eller fartyg    
Av sĂ„dan storlek och form som gör glaset lĂ€mpligt för montering i motorfordon 7007 21 20  
Andra 7007 21 80  
Andra 7007 29 00 (MTK)
70.08 FlervĂ€ggiga isolerrutor av glas    
GenomfÀrgat, opaliserat, Àven försett med överfÄng eller underfÄng eller med ett absorberande eller reflekterande skikt 7008 00 20 (MTK)
Andra    
Av tvÄ glasrutor tillslutna runt kanterna mot en lufttÀt fog och Ätskilda av ett lager luft, annan gas eller vakuum 7008 00 81 (MTK)
Andra 7008 00 89 (MTK)
70.09 Speglar av glas, inbegripet backspeglar, Ă€ven inramade    
Backspeglar för fordon 7009 10 00 (PCE)
Andra slag    
Oinramade 7009 91 00  
Inramade 7009 92 00  
70.10 Damejeanner, flaskor, burkar, krukor, ampuller och andra behĂ„llare av glas, av sĂ„dana slag som anvĂ€nds för transport eller förpackning av varor; konserveringsburkar av glas; proppar, lock och andra tillslutningsanordningar av glas    
Ampuller 7010 10 00 (PCE)
Proppar, lock och andra tillslutningsanordningar 7010 20 00  
Andra    
Konserveringsburkar (steriliseringsburkar) 7010 90 10 (PCE)
Andra    
Tillverkade av glasrör 7010 90 21 (PCE)
Andra, med en nominell rymd av    
Av minst 2,5 l 7010 90 31 (PCE)
Av mindre Ă€n 2,5 l    
För drycker och livsmedel    
Flaskor    
Av ofĂ€rgat glas, med en nominell rymd av    
Minst 1 l 7010 90 41 (PCE)
Mer Àn 0,33 l men mindre Àn 1 l 7010 90 43 (PCE)
Minst 0,15 l men högst 0,33 l 7010 90 45 (PCE)
Mindre Àn 0,15 l 7010 90 47 (PCE)
Av fĂ€rgat glas, med en nominell rymd av    
Minst 1 l 7010 90 51 (PCE)
Mer Àn 0,33 l men mindre Àn 1 l 7010 90 53 (PCE)
Minst 0,15 l men högst 0,33 l 7010 90 55 (PCE)
Mindre Àn 0,15 l 7010 90 57 (PCE)
Andra, med en nominell rymd av    
Minst 0,25 l 7010 90 61 (PCE)
Av mindre Àn 0,25 l 7010 90 67 (PCE)
För farmaceutiska produkter med en nominell rymd av    
Mer Àn 0,055 l 7010 90 71 (PCE)
Högst 0,055 l 7010 90 79 (PCE)
För andra produkter    
Av ofÀrgat glas 7010 90 91 (PCE)
Av fÀrgat glas 7010 90 99 (PCE)
70.11 Öppna glashöljen (inbegripet kolvar och rör) till elektriska lampor och ljuskĂ€llor, katodstrĂ„lerör e.d. samt delar av glas till sĂ„dana höljen, inte försedda med pĂ„monterade detaljer    
Till elektriska lampor 7011 10 00  
Till katodstrĂ„lerör 7011 20 00  
Andra slag 7011 90 00  
70.13 Glasvaror av sĂ„dana slag som anvĂ€nds som bords-, köks-, toalett- eller kontorsartiklar, för prydnadsĂ€ndamĂ„l inomhus eller för liknande Ă€ndamĂ„l (andra Ă€n sĂ„dana som omfattas av nr 7010 eller 7018)    
Varor av glaskeramiskt material 7013 10 00 (PCE)
Dricksglas pĂ„ fot, andra Ă€n sĂ„dana av glaskeramiskt material    
Av blykristallglas    
FramstÀllda för hand 7013 22 10 (PCE)
Maskinellt framstÀllda 7013 22 90 (PCE)
Andra    
FramstÀllda för hand 7013 28 10 (PCE)
Maskinellt framstÀllda 7013 28 90 (PCE)
Andra dricksglas, andra Ă€n sĂ„dana av glaskeramiskt material    
Av blykristallglas    
FramstĂ€llda för hand    
Slipade eller dekorerade pÄ annat sÀtt 7013 33 11 (PCE)
Andra 7013 33 19 (PCE)
Maskinellt framstĂ€llda    
Slipade eller dekorerade pÄ annat sÀtt 7013 33 91 (PCE)
Andra 7013 33 99 (PCE)
Andra    
Av hÀrdat glas 7013 37 10 (PCE)
Andra    
FramstĂ€llda för hand    
Slipade eller dekorerade pÄ annat sÀtt 7013 37 51 (PCE)
Andra 7013 37 59 (PCE)
Maskinellt framstĂ€llda    
Slipade eller dekorerade pÄ annat sÀtt 7013 37 91 (PCE)
Andra 7013 37 99 (PCE)
Glasvaror av sĂ„dana slag som anvĂ€nds som bordsartiklar (andra Ă€n dricksglas) eller köksartiklar, andra Ă€n sĂ„dana av glaskeramiskt material    
Av blykristallglas    
FramstÀllda för hand 7013 41 10 (PCE)
Maskinellt framstÀllda 7013 41 90 (PCE)
Av glas med en linjĂ€r utvidgningskoefficient av högst 5 × 10–6 per grad Kelvin inom temperaturomrĂ„det 0 °C–300 °C 7013 42 00 (PCE)
Andra    
Av hÀrdat glas 7013 49 10 (PCE)
Andra    
FramstÀllda för hand 7013 49 91 (PCE)
Mekaniskt framstÀllda 7013 49 99 (PCE)
Andra glasvaror    
Av blykristallglas    
FramstÀllda för hand 7013 91 10 (PCE)
Maskinellt framstÀllda 7013 91 90 (PCE)
Andra 7013 99 00 (PCE)
70.14 Glasvaror för signaleringsĂ€ndamĂ„l samt optiska element av glas (andra Ă€n sĂ„dana som omfattas av nr 7015), inte optiskt bearbetade 7014 00 00  
70.15 Urglas och liknande glas, glas för icke synkorrigerande eller synkorrigerande glasögon, böjda, kupiga eller formade pĂ„ liknande sĂ€tt, inte optiskt bearbetade; ihĂ„liga glasglober och segment av glasglober för tillverkning av sĂ„dana glas    
Glas för synkorrigerande glasögon 7015 10 00  
Andra slag 7015 90 00  
70.16 Block, plattor, murstenar och andra artiklar av pressat eller formgjutet glas, Ă€ven med trĂ„dinlĂ€gg, av sĂ„dana slag som anvĂ€nds i byggnader eller andra konstruktioner; glastĂ€rningar och andra smĂ„ glasbitar, Ă€ven pĂ„ underlag, för mosaikarbeten eller liknande dekorativa Ă€ndamĂ„l; sĂ„ kallade blyinfattade rutor o.d., av glas; cellglas i form av block, plattor, skivor, isolermantlar e.d.    
GlastĂ€rningar och andra smĂ„ glasbitar, Ă€ven pĂ„ underlag, för mosaikarbeten eller liknande dekorativa Ă€ndamĂ„l 7016 10 00  
Andra slag    
SĂ„ kallade blyinfattade rutor o.d. 7016 90 10 (MTK)
Block och murstenar, av sĂ„dana slag som anvĂ€nds i byggnader eller andra konstruktioner 7016 90 40  
Andra 7016 90 70  
70.17 Laboratorieartiklar samt hygieniska och farmaceutiska artiklar av glas, Ă€ven graderade eller kalibrerade    
Av smĂ€lt kvarts eller annan smĂ€lt kiseldioxid 7017 10 00  
Av annat glas med en linjĂ€r utvidgningskoefficient av högst 5 × 10–6 per grad Kelvin inom temperaturomrĂ„det 0 °C–300 °C 7017 20 00  
Andra slag 7017 90 00  
70.18 GlaspĂ€rlor, imitationer av naturpĂ€rlor, imitationer av Ă€delstenar eller halvĂ€delstenar och liknande smĂ€rre artiklar av glas samt varor tillverkade av sĂ„dana artiklar, andra Ă€n oĂ€kta smycken; ögon av glas, andra Ă€n proteser; statyetter och andra prydnadsföremĂ„l av glas, framstĂ€llda genom sĂ„ kallat lamparbete, andra Ă€n oĂ€kta smycken; mikropĂ€rlor o.d. av glas med en diameter av högst 1 mm    
GlaspĂ€rlor, imitationer av naturpĂ€rlor, imitationer av Ă€delstenar eller halvĂ€delstenar och liknande smĂ€rre artiklar av glas    
GlaspĂ€rlor    
Slipade och mekaniskt polerade 7018 10 11  
Andra 7018 10 19  
Imitationer av naturpĂ€rlor 7018 10 30  
Imitationer av Ă€del- och halvĂ€delstenar    
Slipade och mekaniskt polerade 7018 10 51  
Andra 7018 10 59  
Andra 7018 10 90  
MikropĂ€rlor o.d. av glas med en diameter av högst 1 mm 7018 20 00  
Andra slag    
Ögon av glas; smĂ€rre artiklar av glas 7018 90 10  
Andra 7018 90 90  
70.19 Glasfibrer (inbegripet glasull) och varor av glasfibrer (t.ex. garn, roving och vĂ€vnader)    
Förgarn (slivers), roving, garn, huggna fibrer och mattor dĂ€rav    
Huggna fibrer i lĂ€ngder om högst 50 mm 7019 11 00  
Roving 7019 12 00  
Annat garn, förgarn (slivers) 7019 13 00  
Mekaniskt bundna mattor 7019 14 00  
Kemiskt bundna mattor 7019 15 00  
Andra 7019 19 00  
Mekaniskt bundna vĂ€vnader    
Slutna vĂ€vda material av roving 7019 61 00  
Andra slutna material av roving 7019 62 00  
Slutna vĂ€vda material, tvĂ„skaftsbindning, av garn, ej överdragna eller belagda 7019 63 00  
Slutna vĂ€vda material, tvĂ„skaftsbindning, av garn, överdragna eller belagda 7019 64 00  
Öppna vĂ€vda material med en bredd av högst 30 cm 7019 65 00  
Öppna vĂ€vda material med en bredd av mer Ă€n 30 cm 7019 66 00  
Andra    
Sydda och nĂ„lade material 7019 69 10  
Andra 7019 69 90  
Kemiskt bundna vĂ€vnader    
Tunn duk 7019 71 00  
Andra slutna material 7019 72 00  
Andra öppna material 7019 73 00  
Glasull och artiklar av glasull    
Plattor, skivor och liknande produkter 7019 80 10  
Andra 7019 80 90  
Andra slag 7019 90 00  
70.20 Andra varor av glas    
Reaktionsrör och hĂ„llare av kvarts konstruerade för att föras in i diffusions- och oxidationsugnar för framstĂ€llning av halvledarmaterial 7020 00 05  
Glas till termosflaskor eller andra termoskĂ€rl    
Inte fĂ€rdigbearbetade 7020 00 07  
FĂ€rdigbearbetade 7020 00 08  
Andra    
Av kvartsglas 7020 00 10  
Av glas med en linjĂ€r utvidgningskoefficient av högst 5 × 10–6 per grad Kelvin inom temperaturomrĂ„det 0 °C–300 °C 7020 00 30  
Andra varor 7020 00 80  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.