CN8 / NC8 - 2023 71 CN8 / NC8 - 2023 - SV 73

CN8 / NC8 - 2023 - SV

I-Way To Customs

KAPITEL 72
J√ĄRN OCH ST√ÖL

I. OBEARBETADE MATERIAL; PRODUKTER I FORM AV GRANULAT ELLER PULVER    
72.01 Tackj√§rn och spegelj√§rn i form av tackor eller i andra obearbetade former    
Olegerat tackj√§rn inneh√•llande h√∂gst 0,5¬†viktprocent fosfor    
Inneh√•llande minst 0,4¬†viktprocent mangan    
Inneh√•llande h√∂gst 1¬†viktprocent kisel 7201 10 11  
Inneh√•llande mer √§n 1¬†viktprocent kisel 7201 10 19  
Inneh√•llande minst 0,1 men mindre √§n 0,4¬†viktprocent mangan 7201 10 30  
Inneh√•llande mindre √§n 0,1¬†viktprocent mangan 7201 10 90  
Olegerat tackj√§rn inneh√•llande mer √§n 0,5¬†viktprocent fosfor 7201 20 00  
Legerat tackj√§rn; spegelj√§rn    
Legerat tackj√§rn inneh√•llande minst 0,3 men h√∂gst 1¬†viktprocent titan och minst 0,5 men h√∂gst 1¬†viktprocent vanadin 7201 50 10  
Annat 7201 50 90  
72.02 Ferrolegeringar    
Ferromangan    
Inneh√•llande mer √§n 2¬†viktprocent kol    
Med kornstorlek inte √∂verstigande 5¬†mm och inneh√•llande mer √§n 65¬†viktprocent mangan 7202 11 20  
Annat 7202 11 80  
Annat 7202 19 00  
Ferrokisel (kiselj√§rn)    
Inneh√•llande mer √§n 55¬†viktprocent kisel 7202 21 00  
Annat    
Inneh√•llande minst 4 men h√∂gst 10¬†viktprocent magnesium 7202 29 10  
Annat 7202 29 90  
Ferrokiselmangan 7202 30 00  
Ferrokrom    
Inneh√•llande mer √§n 4¬†viktprocent kol    
Inneh√•llande mer √§n 4 men h√∂gst 6¬†viktprocent kol 7202 41 10  
Inneh√•llande mer √§n 6¬†viktprocent kol 7202 41 90  
Annat    
Inneh√•llande h√∂gst 0,05¬†viktprocent kol 7202 49 10  
Inneh√•llande mer √§n 0,05 men h√∂gst 0,5¬†viktprocent kol 7202 49 50  
Inneh√•llande mer √§n 0,5 men h√∂gst 4¬†viktprocent kol 7202 49 90  
Ferrokiselkrom 7202 50 00  
Ferronickel 7202 60 00  
Ferromolybden 7202 70 00  
Ferrovolfram och ferrokiselvolfram 7202 80 00  
Andra slag    
Ferrotitan och ferrokiseltitan 7202 91 00  
Ferrovanadin 7202 92 00  
Ferroniob 7202 93 00  
Andra    
Ferrofosfor 7202 99 10  
Ferrokiselmagnesium 7202 99 30  
Andra 7202 99 80  
72.03 Produkter erh√•llna genom direkt reduktion av j√§rnmalm (j√§rnsvamp) samt andra por√∂sa, j√§rnbaserade produkter i form av oregelbundna stycken eller pelletar eller i liknande former; j√§rn med en renhetsgrad av minst 99,94¬†viktprocent i form av oregelbundna stycken eller pelletar eller i liknande former    
Produkter erh√•llna genom direkt reduktion av j√§rnmalm (j√§rnsvamp) 7203 10 00  
Andra slag 7203 90 00  
72.04 Avfall och skrot av j√§rn eller st√•l; omsm√§ltningsg√∂t av j√§rn eller st√•l    
Avfall och skrot av gjutj√§rn 7204 10 00  
Avfall och skrot av legerat st√•l    
Av rostfritt st√•l    
Inneh√•llande minst 8¬†viktprocent nickel 7204 21 10  
Annat 7204 21 90  
Annat 7204 29 00  
Avfall och skrot av f√∂rtent j√§rn eller st√•l 7204 30 00  
Annat avfall och skrot    
Svarvsp√•n, hyvelsp√•n, flisor, fr√§savfall, s√•gsp√•n, filsp√•n, klipp- och stansrester, √§ven i paket    
Svarvsp√•n, hyvelsp√•n, flisor, fr√§savfall, s√•gsp√•n och filsp√•n 7204 41 10  
Klipp- och stansrester    
I paket 7204 41 91  
Annat 7204 41 99  
Annat    
Fragmenterat 7204 49 10  
Annat    
I paket 7204 49 30  
Annat 7204 49 90  
Omsm√§ltningsg√∂t 7204 50 00  
72.05 Granulat och pulver av tackj√§rn, spegelj√§rn, j√§rn eller st√•l    
Granulat 7205 10 00  
Pulver    
Av legerat st√•l 7205 21 00  
Annat 7205 29 00  
II. J√ĄRN OCH OLEGERAT ST√ÖL    
72.06 J√§rn och olegerat st√•l i form av g√∂t eller i andra obearbetade former (med undantag av j√§rn enligt nr¬†7203)    
G√∂t 7206 10 00  
Andra slag 7206 90 00  
72.07 Halvf√§rdiga produkter av j√§rn eller olegerat st√•l    
Inneh√•llande mindre √§n 0,25¬†viktprocent kol    
Med kvadratiskt eller rektangul√§rt tv√§rsnitt och med en bredd av mindre √§n tv√• g√•nger tjockleken    
Varmvalsade eller str√§nggjutna    
Av automatst√•l 7207 11 11  
Andra    
Med en tjocklek av h√∂gst 130¬†mm 7207 11 14  
Med en tjocklek av mer √§n 130¬†mm 7207 11 16  
Smidda 7207 11 90  
Andra, med rektangul√§rt (annat √§n kvadratiskt) tv√§rsnitt    
Varmvalsade eller str√§nggjutna 7207 12 10  
Smidda 7207 12 90  
Andra    
Med runt eller m√•ngh√∂rnigt tv√§rsnitt    
Varmvalsade eller str√§nggjutna 7207 19 12  
Smidda 7207 19 19  
Andra 7207 19 80  
Inneh√•llande minst 0,25¬†viktprocent kol    
Med kvadratiskt eller rektangul√§rt tv√§rsnitt och med en bredd av mindre √§n tv√• g√•nger tjockleken    
Varmvalsade eller str√§nggjutna    
Av automatst√•l 7207 20 11  
Andra    
Inneh√•llande minst 0,25 men mindre √§n 0,6¬†viktprocent kol 7207 20 15  
Inneh√•llande minst 0,6¬†viktprocent kol 7207 20 17  
Smidda 7207 20 19  
Andra, med rektangul√§rt (annat √§n kvadratiskt) tv√§rsnitt    
Varmvalsade eller str√§nggjutna 7207 20 32  
Smidda 7207 20 39  
Med runt eller m√•ngh√∂rnigt tv√§rsnitt    
Valsade eller str√§nggjutna 7207 20 52  
Smidda 7207 20 59  
Andra 7207 20 80  
72.08 Valsade platta produkter av j√§rn eller olegerat st√•l, med en bredd av minst 600¬†mm, varmvalsade och varken pl√§terade, p√• annat s√§tt metall√∂verdragna eller f√∂rsedda med annat √∂verdrag    
I ringar eller rullar, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen, med reliefm√∂nster 7208 10 00  
Andra, i ringar eller rullar, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen, betade    
Med en tjocklek av minst 4,75¬†mm 7208 25 00  
Med en tjocklek av minst 3¬†mm men mindre √§n 4,75¬†mm 7208 26 00  
Med en tjocklek av mindre √§n 3¬†mm 7208 27 00  
Andra, i ringar eller rullar, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen    
Med en tjocklek av mer √§n 10¬†mm 7208 36 00  
Med en tjocklek av minst 4,75¬†mm men h√∂gst 10¬†mm 7208 37 00  
Med en tjocklek av minst 3¬†mm men mindre √§n 4,75¬†mm 7208 38 00  
Med en tjocklek av mindre √§n 3¬†mm 7208 39 00  
Inte i ringar eller rullar och inte vidare bearbetade efter varmvalsningen, med reliefm√∂nster 7208 40 00  
Andra, inte i ringar eller rullar och inte vidare bearbetade efter varmvalsningen    
Med en tjocklek av mer √§n 10¬†mm    
Med en tjocklek av mer √§n 15¬†mm 7208 51 20  
Med en tjocklek av mer √§n 10¬†mm men h√∂gst 15¬†mm    
Med en bredd av minst 2050¬†mm 7208 51 91  
Med en bredd av mindre √§n 2050¬†mm 7208 51 98  
Med en tjocklek av minst 4,75¬†mm men h√∂gst 10¬†mm    
Valsade p√• fyra sidor eller i slutna sp√•r, med en bredd av h√∂gst 1250¬†mm 7208 52 10  
Andra    
Med en bredd av minst 2050¬†mm 7208 52 91  
Med en bredd av mindre √§n 2050¬†mm 7208 52 99  
Med en tjocklek av minst¬†3¬†mm men mindre √§n 4,75¬†mm    
Valsade p√• fyra sidor eller i slutna sp√•r, med en bredd av h√∂gst 1250¬†mm och med en tjocklek av minst 4¬†mm 7208 53 10  
Andra 7208 53 90  
Med en tjocklek av mindre √§n 3¬†mm 7208 54 00  
Andra slag    
Perforerade 7208 90 20  
Andra slag 7208 90 80  
72.09 Valsade platta produkter av j√§rn eller olegerat st√•l, med en bredd av minst 600¬†mm, kallvalsade och varken pl√§terade, p√• annat s√§tt metall√∂verdragna eller f√∂rsedda med annat √∂verdrag    
I ringar eller rullar, inte vidare bearbetade efter kallvalsningen    
Med en tjocklek av minst 3¬†mm 7209 15 00  
Med en tjocklek av mer √§n 1¬†mm men mindre √§n 3¬†mm    
Elektropl√•t 7209 16 10  
Andra 7209 16 90  
Med en tjocklek av minst 0,5¬†mm men h√∂gst 1¬†mm    
Elektropl√•t 7209 17 10  
Andra 7209 17 90  
Med en tjocklek av mindre √§n 0,5¬†mm    
Elektropl√•t 7209 18 10  
Andra slag    
Med en tjocklek av minst 0,35¬†mm men mindre √§n 0,5¬†mm 7209 18 91  
Med en tjocklek av mindre √§n 0,35¬†mm 7209 18 99  
Inte i ringar eller rullar och inte vidare bearbetade efter kallvalsningen    
Med en tjocklek av minst 3¬†mm 7209 25 00  
Med en tjocklek av mer √§n 1¬†mm men mindre √§n 3¬†mm    
Elektropl√•t 7209 26 10  
Andra slag 7209 26 90  
Med en tjocklek av minst 0,5¬†mm men h√∂gst 1¬†mm    
Elektropl√•t 7209 27 10  
Andra slag 7209 27 90  
Med en tjocklek av mindre √§n 0,5¬†mm    
Elektropl√•t 7209 28 10  
Andra slag 7209 28 90  
Andra slag    
Perforerade 7209 90 20  
Andra slag 7209 90 80  
72.10 Valsade platta produkter av j√§rn eller olegerat st√•l, med en bredd av minst 600¬†mm, pl√§terade, p√• annat s√§tt metall√∂verdragna eller f√∂rsedda med annat √∂verdrag    
√Ėverdragna med tenn, dock inte pl√§terade    
Med en tjocklek av minst 0,5¬†mm 7210 11 00  
Med en tjocklek av mindre √§n 0,5¬†mm    
Vitpl√•t 7210 12 20  
Andra 7210 12 80  
√Ėverdragna med bly, dock inte pl√§terade 7210 20 00  
√Ėverdragna med zink p√• elektrolytisk v√§g, dock inte pl√§terade 7210 30 00  
√Ėverdragna med zink p√• annat s√§tt, dock inte pl√§terade    
Korrugerade 7210 41 00  
Andra 7210 49 00  
√Ėverdragna med kromoxider eller med krom och kromoxider, dock inte pl√§terade 7210 50 00  
√Ėverdragna med aluminium, dock inte pl√§terade    
√Ėverdragna med aluminium-zinklegeringar, dock inte pl√§terade 7210 61 00  
Andra 7210 69 00  
M√•lade, lackerade eller plast√∂verdragna    
Vitpl√•t, lackerade; produkter, √∂verdragna med kromoxider eller med krom och kromoxider, lackerade 7210 70 10  
Andra 7210 70 80  
Andra slag    
Pl√§terade 7210 90 30  
√Ėverdragna med tenn och tryckta 7210 90 40  
Andra 7210 90 80  
72.11 Valsade platta produkter av j√§rn eller olegerat st√•l, med en bredd av mindre √§n 600¬†mm och varken pl√§terade, p√• annat s√§tt metall√∂verdragna eller f√∂rsedda med annat √∂verdrag    
Varmvalsade men inte vidare bearbetade    
Valsade p√• fyra sidor eller i slutna sp√•r, med en bredd av mer √§n 150¬†mm och med en tjocklek av minst 4¬†mm, inte i ringar eller rullar och utan m√∂nster i relief 7211 13 00  
Andra, med en tjocklek av minst 4,75¬†mm 7211 14 00  
Andra 7211 19 00  
Kallvalsade men inte vidare bearbetade    
Inneh√•llande mindre √§n 0,25¬†viktprocent kol    
Elektropl√•t 7211 23 20  
Andra    
Med en tjocklek av minst 0,35¬†mm 7211 23 30  
Med en tjocklek av mindre √§n 0,35¬†mm 7211 23 80  
Andra 7211 29 00  
Andra    
Perforerade 7211 90 20  
Andra slag 7211 90 80  
72.12 Valsade platta produkter av j√§rn eller olegerat st√•l, med en bredd av mindre √§n 600¬†mm, pl√§terade, p√• annat s√§tt metall√∂verdragna eller f√∂rsedda med annat √∂verdrag    
√Ėverdragna med tenn, dock inte pl√§terade    
Vitpl√•t, inte vidare bearbetad √§n ytbehandlad 7212 10 10  
Andra 7212 10 90  
√Ėverdragna med zink p√• elektrolytisk v√§g, dock inte pl√§terade 7212 20 00  
√Ėverdragna med zink p√• annat s√§tt, dock inte pl√§terade 7212 30 00  
M√•lade, lackerade eller plast√∂verdragna    
Vitpl√•t, inte vidare bearbetad √§n lackerad; produkter, √∂verdragna med kromoxider eller med krom och kromoxider, lackerade 7212 40 20  
Andra 7212 40 80  
F√∂rsedda med annat √∂verdrag, dock inte pl√§terade    
√Ėverdragna med kromoxider eller med krom och kromoxider 7212 50 20  
√Ėverdragna med krom eller nickel 7212 50 30  
√Ėverdragna med koppar 7212 50 40  
√Ėverdragna med aluminium    
√Ėverdragna med aluminium-zinklegeringar 7212 50 61  
Andra 7212 50 69  
Andra 7212 50 90  
Pl√§terade 7212 60 00  
72.13 St√•ng av j√§rn eller olegerat st√•l, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar    
Med mindre f√∂rs√§nkningar, kammar eller andra mindre deformationer √•stadkomna under valsningsprocessen (armeringsj√§rn) 7213 10 00  
Andra, av automatst√•l 7213 20 00  
Annan    
Med runt tv√§rsnitt med en diameter av mindre √§n 14¬†mm    
Av s√•dant slag som anv√§nds som betongarmering 7213 91 10  
Av s√•dant slag som anv√§nds som d√§ckkord 7213 91 20  
Annan    
Inneh√•llande h√∂gst 0,06¬†viktprocent kol 7213 91 41  
Inneh√•llande mer √§n 0,06 men mindre √§n 0,25¬†viktprocent kol 7213 91 49  
Inneh√•llande minst 0,25 men h√∂gst 0,75¬†viktprocent kol 7213 91 70  
Inneh√•llande mer √§n 0,75¬†viktprocent kol 7213 91 90  
Annan    
Inneh√•llande mindre √§n 0,25¬†viktprocent kol 7213 99 10  
Inneh√•llande minst 0,25¬†viktprocent kol 7213 99 90  
72.14 Annan st√•ng av j√§rn eller olegerat st√•l, smidd, varmvalsad, varmdragen eller varmstr√§ngpressad, √§ven vriden efter valsningen men inte vidare bearbetad    
Smidd 7214 10 00  
Med mindre f√∂rs√§nkningar, kammar eller andra mindre deformationer √•stadkomna under valsningsprocessen eller vriden efter valsningen (armeringsj√§rn) 7214 20 00  
Annan, av automatst√•l 7214 30 00  
Annan    
Med rektangul√§rt (annat √§n kvadratiskt) tv√§rsnitt    
Inneh√•llande mindre √§n 0,25¬†viktprocent kol 7214 91 10  
Inneh√•llande minst 0,25¬†viktprocent kol 7214 91 90  
Annan    
Inneh√•llande mindre √§n 0,25¬†viktprocent kol    
Av s√•dant slag som anv√§nds som betongarmering 7214 99 10  
Med runt tv√§rsnitt med en diameter av    
Minst 80¬†mm 7214 99 31  
Mindre √§n 80¬†mm 7214 99 39  
Annan 7214 99 50  
Inneh√•llande minst 0,25¬†viktprocent kol    
Med runt tv√§rsnitt med en diameter av    
Minst 80¬†mm 7214 99 71  
Mindre √§n 80¬†mm 7214 99 79  
Andra 7214 99 95  
72.15 Annan st√•ng av j√§rn eller olegerat st√•l    
Av automatst√•l, tillformad eller f√§rdigbehandlad i kallt tillst√•nd men inte vidare bearbetad 7215 10 00  
Annan, tillformad eller f√§rdigbehandlad i kallt tillst√•nd men inte vidare bearbetad    
Inneh√•llande mindre √§n 0,25¬†viktprocent kol    
Med rektangul√§rt (annat √§n kvadratiskt) tv√§rsnitt 7215 50 11  
Andra 7215 50 19  
Inneh√•llande minst 0,25¬†viktprocent kol 7215 50 80  
Andra slag 7215 90 00  
72.16 Profiler av j√§rn eller olegerat st√•l    
U-, I- eller H-profiler, varmvalsade, varmdragna eller str√§ngpressade men inte vidare bearbetade, med en h√∂jd av mindre √§n 80¬†mm 7216 10 00  
L- eller T-profiler, varmvalsade, varmdragna eller str√§ngpressade men inte vidare bearbetade, med en h√∂jd av mindre √§n 80¬†mm    
L-profiler 7216 21 00  
T-profiler 7216 22 00  
U-, I- eller H-profiler, varmvalsade, varmdragna eller str√§ngpressade men inte vidare bearbetade, med en h√∂jd av minst 80¬†mm    
U-profiler    
Med en h√∂jd av minst 80¬†mm men h√∂gst 220¬†mm 7216 31 10  
Med en h√∂jd av mer √§n 220¬†mm 7216 31 90  
I-profiler    
Med en h√∂jd av minst 80¬†mm men h√∂gst 220¬†mm    
Med parallella fl√§nsytor 7216 32 11  
Andra 7216 32 19  
Med en h√∂jd av mer √§n 220¬†mm    
Med parallella fl√§nsytor 7216 32 91  
Andra 7216 32 99  
H-profiler    
Med en h√∂jd av minst 80¬†mm men h√∂gst 180¬†mm 7216 33 10  
Med en h√∂jd av mer √§n 180¬†mm 7216 33 90  
L- eller T-profiler, varmvalsade, varmdragna eller str√§ngpressade men inte vidare bearbetade, med en h√∂jd av minst 80¬†mm    
L-profiler 7216 40 10  
T-profiler 7216 40 90  
Andra profiler, varmvalsade, varmdragna eller str√§ngpressade men inte vidare bearbetade    
Med ett tv√§rsnitt som kan inneslutas i en kvadrat vars sida √§r 80¬†mm 7216 50 10  
Andra    
Vulstplattj√§rn 7216 50 91  
Andra 7216 50 99  
Profiler, tillformade eller f√§rdigbehandlade i kallt tillst√•nd men inte vidare bearbetade    
Framst√§llda av valsade platta produkter    
C-, L-, U-, Z- eller omegaprofiler eller profiler med √∂ppna √§ndar 7216 61 10  
Andra 7216 61 90  
Andra 7216 69 00  
Andra slag    
Valsade platta produkter, tillformade eller f√§rdigbehandlade i kallt tillst√•nd    
Profilerad pl√•t 7216 91 10  
Andra 7216 91 80  
Andra 7216 99 00  
72.17 Tr√•d av j√§rn eller olegerat st√•l    
Inte pl√§terad eller f√∂rsedd med √∂verdrag, √§ven polerad    
Inneh√•llande mindre √§n 0,25¬†viktprocent kol    
Med ett st√∂rsta tv√§rm√•tt av mindre √§n 0,8¬†mm 7217 10 10  
Med ett st√∂rsta tv√§rm√•tt av minst 0,8¬†mm    
Med mindre f√∂rs√§nkningar, kammar eller andra mindre deformationer √•stadkomna under valsningsprocessen 7217 10 31  
Annan 7217 10 39  
Inneh√•llande minst 0,25¬†viktprocent men mindre √§n 0,6¬†viktprocent kol 7217 10 50  
Inneh√•llande minst 0,6¬†viktprocent kol 7217 10 90  
√Ėverdragen med zink, dock inte pl√§terad    
Inneh√•llande mindre √§n 0,25¬†viktprocent kol    
Med ett st√∂rsta tv√§rm√•tt av mindre √§n 0,8¬†mm 7217 20 10  
Med ett st√∂rsta tv√§rm√•tt av minst 0,8¬†mm 7217 20 30  
Inneh√•llande minst 0,25¬†viktprocent men mindre √§n 0,6¬†viktprocent kol 7217 20 50  
Inneh√•llande minst 0,6 viktprocent¬†kol 7217 20 90  
√Ėverdragen med annan o√§del metall, dock inte pl√§terad    
Inneh√•llande mindre √§n 0,25¬†viktprocent kol    
√Ėverdragen med koppar 7217 30 41  
Annan 7217 30 49  
Inneh√•llande minst 0,25¬†viktprocent men mindre √§n 0,6¬†viktprocent kol 7217 30 50  
Inneh√•llande minst 0,6¬†viktprocent kol 7217 30 90  
Annan    
Inneh√•llande mindre √§n 0,25¬†viktprocent kol 7217 90 20  
Inneh√•llande minst 0,25¬†viktprocent men mindre √§n 0,6¬†viktprocent kol 7217 90 50  
Inneh√•llande minst 0,6¬†viktprocent kol 7217 90 90  
III. ROSTFRITT ST√ÖL    
72.18 Rostfritt st√•l i form av g√∂t eller i andra obearbetade former; halvf√§rdiga produkter av rostfritt st√•l    
I form av g√∂t eller i andra obearbetade former 7218 10 00  
Andra slag    
Med rektangul√§rt (dock inte kvadratiskt) tv√§rsnitt    
Inneh√•llande minst 2,5¬†viktprocent nickel 7218 91 10  
Inneh√•llande mindre √§n 2,5¬†viktprocent nickel 7218 91 80  
Andra    
Med kvadratiskt tv√§rsnitt    
Valsade eller str√§nggjutna 7218 99 11  
Smidda 7218 99 19  
Andra    
Varmvalsade eller str√§nggjutna 7218 99 20  
Smidda 7218 99 80  
72.19 Valsade platta produkter av rostfritt st√•l, med en bredd av minst 600¬†mm    
Varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar    
Med en tjocklek av mer √§n 10¬†mm 7219 11 00  
Med en tjocklek av minst 4,75¬†mm men h√∂gst 10¬†mm    
Inneh√•llande minst 2,5¬†viktprocent nickel 7219 12 10  
Inneh√•llande mindre √§n 2,5¬†viktprocent nickel 7219 12 90  
Med en tjocklek av minst 3¬†mm men mindre √§n 4,75¬†mm    
Inneh√•llande minst 2,5¬†viktprocent nickel 7219 13 10  
Inneh√•llande mindre √§n 2,5¬†viktprocent nickel 7219 13 90  
Med en tjocklek av mindre √§n 3¬†mm    
Inneh√•llande minst 2,5¬†viktprocent nickel 7219 14 10  
Inneh√•llande mindre √§n 2,5¬†viktprocent nickel 7219 14 90  
Varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar    
Med en tjocklek av mer √§n 10¬†mm    
Inneh√•llande minst 2,5¬†viktprocent nickel 7219 21 10  
Inneh√•llande mindre √§n 2,5¬†viktprocent nickel 7219 21 90  
Med en tjocklek av minst 4,75¬†mm men h√∂gst 10¬†mm    
Inneh√•llande minst 2,5¬†viktprocent nickel 7219 22 10  
Inneh√•llande mindre √§n 2,5¬†viktprocent nickel 7219 22 90  
Med en tjocklek av minst 3¬†mm men mindre √§n 4,75¬†mm 7219 23 00  
Med en tjocklek av mindre √§n 3¬†mm 7219 24 00  
Kallvalsade men inte vidare bearbetade    
Med en tjocklek av minst 4,75¬†mm 7219 31 00  
Med en tjocklek av minst 3¬†mm men mindre √§n 4,75¬†mm    
Inneh√•llande minst 2,5¬†viktprocent nickel 7219 32 10  
Inneh√•llande mindre √§n 2,5¬†viktprocent nickel 7219 32 90  
Med en tjocklek av mer √§n 1¬†mm men mindre √§n 3¬†mm    
Inneh√•llande minst 2,5¬†viktprocent nickel 7219 33 10  
Inneh√•llande mindre √§n 2,5¬†viktprocent nickel 7219 33 90  
Med en tjocklek av minst 0,5¬†mm men h√∂gst 1¬†mm    
Inneh√•llande minst 2,5¬†viktprocent nickel 7219 34 10  
Inneh√•llande mindre √§n 2,5¬†viktprocent nickel 7219 34 90  
Med en tjocklek av mindre √§n 0,5¬†mm    
Inneh√•llande minst 2,5¬†viktprocent nickel 7219 35 10  
Inneh√•llande mindre √§n 2,5¬†viktprocent nickel 7219 35 90  
Andra slag    
Perforerade 7219 90 20  
Andra slag 7219 90 80  
72.20 Valsade platta produkter av rostfritt st√•l, med en bredd av mindre √§n 600¬†mm    
Varmvalsade men inte vidare bearbetade    
Med en tjocklek av minst 4,75¬†mm 7220 11 00  
Med en tjocklek av mindre √§n 4,75¬†mm 7220 12 00  
Kallvalsade men inte vidare bearbetade    
Med en tjocklek av minst 3¬†mm    
Inneh√•llande minst 2,5¬†viktprocent nickel 7220 20 21  
Inneh√•llande mindre √§n 2,5¬†viktprocent nickel 7220 20 29  
Med en tjocklek av mer √§n 0,35¬†mm men mindre √§n 3¬†mm    
Inneh√•llande minst 2,5¬†viktprocent nickel 7220 20 41  
Inneh√•llande mindre √§n 2,5¬†viktprocent nickel 7220 20 49  
Med en tjocklek av h√∂gst 0,35¬†mm    
Inneh√•llande minst 2,5¬†viktprocent nickel 7220 20 81  
Inneh√•llande mindre √§n 2,5¬†viktprocent nickel 7220 20 89  
Andra slag    
Perforerade 7220 90 20  
Andra slag 7220 90 80  
72.21 St√•ng av rostfritt st√•l, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar    
Inneh√•llande minst 2,5¬†viktprocent nickel 7221 00 10  
Inneh√•llande mindre √§n 2,5¬†viktprocent nickel 7221 00 90  
72.22 Annan st√•ng av rostfritt st√•l; profiler av rostfritt st√•l    
St√•ng, varmvalsad, varmdragen eller str√§ngpressad men inte vidare bearbetad    
Med runt tv√§rsnitt    
Med en diameter av minst 80¬†mm    
Inneh√•llande minst 2,5¬†viktprocent nickel 7222 11 11  
Inneh√•llande mindre √§n 2,5¬†viktprocent nickel 7222 11 19  
Med en diameter av mindre √§n 80¬†mm    
Inneh√•llande minst 2,5¬†viktprocent nickel 7222 11 81  
Inneh√•llande mindre √§n 2,5¬†viktprocent nickel 7222 11 89  
Annan    
Inneh√•llande minst 2,5¬†viktprocent nickel 7222 19 10  
Inneh√•llande mindre √§n 2,5¬†viktprocent nickel 7222 19 90  
St√•ng, tillformad eller f√§rdigbehandlad i kallt tillst√•nd men inte vidare bearbetad    
Med runt tv√§rsnitt    
Med en diameter av minst 80¬†mm    
Inneh√•llande minst 2,5¬†viktprocent nickel 7222 20 11  
Inneh√•llande mindre √§n 2,5¬†viktprocent nickel 7222 20 19  
Med en diameter av minst 25¬†mm men mindre √§n 80¬†mm    
Inneh√•llande minst 2,5¬†viktprocent nickel 7222 20 21  
Inneh√•llande mindre √§n 2,5¬†viktprocent nickel 7222 20 29  
Med en diameter av mindre √§n 25¬†mm    
Inneh√•llande minst 2,5¬†viktprocent nickel 7222 20 31  
Inneh√•llande mindre √§n 2,5¬†viktprocent nickel 7222 20 39  
Annan    
Inneh√•llande minst 2,5¬†viktprocent nickel 7222 20 81  
Inneh√•llande mindre √§n 2,5¬†viktprocent nickel 7222 20 89  
Annan st√•ng    
Smidd    
Inneh√•llande minst 2,5¬†viktprocent nickel 7222 30 51  
Inneh√•llande mindre √§n 2,5¬†viktprocent nickel 7222 30 91  
Annan 7222 30 97  
Profiler    
Varmvalsade, varmdragna eller str√§ngpressade, men inte vidare bearbetade 7222 40 10  
Tillformade eller f√§rdigbehandlade i kallt tillst√•nd men inte vidare bearbetade 7222 40 50  
Andra 7222 40 90  
72.23 Tr√•d av rostfritt st√•l    
Inneh√•llande minst 2,5¬†viktprocent nickel    
Inneh√•llande minst 28 men h√∂gst 31¬†viktprocent nickel och minst 20 men h√∂gst 22¬†viktprocent krom 7223 00 11  
Annan 7223 00 19  
Inneh√•llande mindre √§n 2,5¬†viktprocent nickel    
Inneh√•llande minst 13 men h√∂gst 25¬†viktprocent krom och minst 3,5 men h√∂gst 6¬†viktprocent aluminium 7223 00 91  
Annan 7223 00 99  
IV. ANNAT LEGERAT ST√ÖL; IH√ÖLIGT BORRST√ÖL AV LEGERAT ELLER OLEGERAT ST√ÖL    
72.24 Annat legerat st√•l i form av g√∂t eller i andra obearbetade former; halvf√§rdiga produkter av annat legerat st√•l    
I form av g√∂t eller i andra obearbetade former    
Av verktygsst√•l 7224 10 10  
Annan 7224 10 90  
Andra slag    
Av verktygsst√•l 7224 90 02  
Annat    
Med rektangul√§rt (inbegripet kvadratiskt) tv√§rsnitt    
Varmvalsade eller str√§nggjutna    
Med en bredd av mindre √§n tv√• g√•nger tjockleken    
Av snabbst√•l 7224 90 03  
Inneh√•llande h√∂gst 0,7¬†viktprocent kol, minst 0,5 men h√∂gst 1,2¬†viktprocent mangan och minst 0,6 men h√∂gst 2,3¬†viktprocent kisel; inneh√•llande minst 0,0008¬†viktprocent bor och n√•got annat √§mne i mindre m√§ngd √§n den som √§r angiven i anm√§rkning¬†1¬†f till detta kapitel 7224 90 05  
Annat 7224 90 07  
Annat 7224 90 14  
Smitt 7224 90 18  
Andra slag    
Varmvalsade eller str√§nggjutna    
Inneh√•llande minst 0,9 men h√∂gst 1,15¬†viktprocent kol, minst 0,5 men h√∂gst 2¬†viktprocent krom och h√∂gst 0,5¬†viktprocent molybden 7224 90 31  
Andra 7224 90 38  
Smidda 7224 90 90  
72.25 Valsade platta produkter av annat legerat st√•l, med en bredd av minst 600¬†mm    
Av kisellegerat st√•l f√∂r elektriskt √§ndam√•l    
Kornorienterade 7225 11 00  
Andra    
Varmvalsade 7225 19 10  
Kallvalsade 7225 19 90  
Andra, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar    
Av verktygsst√•l 7225 30 10  
Av snabbst√•l 7225 30 30  
Annan 7225 30 90  
Andra, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar    
Av verktygsst√•l 7225 40 12  
Av snabbst√•l 7225 40 15  
Annan    
Med en tjocklek av mer √§n 10¬†mm 7225 40 40  
Med en tjocklek av minst 4,75¬†mm men h√∂gst 10¬†mm 7225 40 60  
Med en tjocklek av mindre √§n 4,75¬†mm 7225 40 90  
Andra, kallvalsade men inte vidare bearbetade    
Av snabbst√•l 7225 50 20  
Annan 7225 50 80  
Andra    
√Ėverdragna med zink p√• elektrolytisk v√§g 7225 91 00  
P√• annat s√§tt √∂verdragna med zink 7225 92 00  
Andra 7225 99 00  
72.26 Valsade platta produkter av annat legerat st√•l, med en bredd av mindre √§n 600¬†mm    
Av kisellegerat st√•l f√∂r elektriskt √§ndam√•l    
Kornorienterade 7226 11 00  
Andra    
Varmvalsade men inte vidare bearbetade 7226 19 10  
Andra 7226 19 80  
Av snabbst√•l 7226 20 00  
Andra slag    
Varmvalsade men inte vidare bearbetade    
Av verktygsst√•l 7226 91 20  
Annan    
Med en tjocklek av minst 4,75¬†mm 7226 91 91  
Med en tjocklek av mindre √§n 4,75¬†mm 7226 91 99  
Kallvalsade men inte vidare bearbetade 7226 92 00  
Andra    
√Ėverdragna med zink p√• elektrolytisk v√§g 7226 99 10  
P√• annat s√§tt √∂verdragna med zink 7226 99 30  
Annan 7226 99 70  
72.27 St√•ng av annat legerat st√•l, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar    
Av snabbst√•l 7227 10 00  
Av kiselmanganst√•l 7227 20 00  
Andra    
Inneh√•llande minst 0,0008¬†viktprocent bor och n√•got annat √§mne i mindre m√§ngd √§n den som anges i anm√§rkning¬†1¬†f till detta kapitel 7227 90 10  
Inneh√•llande minst 0,9 men h√∂gst 1,15¬†viktprocent kol, minst 0,5 men h√∂gst 2¬†viktprocent krom och h√∂gst 0,5¬†viktprocent molybden 7227 90 50  
Annan 7227 90 95  
72.28 Annan st√•ng av annat legerat st√•l; profiler av annat legerat st√•l; ih√•ligt borrst√•l av legerat eller olegerat st√•l    
St√•ng av snabbst√•l    
Varmvalsad, varmdragen eller str√§ngpressad men inte vidare bearbetad; varmvalsad, varmdragen eller str√§ngpressad, pl√§terad men inte vidare bearbetad 7228 10 20  
Smidd 7228 10 50  
Annan 7228 10 90  
St√•ng av kiselmanganst√•l    
Med rektangul√§rt (annat √§n kvadratiskt) tv√§rsnitt, varmvalsad p√• fyra ytor 7228 20 10  
Annan    
Varmvalsad, varmdragen eller str√§ngpressad men inte vidare bearbetad; varmvalsad, varmdragen eller str√§ngpressad, pl√§terad men inte vidare bearbetad 7228 20 91  
Annan 7228 20 99  
Annan st√•ng, varmvalsad, varmdragen eller str√§ngpressad men inte vidare bearbetad    
Av verktygsst√•l 7228 30 20  
Inneh√•llande minst 0,9 men h√∂gst 1,15¬†viktprocent kol, minst 0,5 men h√∂gst 2¬†viktprocent krom och h√∂gst 0,5¬†viktprocent molybden    
Med runt tv√§rsnitt med en diameter av minst 80¬†mm 7228 30 41  
Annan 7228 30 49  
Andra slag    
Med runt tv√§rsnitt    
Med en diameter av minst 80¬†mm 7228 30 61  
Med en diameter mindre √§n 80¬†mm 7228 30 69  
Med rektangul√§rt (annat √§n kvadratiskt) tv√§rsnitt, varmvalsad p√• fyra ytor 7228 30 70  
Annan 7228 30 89  
Annan st√•ng, smidd men inte vidare bearbetad    
Av verktygsst√•l 7228 40 10  
Annan 7228 40 90  
Annan st√•ng, tillformad eller f√§rdigbehandlad i kallt tillst√•nd men inte vidare bearbetad    
Av verktygsst√•l 7228 50 20  
Inneh√•llande minst 0,9 men h√∂gst 1,15¬†viktprocent kol, minst 0,5 men h√∂gst 2¬†viktprocent krom och h√∂gst 0,5¬†viktprocent molybden 7228 50 40  
Annan    
Med runt tv√§rsnitt    
Med en diameter av minst 80¬†mm 7228 50 61  
Med en diameter av mindre √§n 80¬†mm 7228 50 69  
Annan 7228 50 80  
Annan st√•ng    
Av verktygsst√•l 7228 60 20  
Annan 7228 60 80  
Profiler    
Varmvalsade, varmdragna eller str√§ngpressade men inte vidare bearbetade 7228 70 10  
Andra 7228 70 90  
Ih√•ligt borrst√•l 7228 80 00  
72.29 Tr√•d av annat legerat st√•l    
Av kiselmanganst√•l 7229 20 00  
Annan    
Av snabbst√•l 7229 90 20  
Inneh√•llande minst 0,9 men h√∂gst 1,15¬†viktprocent kol, minst 0,5 men h√∂gst 2¬†viktprocent krom och h√∂gst 0,5¬†viktprocent molybden 7229 90 50  
Annan 7229 90 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.