CN8 / NC8 - 2023 70 CN8 / NC8 - 2023 - SV 72

CN8 / NC8 - 2023 - SV

I-Way To Customs

KAPITEL 71
NATURP√ĄRLOR OCH ODLADE P√ĄRLOR, √ĄDELSTENAR OCH HALV√ĄDELSTENAR, √ĄDLA METALLER OCH METALLER MED PL√ĄTERING AV √ĄDEL METALL SAMT VAROR AV S√ÖDANA PRODUKTER; O√ĄKTA SMYCKEN; MYNT

I. NATURP√ĄRLOR OCH ODLADE P√ĄRLOR SAMT √ĄDELSTENAR OCH HALV√ĄDELSTENAR    
71.01 Naturp√§rlor och odlade p√§rlor, √§ven bearbetade eller sorterade men inte upptr√§dda, monterade eller infattade; naturp√§rlor eller odlade p√§rlor, tempor√§rt upptr√§dda f√∂r att underl√§tta transporten    
Naturpärlor 7101 10 00 (GRM)
Odlade p√§rlor    
Obearbetade 7101 21 00 (GRM)
Bearbetade 7101 22 00 (GRM)
71.02 Diamanter, √§ven bearbetade men inte monterade eller infattade    
Osorterade 7102 10 00 (CTM)
Industridiamanter    
Obearbetade eller enkelt sågade, kluvna eller avjämnade 7102 21 00 (CTM)
Andra 7102 29 00 (CTM)
Andra diamanter    
Obearbetade eller enkelt sågade, kluvna eller avjämnade 7102 31 00 (CTM)
Andra 7102 39 00 (CTM)
71.03 √Ądelstenar (andra √§n diamanter) och halv√§delstenar, √§ven bearbetade eller sorterade men inte upptr√§dda, monterade eller infattade; osorterade √§delstenar (andra √§n diamanter) och halv√§delstenar, tempor√§rt upptr√§dda f√∂r att underl√§tta transporten    
Obearbetade, enkelt s√•gade eller grovt tillformade 7103 10 00  
P√• annat s√§tt bearbetade    
Rubiner, safirer och smaragder 7103 91 00 (GRM)
Andra 7103 99 00 (GRM)
71.04 Syntetiska eller rekonstruerade √§delstenar och halv√§delstenar, √§ven bearbetade eller sorterade men inte upptr√§dda, monterade eller infattade; osorterade syntetiska eller rekonstruerade √§delstenar och halv√§delstenar, tempor√§rt upptr√§dda f√∂r att underl√§tta transporten    
Piezoelektrisk kvarts 7104 10 00 (GRM)
Andra √§delstenar eller halv√§delstenar, obearbetade, enkelt s√•gade eller grovt tillformade    
Diamanter 7104 21 00 (GRM)
Andra 7104 29 00 (GRM)
Andra    
Diamanter 7104 91 00 (GRM)
Andra 7104 99 00 (GRM)
71.05 Stoft och pulver av naturliga eller syntetiska √§delstenar och halv√§delstenar    
Av diamanter 7105 10 00 (GRM)
Andra slag 7105 90 00 (GRM)
II. √ĄDLA METALLER OCH METALLER MED PL√ĄTERING AV √ĄDEL METALL    
71.06 Silver (inbegripet f√∂rgyllt eller platinerat silver), obearbetat eller i form av halvfabrikat eller pulver    
I form av pulver 7106 10 00 (GRM)
Andra slag    
Obearbetat 7106 91 00 (GRM)
I form av halvfabrikat 7106 92 00 (GRM)
71.07 O√§del metall med pl√§tering av silver, obearbetad eller i form av halvfabrikat 7107 00 00  
71.08 Guld (inbegripet platinerat guld), obearbetat eller i form av halvfabrikat eller pulver    
Icke monet√§rt    
I form av pulver 7108 11 00 (GRM)
I annan obearbetad form 7108 12 00 (GRM)
I form av halvfabrikat    
Stång, tråd och profiler; plåt och band med en tjocklek (utan underlag) över 0,15 mm 7108 13 10 (GRM)
Annat 7108 13 80 (GRM)
Monetärt 7108 20 00 (GRM)
71.09 O√§del metall eller silver, med pl√§tering av guld, obearbetade eller i form av halvfabrikat 7109 00 00  
71.10 Platina, obearbetad eller i form av halvfabrikat eller pulver    
Platina    
Obearbetad eller i form av pulver 7110 11 00 (GRM)
Andra slag    
Stång, tråd och profiler; plåt och band med en tjocklek (utan underlag) över 0,15 mm 7110 19 10 (GRM)
Annan 7110 19 80 (GRM)
Palladium    
Obearbetat eller i form av pulver 7110 21 00 (GRM)
Andra slag 7110 29 00 (GRM)
Rodium    
Obearbetat eller i form av pulver 7110 31 00 (GRM)
Andra slag 7110 39 00 (GRM)
Iridium, osmium och rutenium    
Obearbetade eller i form av pulver 7110 41 00 (GRM)
Andra slag 7110 49 00 (GRM)
71.11 O√§del metall, silver eller guld, med pl√§tering av platina, obearbetad eller i form av halvfabrikat 7111 00 00  
71.12 Avfall och skrot av √§dla metaller eller av metall med pl√§tering av √§del metall; annat avfall och skrot inneh√•llande √§del metall eller √§dla metallf√∂reningar, av s√•dana slag som huvudsakligen anv√§nds f√∂r √•tervinning av √§dla metaller andra √§n varor enligt nr 8549    
Aska inneh√•llande √§del metall eller f√∂reningar av √§dla metaller 7112 30 00  
Annat    
Av guld, inbegripet metall med pl√§tering av guld men inte guldsmedssopor inneh√•llande andra √§dla metaller 7112 91 00  
Av platina, inbegripet metall med pl√§tering av platina men inte guldsmedssopor inneh√•llande andra √§dla metaller 7112 92 00  
Andra slag 7112 99 00  
III. √ĄKTA SMYCKEN, GULD- OCH SILVERSMEDSVAROR OCH ANDRA VAROR    
71.13 √Ąkta smycken och delar till s√•dana varor, av √§del metall eller av metall med pl√§tering av √§del metall    
Av √§del metall, √§ven med √∂verdrag av annan √§del metall    
Av silver, även med överdrag av annan ädel metall 7113 11 00 (GRM)
Av annan ädel metall, även med överdrag av annan ädel metall 7113 19 00 (GRM)
Av o√§del metall med pl√§tering av √§del metall 7113 20 00  
71.14 Guld- och silversmedsvaror och delar till s√•dana varor, av √§del metall eller av metall med pl√§tering av √§del metall    
Av √§del metall, √§ven med √∂verdrag av annan √§del metall    
Av silver, även med överdrag av annan ädel metall 7114 11 00 (GRM)
Av annan ädel metall, även med överdrag av annan ädel metall 7114 19 00 (GRM)
Av o√§del metall med pl√§tering av √§del metall 7114 20 00  
71.15 Andra varor av √§del metall eller av metall med pl√§tering av √§del metall    
Katalysatorer i form av tr√•dduk eller tr√•dn√§t av platina 7115 10 00  
Andra slag 7115 90 00  
71.16 Varor best√•ende av naturp√§rlor eller odlade p√§rlor eller av √§delstenar eller halv√§delstenar (naturliga, syntetiska eller rekonstruerade)    
Av naturpärlor eller odlade pärlor 7116 10 00 (GRM)
Av √§delstenar eller halv√§delstenar (naturliga, syntetiska eller rekonstruerade)    
Halsband, armband och andra artiklar bestående enbart av naturliga ädelstenar eller halvädelstenar, uppträdda men utan knäppen eller andra tillbehör 7116 20 11 (GRM)
Andra slag 7116 20 80 (GRM)
71.17 O√§kta smycken    
Av o√§del metall, √§ven f√∂rgyllda, f√∂rsilvrade eller platinerade    
Manschettknappar och br√∂stknappar 7117 11 00  
Andra 7117 19 00  
Andra slag 7117 90 00  
71.18 Mynt    
Mynt (andra än guldmynt), inte utgörande lagligt betalningsmedel 7118 10 00 (GRM)
Andra slag 7118 90 00 (GRM)


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.