CN8 / NC8 - 2023 75 CN8 / NC8 - 2023 - SV 78

CN8 / NC8 - 2023 - SV

I-Way To Customs

KAPITEL 76
ALUMINIUM OCH VAROR AV ALUMINIUM

76.01 Aluminium i obearbetad form    
Olegerat aluminium    
Valsg√∂t 7601 10 10 New  
Andra 7601 10 90 New  
Aluminiumlegeringar    
Valsg√∂t 7601 20 30 New  
Pressg√∂t 7601 20 40 New  
Andra 7601 20 80  
76.02 Avfall och skrot av aluminium    
Avfall    
Svarvsp√•n, hyvelsp√•n, flisor, fr√§savfall, s√•gsp√•n och filsp√•n; avfall av f√§rgade, √∂verdragna eller bestrukna folier med en tjocklek av h√∂gst 0,2¬†mm 7602 00 11  
Andra (inbegripet kasserade √§mnen fr√•n tillverkningsindustrin) 7602 00 19  
Skrot 7602 00 90  
76.03 Pulver och fj√§ll av aluminium    
Pulver med annan √§n bladstruktur 7603 10 00  
Pulver med bladstruktur; fj√§ll 7603 20 00  
76.04 St√•ng och profiler av aluminium    
Av olegerat aluminium    
St√•ng 7604 10 10  
Profiler 7604 10 90  
Av aluminiumlegering    
Ih√•liga profiler 7604 21 00  
Andra    
St√•ng 7604 29 10  
Profiler 7604 29 90  
76.05 Tr√•d av aluminium    
Av olegerat aluminium    
Med ett st√∂rsta tv√§rm√•tt av mer √§n 7¬†mm 7605 11 00  
Annan 7605 19 00  
Av aluminiumlegering    
Med ett st√∂rsta tv√§rm√•tt av mer √§n 7¬†mm 7605 21 00  
Annan 7605 29 00  
76.06 Pl√•t och band av aluminium, med en tjocklek av mer √§n 0,2¬†mm    
Av kvadratisk eller rektangul√§r form    
Av olegerat aluminium    
Aluminiumkompositpanel 7606 11 30 (MTK)
Andra    
M√•lade, lackerade eller plast√∂verdragna 7606 11 50  
Andra    
Med en tjocklek av mindre √§n 3 mm 7606 11 91  
Med en tjocklek av minst 3 mm men mindre √§n 6 mm 7606 11 93  
Med en tjocklek av minst 6 mm 7606 11 99  
Av aluminiumlegering    
R√•material till dryckesburkar, burklock och rivring    
R√•material till dryckesburkar 7606 12 11  
R√•material till dryckesburklock och deras rivring 7606 12 19  
Aluminiumkompositpanel 7606 12 30 (MTK)
Andra    
M√•lade, lackerade eller plast√∂verdragna 7606 12 50  
Andra    
Med en tjocklek av mindre √§n 3¬†mm 7606 12 92  
Med en tjocklek av minst 3¬†mm men mindre √§n 6¬†mm 7606 12 93  
Med en tjocklek av minst 6¬†mm 7606 12 99  
Av annan form    
Av olegerat aluminium 7606 91 00  
Av aluminiumlegering 7606 92 00  
76.07 Folier av aluminium (√§ven tryckta eller p√• baksidan f√∂rst√§rkta med papper, papp, plast eller liknande material) med en tjocklek (f√∂rst√§rkningsmaterial inte inr√§knat) av h√∂gst 0,2¬†mm    
Utan f√∂rst√§rkning    
Valsade men inte vidare bearbetade    
Med en tjocklek av mindre √§n 0,021¬†mm    
I rullar med en vikt av h√∂gst 10¬†kg 7607 11 11  
Andra 7607 11 19  
Med en tjocklek av minst 0,021¬†mm men h√∂gst 0,2¬†mm 7607 11 90  
Andra    
Med en tjocklek av mindre √§n 0,021¬†mm 7607 19 10  
Med en tjocklek av minst 0,021¬†mm men h√∂gst 0,2¬†mm 7607 19 90  
Med f√∂rst√§rkning    
Med en tjocklek (f√∂rst√§rkningsmaterial inte inr√§knat) av mindre √§n 0,021¬†mm 7607 20 10  
Med en tjocklek (f√∂rst√§rkningsmaterial inte inr√§knat) av minst 0,021¬†mm men h√∂gst 0,2¬†mm    
Aluminiumkompositpanel 7607 20 91 (MTK)
Andra 7607 20 99  
76.08 R√∂r av aluminium    
Av olegerat aluminium 7608 10 00  
Av aluminiumlegering    
Svetsade 7608 20 20  
Andra    
Endast str√§ngpressade 7608 20 81  
Andra 7608 20 89  
76.09 R√∂rdelar (t.ex. kopplingar, kn√§r√∂r och muffar) av aluminium 7609 00 00  
76.10 Konstruktioner (med undantag av monterade eller monteringsf√§rdiga byggnader enligt nr¬†9406) och delar till konstruktioner (t.ex. broar, brosektioner, torn, fackverksmaster, tak, fackverk till tak, d√∂rrar, f√∂nster, d√∂rr- och f√∂nsterkarmar, d√∂rrtr√∂sklar, r√§cken och pelare), av aluminium; pl√•t, st√•ng, profiler, r√∂r o.d. av aluminium, bearbetade f√∂r anv√§ndning i konstruktioner    
Dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar samt dörrtrösklar 7610 10 00 (PCE)
Andra slag    
Broar och brosektioner, torn och fackverksmaster 7610 90 10  
Andra 7610 90 90  
76.11 Cisterner, tankar, kar och liknande beh√•llare av aluminium, f√∂r alla slags √§mnen (andra √§n komprimerad eller till v√§tska f√∂rt√§tad gas), med en rymd av mer √§n 300¬†l, √§ven med inre bekl√§dnad eller v√§rmeisolerade men inte f√∂rsedda med maskinell utrustning eller utrustning f√∂r uppv√§rmning eller avkylning 7611 00 00  
76.12 Fat, burkar, flaskor, askar och liknande beh√•llare (inbegripet f√∂rpackningsr√∂r och f√∂rpackningstuber), av aluminium, f√∂r alla slags √§mnen (andra √§n komprimerad eller till v√§tska f√∂rt√§tad gas), med en rymd av h√∂gst 300¬†l, √§ven med inre bekl√§dnad eller v√§rmeisolerade men inte f√∂rsedda med maskinell utrustning eller utrustning f√∂r uppv√§rmning eller avkylning    
F√∂rpackningstuber 7612 10 00  
Andra slag    
Behållare av sådana slag som används till aerosoler 7612 90 20 (PCE)
Tillverkade av folier med en tjocklek som inte √∂verstiger 0,2 mm 7612 90 30  
Andra slag 7612 90 80  
76.13 Beh√•llare av aluminium f√∂r komprimerad eller till v√§tska f√∂rt√§tad gas 7613 00 00  
76.14 Tvinnad tr√•d, linor, fl√§tade band o.d., av aluminium, utan elektrisk isolering    
Med k√§rna av st√•l 7614 10 00  
Andra slag 7614 90 00  
76.15 Bords-, k√∂ks- och andra hush√•llsartiklar samt delar till s√•dana artiklar, av aluminium; diskbollar, putsvantar o.d., av aluminium; sanitetsgods och delar till sanitetsgods, av aluminium    
Bords-, k√∂ks- och andra hush√•llsartiklar samt delar till s√•dana artiklar; diskbollar, putsvantar o.d.    
Gjutna 7615 10 10  
Tillverkade av folier med en tjocklek som inte √∂verstiger 0,2 mm 7615 10 30  
Andra slag 7615 10 80  
Sanitetsgods och delar till sanitetsgods 7615 20 00  
76.16 Andra varor av aluminium    
Spik, stift, m√§rlor, skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar, saxsprintar, underl√§ggsbrickor och liknande artiklar 7616 10 00  
Andra slag    
Duk, galler och n√§t (inbegripet st√§ngseln√§t) av aluminiumtr√•d 7616 91 00  
Andra    
Gjutna 7616 99 10  
Andra 7616 99 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.