CN8 / NC8 - 2023 76 CN8 / NC8 - 2023 - SV 79

CN8 / NC8 - 2023 - SV

I-Way To Customs

KAPITEL 78
BLY OCH VAROR AV BLY

78.01 Bly i obearbetad form    
Raffinerat bly 7801 10 00  
Annat    
Inneh√•llande, efter vikten r√§knat, huvudsakligen antimon som annat legerings√§mne 7801 91 00  
Annat    
F√∂r raffinering, inneh√•llande minst 0,02¬†viktprocent silver 7801 99 10  
Annat 7801 99 90  
78.02 Avfall och skrot av bly 7802 00 00  
78.04 Pl√•t, band och folier av bly; pulver och fj√§ll av bly    
Pl√•t, band och folier    
Med en tjocklek (f√∂rst√§rkningsmaterial inte inr√§knat) av h√∂gst 0,2¬†mm 7804 11 00  
Andra 7804 19 00  
Pulver och fj√§ll 7804 20 00  
78.06 Andra varor av bly    
Beh√•llare med blyavsk√§rmning f√∂r transport eller f√∂rvaring av radioaktiva √§mnen (Euratom) 7806 00 10  
Andra slag 7806 00 80  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.