CN8 / NC8 - 2023 78 CN8 / NC8 - 2023 - SV 80

CN8 / NC8 - 2023 - SV

I-Way To Customs

KAPITEL 79
ZINK OCH VAROR AV ZINK

79.01 Zink i obearbetad form    
Olegerad zink    
Inneh√•llande minst 99,99¬†viktprocent zink 7901 11 00  
Inneh√•llande mindre √§n 99,99¬†viktprocent zink    
Inneh√•llande minst 99,95¬†viktprocent men mindre √§n 99,99¬†viktprocent zink 7901 12 10  
Inneh√•llande minst 98,5¬†viktprocent men mindre √§n 99,95¬†viktprocent zink 7901 12 30  
Inneh√•llande minst 97,5¬†viktprocent men mindre √§n 98,5¬†viktprocent zink 7901 12 90  
Zinklegeringar 7901 20 00  
79.02 Avfall och skrot av zink 7902 00 00  
79.03 Stoft, pulver och fj√§ll av zink    
Zinkstoft 7903 10 00  
Andra slag 7903 90 00  
79.04 St√•ng, profiler och tr√•d av zink 7904 00 00  
79.05 Pl√•t, band och folier av zink 7905 00 00  
79.07 Andra varor av zink 7907 00 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.