CN8 / NC8 - 2023 80 CN8 / NC8 - 2023 - SV 82

CN8 / NC8 - 2023 - SV

I-Way To Customs

KAPITEL 81
ANDRA O√ĄDLA METALLER; KERMETER; VAROR AV DESSA MATERIAL

81.01 Volfram och varor av volfram, inbegripet avfall och skrot    
Pulver 8101 10 00  
Andra slag    
Volfram i obearbetad form, inbegripet st√•ng som erh√•llits enbart genom sintring 8101 94 00  
Tr√•d 8101 96 00  
Avfall och skrot 8101 97 00  
Andra    
St√•ng (annan √§n s√•dan som erh√•llits enbart genom sintring), profiler, pl√•t, band och folier 8101 99 10  
Andra 8101 99 90  
81.02 Molybden och varor av molybden, inbegripet avfall och skrot    
Pulver 8102 10 00  
Andra slag    
Molybden i obearbetad form, inbegripet st√•ng som erh√•llits enbart genom sintring 8102 94 00  
St√•ng (annan √§n s√•dan som erh√•llits enbart genom sintring), profiler, pl√•t, band och folier 8102 95 00  
Tr√•d 8102 96 00  
Avfall och skrot 8102 97 00  
Andra 8102 99 00  
81.03 Tantal och varor av tantal, inbegripet avfall och skrot    
Tantal i obearbetad form, inbegripet st√•ng som erh√•llits enbart genom sintring; pulver 8103 20 00  
Avfall och skrot 8103 30 00  
Andra slag    
Deglar 8103 91 00  
Andra    
St√•ng (annan √§n s√•dan som erh√•llits enbart genom sintring), profiler, tr√•d, pl√•t, band och folier 8103 99 10  
Andra 8103 99 90  
81.04 Magnesium och varor av magnesium, inbegripet avfall och skrot    
Magnesium i obearbetad form    
Inneh√•llande minst 99,8¬†viktprocent magnesium 8104 11 00  
Annat 8104 19 00  
Avfall och skrot 8104 20 00  
J√§mnstora sp√•n och korn, sorterade enligt storleksordning; pulver 8104 30 00  
Andra slag 8104 90 00  
81.05 Koboltsk√§rsten och andra mellanprodukter vid framst√§llning av kobolt; kobolt och varor av kobolt, inbegripet avfall och skrot    
Koboltsk√§rsten och andra mellanprodukter vid framst√§llning av kobolt; kobolt i obearbetad form; pulver 8105 20 00  
Avfall och skrot 8105 30 00  
Andra slag 8105 90 00  
81.06 Vismut och varor av vismut, inbegripet avfall och skrot    
Inneh√•llande mer √§n 99,99¬†viktprocent vismut    
Vismut i obearbetad form; avfall och skrot; pulver 8106 10 10  
Andra 8106 10 90  
Andra    
Vismut i obearbetad form; avfall och skrot; pulver 8106 90 10  
Andra 8106 90 90  
81.08 Titan och varor av titan, inbegripet avfall och skrot    
Titan i obearbetad form; pulver 8108 20 00  
Avfall och skrot 8108 30 00  
Andra slag    
St√•ng, profiler och tr√•d 8108 90 30  
Pl√•t, band och folier 8108 90 50  
R√∂r 8108 90 60  
Andra 8108 90 90  
81.09 Zirkonium och varor av zirkonium, inbegripet avfall och skrot    
Zirkonium i obearbetad form; pulver    
Inneh√•llande mindre √§n 1 viktandel hafnium per 500 viktandelar zirkonium 8109 21 00  
Andra 8109 29 00  
Avfall och skrot    
Inneh√•llande mindre √§n 1 viktandel hafnium per 500 viktandelar zirkonium 8109 31 00  
Andra 8109 39 00  
Andra slag    
Inneh√•llande mindre √§n 1 viktandel hafnium per 500 viktandelar zirkonium 8109 91 00  
Andra 8109 99 00  
81.10 Antimon och varor av antimon, inbegripet avfall och skrot    
Antimon i obearbetad form; pulver 8110 10 00  
Avfall och skrot 8110 20 00  
Andra slag 8110 90 00  
81.11 Mangan och varor av mangan, inbegripet avfall och skrot    
Mangan i obearbetad form; avfall och skrot; pulver    
Mangan i obearbetad form; pulver 8111 00 11  
Avfall och skrot 8111 00 19  
Andra slag 8111 00 90  
81.12 Beryllium, krom, hafnium, rhenium, tallium, kadmium, germanium, vanadin, gallium, indium och niob (columbium), samt varor av dessa metaller, inbegripet avfall och skrot    
Beryllium    
I obearbetad form; pulver 8112 12 00  
Avfall och skrot 8112 13 00  
Annat 8112 19 00  
Krom    
I obearbetad form; pulver    
Legeringar inneh√•llande mer √§n 10¬†viktprocent nickel 8112 21 10  
Annat 8112 21 90  
Avfall och skrot 8112 22 00  
Annat 8112 29 00  
Hafnium    
I obearbetad form; avfall och skrot; pulver 8112 31 00  
Andra 8112 39 00  
Rhenium    
I obearbetad form; avfall och skrot; pulver    
Avfall och skrot 8112 41 10  
Andra 8112 41 90  
Andra 8112 49 00  
Tallium    
I obearbetad form; pulver 8112 51 00  
Avfall och skrot 8112 52 00  
Annat 8112 59 00  
Kadmium    
Avfall och skrot 8112 61 00  
Andra    
Kadmium i obearbetad form; pulver 8112 69 10  
Andra 8112 69 90  
Andra slag    
I obearbetad form; avfall och skrot; pulver    
Avfall och skrot 8112 92 21  
Andra    
Niob (columbium) 8112 92 40  
Indium 8112 92 81  
Gallium 8112 92 89  
Vanadin 8112 92 91  
Germanium 8112 92 95  
Andra    
Germanium 8112 99 40  
Niob (columbium) 8112 99 50  
Gallium; indium; vanadin 8112 99 70  
81.13 Kermeter och varor av kermeter, inbegripet avfall och skrot    
I obearbetad form 8113 00 20  
Avfall och skrot 8113 00 40  
Andra slag 8113 00 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.