CN8 / NC8 - 2023 81 CN8 / NC8 - 2023 - SV 83

CN8 / NC8 - 2023 - SV

I-Way To Customs

KAPITEL 82
VERKTYG, REDSKAP, KNIVAR, SKEDAR OCH GAFFLAR AV OÄDEL METALL; DELAR AV OÄDEL METALL TILL SÅDANA ARTIKLAR

82.01 Handverktyg och handredskap av följande slag: spadar, skyfflar, korpar, hackor, högafflar, grepar, krattor, rĂ€fsor och rakor; yxor, röjknivar och liknande huggverktyg; sekatörer och liknande klippverktyg av alla slag; liar, skĂ€ror, höknivar, hĂ€cksaxar, fĂ€ll- och klyvkilar samt andra verktyg och redskap av sĂ„dana slag som anvĂ€nds inom jordbruk, trĂ€dgĂ„rdsskötsel eller skogsbruk    
Spadar och skyfflar 8201 10 00 (PCE)
Hackor, korpar, krattor, rĂ€fsor och rakor 8201 30 00  
Yxor, röjknivar och liknande huggverktyg 8201 40 00  
Sekatörer och liknande klippverktyg av alla slag (inbegripet fjÀderfÀsaxar) 8201 50 00 (PCE)
HĂ€cksaxar, beskĂ€rningssaxar och liknande saxar för tvĂ„ hĂ€nder 8201 60 00  
Andra handverktyg och handredskap av sĂ„dana slag som anvĂ€nds inom jordbruk, trĂ€dgĂ„rdsskötsel eller skogsbruk 8201 90 00  
82.02 HandsĂ„gar; blad för alla slags sĂ„gar (inbegripet slitsfrĂ€sar, spĂ„rfrĂ€sar och otandade sĂ„gblad)    
HandsĂ„gar 8202 10 00  
BandsĂ„gblad 8202 20 00  
CirkelsĂ„gblad (inbegripet slitsfrĂ€sar och spĂ„rfrĂ€sar)    
Med verksam del av stĂ„l 8202 31 00  
Andra slag, inbegripet delar 8202 39 00  
SĂ„gkedjor för motorsĂ„gar 8202 40 00  
Andra sĂ„gblad    
Raka sĂ„gblad för metallbearbetning 8202 91 00  
Andra slag    
För metallbearbetning 8202 99 20  
För bearbetning av andra material 8202 99 80  
82.03 Filar, raspar, tĂ€nger (inbegripet avbitartĂ€nger), pincetter, plĂ„tsaxar, röravskĂ€rare, bultsaxar, huggpipor och liknande handverktyg    
Filar, raspar och liknande verktyg 8203 10 00  
TĂ€nger (inbegripet avbitartĂ€nger men inte hĂ„ltĂ€nger), pincetter och liknande verktyg 8203 20 00  
PlĂ„tsaxar och liknande verktyg 8203 30 00  
RöravskĂ€rare, bultsaxar, huggpipor och liknande verktyg 8203 40 00  
82.04 Skruvnycklar och skiftnycklar (inbegripet momentnycklar); utbytbara hylsor till hylsnycklar, med eller utan handtag    
Skruvnycklar och skiftnycklar    
Skruvnycklar 8204 11 00  
Skiftnycklar 8204 12 00  
Utbytbara hylsor till hylsnycklar, med eller utan handtag 8204 20 00  
82.05 Handverktyg (inbegripet glasmĂ€stardiamanter), inte nĂ€mnda eller inbegripna nĂ„gon annanstans; blĂ„slampor; skruvstycken, skruvtvingar o.d., andra Ă€n tillbehör och delar till verktygsmaskiner eller vattenskĂ€rmaskiner; stĂ€d; transportabla smidesĂ€ssjor; hand- eller pedaldrivna slipstenar och slipskivor med stĂ€llning    
Borr- och gĂ€ngverktyg 8205 10 00  
Hammare och slĂ€ggor 8205 20 00  
Hyvlar, stĂ€mjĂ€rn, skölpar och liknande skĂ€rande verktyg för trĂ€bearbetning 8205 30 00  
Skruvmejslar 8205 40 00  
Andra handverktyg (inbegripet glasmĂ€stardiamanter)    
Verktyg och redskap för hushĂ„llsbruk 8205 51 00  
Andra    
Verktyg för murare, formare, cementarbetare, gipsarbetare och mĂ„lare 8205 59 10  
Andra slag 8205 59 80  
BlĂ„slampor 8205 60 00  
Skruvstycken, skruvtvingar o.d. 8205 70 00  
Andra, inbegripet satser av artiklar enligt tvĂ„ eller flera av varunumren i nr 8205    
StĂ€d; transportabla smidesĂ€ssjor; hand- eller pedaldrivna slipstenar och slipskivor med stĂ€llning 8205 90 10  
Satser av artiklar enligt tvĂ„ eller flera av de varunumren enligt nr 8205 8205 90 90  
82.06 Satser av handverktyg enligt tvĂ„ eller flera av nr 8202−8205, i detaljhandelsförpackningar 8206 00 00  
82.07 Utbytbara verktyg för handverktyg, Ă€ven mekaniska, eller för verktygsmaskiner (t.ex. för pressning, stansning, gĂ€ngning, borrning, arborrning, driftning, frĂ€sning, svarvning eller skruvdragning), inbegripet dragskivor för dragning och matriser för strĂ€ngpressning av metall, samt verktyg för berg- eller jordborrning    
Verktyg för berg- eller jordborrning    
Med verksam del av kermet 8207 13 00  
Andra, inbegripet delar    
Med verksam del av diamant eller agglomererad diamant 8207 19 10  
Andra slag 8207 19 90  
Dragskivor och matriser för dragning eller strĂ€ngpressning av metall    
Med verksam del av diamant eller agglomererad diamant 8207 20 10  
Med verksam del av annat material 8207 20 90  
Verktyg för pressning eller stansning    
För metallbearbetning 8207 30 10  
Andra slag 8207 30 90  
Verktyg för gĂ€ngning    
För metallbearbetning    
GĂ€ngtappar 8207 40 10  
Andra gĂ€ngverktyg 8207 40 30  
Andra slag 8207 40 90  
Verktyg för borrning, andra Ă€n för berg- eller jordborrning    
Med verksam del av diamant eller agglomererad diamant 8207 50 10  
Med verksam del av annat material    
Mur- och betongborrar 8207 50 30  
Andra slag    
För metallbearbetning    
Med verksam del av kermet 8207 50 50  
Med verksam del av snabbstĂ„l 8207 50 60  
Med verksam del av annat material 8207 50 70  
Andra slag 8207 50 90  
Verktyg för arborrning o.d. eller driftning    
Med verksam del av diamant eller agglomererad diamant 8207 60 10  
Med verksam del av annat material    
För arborrning    
För metallbearbetning 8207 60 30  
Andra slag 8207 60 50  
För brotschning    
För metallbearbetning 8207 60 70  
Andra slag 8207 60 90  
Verktyg för frĂ€sning    
För metallbearbetning    
Med verksam del av kermet 8207 70 10  
Med verksam del av annat material    
SkaftfrĂ€sar 8207 70 31  
Andra 8207 70 37  
Andra slag 8207 70 90  
Verktyg för svarvning    
För metallbearbetning    
Med verksam del av kermet 8207 80 11  
Med verksam del av annat material 8207 80 19  
Andra slag 8207 80 90  
Andra utbytbara verktyg    
Med verksam del av diamant eller agglomererad diamant 8207 90 10  
Med verksam del av annat material    
Klingor till skruvmejslar 8207 90 30  
Verktyg för kuggskĂ€rning 8207 90 50  
Andra    
Med verksam del av kermet    
För metallbearbetning 8207 90 71  
Andra slag 8207 90 78  
Med verksam del av annat material    
För metallbearbetning 8207 90 91  
Andra slag 8207 90 99  
82.08 Knivar och skĂ€rstĂ„l för maskiner eller mekaniska apparater    
För metallbearbetning 8208 10 00  
För trĂ€bearbetning 8208 20 00  
För köksmaskiner eller för maskiner som anvĂ€nds inom livsmedelsindustrin 8208 30 00  
För maskiner som anvĂ€nds inom jordbruk, trĂ€dgĂ„rdsskötsel eller skogsbruk 8208 40 00  
Andra slag 8208 90 00  
82.09 Plattor, skĂ€r, stavar och liknande delar till verktyg, omonterade, av kermet    
VĂ€ndskĂ€r 8209 00 20  
Andra slag 8209 00 80  
82.10 Handdrivna mekaniska apparater och redskap, som vĂ€ger högst 10 kg och som anvĂ€nds för beredning eller servering av matvaror eller drycker 8210 00 00  
82.11 Knivar med skĂ€rande egg, Ă€ven tandad (inbegripet trĂ€dgĂ„rdsknivar), andra Ă€n knivar enligt nr 8208, samt blad till sĂ„dana knivar    
Satser med olika artiklar 8211 10 00  
Andra slag    
Bordsknivar med fast blad 8211 91 00  
Andra knivar med fast blad 8211 92 00  
Andra knivar Ă€n sĂ„dana med fast blad 8211 93 00  
Knivblad 8211 94 00  
Skaft av oĂ€del metall 8211 95 00  
82.12 Rakknivar, rakhyvlar och rakapparater (icke elektriska) samt blad till dessa (inbegripet Ă€mnen till rakblad i bandform)    
Rakknivar, rakhyvlar och rakapparater (icke elektriska)    
Rakhyvlar med icke-utbytbara blad 8212 10 10 (PCE)
Andra slag 8212 10 90 (PCE)
Blad till rakhyvlar (inbegripet Àmnen till rakblad i bandform) 8212 20 00 (100)
Andra delar 8212 90 00  
82.13 Saxar, inte nĂ€mnda eller inbegripna nĂ„gon annanstans, samt skĂ€r till saxar enligt detta nummer 8213 00 00  
82.14 Andra skĂ€r- och klippverktyg (t.ex. hĂ„rklippningsmaskiner, huggknivar och hackknivar för slakterier och charkuterier eller för hushĂ„llsbruk, pappersknivar); artiklar och satser av artiklar för manikyr eller pedikyr (inbegripet nagelfilar)    
Pappersknivar, brevöppnare, raderknivar, pennvĂ€ssare samt blad till sĂ„dana artiklar 8214 10 00  
Artiklar och satser av artiklar för manikyr eller pedikyr (inbegripet nagelfilar) 8214 20 00  
Andra slag 8214 90 00  
82.15 Skedar, gafflar, slevar, tĂ„rtspadar, fiskknivar, smörknivar, sockertĂ€nger och liknande köks- och bordsartiklar    
Satser med olika artiklar, innehĂ„llande minst en artikel som Ă€r förgylld, försilvrad eller platinerad    
Satser med enbart artiklar som Ă€r förgyllda, försilvrade eller platinerade 8215 10 20  
Andra slag    
Av rostfritt stĂ„l 8215 10 30  
Andra 8215 10 80  
Andra satser med olika artiklar    
Av rostfritt stĂ„l 8215 20 10  
Andra 8215 20 90  
Andra slag    
Förgyllda, försilvrade eller platinerade 8215 91 00  
Andra    
Av rostfritt stĂ„l 8215 99 10  
Andra 8215 99 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.