CN8 / NC8 - 2023 91 CN8 / NC8 - 2023 - SV 93

CN8 / NC8 - 2023 - SV

I-Way To Customs

KAPITEL 92
MUSIKINSTRUMENT; DELAR OCH TILLBEHÖR TILL MUSIKINSTRUMENT

92.01 Pianon, inbegripet sjĂ€lvspelande pianon; cembalor och andra strĂ€nginstrument med klaviatur    
Pianon (andra pianon Ă€n flyglar och tafflar)    
Nya 9201 10 10 (PCE)
Begagnade 9201 10 90 (PCE)
Flyglar 9201 20 00 (PCE)
Andra slag 9201 90 00  
92.02 Andra strĂ€nginstrument (t.ex. gitarrer, violiner och harpor)    
StrĂ„kinstrument    
Violiner 9202 10 10 (PCE)
Andra 9202 10 90 (PCE)
Andra slag    
Gitarrer 9202 90 30 (PCE)
Andra 9202 90 80 (PCE)
92.05 BlĂ„sinstrument (t.ex. piporglar med klaviatur, dragspel, klarinetter, trumpeter och sĂ€ckpipor), andra Ă€n orkestrion och positiv    
BleckblÄsinstrument 9205 10 00 (PCE)
Andra    
Dragspel och liknande instrument 9205 90 10 (PCE)
Munspel 9205 90 30 (PCE)
Piporglar med klaviatur; orgelharmonier och liknande klaviaturinstrument med metalltungor 9205 90 50  
Andra 9205 90 90  
92.06 Slaginstrument (t.ex. trummor, xylofoner, cymbaler, kastanjetter och maracas) 9206 00 00  
92.07 Musikinstrument hos vilka ljudet framstĂ€lls eller mĂ„ste förstĂ€rkas pĂ„ elektrisk vĂ€g (t.ex. orglar, gitarrer och dragspel)    
Instrument med klaviatur, andra Ă€n dragspel    
Orglar 9207 10 10 (PCE)
Digitalpianon 9207 10 30 (PCE)
Syntar 9207 10 50 (PCE)
Andra 9207 10 80  
Andra    
Gitarrer 9207 90 10 (PCE)
Andra 9207 90 90  
92.08 Speldosor, orkestrion, positiv, mekaniska sĂ„ngfĂ„glar, musiksĂ„gar och andra musikinstrument, inte nĂ€mnda eller inbegripna nĂ„gon annanstans i detta kapitel; lockpipor o.d. av alla slag för hĂ€rmning av djurlĂ€ten; visselpipor, signalhorn och andra ljudsignalredskap som blĂ„ses med munnen    
Speldosor 9208 10 00  
Andra 9208 90 00  
92.09 Delar (t.ex. mekanismer till speldosor) och tillbehör (t.ex. kort, rondeller och rullar till mekaniska instrument) till musikinstrument; metronomer, stĂ€mgafflar och stĂ€mpipor av alla slag    
StrĂ€ngar till musikinstrument 9209 30 00  
Andra slag    
Delar och tillbehör till pianon 9209 91 00  
Delar och tillbehör till musikinstrument enligt nr 9202 9209 92 00  
Delar och tillbehör till musikinstrument enligt nr 9207 9209 94 00  
Andra delar och tillbehör    
Till musikinstrument enligt nr 9205 9209 99 20  
Andra    
Metronomer, stĂ€mgafflar och stĂ€mpipor 9209 99 40  
Mekanismer till speldosor 9209 99 50  
Andra 9209 99 70  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.