CN8 / NC8 - 2023 90 CN8 / NC8 - 2023 - SV 92

CN8 / NC8 - 2023 - SV

I-Way To Customs

KAPITEL 91
UR OCH DELAR TILL UR

91.01 Armbandsur, fickur och liknande ur, inbegripet stoppur, med boett av Ă€del metall eller av metall med plĂ€tering av Ă€del metall    
Armbandsur, elektriskt drivna, Ă€ven med stoppursfunktion    
Med enbart mekanisk (analog) tidvisning 9101 11 00 (PCE)
Andra 9101 19 00 (PCE)
Andra armbandsur, Ă€ven med stoppursfunktion    
Med automatisk uppdragning 9101 21 00 (PCE)
Andra 9101 29 00 (PCE)
Andra slag    
Elektriskt drivna 9101 91 00 (PCE)
Andra 9101 99 00 (PCE)
91.02 Armbandsur, fickur och liknande ur, inbegripet stoppur, andra Ă€n sĂ„dana som omfattas av nr 9101    
Armbandsur, elektriskt drivna, Ă€ven med stoppursfunktion    
Med enbart mekanisk (analog) tidvisning 9102 11 00 (PCE)
Med enbart elektronoptisk (digital) tidvisning 9102 12 00 (PCE)
Andra 9102 19 00 (PCE)
Andra armbandsur, Ă€ven med stoppursfunktion    
Med automatisk uppdragning 9102 21 00 (PCE)
Andra 9102 29 00 (PCE)
Andra slag    
Elektriskt drivna 9102 91 00 (PCE)
Andra 9102 99 00 (PCE)
91.03 VĂ€gg- och bordsur med fickursverk, med undantag av ur enligt nr 9104    
Elektriskt drivna 9103 10 00 (PCE)
Andra 9103 90 00 (PCE)
91.04 Ur till instrumentbrÀden och liknande ur för fordon, luftfartyg, rymdfarkoster eller fartyg 9104 00 00 (PCE)
91.05 Andra ur    
VĂ€ckarur    
Elektriskt drivna 9105 11 00 (PCE)
Andra 9105 19 00 (PCE)
VĂ€ggur    
Elektriskt drivna 9105 21 00 (PCE)
Andra 9105 29 00 (PCE)
Andra slag    
Elektriskt drivna 9105 91 00 (PCE)
Andra 9105 99 00 (PCE)
91.06 Apparater för registrering av tid pĂ„ dygnet samt apparater för mĂ€tning, registrering eller annan indikering av tidsintervaller, försedda med urverk eller synkronmotor (t.ex. tidkontrollur och tidstĂ€mpelur)    
Tidkontrollur; tidstÀmpelur 9106 10 00 (PCE)
Andra slag 9106 90 00 (PCE)
91.07 TidströmstÀllare med urverk eller synkronmotor 9107 00 00 (PCE)
91.08 Verk till fick- eller armbandsur, kompletta och sammansatta    
Elektriskt drivna    
Med enbart mekanisk (analog) tidvisning eller apterade för sÄdan tidvisning 9108 11 00 (PCE)
Med enbart elektronoptisk (digital) tidvisning 9108 12 00 (PCE)
Andra 9108 19 00 (PCE)
Med automatisk uppdragning 9108 20 00 (PCE)
Andra slag 9108 90 00 (PCE)
91.09 Andra urverk, kompletta och sammansatta    
Elektriskt drivna 9109 10 00 (PCE)
Andra slag 9109 90 00 (PCE)
91.10 Kompletta urverk, inte sammansatta eller delvis sammansatta (urverkssatser); ofullstĂ€ndiga urverk, sammansatta; rĂ„urverk    
Till fick- eller armbandsur    
Kompletta verk, inte sammansatta eller delvis sammansatta (urverkssatser)    
Med balans och spiralfjÀder 9110 11 10 (PCE)
Andra 9110 11 90 (PCE)
OfullstĂ€ndiga verk, sammansatta 9110 12 00  
RĂ„urverk 9110 19 00  
Andra slag 9110 90 00  
91.11 Boetter till ur enligt nr 9101 eller 9102 samt delar till sĂ„dana    
Boetter av Àdel metall eller av metall med plÀtering av Àdel metall 9111 10 00 (PCE)
Boetter av oÀdel metall, Àven förgyllda eller försilvrade 9111 20 00 (PCE)
Andra boetter 9111 80 00 (PCE)
Delar 9111 90 00  
91.12 Urfoder och andra höljen till varor enligt detta kapitel samt delar till sĂ„dana    
Höljen 9112 20 00 (PCE)
Delar 9112 90 00  
91.13 Urarmband och delar till urarmband    
Av Ă€del metall eller av metall med plĂ€tering av Ă€del metall    
Av Ă€del metall 9113 10 10  
Av metall med plĂ€tering av Ă€del metall 9113 10 90  
Av oĂ€del metall, Ă€ven förgyllda eller försilvrade 9113 20 00  
Andra 9113 90 00  
91.14 Andra urdelar    
Urtavlor 9114 30 00  
Verkbottnar och bryggor 9114 40 00  
Andra    
FjĂ€drar, inbegripet balansfjĂ€drar 9114 90 10  
Andra 9114 90 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.