CN8 / NC8 - 2021 11 CN8 / NC8 - 2021 - SL 13

CN8 / NC8 - 2021 - SL

I-Way To Customs

POGLAVJE 12
OLJNA SEMENA IN PLODOVI; RAZLIČNA ZRNA, SEMENA IN PLODOVI; INDUSTRIJSKE ALI ZDRAVILNE RASTLINE; SLAMA IN KRMA

12.01 Soja, cela ali lomljena    
Za setev 1201 10 00  
Druga 1201 90 00  
12.02 Arašidi, nepraženi ali drugače termično obdelani, vključno oluščeni ali lomljeni    
Za setev 1202 30 00  
Drugi    
v lupini 1202 41 00  
oluščeni, vključno lomljeni 1202 42 00  
12.03 Kopra 1203 00 00  
12.04 Laneno seme, celo ali lomljeno    
Za setev 1204 00 10  
Drugo 1204 00 90  
12.05 Seme oljne repice ali ogrščice, celo ali lomljeno    
Seme oljne repice ali ogrščice z nizko vsebnostjo eručne kisline    
za setev 1205 10 10  
drugo 1205 10 90  
Drugo 1205 90 00  
12.06 Sončnično seme, celo ali lomljeno    
Za setev 1206 00 10  
Drugo    
oluščeno; v sivi in belo progasti luščini 1206 00 91  
drugo 1206 00 99  
12.07 Drugo oljno seme in plodovi, celo ali lomljeno    
Palmovi orehi in jedrca 1207 10 00  
Bombaževo seme    
za setev 1207 21 00  
drugo 1207 29 00  
Ricinusovo seme 1207 30 00  
Sezamovo seme    
za setev 1207 40 10  
drugo 1207 40 90  
Gorčično seme    
za setev 1207 50 10  
drugo 1207 50 90  
Seme barvilnega rumenika (Carthamus tinctorius) 1207 60 00  
Melonino seme 1207 70 00  
Drugo    
makovo seme    
za setev 1207 91 10  
drugo 1207 91 90  
drugo    
za setev 1207 99 20  
drugo    
konopljino seme 1207 99 91  
drugo 1207 99 96  
12.08 Moka in zdrob iz oljnih semen ali plodov, razen iz gorčice    
Iz soje 1208 10 00  
Drugo 1208 90 00  
12.09 Seme, plodovi in trosi, namenjeni za setev    
Seme sladkorne pese 1209 10 00  
Seme krmnih rastlin    
seme lucerne (alfalfa) 1209 21 00  
seme detelje (Trifolium spp.)    
črna detelja (Trifolium pratense L.) 1209 22 10  
drugo 1209 22 80  
seme bilnice    
seme travniške bilnice (Festuca pratensis Huds.) 1209 23 11  
seme rdeče bilnice (Festuca rubra L.) 1209 23 15  
drugo 1209 23 80  
seme travniške latovke (Poa pratensis L.) 1209 24 00  
seme ljuljke (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.)    
mnogocvetna ljuljka (vključno z westerwoldsko ljuljko) (Lolium multiflorum Lam.) 1209 25 10  
trpežna ljuljka (Lolium perenne L.) 1209 25 90  
drugo    
seme mačjega repa; seme grašice; seme vrst iz rodu Poa (Poa palustris L., Poa trivialis L.); pasja trava (Dactylis glomerata L.); šopulja (Agrostis) 1209 29 45  
seme volčjega boba 1209 29 50  
seme krmne pese (Beta vulgaris var. alba) 1209 29 60  
drugo 1209 29 80  
Seme rastlin z neolesenelim steblom, ki se gojijo v glavnem zaradi cvetov 1209 30 00  
Drugo    
seme vrtnin    
seme rdeče pese (Beta vulgaris var. conditiva) 1209 91 30  
drugo 1209 91 80  
drugo    
semena gozdnega drevja 1209 99 10  
drugo    
semena rastlin, ki jih gojijo predvsem zaradi njihovih cvetov, razen tistih iz tarifne številke 120930 1209 99 91  
drugo 1209 99 99  
12.10 Hmeljni storžki, sveži ali sušeni, vključno zdrobljeni ali zmleti ali v peletih; lupulin    
Hmeljni storžki, nezdrobljeni in nezmleti in ne v peletih 1210 10 00  
Hmeljni storžki, zdrobljeni, zmleti ali v peletih; lupulin    
hmeljni storžki, zdrobljeni, zmleti ali v obliki peletov, z višjo vsebnostjo lupulina; lupulin 1210 20 10  
drug 1210 20 90  
12.11 Rastline in deli rastlin (vključno semena in plodovi), vrst, ki se uporabljajo predvsem v parfumeriji, farmaciji ali za insekticidne, fungicidne ali podobne namene, sveži, ohlajeni, zamrznjeni ali sušeni, rezani ali celi, zdrobljeni ali v prahu    
Korenina ginsenga 1211 20 00  
Listi koke 1211 30 00  
Makova slama 1211 40 00  
Iz rodu efedra 1211 50 00  
Drugo    
tonka fižol 1211 90 30  
drugo 1211 90 86  
12.12 Rožiči, morske in druge alge, sladkorna pesa in sladkorni trs, sveži, ohlajeni, zamrznjeni ali sušeni, zmleti ali ne; sadne koščice in jedrca iz sadnih koščic in drugi rastlinski proizvodi (vključno nepražene korenine cikorije, vrste Cichorium intybus sativum), ki se uporabljajo predvsem za človeško prehrano in niso navedeni ali zajeti na drugem mestu    
Morske alge in druge alge    
primerne za človeško prehrano 1212 21 00  
drugo 1212 29 00  
Drugo    
sladkorna pesa    
sušena, zmleta ali ne 1212 91 20  
druga 1212 91 80  
rožiči 1212 92 00  
sladkorni trs 1212 93 00  
korenine cikorije 1212 94 00  
drugo    
seme rožičev    
ne oluščeno, zdrobljeno ali zmleto 1212 99 41  
drugo 1212 99 49  
drugo 1212 99 95  
12.13 Žitna slama in pleve, nepripravljene, vključno zrezane, stisnjene ali ne, ali v obliki peletov 1213 00 00  
12.14 Rumena (podzemna) koleraba, krmna pesa, krmne korenovke, seno, lucerna, detelja, turška detelja, krmni ohrovt, volčji bob, grašice in podobni proizvodi za krmo, tudi v peletih    
Zdrob in peleti iz lucerne (alfalfa) 1214 10 00  
Drugo    
krmna pesa, rumena koleraba in druge krmne korenovke 1214 90 10  
drugo 1214 90 90  


Copyright © Conex 2021 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.