CN8 / NC8 - 2021 27 CN8 / NC8 - 2021 - SL 29

CN8 / NC8 - 2021 - SL

I-Way To Customs

POGLAVJE 28
ANORGANSKI KEMIJSKI PROIZVODI; ORGANSKE ALI ANORGANSKE SPOJINE PLEMENITIH KOVIN, REDKIH ZEMELJSKIH KOVIN, RADIOAKTIVNIH ELEMENTOV ALI IZOTOPOV

I. KEMI─îNI ELEMENTI    
28.01 Fluor, klor, brom in jod    
Klor 2801 10 00  
Jod 2801 20 00  
Fluor; brom    
fluor 2801 30 10  
brom 2801 30 90  
28.02 ┼Żveplo, sublimirano ali oborjeno; koloidno ┼żveplo 2802 00 00  
28.03 Ogljik (ogljene saje in druge oblike ogljika, ki niso navedene in ne zajete na drugem mestu) 2803 00 00  
28.04 Vodik, ┼żlahtni plini in druge nekovine    
Vodik 2804 10 00 (MTQ)
┼Żlahtni plini    
argon 2804 21 00 (MTQ)
drugi    
helij 2804 29 10 (MTQ)
drugi 2804 29 90 (MTQ)
Dušik 2804 30 00 (MTQ)
Kisik 2804 40 00 (MTQ)
Bor, telur    
bor 2804 50 10  
telur 2804 50 90  
Silicij    
ki vsebuje najmanj 99,99┬ámas.┬á% silicija 2804 61 00  
drugo 2804 69 00  
Fosfor    
rde─Źi fosfor 2804 70 10 New  
drug 2804 70 90 New  
Arzen 2804 80 00  
Selen 2804 90 00  
28.05 Alkalijske in zemeljsko-alkalijske kovine; redke zemeljske kovine in skandij in itrij, vklju─Źno njihove medsebojne me┼íanice in zlitine; ┼żivo srebro    
Alkalijske ali zemeljsko-alkalijske kovine    
natrij 2805 11 00  
kalcij 2805 12 00  
druge    
stroncij in barij 2805 19 10  
druge 2805 19 90  
Redke zemeljske kovine, skandij in itrij, vklju─Źno njihove medsebojne me┼íanice in zlitine    
me┼íanice ali zlitine 2805 30 10  
drugo    
s ─Źisto─Źo 95 mas. % ali ve─Ź    
cerij, lantan, prazeodim, neodim in samarij 2805 30 20  
evropij, gadolinij, terbij, disprozij, holmij, erbij, tulij, iterbij, lutecij in itrij 2805 30 30  
skandij 2805 30 40  
drugo 2805 30 80  
┼Żivo srebro    
v steklenicah z neto vsebino 34,5┬ákg (standardna masa), katerih FOB vrednost po steklenici ne presega 224┬áEUR 2805 40 10  
drugo 2805 40 90  
II. ANORGANSKE KISLINE IN ANORGANSKE KISIKOVE SPOJINE NEKOVIN    
28.06 Klorovodik (klorovodikova kislina); klorsulfonska kislina    
Klorovodik (klorovodikova kislina) 2806 10 00  
Klorsulfonska kislina 2806 20 00  
28.07 ┼Żveplova kislina; oleum 2807 00 00  
28.08 Solitrna kislina; sulfonitritne kisline 2808 00 00  
28.09 Difosforjev pentoksid; fosforjeva kislina in polifosforjeve kisline, kemi─Źno opredeljene ali ne    
Difosforjev pentoksid 2809 10 00 (KPP)
Fosforjeva kislina in polifosforjeve kisline 2809 20 00 (KPP)
28.10 Borovi oksidi; borove kisline    
Diborov trioksid 2810 00 10  
Drugo 2810 00 90  
28.11 Druge anorganske kisline in druge anorganske kisikove spojine nekovin    
Druge anorganske kisline    
fluorovodik (fluorovodikova kislina) 2811 11 00  
vodikov cianid (cianovodikova kislina) 2811 12 00  
druge    
vodikov bromid (bromovodikova kislina) 2811 19 10  
druge 2811 19 80  
Druge anorganske kisikove spojine nekovin    
ogljikov dioksid 2811 21 00  
silicijev dioksid 2811 22 00  
druge    
┼żveplov dioksid 2811 29 05  
┼żveplov trioksid (anhidrid ┼żveplove (VI) kisline); diarzenov trioksid 2811 29 10  
du┼íikovi oksidi 2811 29 30  
drugo 2811 29 90  
III. HALOGENSKE IN ┼ŻVEPLOVE SPOJINE NEKOVIN    
28.12 Halogenidi in oksihalogenidi nekovin    
Kloridi in oksikloridi    
karbonil diklorid (fosgen) 2812 11 00  
fosforjev oksiklorid 2812 12 00  
fosforjev triklorid 2812 13 00  
fosforjev pentaklorid 2812 14 00  
┼żveplov monoklorid 2812 15 00  
┼żveplov diklorid 2812 16 00  
tionil klorid 2812 17 00  
Drugo    
fosforja 2812 19 10  
Drugo 2812 19 90  
Drugi 2812 90 00  
28.13 Sulfidi nekovin; fosforjev trisulfid, komercialni    
Ogljikov disulfid 2813 10 00  
Drugi    
fosforjevi sulfidi, komercialni fosforjev trisulfid 2813 90 10  
drugo 2813 90 90  
IV. ANORGANSKE BAZE IN OKSIDI, HIDROKSIDI IN PEROKSIDI KOVIN    
28.14 Amoniak, brezvodni ali v vodni raztopini    
Amoniak, brezvodni 2814 10 00  
Amoniak, v vodni raztopini 2814 20 00  
28.15 Natrijev hidroksid (kavsti─Źna soda); kalijev hidroksid (kavsti─Źna pepelika); natrijevi ali kalijevi peroksidi    
Natrijev hidroksid (kavsti─Źna soda)    
trden 2815 11 00  
v vodni raztopini (teko─Źa soda) 2815 12 00 (KSH)
Kalijev hidroksid (kavsti─Źna pepelika) 2815 20 00 (KPH)
Natrijevi ali kalijevi peroksidi 2815 30 00  
28.16 Magnezijev hidroksid in peroksid; stroncijevi ali barijevi oksidi, hidroksidi in peroksidi    
Magnezijev hidroksid in peroksid 2816 10 00  
Oksidi, hidroksidi in peroksidi stroncija in barija 2816 40 00  
28.17 Cinkov oksid; cinkov peroksid 2817 00 00  
28.18 Umetni korund, kemi─Źno opredeljen ali ne; aluminijev oksid; aluminijev hidroksid    
Umetni korund, kemi─Źno opredeljen ali ne    
ki vsebuje 98,5┬ámas.┬á% ali ve─Ź aluminijevega oksida    
pri katerem manj kot 50┬á% skupne mase vsebuje delce s premerom ve─Ź kot 10┬ámm 2818 10 11  
pri katerem 50┬á% ali ve─Ź skupne mase vsebuje delce s premerom ve─Ź kot 10┬ámm 2818 10 19  
ki vsebuje manj kot 98,5┬ámas.┬á% aluminijevega oksida:    
pri katerem manj kot 50┬á% skupne mase vsebuje delce s premerom ve─Ź kot 10┬ámm 2818 10 91  
pri katerem 50┬á% ali ve─Ź skupne mase vsebuje delce s premerom ve─Ź kot 10┬ámm 2818 10 99  
Aluminijev oksid, razen umetnega korunda 2818 20 00  
Aluminijev hidroksid 2818 30 00  
28.19 Kromovi oksidi in hidroksidi    
Kromov trioksid 2819 10 00  
Drugi    
kromov dioksid 2819 90 10  
drugi 2819 90 90  
28.20 Manganovi oksidi    
Manganov dioksid 2820 10 00  
Drugi    
manganov oksid, ki vsebuje 77┬ámas.┬á% ali ve─Ź mangana 2820 90 10  
drugi 2820 90 90  
28.21 ┼Żelezovi oksidi in hidroksidi; zemeljske barve, ki vsebujejo 70┬ámas.┬á% ali ve─Ź vezanega ┼żeleza, prera─Źunanega kot Fe2O3    
┼Żelezovi oksidi in hidroksidi 2821 10 00  
Zemeljske barve 2821 20 00  
28.22 Kobaltovi oksidi in hidroksidi; komercialni kobaltovi oksidi 2822 00 00  
28.23 Titanovi oksidi 2823 00 00  
28.24 Svin─Źevi oksidi; minij in oran┼żni svin─Źev oksid    
Svin─Źev monoksid (litharge, massicot) 2824 10 00  
Drugo 2824 90 00  
28.25 Hidrazin in hidroksilamin in njune anorganske soli; druge anorganske baze; drugi kovinski oksidi, hidroksidi in peroksidi    
Hidrazin in hidroksilamin ter njune anorganske soli 2825 10 00  
Litijev oksid in hidroksid 2825 20 00  
Vanadijevi oksidi in hidroksidi 2825 30 00  
Nikljevi oksidi in hidroksidi 2825 40 00  
Bakrovi oksidi in hidroksidi 2825 50 00  
Germanijevi oksidi in cirkonijev dioksid 2825 60 00  
Molibdenovi oksidi in hidroksidi 2825 70 00  
Antimonovi oksidi 2825 80 00  
Drugo    
kalcijev oksid, hidroksid in peroksid    
kalcijev hidroksid ─Źisto─Źe 98┬á% ali ve─Ź, ra─Źunano na suho snov, v obliki delcev, od katerih ima: - ne ve─Ź kot 1┬ámas.┬á% velikost delcev ve─Źjo od 75┬á╬╝m in - ne ve─Ź kot 4┬ámas.┬á% velikost delcev manj kot 1,3┬á╬╝m 2825 90 11  
drugo 2825 90 19  
berilijev oksid in hidroksid 2825 90 20  
volframovi oksidi in hidroksidi 2825 90 40  
kadmijev oksid 2825 90 60  
drugi 2825 90 85  
V. SOLI IN PEROKSI SOLI ANORGANSKIH KISLIN IN KOVIN    
28.26 Fluoridi; fluorosilikati, fluoroaluminati in druge kompleksne fluorove soli    
Fluoridi    
aluminija 2826 12 00  
drugi    
amonija ali natrija 2826 19 10  
drugi 2826 19 90  
Natrijev heksafluoroaluminat (sinteti─Źni kriolit) 2826 30 00  
Drugo    
dikalijev heksafluorocirkonat 2826 90 10  
drugo 2826 90 80  
28.27 Kloridi, oksikloridi in hidroksikloridi; bromidi in oksibromidi; jodidi in oksijodidi    
Amonijev klorid 2827 10 00  
Kalcijev klorid 2827 20 00  
Drugi kloridi    
magnezija 2827 31 00  
aluminija 2827 32 00  
niklja 2827 35 00  
drugi    
kositra 2827 39 10  
┼żeleza 2827 39 20  
kobalta 2827 39 30  
drugi 2827 39 85  
Oksikloridi in hidroksikloridi    
bakra 2827 41 00  
drugi    
svinca 2827 49 10  
drugi 2827 49 90  
Bromidi in oksibromidi    
natrijevi in kalijevi bromidi 2827 51 00  
drugi 2827 59 00  
Jodidi in oksijodidi 2827 60 00  
28.28 Hipokloriti; komercialni kalcijev hipoklorit; kloriti; hipobromiti    
Komercialni kalcijev hipoklorit in drugi kalcijevi hipokloriti 2828 10 00  
Drugo 2828 90 00  
28.29 Klorati in perklorati; bromati in perbromati; jodati in perjodati    
Klorati    
natrija 2829 11 00  
drugi 2829 19 00  
Drugo    
perklorati 2829 90 10  
bromati kalija ali natrija 2829 90 40  
drugi 2829 90 80  
28.30 Sulfidi; polisulfidi, kemi─Źno opredeljeni ali ne    
Natrijevi sulfidi 2830 10 00  
Drugi    
sulfidi kalcija; antimona ali ┼żeleza 2830 90 11  
drugi 2830 90 85  
28.31 Ditioniti in sulfoksilati    
Natrija 2831 10 00  
Drugi 2831 90 00  
28.32 Sulfiti; tiosulfati    
Natrijevi sulfiti 2832 10 00  
Drugi sulfiti 2832 20 00  
Tiosulfati 2832 30 00  
28.33 Sulfati; galuni; peroksisulfati (persulfati)    
Natrijevi sulfati    
dinatrijev sulfat 2833 11 00  
drugi 2833 19 00  
Drugi sulfati    
magnezija 2833 21 00  
aluminija 2833 22 00  
niklja 2833 24 00  
bakra 2833 25 00  
barija 2833 27 00  
drugi    
kadmija; kroma; cinka 2833 29 20  
kobalta; titana 2833 29 30  
svinca 2833 29 60  
drugi 2833 29 80  
Galuni 2833 30 00  
Peroksisulfati (persulfati) 2833 40 00  
28.34 Nitriti; nitrati    
Nitriti 2834 10 00  
Nitrati    
kalija 2834 21 00  
drugi    
barija; berilija; kadmija; kobalta; niklja; svinca 2834 29 20  
bakra 2834 29 40  
drugi 2834 29 80  
28.35 Fosfinati (hipofosfiti), fosfonati (fosfiti) in fosfati; polifosfati, kemi─Źno opredeljeni ali ne    
Fosfinati (hipofosfiti) in fosfonati (fosfiti) 2835 10 00  
Fosfati    
mononatrija ali dinatrija 2835 22 00  
kalija 2835 24 00  
kalcijev hidrogenortofosfat (ÔÇ×dikalcijev fosfatÔÇť) 2835 25 00  
drugi kalcijevi fosfati 2835 26 00  
drugi    
triamonija 2835 29 10  
trinatrija 2835 29 30  
drugi 2835 29 90  
Polifosfati    
natrijev trifosfat (natrijev tripolifosfat) 2835 31 00  
drugi 2835 39 00  
28.36 Karbonati; peroksikarbonati (perkarbonati); komercialni amonijev karbonat, ki vsebuje amonijev karbamat    
Dinatrijev karbonat 2836 20 00  
Natrijev hidrogenkarbonat (natrijev bikarbonat) 2836 30 00  
Kalijevi karbonati 2836 40 00  
Kalcijev karbonat 2836 50 00  
Barijev karbonat 2836 60 00  
Drugo    
litijevi karbonati 2836 91 00  
stroncijev karbonat 2836 92 00  
drugo    
karbonati    
magnezija; bakra 2836 99 11  
drugi 2836 99 17  
peroksikarbonati (perkarbonati) 2836 99 90  
28.37 Cianidi, oksicianidi in kompleksni cianidi    
Cianidi in oksicianidi    
natrija 2837 11 00  
drugi 2837 19 00  
Kompleksni cianidi 2837 20 00  
28.39 Silikati; komercialni silikati alkalijskih kovin    
Natrija    
natrijevi metasilikati 2839 11 00  
drugi 2839 19 00  
Drugi 2839 90 00  
28.40 Borati; peroksiborati (perborati)    
Dinatrijev tetraborat (pre─Źi┼í─Źeni boraks)    
brezvodni 2840 11 00  
drug    
dinatrijev tetraboratni pentahidrat 2840 19 10  
drug 2840 19 90  
Drugi borati    
natrijevi borati, brezvodni 2840 20 10  
drugo 2840 20 90  
Peroksiborati (perborati) 2840 30 00  
28.41 Oksi in peroksi soli kovinskih kislin    
Natrijev dikromat 2841 30 00  
Drugi kromati in dikromati; peroksikromati 2841 50 00  
Manganiti; manganati in permanganati    
kalijev permanganat 2841 61 00  
drugi 2841 69 00  
Molibdati 2841 70 00  
Volframati 2841 80 00  
Druge    
cinkati in vanadati 2841 90 30  
druge 2841 90 85  
28.42 Druge soli anorganskih kislin ali peroksi kislin (vklju─Źno z aluminosilikati, kemi─Źno opredeljenimi ali ne), razen azidov    
Dvojni ali kompleksni silikati, vklju─Źno z aluminosilikati, kemi─Źno opredeljenimi ali ne 2842 10 00  
Drugo    
soli, dvojne ali kompleksne soli selenove ali telurjeve kisline 2842 90 10  
drugo 2842 90 80  
VI. RAZNO    
28.43 Plemenite kovine v koloidnem stanju, anorganske in organske spojine plemenitih kovin, kemi─Źno opredeljene ali neopredeljene; amalgami plemenitih kovin    
Plemenite kovine v koloidnem stanju    
srebro 2843 10 10  
drugo 2843 10 90  
Srebrove spojine    
srebrov nitrat 2843 21 00  
druge 2843 29 00  
Spojine zlata 2843 30 00 (GRM)
Druge spojine; amalgami    
amalgami 2843 90 10  
drugo 2843 90 90 (GRM)
28.44 Radioaktivni kemi─Źni elementi in radioaktivni izotopi (vklju─Źno fisijski in oplodni kemi─Źni elementi in izotopi) in njihove spojine; me┼íanice in ostanki, ki vsebujejo te proizvode    
Uran, naravni, in njegove spojine, zlitine, disperzije (vklju─Źno kermete), kerami─Źni proizvodi in me┼íanice, ki vsebujejo naravni uran ali spojine naravnega urana    
naravni uran    
surov; odpadki in ostanki (Euratom) 2844 10 10 (KUR)
obdelan (Euratom) 2844 10 30 (KUR)
fero-uran 2844 10 50 (KUR)
drugo (Euratom) 2844 10 90 (KUR)
Uran, obogaten z U┬á235, in njegove spojine; plutonij in njegove spojine; zlitine, disperzije (vklju─Źno kermete), kerami─Źni proizvodi in me┼íanice, ki vsebujejo uran, obogaten z U┬á235, plutonij ali spojine teh proizvodov    
uran, obogaten z U┬á235, in njegove spojine; zlitine, disperzije (vklju─Źno kermeti), kerami─Źni proizvodi in me┼íanice, ki vsebujejo uran, obogaten z U┬á235, ali spojine teh proizvodov    
fero-uran 2844 20 25 (gi)
drugo (Euratom) 2844 20 35 (gi)
plutonij in njegove spojine; zlitine, disperzije (v┼ítev┼íi kermete), kerami─Źni proizvodi in zmesi, ki vsebujejo plutonij ali spojine teh proizvodov    
zmesi urana in plutonija    
fero-uran 2844 20 51 (gi)
drugo (Euratom) 2844 20 59 (gi)
drugo 2844 20 99 (gi)
Uran, osiroma┼íen z U┬á235, in njegove spojine; torij in njegove spojine; zlitine, disperzije (vklju─Źno kermeti), kerami─Źni proizvodi in me┼íanice, ki vsebujejo uran, osiroma┼íen z U┬á235, torij ali spojine teh proizvodov    
uran, osiroma┼íen z U┬á235; zlitine, disperzije (vklju─Źno kermeti), kerami─Źni proizvodi in me┼íanice, ki vsebujejo uran, osiroma┼íen z U┬á235, ali spojine tega proizvoda    
kermeti 2844 30 11  
drugo 2844 30 19  
torij; zlitine, disperzije (vklju─Źno kermeti), kerami─Źni proizvodi in me┼íanice, ki vsebujejo torij ali spojine tega proizvoda    
kermeti 2844 30 51  
drugo    
surovi, odpadki in ostanki (Euratom) 2844 30 55  
obdelani    
palice, kotniki, profili in druge oblike, listi in trakovi (Euratom) 2844 30 61  
drugo (Euratom) 2844 30 69  
spojine urana, osiroma┼íenega z U┬á235 ali torija, v zmesi ali ne    
torija ali urana, osiroma┼íenega z U┬á235, v zmesi ali ne (Euratom), razen torijevih soli 2844 30 91  
drugo 2844 30 99  
Radioaktivni elementi in izotopi ter spojine, razen tistih iz tarifne pod┼ítevilke┬á284410, 284420 ali 284430; zlitine, disperzije (vklju─Źno kermeti), kerami─Źni proizvodi in me┼íanice, ki vsebujejo te elemente, izotope ali spojine; radioaktivni ostanki    
uran, dobljen iz U┬á233, in njegove spojine; disperzije zlitin (v┼ítev┼íi kermete), kerami─Źni proizvodi ter zmesi in spojine, dobljene iz teh proizvodov 2844 40 10  
drugo    
umetni radioaktivni izotopi (Euratom) 2844 40 20  
spojine umetnih radioaktivnih izotopov (Euratom) 2844 40 30  
drugo 2844 40 80  
Izrabljeno (izsevano) gorivo (polnjenja) jedrskih reaktorjev 2844 50 00 (gi)
28.45 Izotopi, razen izotopov iz tarifne ┼ítevilke┬á2844; anorganske ali organske spojine teh izotopov, kemi─Źno opredeljene ali neopredeljene    
Te┼żka voda (devterijev oksid) (Euratom) 2845 10 00  
Drugo    
devterij in njegove spojine; vodik in njegove spojine, obogaten z devterijem; me┼íanice in raztopine, ki vsebujejo te proizvode (Euratom) 2845 90 10  
drugo 2845 90 90  
28.46 Anorganske in organske spojine redkih zemeljskih kovin, itrija ali skandija ali iz me┼íanic teh kovin    
Cerijeve spojine 2846 10 00  
Druge    
spojine lantana, prazeodima, neodima ali samarija 2846 90 10  
spojine evropija, gadolinija, terbija, disprozija, holmija, erbija, tulija, iterbija, lutecija ali itrija 2846 90 20  
spojine skandija 2846 90 30  
spojine me┼íanic kovin 2846 90 90  
28.47 Vodikov peroksid, utrjen s se─Źnino ali ne 2847 00 00 (KHO)
28.49 Karbidi, kemi─Źno opredeljeni ali neopredeljeni    
Kalcija 2849 10 00  
Silicija 2849 20 00  
Drugi    
bora 2849 90 10  
volframa 2849 90 30  
aluminija; kroma; molibdena; vanadija; tantala; titana 2849 90 50  
drugi 2849 90 90  
28.50 Hidridi, nitridi, azidi, silicidi in boridi, kemi─Źno opredeljeni ali ne; razen spojin, ki so tudi karbidi iz tarifne ┼ítevilke┬á2849    
Hidridi; nitridi 2850 00 20  
Azidi; silicidi 2850 00 60  
Boridi 2850 00 90  
28.52 Anorganske ali organske ┼żivosrebrove spojine, kemi─Źno opredeljene ali kemi─Źno neopredeljene, razen amalgamov    
Kemi─Źno opredeljene 2852 10 00  
Drugo 2852 90 00  
28.53 Fosfidi, kemi─Źno opredeljeni ali neopredeljeni, razen ┼żelezovih fosfidov; druge anorganske spojine (vklju─Źno z destilirano ali prevodnostno vodo in vodo podobne ─Źisto─Źe); uteko─Źinjen zrak (z izlo─Źenimi ali neizlo─Źenimi ┼żlahtnimi plini); stisnjen zrak; amalgami, razen amalgamov plemenitih kovin    
Cianogen klorid (klorcian) 2853 10 00  
Drugo    
Destilirana in ali prevodnostna voda in voda podobne ─Źisto─Źe 2853 90 10  
Teko─Źi zrak (z izlo─Źenimi ali neizlo─Źenimi ┼żlahtnimi plini); stisnjeni zrak 2853 90 30  
Drugo 2853 90 90  


Copyright ┬ę Conex 2021 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction r├ęserv├ęs.