CN8 / NC8 - 2021 69 CN8 / NC8 - 2021 - SL 71

CN8 / NC8 - 2021 - SL

I-Way To Customs

POGLAVJE 70
STEKLO IN STEKLENI IZDELKI

70.01 Razbito steklo in drugi stekleni odpadki; steklo v masi    
Razbito steklo in drugi stekleni odpadki 7001 00 10  
Steklo v masi    
optično steklo 7001 00 91  
drugo 7001 00 99  
70.02 Steklo v obliki krogel (razen kroglic iz tarifne številke 7018), palic ali cevi, neobdelano    
Krogle 7002 10 00  
Palice    
iz optičnega stekla 7002 20 10  
druge 7002 20 90  
Cevi    
iz taljenega kremena ali drugega taljenega silicijevega dioksida 7002 31 00  
iz drugega stekla, ki ima linearni razteznostni koeficient do vključno 5 × 10–6 po Kelvinu pri temperaturi med 0 °C in 300 °C 7002 32 00  
drugo 7002 39 00  
70.03 Lito ali valjano steklo, v obliki listov, plošč ali profilov s plastjo za absorpcijo, refleksijo ali proti refleksiji ali brez nje, toda drugače neobdelano    
Nearmirani listi in plošče    
barvani v masi, neprozorni, plakirani ali s plastjo za absorpcijo, refleksijo ali proti refleksiji    
iz optičnega stekla 7003 12 10 (MTK)
drugi    
s plastjo proti refleksiji 7003 12 91 (MTK)
drugi 7003 12 99 (MTK)
drugi    
optični 7003 19 10 (MTK)
drugi 7003 19 90 (MTK)
Plošče, ojačane z žico 7003 20 00 (MTK)
Profili 7003 30 00  
70.04 Vlečeno ali pihano steklo, v obliki listov ali plošč s plastjo za absorpcijo, refleksijo ali proti refleksiji ali brez nje, toda drugače neobdelano    
Barvano v masi, neprozorno, plakirano ali s plastjo za absorpcijo, refleksijo ali proti refleksiji    
optično steklo 7004 20 10 (MTK)
drugo    
s plastjo proti refleksiji 7004 20 91 (MTK)
drugo 7004 20 99 (MTK)
Drugo steklo    
optično steklo 7004 90 10 (MTK)
drugo 7004 90 80 (MTK)
70.05 Float steklo in površinsko brušeno ali polirano steklo, v obliki listov ali plošč, s plastjo za absorpcijo, refleksijo ali proti refleksiji ali brez nje, toda drugače neobdelano    
Nearmirano steklo s plastjo za absorpcijo, refleksijo ali proti refleksiji    
s plastjo proti refleksiji 7005 10 05 (MTK)
drugo, debeline    
do vključno 3,5 mm 7005 10 25 (MTK)
nad 3,5 mm, vendar do vključno 4,5 mm 7005 10 30 (MTK)
nad 4,5 mm 7005 10 80 (MTK)
Drugo nearmirano steklo    
barvano v masi, neprozorno, plakirano ali samo površinsko brušeno    
debeline do vključno 3,5 mm 7005 21 25 (MTK)
debeline nad 3,5 mm, vendar do vključno 4,5 mm 7005 21 30 (MTK)
debeline nad 4,5 mm 7005 21 80 (MTK)
drugo    
do vključno 3,5 mm 7005 29 25 (MTK)
nad 3,5 mm, vendar do vključno 4,5 mm 7005 29 35 (MTK)
nad 4,5 mm 7005 29 80 (MTK)
Armirano steklo 7005 30 00 (MTK)
70.06 Steklo iz tarifne številke 7003, 7004 ali 7005, upognjeno, z obdelanimi robovi, gravirano, luknjano, emajlirano ali drugače obdelano, neuokvirjeno in ne spojeno z drugimi materiali    
Optično steklo 7006 00 10  
Drugo 7006 00 90  
70.07 Varnostno steklo iz kaljenega ali plastnega stekla    
Kaljeno varnostno steklo    
velikosti in oblik, primernih za vgraditev v vozila, zrakoplove, vesoljske ladje ali plovila    
velikosti in oblike, ustrezne za vgradnjo v motorna vozila 7007 11 10  
drugo 7007 11 90  
drugo    
emajlirano 7007 19 10 (MTK)
barvano v masi, neprozorno, plakirano ali s plastjo za absorbcijo ali refleksijo 7007 19 20 (MTK)
drugo 7007 19 80 (MTK)
Plastno varnostno steklo    
velikosti in oblik, primernih za vgraditev v vozila, zrakoplove, vesoljske ladje ali plovila    
velikosti in oblike, ustrezne za vgradnjo v motorna vozila 7007 21 20  
drugo 7007 21 80  
drugo 7007 29 00 (MTK)
70.08 Večplastni panelni elementi za izolacijo, iz stekla    
Barvani v masi, neprozorni, ali s plastjo za absorbcijo oziroma odboj svetlobe 7008 00 20 (MTK)
Drugo    
iz dveh steklenih plošč, spojenih po robovih z zračno neprepustnim spojem, ločenih s plastjo zraka, drugih plinov ali z vakuumom 7008 00 81 (MTK)
drugo 7008 00 89 (MTK)
70.09 Steklena ogledala, z okvirom ali brez njega, vključno tudi vzvratna ogledala    
Vzvratna ogledala (ogledala za vozila) 7009 10 00 (PCE)
Drugo    
brez okvirja 7009 91 00  
v okvirju 7009 92 00  
70.10 Baloni, steklenice, kozarci, lonci, fiole, ampule in druge posode iz stekla, za transport ali pakiranje blaga; stekleni kozarci za vlaganje; čepi, pokrovi in druga zapirala, iz stekla    
Ampule 7010 10 00 (PCE)
Zamaški, pokrovi in druga zapirala 7010 20 00  
Drugo    
kozarci za konzerviranje s toploto (sterilizacija ali pasterizacija) 7010 90 10 (PCE)
drugo    
narejeno iz steklenih cevi 7010 90 21 (PCE)
drugo, z nominalno prostornino    
2,5 l ali več 7010 90 31 (PCE)
manj kot 2,5 l    
za pijače in hrano    
steklenice    
iz brezbarvnega stekla, z nominalno prostornino    
1 l ali več 7010 90 41 (PCE)
več kot 0,33 l, vendar ne več kot 1 l 7010 90 43 (PCE)
0,15 l ali več, vendar ne več kot 0,33 l 7010 90 45 (PCE)
manj kot 0,15 l 7010 90 47 (PCE)
iz barvanega stekla, z nominalno prostornino    
1 l ali več 7010 90 51 (PCE)
več kot 0,33 l, vendar ne več kot 1 l 7010 90 53 (PCE)
0,15 l ali več, vendar ne več kot 0,33 l 7010 90 55 (PCE)
manj kot 0,15 l 7010 90 57 (PCE)
drugo, z nominalno prostornino    
0,25 l ali več 7010 90 61 (PCE)
manj kot 0,25 l 7010 90 67 (PCE)
za farmacevtske izdelke, z nominalno prostornino    
več kot 0,055 l 7010 90 71 (PCE)
ne več kot 0,055 l 7010 90 79 (PCE)
za druge izdelke    
iz brezbarvnega stekla 7010 90 91 (PCE)
iz barvanega stekla 7010 90 99 (PCE)
70.11 Stekleni plašči (vključno baloni in cevi), odprti, in njihovi stekleni deli brez fitingov, za električne žarnice, katodne cevi ipd.    
Za električno razsvetljavo 7011 10 00  
Za katodne cevi 7011 20 00  
Drugo 7011 90 00  
70.13 Stekleni izdelki, ki se uporabljajo pri mizi, v kuhinji, v sanitarijah, v pisarnah, izdelki za notranjo dekoracijo ali podobne namene (razen tistih iz tarifne številke 7010 ali 7018)    
Predmeti iz steklokeramike 7013 10 00 (PCE)
Kelihi, razen iz steklokeramike    
iz svinčevega kristalnega stekla    
ročno obdelani 7013 22 10 (PCE)
strojno obdelani 7013 22 90 (PCE)
drugi    
ročno obdelani 7013 28 10 (PCE)
strojno obdelani 7013 28 90 (PCE)
Drugi kozarci za pitje, razen iz steklokeramike    
iz svinčevega kristalnega stekla    
ročno obdelani    
brušeni ali drugače okrašeni 7013 33 11 (PCE)
drugi 7013 33 19 (PCE)
strojno obdelani    
brušeni ali drugače okrašeni 7013 33 91 (PCE)
drugi 7013 33 99 (PCE)
drugi    
iz kaljenega stekla 7013 37 10 (PCE)
drugi    
ročno obdelani    
brušeni ali drugače okrašeni 7013 37 51 (PCE)
drugi 7013 37 59 (PCE)
strojno obdelani    
brušeni ali drugače okrašeni 7013 37 91 (PCE)
drugi 7013 37 99 (PCE)
Stekleni izdelki, ki se uporabljajo pri mizi (razen kozarcev za pitje) ali za kuhinjske namene, razen iz steklokeramike    
iz svinčevega kristalnega stekla    
ročno obdelani 7013 41 10 (PCE)
strojno obdelani 7013 41 90 (PCE)
iz stekla, ki ima linearni razteznostni koeficient do 5 × 10–6 po Kelvinu v temperaturnem obsegu med 0 °C in 300 °C 7013 42 00 (PCE)
drugi    
iz kaljenega stekla 7013 49 10 (PCE)
drugi    
ročno obdelani 7013 49 91 (PCE)
strojno obdelani 7013 49 99 (PCE)
Drugi stekleni predmeti    
iz svinčevega kristalnega stekla    
ročno obdelani 7013 91 10 (PCE)
strojno obdelani 7013 91 90 (PCE)
drugi 7013 99 00 (PCE)
70.14 Stekleni izdelki za signalizacijo in optični deli iz stekla (razen tistih iz tarifne številke 7015), optično neobdelani 7014 00 00  
70.15 Stekla za ure in podobna stekla, stekla za nekorektivna ali korektivna očala, izkrivljena, upognjena, votla in podobno obdelana, optično neobdelana; votla sferna stekla in segmenti za proizvodnjo takih stekel    
Stekla za korektivna očala 7015 10 00  
Drugo 7015 90 00  
70.16 Tlakovci, zidaki, kocke, ploščice in drugi izdelki iz stisnjenega ali litega stekla, armirani ali nearmirani, ki se uporabljajo v gradbeništvu; steklene kocke in drugo drobno stekleno blago, na podlagi ali brez podlage, za mozaike ali podobne okrasne namene; okenska barvna stekla v okviru iz svinca („vitražna“, „katedralna“, „umetniška“) in podobno; multicelularno ali penasto steklo v obliki blokov, panelov, plošč ali v podobnih oblikah    
Steklene kockice in drugo drobno stekleno blago, na podlagi ali brez podlage, za mozaike ali podobne dekorativne namene 7016 10 00  
Drugo    
okenska barvna stekla v okviru iz svinca (vitražna stekla) in podobno 7016 90 10 (MTK)
bloki in zidaki, ki se uporabljajo v gradbeništvu 7016 90 40  
drugo 7016 90 70  
70.17 Stekleni izdelki za laboratorijske, higienske ali farmacevtske namene, graduirani ali negraduirani, umerjeni ali neumerjeni    
Iz taljenega kremena ali drugega taljenega silicijevega dioksida 7017 10 00  
Iz drugega stekla, ki ima linearni razteznostni koeficient do 5 × 10–6 po Kelvinu v temperaturnem obsegu med 0 °C in 300 °C 7017 20 00  
Drugo 7017 90 00  
70.18 Stekleni biseri, imitacije biserov, imitacije dragih ali poldragih kamnov in podobno drobno stekleno blago ter predmeti iz teh izdelkov, razen imitacij nakita; steklena očesa, razen protetičnih predmetov; kipci in drugi okraski iz stekla, izdelani na pihalnikih, razen imitacij nakita; steklene kroglice s premerom do vključno 1 mm    
Stekleni biseri, imitacije biserov, imitacije dragih in poldragih kamnov in podobno drobno stekleno blago    
stekleni biseri    
rezani in mehanično polirani 7018 10 11  
drugi 7018 10 19  
umetni biseri 7018 10 30  
umetni dragi in poldragi kamni    
rezani in mehanično polirani 7018 10 51  
drugi 7018 10 59  
drugi 7018 10 90  
Steklene kroglice s premerom do vključno 1 mm 7018 20 00  
Drugo    
steklena očesa; drobni stekleni izdelki 7018 90 10  
drugo 7018 90 90  
70.19 Steklena vlakna (vključno s stekleno volno) in iz njih narejeni izdelki (npr. preja, tkanine)    
Trakovi, roving, preja in rezane niti    
rezane niti dolžine 50 mm ali manj 7019 11 00  
roving 7019 12 00  
drugo    
iz filamentov 7019 19 10  
iz rezanih vlaken 7019 19 90  
Tančice (voal), koprene, rogoznice, žimnice, plošče in podobni netkani izdelki    
rogoznice 7019 31 00  
tančice (voal) 7019 32 00  
drugo 7019 39 00  
Tkanine, narejene iz rovinga 7019 40 00  
Druge tkanine    
širine ne več kot 30 cm 7019 51 00  
širine več kot 30 cm, tkane v platnovi vezavi, ki tehtajo manj kot 250 g/m², iz filamentov, ki na eno prejo merijo ne več kot 136 teksov 7019 52 00  
drugo 7019 59 00  
Drugo 7019 90 00  
70.20 Drugi stekleni izdelki    
Kvarčne reakcijske cevi in nosilci, namenjeni za vstavljanje v difuzijske ali oksidacijske talilne peči pri proizvodnji polprevodniških materialov 7020 00 05  
Vložki za termovke ali za druge vakuumske posode    
nedokončani 7020 00 07  
dokončani 7020 00 08  
Drugo    
iz taljenega kvarca ali drugega taljenega silicijevega dioksida 7020 00 10  
iz stekla, ki ima linearni razteznostni koeficient do vključno 5 × 10–6 po Kelvinu v temperaturnem obsegu med 0 °C in 300 °C 7020 00 30  
drugo 7020 00 80  


Copyright © Conex 2021 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.