CN8 / NC8 - 2023 05 CN8 / NC8 - 2023 - BG 07

CN8 / NC8 - 2023 - BG

I-Way To Customs

ГЛАВА 6
ЖИВИ РАСТЕНИЯ И ЦВЕТАРСКИ ПРОДУКТИ

06.01 Луковици, туберкули, грудки, грудести корени и ризоми във вегетативен покой, във вегетация или цъфтене; разсад, растения и корени от цикория, различни от корените от № 1212    
Луковици, туберкули, грудки, грудести корени и ризоми във вегетативен покой    
Зюмбюли 0601 10 10 (PCE)
Нарциси 0601 10 20 (PCE)
Лалета 0601 10 30 (PCE)
Гладиоли 0601 10 40 (PCE)
Други 0601 10 90 (PCE)
Луковици, туберкули, грудки, грудести корени и ризоми във вегетация или цъфтене; разсад, растения и корени от цикория    
Разсад, растения и корени от цикория 0601 20 10  
Орхидеи, зюмбюли, нарциси и лалета 0601 20 30  
Други 0601 20 90  
06.02 Други живи растения (включително корените им), издънки и калеми; гъбен мицел    
Издънки, невкоренени и калеми    
От лоза 0602 10 10  
Други 0602 10 90  
Дървета, храсти и дръвчета с годни за консумация плодове, присадени или неприсадени    
Лозови пръчки, присадени (ашладисани) или вкоренени 0602 20 10  
Други    
С голи корени 0602 20 20 (PCE)
Други    
Цитрусови 0602 20 30 (PCE)
Други 0602 20 80 (PCE)
Рододендрони и азалии, присадени или неприсадени 0602 30 00 (PCE)
Рози, присадени или неприсадени 0602 40 00 (PCE)
Други    
Гъбен мицел 0602 90 10  
Ананасови растения 0602 90 20  
Зеленчукови и ягодови растения 0602 90 30  
Други    
Полски растения    
Дървета, храсти и дръвчета    
Горски 0602 90 41 (PCE)
Други    
Вкоренени издънки и млади растения 0602 90 45 (PCE)
Други    
С голи корени 0602 90 46 (PCE)
Други    
Иглолистни дървета и вечнозелени растения 0602 90 47 (PCE)
Други 0602 90 48 (PCE)
Други полски растения 0602 90 50  
Стайни растения    
Вкоренени издънки и млади растения, с изключение на кактусите 0602 90 70 (PCE)
Други    
Цветни растения с пъпки или с цветове, с изключение на кактусите 0602 90 91 (PCE)
Други 0602 90 99 (PCE)
06.03 Цветя и цветни пъпки, отрязани, за букети или украса, свежи, сушени, избелени, боядисани, импрегнирани или приготвени по друг начин    
Свежи    
Рози 0603 11 00 (PCE)
Карамфили 0603 12 00 (PCE)
Орхидеи 0603 13 00 (PCE)
Хризантеми 0603 14 00 (PCE)
Кремове (Lilium spp.) 0603 15 00 (PCE)
Други    
Гладиоли 0603 19 10 (PCE)
Лютичета 0603 19 20 (PCE)
Други 0603 19 70 (PCE)
Други 0603 90 00  
06.04 Шума, листа, клони и други части на растенията, без цветове и цветни пъпки, треви, мъхове и лишеи за букети или украса, свежи, сушени, избелени, боядисани, импрегнирани или приготвени по друг начин    
Свежи    
Мъхове и лишеи    
Eленови лишеи 0604 20 11  
Други 0604 20 19  
Коледни елхи 0604 20 20 (PCE)
Клони от иглолистни дървета 0604 20 40  
Други 0604 20 90  
Други    
Мъхове и лишеи    
Eленови лишеи 0604 90 11  
Други 0604 90 19  
Други    
Само сушени 0604 90 91  
Други 0604 90 99  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.