CN8 / NC8 - 2023 14 CN8 / NC8 - 2023 - BG 16

CN8 / NC8 - 2023 - BG

I-Way To Customs

ГЛАВА 15
МАЗНИНИ И МАСЛА ОТ ЖИВОТИНСКИ, РАСТИТЕЛЕН ИЛИ МИКРОБЕН ПРОИЗХОД И ПРОДУКТИ ОТ ТЯХНОТО РАЗПАДАНЕ; ОБРАБОТЕНИ МАЗНИНИ ЗА ХРАНИТЕЛНИ ЦЕЛИ; ВОСЪЦИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ИЛИ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОД

15.01 Мазнини от свине (включително свинската мас) и мазнини от домашни птици, различни от включените в № 0209 или 1503    
Свинска мас    
Предназначени за промишлени цели, различни от производството на хранителни продукти за човешка консумация 1501 10 10  
Други 1501 10 90  
Други мазнини от свине    
Предназначени за промишлени цели, различни от производството на хранителни продукти за човешка консумация 1501 20 10  
Други 1501 20 90  
Други 1501 90 00  
15.02 Мазнини от животни от рода на едрия рогат добитък, овцете или козите, различни от включените в № 1503    
Лой    
Предназначени за промишлени цели, различни от производството на хранителни продукти за човешка консумация 1502 10 10  
Други 1502 10 90  
Други    
Предназначени за промишлени цели, различни от производството на хранителни продукти за човешка консумация 1502 90 10  
Други 1502 90 90  
15.03 Стеарин от свинска мас, масло от свинска мас, олеостеарин, олеомаргарин и масло от лой, неемулгирани, нито смесени, нито обработени по друг начин    
Стеарин от свинска мас и олеостеарин    
Предназначени за промишлени цели 1503 00 11  
Други 1503 00 19  
Масло от лой, предназначено за промишлени цели, различни от производството на хранителни продукти за човешка консумация 1503 00 30  
Други 1503 00 90  
15.04 Мазнини и масла и техните фракции, от риби или морски бозайници, дори рафинирани, но не химически променени    
Масла от черен дроб от риби и техните фракции    
Със съдържание на витамин А, равно или по-малко от 2500 международни единици на грам 1504 10 10  
Други    
От писии 1504 10 91  
Други 1504 10 99  
Мазнини и масла от риби и техните фракции, различни от маслата от черен дроб от риби    
Твърди фракции 1504 20 10  
Други 1504 20 90  
Мазнини и масла от морски бозайници и техните фракции    
Твърди фракции 1504 30 10  
Други 1504 30 90  
15.05 Мазнина от вълна (серей) и производни мастни вещества от нея, включително ланолина    
Мазнина от вълна (серей), необработена 1505 00 10  
Други 1505 00 90  
15.06 Други видове мазнини и масла от животински произход и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени 1506 00 00  
15.07 Соево масло и неговите фракции, дори рафинирани, но не химически променени    
Сурово масло, дори дегумирано    
Предназначено за технически или промишлени цели, различни от производството на хранителни продукти за човешка консумация 1507 10 10  
Друго 1507 10 90  
Други    
Предназначени за технически или промишлени цели, различни от производството на хранителни продукти за човешка консумация 1507 90 10  
Други 1507 90 90  
15.08 Фъстъчено масло и неговите фракции, дори рафинирани, но не химически променени    
Сурово масло    
Предназначено за технически или промишлени цели, различни от производството на хранителни продукти за човешка консумация 1508 10 10  
Друго 1508 10 90  
Други    
Предназначени за технически или промишлени цели, различни от производството на хранителни продукти за човешка консумация 1508 90 10  
Други 1508 90 90  
15.09 Маслиново масло и неговите фракции, дори рафинирани, но не химически променени    
Необработено маслиново масло „Extra virgin“ 1509 20 00  
Необработено (Virgin) маслиново масло 1509 30 00  
Други необработени (Virgin) маслинови масла 1509 40 00  
Други 1509 90 00  
15.10 Други масла и техните фракции, получени изключително от маслини, дори рафинирани, но не химически променени, и смеси от тези масла или фракции с масла или фракции от № 1509    
Нерафинирано масло от маслинено кюспе 1510 10 00  
Други 1510 90 00  
15.11 Палмово масло и неговите фракции, дори рафинирани, но не химически променени    
Сурово масло    
Предназначено за технически или промишлени цели, различни от производството на хранителни продукти за човешка консумация 1511 10 10  
Друго 1511 10 90  
Други    
Твърди фракции    
Представени в директни опаковки, с нетно съдържание 1 kg или по-малко 1511 90 11  
Представени по друг начин 1511 90 19  
Други    
Предназначени за технически или промишлени цели, различни от производството на хранителни продукти за човешка консумация 1511 90 91  
Други 1511 90 99  
15.12 Слънчогледово масло, памучно масло или масло от шафранка (safflower) и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени    
Слънчогледово масло или масло от шафранка (safflower) и техните фракции    
Сурови масла    
Предназначени за технически или промишлени цели, различни от производството на хранителни продукти за човешка консумация 1512 11 10  
Други    
От слънчоглед 1512 11 91  
От шафранка (safflower) 1512 11 99  
Други    
Предназначени за технически или промишлени цели, различни от производството на хранителни продукти за човешка консумация 1512 19 10  
Други 1512 19 90  
Памучно масло и неговите фракции    
Сурово масло, дори с премахнат госипол    
Предназначено за технически или промишлени цели, различни от производството на хранителни продукти за човешка консумация 1512 21 10  
Друго 1512 21 90  
Други    
Предназначени за технически или промишлени цели, различни от производството на хранителни продукти за човешка консумация 1512 29 10  
Други 1512 29 90  
15.13 Кокосово масло (масло от копра), палмистово масло или масло от бабасу и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени    
Кокосово масло (масло от копра) и неговите фракции    
Сурово масло    
Предназначено за технически или промишлени цели, различни от производството на хранителни продукти за човешка консумация 1513 11 10  
Друго    
Представено в директни опаковки, с нетно съдържание 1 kg или по-малко 1513 11 91  
Представено по друг начин 1513 11 99  
Други    
Твърди фракции    
Представени в директни опаковки, с нетно съдържание 1 kg или по-малко 1513 19 11  
Представени по друг начин 1513 19 19  
Други    
Предназначени за технически или промишлени цели, различни от производството на хранителни продукти за човешка консумация 1513 19 30  
Други    
Представени в директни опаковки, с нетно съдържание 1 kg или по-малко 1513 19 91  
Представени по друг начин 1513 19 99  
Палмистово масло или масло от бабасу и техните фракции    
Сурови масла    
Предназначени за технически или промишлени цели, различни от производството на хранителни продукти за човешка консумация 1513 21 10  
Други    
Представени в директни опаковки, с нетно съдържание 1 kg или по-малко 1513 21 30  
Представени по друг начин 1513 21 90  
Други    
Твърди фракции    
Представени в директни опаковки, с нетно съдържание 1 kg или по-малко 1513 29 11  
Представени по друг начин 1513 29 19  
Други    
Предназначени за технически или промишлени цели, различни от производството на хранителни продукти за човешка консумация 1513 29 30  
Други    
Представени в директни опаковки, с нетно съдържание 1 kg или по-малко 1513 29 50  
Представени по друг начин 1513 29 90  
15.14 Рапично, репично или синапено масло и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени    
Масла от рапица или репица с ниско съдържание на ерукова киселина и техните фракции    
Сурови масла    
Предназначени за технически или промишлени цели, различни от производството на хранителни продукти за човешка консумация 1514 11 10  
Други 1514 11 90  
Други    
Предназначени за технически или промишлени цели, различни от производството на хранителни продукти за човешка консумация 1514 19 10  
Други 1514 19 90  
Други    
Сурови масла    
Предназначени за технически или промишлени цели, различни от производството на хранителни продукти за човешка консумация 1514 91 10  
Други 1514 91 90  
Други    
Предназначени за технически или промишлени цели, различни от производството на хранителни продукти за човешка консумация 1514 99 10  
Други 1514 99 90  
15.15 Други растителни или микробни мазнини и масла (включително маслото от жожоба) и техните фракции, нелетливи, дори рафинирани, но не химически променени    
Ленено масло и неговите фракции    
Сурово масло 1515 11 00  
Други    
Предназначени за технически или промишлени цели, различни от производството на хранителни продукти за човешка консумация 1515 19 10  
Други 1515 19 90  
Царевично масло и неговите фракции    
Сурово масло    
Предназначено за технически или промишлени цели, различни от производството на хранителни продукти за човешка консумация 1515 21 10  
Друго 1515 21 90  
Други    
Предназначени за технически или промишлени цели, различни от производството на хранителни продукти за човешка консумация 1515 29 10  
Други 1515 29 90  
Рициново масло и неговите фракции    
За производството на аминоундеканова киселина за използване в производството на синтетични текстилни влакна или изкуствени пластмасови материали 1515 30 10  
Други 1515 30 90  
Сусамово масло и неговите фракции    
Сурово масло    
Предназначено за технически или промишлени цели, различни от производството на хранителни продукти за човешка консумация 1515 50 11  
Друго 1515 50 19  
Други    
Предназначени за технически или промишлени цели, различни от производството на хранителни продукти за човешка консумация 1515 50 91  
Други 1515 50 99  
Микробни мазнини и масла и техните фракции    
Сурово масло    
Предназначени за технически или промишлени цели, различни от производството на хранителни продукти за човешка консумация 1515 60 11  
Други    
Твърди, представени в директни опаковки, с нетно съдържание 1 kg или по-малко 1515 60 51  
Твърди, представени по друг начин; течни 1515 60 59  
Други    
Предназначени за технически или промишлени цели, различни от производството на хранителни продукти за човешка консумация 1515 60 60  
Други    
Твърди, представени в директни опаковки, с нетно съдържание 1 kg или по-малко 1515 60 91  
Твърди, представени по друг начин; течни 1515 60 99  
Други    
Тунгово масло; масла от жожоба, ойтицика; восък от Мирта, японски восък; техните фракции 1515 90 11  
Масло от тютюневи семена и неговите фракции    
Сурово масло    
Предназначено за технически или промишлени цели, различни от производството на хранителни продукти за човешка консумация 1515 90 21  
Друго 1515 90 29  
Други    
Предназначени за технически или промишлени цели, различни от производството на хранителни продукти за човешка консумация 1515 90 31  
Други 1515 90 39  
Други масла и техните фракции    
Сурови масла    
Предназначени за технически или промишлени цели, различни от производството на хранителни продукти за човешка консумация 1515 90 40  
Други    
Твърди, представени в директни опаковки, с нетно съдържание 1 kg или по-малко 1515 90 51  
Твърди, представени по друг начин; течни 1515 90 59  
Други    
Предназначени за технически или промишлени цели, различни от производството на хранителни продукти за човешка консумация 1515 90 60  
Други    
Твърди, представени в директни опаковки, с нетно съдържание 1 kg или по-малко 1515 90 91  
Твърди, представени по друг начин; течни 1515 90 99  
15.16 Животински, растителни или микробни мазнини и масла и техните фракции, частично или напълно хидрогенирани, интерестерифицирани, преестерифицирани или елайдинирани, дори рафинирани, но необработени по друг начин    
Животински мазнини и масла и техните фракции    
Представени в директни опаковки, с нетно съдържание 1 kg или по-малко 1516 10 10  
Представени по друг начин 1516 10 90  
Растителни мазнини и масла и техните фракции    
Хидрогенирани рицинови масла, наречени „opalwax“ 1516 20 10  
Други    
Представени в директни опаковки, с нетно съдържание 1 kg или по-малко 1516 20 91  
Представени по друг начин    
Рапично, репично, ленено, слънчогледово масло, масло от илипе, от карите, от макоре, от тулукуна или от бабасу, предназначени за технически или промишлени цели, различни от производството на хранителни продукти за човешка консумация 1516 20 95  
Други    
Фъстъчено, памучно, соево или слънчогледово масло; други масла, с тегловно съдържание на свободни мастни киселини по-малко от 50 %, с изключение на палмистовото масло, маслото от илипе, кокосовото масло, рапичното, репичното масло или маслото от копайба 1516 20 96  
Други 1516 20 98  
Микробни мазнини и масла и техните фракции    
Представени в директни опаковки, с нетно съдържание 1 kg или по-малко 1516 30 91  
Други 1516 30 98  
15.17 Маргарин; хранителни смеси или препарати от животински, растителни или микробни мазнини или масла или от фракции от различни мазнини или масла от настоящата глава, различни от хранителните мазнини и масла или техните фракции от № 1516    
Маргарин, с изключение на течния маргарин    
С тегловно съдържание на млечни мазнини, превишаващо 10 %, но непревишаващо 15 % 1517 10 10  
Друг 1517 10 90  
Други    
С тегловно съдържание на млечни мазнини, превишаващо 10 %, но непревишаващо 15 % 1517 90 10  
Други    
Нелетливи растителни масла, течни, смесени 1517 90 91  
Смеси или препарати за кулинарията, от видовете, използвани за отделяне от формите 1517 90 93  
Други 1517 90 99  
15.18 Животински, растителни или микробни мазнини и масла и техните фракции, обработени чрез загряване, окислени, обезводнени, сулфурирани, продухани, полимеризирани чрез загряване във вакуум или в инертен газ или по друг начин химически променени, с изключение на тези от № 1516; негодни за консумация смеси или препарати от животински, растителни или микробни мазнини или масла или от фракции от различни мазнини или масла от настоящата глава, неупоменати, нито включени другаде    
Линоксин 1518 00 10  
Нелетливи растителни масла, течни, смесени, предназначени за технически или промишлени цели, различни от предназначените за производство на хранителни продукти за консумация от човека    
Сурови 1518 00 31  
Други 1518 00 39  
Други    
Животински, растителни или микробни мазнини и масла и техните фракции, обработени чрез загряване, окислени, обезводнени, сулфурирани, продухани, полимеризирани чрез загряване във вакуум или в инертен газ или по друг начин химически променени, с изключение на тези от № 1516 1518 00 91  
Други    
Негодни за консумация смеси или препарати от животински мазнини и масла или от животински, растителни или микробни мазнини и масла и техните фракции 1518 00 95  
Други 1518 00 99  
15.20 Суров глицерол, глицеролови води и луги 1520 00 00  
15.21 Растителни восъци (различни от триглицеридите), восък от пчели или от други насекоми и спермацет, дори рафинирани или оцветени    
Растителни восъци 1521 10 00  
Други    
Спермацет, дори рафиниран или оцветен 1521 90 10  
Восък от пчели или от други насекоми, дори рафиниран или оцветен    
Суров 1521 90 91  
Друг 1521 90 99  
15.22 Дегра; остатъци, получени при обработката на продукти, съдържащи мазнини или восъци от животински или растителен произход    
Дегра 1522 00 10  
Остатъци, получени при обработката на продукти, съдържащи мазнини или восъци от животински или растителен произход    
Съдържащи масло, имащо характеристиките на маслиново масло    
Неутрализационни утайки (soap-stocks) 1522 00 31  
Други 1522 00 39  
Други    
Маслени утайки, неутрализационни утайки (soap-stocks) 1522 00 91  
Други 1522 00 99  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.