CN8 / NC8 - 2023 15 CN8 / NC8 - 2023 - BG 17

CN8 / NC8 - 2023 - BG

I-Way To Customs

ГЛАВА 16
ПРОДУКТИ ОТ МЕСО, РИБИ ИЛИ РАКООБРАЗНИ, МЕКОТЕЛИ ИЛИ ДРУГИ ВОДНИ БЕЗГРЪБНАЧНИ ИЛИ ОТ НАСЕКОМИ

16.01 Колбаси и подобни продукти от месо, карантии, кръв или насекоми; приготвени храни на базата на тези продукти    
От черен дроб 1601 00 10  
Други    
Колбаси, сухи или за намазване, без топлинна обработка 1601 00 91  
Други 1601 00 99  
16.02 Други приготвени храни и консерви от месо, карантии, кръв или насекоми    
Приготвени храни, хомогенизирани 1602 10 00  
От черен дроб от всякакви животни    
От гъски или от патици 1602 20 10  
Други 1602 20 90  
От домашните птици от № 0105    
От пуйки    
Съдържащи тегловно 57% или повече месо или карантии от домашни птици    
Съдържащи изключително месо от пуйки без топлинна обработка 1602 31 11  
Други 1602 31 19  
Други 1602 31 80  
От петли и кокошки    
Съдържащи тегловно 57% или повече месо или карантии от домашни птици    
Без топлинна обработка 1602 32 11  
Други 1602 32 19  
Съдържащи тегловно 25% или повече, но по-малко от 57% месо или карантии от домашни птици 1602 32 30  
Други 1602 32 90  
Други    
Съдържащи тегловно 57% или повече месо или карантии от домашни птици    
Без топлинна обработка 1602 39 21  
Други 1602 39 29  
Други 1602 39 85  
От свине    
Бутове и разфасовки от тях    
От домашни свине 1602 41 10  
Други 1602 41 90  
Плешки и разфасовки от тях    
От домашни свине 1602 42 10  
Други 1602 42 90  
Други, включително смесите    
От домашни свине    
Съдържащи тегловно 80 % или повече месо или карантии, от всякакви видове, включително сланината и мазнините от всякакъв вид или произход    
Котлети (с изключение на врата) и разфасовки от тях, включително смеси от котлети и бутове 1602 49 11  
Врат и разфасовки от него, включително смесите от врат и плешки 1602 49 13  
Други смеси, съдържащи бутове, плешки, котлети или вратове и разфасовки от тях 1602 49 15  
Други 1602 49 19  
Съдържащи тегловно 40 % или повече, но по-малко от 80% месо или карантии от всякакви видове, включително сланината и мазнините от всякакъв вид или произход 1602 49 30  
Съдържащи тегловно по-малко от 40 % месо или карантии, от всякакви видове, включително сланината и мазнините от всякакъв вид или произход 1602 49 50  
Други 1602 49 90  
От животни от рода на едрия рогат добитък    
Без топлинна обработка; смеси от топлинно обработени месо или карантии и топлинно необработени месо или карантии 1602 50 10  
Други    
„Corned beef“, в херметически затворени опаковки 1602 50 31  
Други 1602 50 95  
Други, включително храните, приготвени от животинска кръв    
Храни, приготвени от животинска кръв 1602 90 10  
Други    
От дивеч или от зайци 1602 90 31  
Други    
Съдържащи месо или карантии от домашни свине 1602 90 51  
Други    
Съдържащи месо или карантии от животни от рода на едрия рогат добитък    
Без топлинна обработка; смеси от топлинно обработени месо или карантии и топлинно необработени месо или карантии 1602 90 61  
Други 1602 90 69  
Други    
От овце 1602 90 91  
От кози 1602 90 95  
Други 1602 90 99  
16.03 Екстракти и сокове от месо, риби или ракообразни, мекотели или други водни безгръбначни    
В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 1 kg 1603 00 10  
Други 1603 00 80  
16.04 Приготвени храни и консерви от риби; хайвер и неговите заместители, приготвени на основата на яйца от риби    
Риби, цели или на парчета, с изключение на смлените риби    
Сьомги 1604 11 00  
Херинги    
Филета, сурови, покрити с тесто или с галета, дори предварително пържени в олио, замразени 1604 12 10  
Други    
В херметически затворени опаковки 1604 12 91  
Други 1604 12 99  
Сардини, сардинели, шпрот, трицона или цаца    
Сардини    
В зехтин 1604 13 11  
Други 1604 13 19  
Други 1604 13 90  
Тон, ивичест тон и паламуд (Sarda spp.)    
Тон и скокливи риби    
Скокливи риби    
В растително масло 1604 14 21  
Други    
Филета, наречени „карета“ 1604 14 26  
Други 1604 14 28  
Тон с жълти перки — албакор (Thunnus albacares)    
В растително масло 1604 14 31  
Други    
Филета, наречени „карета“ 1604 14 36  
Други 1604 14 38  
Други    
В растително масло 1604 14 41  
Други    
Филета, наречени „карета“ 1604 14 46  
Други 1604 14 48  
Паламуд (Sarda spp.) 1604 14 90  
Скумрии    
От видовете на обикновената скумрия Scomber scombrus и Scomber japonicus    
Филета 1604 15 11  
Други 1604 15 19  
От вида на австралийската скумрия Scomber australasicus 1604 15 90  
Аншоа 1604 16 00  
Змиорки 1604 17 00  
Перки от акула 1604 18 00  
Други    
Пъстървови, различни от сьомгите 1604 19 10  
Риби от рода Euthynnus, различни от ивичест тон (Katsuwonus pelamis)    
Филета, наречени „карета“ 1604 19 31  
Други 1604 19 39  
Риби от вида Orcynopsis unicolor 1604 19 50  
Други    
Филета, сурови, покрити с тесто или с галета, дори предварително изпържени в олио, замразени 1604 19 91  
Други    
Треска (Gadus morhua, Gadus ogac или Gadus microcephalus) 1604 19 92  
Американска треска (Pollachius virens) 1604 19 93  
Мерлузи (Merluccius spp., Urophycis spp.) 1604 19 94  
Минтай (Тhеragra chalcogramma) и сребриста сайда от вида Pollachius pollachius 1604 19 95  
Други 1604 19 97  
Други приготвени храни и консерви от риби    
Приготвени храни от сурими 1604 20 05  
Други    
От сьомга 1604 20 10  
От семейство Пъстървови, различни от сьомгата 1604 20 30  
От аншоа 1604 20 40  
От сардини, от паламуди, от скумрия от видовете Scomber scombrus и Scomber japonicus и риби от вида Orcynopsis unicolor 1604 20 50  
От тон, ивичест тон и други риби от рода Euthynnus 1604 20 70  
От други риби 1604 20 90  
Хайвер и неговите заместители    
Хайвер 1604 31 00  
Заместители на хайвер 1604 32 00  
16.05 Ракообразни, мекотели и други водни безгръбначни, приготвени или консервирани    
Раци 1605 10 00  
Скариди    
Не в херметически затворени опаковки    
В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 2 kg 1605 21 10  
Други 1605 21 90  
Други 1605 29 00  
Омари    
Месо, топлинно обработено, за производство на масло, пастет, супи или сосове 1605 30 10  
Други 1605 30 90  
Други ракообразни 1605 40 00  
Мекотели    
Стриди 1605 51 00  
Миди Сен Жак (морски гребени), включително калугерици 1605 52 00  
Миди    
В херметически затворени опаковки 1605 53 10  
Други 1605 53 90  
Сепия и сепиоли, калмари и рогачи 1605 54 00  
Октопод 1605 55 00  
Миди и сърцевидки 1605 56 00  
Морски охлюви абалон 1605 57 00  
Охлюви, различни от морските 1605 58 00  
Други 1605 59 00  
Други водни безгръбначни    
Морски краставици 1605 61 00  
Морски таралежи 1605 62 00  
Медузи 1605 63 00  
Други 1605 69 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.