CN8 / NC8 - 2023 16 CN8 / NC8 - 2023 - BG 18

CN8 / NC8 - 2023 - BG

I-Way To Customs

ГЛАВА 17
ЗАХАР И ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ

17.01 Захар от захарна тръстика или от цвекло и химически чиста захароза, в твърдо състояние    
Сурова захар без ароматизиращи или оцветяващи добавки    
От захарно цвекло    
Предназначена за рафиниране 1701 12 10  
Друга 1701 12 90  
От захарна тръстика, упомената в забележка 2 към подпозициите към настоящата глава    
Предназначена за рафиниране 1701 13 10  
Друга 1701 13 90  
Друга захар от захарна тръстика    
Предназначена за рафиниране 1701 14 10  
Друга 1701 14 90  
Други    
С ароматизиращи или оцветяващи добавки 1701 91 00  
Други    
Бяла захар 1701 99 10  
Други 1701 99 90  
17.02 Други видове захар, включително лактоза, малтоза, глюкоза и фруктоза (левулоза), химически чисти, в твърдо състояние; захарни сиропи без ароматизиращи или оцветяващи добавки; заместители на мед, дори смесени с естествен мед; карамелизирана захар и карамелизирани меласи    
Лактоза и сироп от лактоза    
Съдържащи тегловно 99 % или повече лактоза, изразена в безводна лактоза, изчислена върху сухо вещество 1702 11 00  
Други 1702 19 00  
Захар от клен и сироп от клен    
Захар от клен, в твърдо състояние, с ароматизиращи или оцветяващи добавки 1702 20 10  
Друга 1702 20 90  
Глюкоза и сироп от глюкоза, несъдържащи фруктоза или съдържащи тегловно в сухо състояние по-малко от 20 % фруктоза    
Изоглюкоза 1702 30 10  
Други    
Под формата на бял кристален прах, дори агломерирани 1702 30 50  
Други 1702 30 90  
Глюкоза и сироп от глюкоза, съдържащи тегловно в сухо състояние 20% или повече, но по-малко от 50% фруктоза, различни от инвертната захар    
Изоглюкоза 1702 40 10  
Други 1702 40 90  
Фруктоза, химически чиста 1702 50 00  
Други видове фруктоза и сироп от фруктоза, съдържащи тегловно в сухо състояние повече от 50% фруктоза, различни от инвертната захар    
Изоглюкоза 1702 60 10  
Сироп от инулин 1702 60 80  
Други 1702 60 95  
Други, включително инвертната захар и другите захари и захарни сиропи, съдържащи тегловно в сухо състояние 50 % фруктоза    
Малтоза, химически чиста 1702 90 10  
Изоглюкоза 1702 90 30  
Малтодекстрин и сироп от малтодекстрин 1702 90 50  
Карамелизирани захари и меласи    
Съдържащи тегловно в сухо състояние 50 % или повече захароза 1702 90 71  
Други    
На прах, дори агломерирани 1702 90 75  
Други 1702 90 79  
Сироп от инулин 1702 90 80  
Други 1702 90 95  
17.03 Меласи, получени в резултат на извличането или рафинирането на захарта    
Меласа от захарна тръстика 1703 10 00  
Други 1703 90 00  
17.04 Захарни изделия без какао (включително белия шоколад)    
Дъвка (chewing-gum), дори със захарно покритие    
С тегловно съдържание на захароза, по-малко от 60 % (включително инвертната захар, изразена като захароза) 1704 10 10  
С тегловно съдържание на захароза, равно или по-голямо от 60 % (включително инвертната захар, изразена като захароза) 1704 10 90  
Други    
Екстракт от сладник (liquorice), съдържащ тегловно повече от 10 % захароза, но несъдържащ други добавки 1704 90 10  
Бял шоколад 1704 90 30  
Други    
Пасти, включително марципан, в директни опаковки, с нетно съдържание 1 kg или повече 1704 90 51  
Пастили за гърло и бонбони против кашлица 1704 90 55  
Дражета и подобни захарни изделия 1704 90 61  
Други    
Гумени бонбони, желирани захарни изделия, включително захарни изделия от плодова маса 1704 90 65  
Бонбони от стопена захар, дори пълнени 1704 90 71  
Карамели 1704 90 75  
Други    
Получени чрез пресоване 1704 90 81  
Други 1704 90 99  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.