CN8 / NC8 - 2023 17 CN8 / NC8 - 2023 - BG 19

CN8 / NC8 - 2023 - BG

I-Way To Customs

ГЛАВА 18
КАКАО И ПРОДУКТИ ОТ КАКАО

18.01 Какао на зърна, цели или натрошени, сурови или печени 1801 00 00  
18.02 Черупки, обелки, люспи и други отпадъци от какао 1802 00 00  
18.03 Какаова маса, дори обезмаслена    
Необезмаслена 1803 10 00  
Напълно или частично обезмаслена 1803 20 00  
18.04 Масло, мазнина и течно масло от какао 1804 00 00  
18.05 Какао на прах, без прибавка на захар или други подсладители 1805 00 00  
18.06 Шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао    
Какао на прах с прибавка на захар или други подсладители    
Несъдържащо или съдържащо тегловно по-малко от 5 % захароза (включително инвертна захар, изразена като захароза) или изоглюкоза, също изразена като захароза 1806 10 15  
С тегловно съдържание на захароза (включително инвертна захар, изразена като захароза) или изоглюкоза, също изразена като захароза, равно или по-голямо от 5 % и по-малко от 65 % 1806 10 20  
С тегловно съдържание на захароза (включително инвертна захар, изразена като захароза) или изоглюкоза, също изразена като захароза, равно или по-голямо от 65 % и по-малко от 80 % 1806 10 30  
С тегловно съдържание на захароза (включително инвертна захар, изразена като захароза) или изоглюкоза, също изразена като захароза, равно или по -голямо от 80 % 1806 10 90  
Други продукти, представени на блокове или на пръчки, с тегло над 2 kg или в течно, кашесто или прахообразно състояние, на гранули или подобни форми, в съдове или в директни опаковки със съдържание над 2 kg    
С тегловно съдържание на какаово масло 31 % или повече или с тегловно съдържание общо на какаово масло и млечни мазнини 31 % или повече 1806 20 10  
С общо тегловно съдържание на какаово масло и млечни мазнини 25 % или повече, но по-малко от 31 % 1806 20 30  
Други    
С тегловно съдържание на какаово масло 18% или повече 1806 20 50  
Продукти, наречени „chocolate milk crumb“ 1806 20 70  
Шоколадова глазура 1806 20 80  
Други 1806 20 95  
Други, представени на блокове или на пръчки    
С пълнеж 1806 31 00  
Без пълнеж    
С добавка на зърнени храни, плодове или ядки 1806 32 10  
Други 1806 32 90  
Други    
Шоколад и шоколадови изделия    
Шоколадови бонбони, дори пълнени    
Съдържащи алкохол 1806 90 11  
Други 1806 90 19  
Други    
С пълнеж 1806 90 31  
Без пълнеж 1806 90 39  
Съдържащи какао захарни изделия и изделия, произведени от заместители на захарта, съдържащи какао 1806 90 50  
Пасти за намазване, съдържащи какао (течен шоколад) 1806 90 60  
Препарати за приготвяне на напитки, съдържащи какао 1806 90 70  
Други 1806 90 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.