CN8 / NC8 - 2023 18 CN8 / NC8 - 2023 - BG 20

CN8 / NC8 - 2023 - BG

I-Way To Customs

ГЛАВА 19
ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ, ПРИГОТВЕНИ НА БАЗАТА НА ЖИТНИ РАСТЕНИЯ, БРАШНА, СКОРБЯЛА, НИШЕСТЕ ИЛИ МЛЯКО; ТЕСТЕНИ СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ

19.01 Екстракти от малц; хранителни продукти от брашна, едрозърнест и дребнозърнест грис, скорбяла, нишесте или екстракти от малц, несъдържащи какао или съдържащи тегловно по-малко от 40 % какао, изчислено на базата на напълно обезмаслена маса, неупоменати, нито включени другаде; хранителни продукти, приготвени от продуктите от № 0401 до 0404, несъдържащи какао или съдържащи тегловно по-малко от 5 % какао, изчислено на базата на напълно обезмаслена маса, неупоменати, нито включени другаде    
Храни, подходящи за бебета или за малки деца, пригодени за продажба на дребно 1901 10 00  
Смеси и теста за приготвяне на хлебарски, сладкарски или бисквитени продукти от № 1905 1901 20 00  
Други    
Екстракти от малц    
С тегловно съдържание на сух екстракт 90 % или повече 1901 90 11  
Други 1901 90 19  
Други    
Несъдържащи млечни мазнини, захароза, изоглюкоза, глюкоза, скорбяла или нишесте или съдържащи тегловно по-малко от 1,5 % млечни мазнини, по-малко от 5 % захароза (включително инвертна захар) или изоглюкоза, по-малко от 5 % глюкоза или скорбяла или нишесте, различни от хранителните продукти на прах, приготвени от продуктите от № 0401 до 0404 1901 90 91  
Хранителни продукти на прах, състоящи се от смес от обезмаслено мляко и/или суроватка и растителни мазнини/масла, с тегловно съдържание на мазнини/масла, непревишаващо 30 % 1901 90 95  
Други 1901 90 99  
19.02 Макаронени изделия, дори варени или пълнени (с месо или други продукти) или обработени по друг начин, такива като спагети, макарони, юфка, лазаня, ньоки, равиоли, канелони; кус-кус, дори приготвен    
Макаронени изделия, неварени, нито пълнени, нито обработени по друг начин    
Съдържащи яйца 1902 11 00  
Други    
Несъдържащи брашно или грис от мека пшеница 1902 19 10  
Други 1902 19 90  
Макаронени изделия, пълнени (дори варени или обработени по друг начин)    
Съдържащи тегловно повече от 20 % риби и ракообразни, мекотели или други водни безгръбначни 1902 20 10  
Съдържащи тегловно повече от 20 % салами, кренвирши или други подобни, месо или карантии от всякакъв вид, включително и мазнини от всякакъв вид или произход 1902 20 30  
Други    
Варени 1902 20 91  
Други 1902 20 99  
Други макаронени изделия    
Сухи 1902 30 10  
Други 1902 30 90  
Кус-кус    
Неприготвен 1902 40 10  
Друг 1902 40 90  
19.03 Тапиока и нейните заместители, приготвени от нишесте, под формата на люспи, зърна, заоблени зрънца, отсявки или подобни форми 1903 00 00  
19.04 Продукти на базата на приготвени чрез набъбване или печене житни растения (например corn flakes); житни растения (различни от царевицата) на зърна или под формата на люспи или други преработени зърна (с изключение на брашно и едрозърнест или дребнозърнест грис), варени или приготвени по друг начин, неупоменати, нито включени другаде    
Продукти на базата на приготвени чрез набъбване или печене житни растения    
На базата на царевица 1904 10 10  
На базата на ориз 1904 10 30  
Други 1904 10 90  
Продукти, приготвени от непечени люспи от житни растения или от смеси от непечени люспи от житни растения с печени такива или с набъбнали зърна    
Храни от вида Müsli на базата на непечени люспи от житни растения 1904 20 10  
Други    
На базата на царевица 1904 20 91  
На базата на ориз 1904 20 95  
Други 1904 20 99  
Пшеничен булгур 1904 30 00  
Други    
На базата на ориз 1904 90 10  
Други 1904 90 80  
19.05 Хлебарски, тестени сладкарски или бисквитени продукти, дори с прибавка на какао; нафора, празни капсули от тесто за медикаменти, тесто за запечатване, сухи тестени листа от брашно, скорбяла или нишесте и подобни продукти    
Хрупкав хляб (кнекброт) 1905 10 00  
Меденки    
С тегловно съдържание на захароза (включително инвертна захар, изразена като захароза) по-малко от 30 % 1905 20 10  
С тегловно съдържание на захароза (включително инвертна захар, изразена като захароза) 30 % или повече, но по-малко от 50 % 1905 20 30  
С тегловно съдържание на захароза (включително инвертна захар, изразена като захароза) 50 % или повече 1905 20 90  
Сладки бисквити; гофрети и вафли    
Сладки бисквити    
Изцяло или частично покрити с шоколад или с други продукти, съдържащи какао    
В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 85 g 1905 31 11  
Други 1905 31 19  
Други    
С тегловно съдържание на млечни мазнини 8% или повече 1905 31 30  
Други    
Двойни бисквити с пълнеж 1905 31 91  
Други 1905 31 99  
Гофрети и вафли    
С тегловно съдържание на вода, превишаващо 10% 1905 32 05  
Други    
Изцяло или частично покрити с шоколад или с други продукти, съдържащи какао    
В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 85 g 1905 32 11  
Други 1905 32 19  
Други    
Солени, със или без пълнеж 1905 32 91  
Други 1905 32 99  
Сухари и подобни препечени продукти    
Сухари 1905 40 10  
Други 1905 40 90  
Други    
Безквасен хляб 1905 90 10  
Нафора, празни капсули от тесто от видовете, използвани за медикаменти, тесто за запечатване, сухи тестени листа от брашно, скорбяла или нишесте и подобни продукти 1905 90 20  
Други    
Хляб без прибавка на мед, яйца, сирене или плодове и с тегловно съдържание на захар и мазнини в сухото вещество, всяко от тях, непревишаващо 5 % 1905 90 30  
Бисквити 1905 90 45  
Екструдирани или експандирани продукти, солени или ароматизирани 1905 90 55  
Други    
С тегловно съдържание от 5 % или повече на захароза, инвертна захар или изоглюкоза 1905 90 70  
Други 1905 90 80  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.