CN8 / NC8 - 2023 19 CN8 / NC8 - 2023 - BG 21

CN8 / NC8 - 2023 - BG

I-Way To Customs

ГЛАВА 20
ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ОТ ЗЕЛЕНЧУЦИ, ПЛОДОВЕ ИЛИ ДРУГИ ЧАСТИ ОТ РАСТЕНИЯ

20.01 Зеленчуци, плодове и други годни за консумация части от растения, приготвени или консервирани с оцет или с оцетна киселина    
Краставици и корнишони 2001 10 00 (KNE)
Други    
Mango chutney 2001 90 10  
Плодове от рода Capsicum, различни от сладките пиперки 2001 90 20  
Сладка царевица (Zea mays var. saccharata) 2001 90 30  
Игнам (индийски картоф), сладки картофи и други подобни, годни за консумация части от растения, с тегловно съдържание на скорбяла или нишесте 5 % или повече 2001 90 40  
Гъби 2001 90 50  
Маслини 2001 90 65  
Сладки пиперки 2001 90 70  
Тропически плодове и черупкови тропически плодове; cърцевина от палмово дърво 2001 90 92  
Други 2001 90 97  
20.02 Домати, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или с оцетна киселина    
Домати, цели или нарязани на парчета    
Белени 2002 10 10  
Други 2002 10 90  
Други    
С тегловно съдържание на сухо вещество, по-малко от 12 %    
В директни опаковки, с нетно съдържание, превишаващо 1 kg 2002 90 11  
В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 1 kg 2002 90 19  
С тегловно съдържание на сухо вещество 12 % или повече, но непревишаващо 30 %    
В директни опаковки, с нетно съдържание, превишаващо 1 kg 2002 90 31  
В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 1 kg 2002 90 39  
С тегловно съдържание на сухо вещество, по-голямо от 30 %    
В директни опаковки, с нетно съдържание, превишаващо 1 kg 2002 90 91  
В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 1 kg 2002 90 99  
20.03 Гъби и трюфели, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или с оцетна киселина    
Гъби от рода Agaricus    
Временно консервирани, напълно сварени 2003 10 20 (KNE)
Други 2003 10 30 (KNE)
Други    
Трюфели 2003 90 10  
Други 2003 90 90  
20.04 Други зеленчуци, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, замразени, различни от продуктите от № 2006    
Картофи    
Само термично обработени 2004 10 10  
Други    
Под формата на брашно, грис или люспи 2004 10 91  
Други 2004 10 99  
Други зеленчуци и смеси от зеленчуци    
Сладка царевица (Zea mays var. saccharata) 2004 90 10  
Кисело зеле, каперси и маслини 2004 90 30  
Грах (Pisum sativum) и зелен фасул 2004 90 50  
Други, включително смесите    
Лук, само термично обработен 2004 90 91  
Други 2004 90 98  
20.05 Други зеленчуци, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или с оцетна киселина, незамразени, различни от продуктите от № 2006    
Хомогенизирани зеленчуци 2005 10 00  
Картофи    
Под формата на брашно, грис или люспи 2005 20 10  
Други    
На тънки резeнки, пържени, дори солени или ароматизирани, в херметически затворени опаковки, предназначени за пряка консумация в това си състояние 2005 20 20  
Други 2005 20 80  
Грах (Pisum sativum) 2005 40 00  
Фасул (Vigna spp., Phaseolus spp.)    
Фасул на зърна 2005 51 00  
Други 2005 59 00  
Аспержи 2005 60 00  
Маслини 2005 70 00 (KNE)
Сладка царевица (Zea mays var. saccharata) 2005 80 00  
Други зеленчуци и смеси от зеленчуци    
Бамбукови филизи (бамбукови връхчета) 2005 91 00  
Други    
Плодове от рода Capsicum, различни от сладките пиперки 2005 99 10  
Каперси 2005 99 20  
Ангинарии 2005 99 30  
Смеси от зеленчуци 2005 99 50  
Кисело зеле 2005 99 60  
Други 2005 99 80  
20.06 Зеленчуци, плодове, кори от плодове и други части от растения, консервирани със захар (изцедени, захаросани или кристализирани)    
Джинджифил 2006 00 10  
Други    
С тегловно съдържание на захар, превишаващо 13%    
Череши 2006 00 31  
Тропически плодове и черупкови тропически плодове 2006 00 35  
Други 2006 00 38  
Други    
Тропически плодове и черупкови тропически плодове 2006 00 91  
Други 2006 00 99  
20.07 Конфитюри, желета от плодове, мармaлади, пюрета от плодове или черупкови плодове и каши от плодове или черупкови плодове, приготвени чрез варене, със или без прибавка на захар или други подсладители    
Хомогенизирани продукти    
С тегловно съдържание на захар, превишаващо 13 % 2007 10 10  
Други    
От тропически плодове 2007 10 91  
Други 2007 10 99  
Други    
Цитрусови плодове    
С тегловно съдържание на захар, превишаващо 30 % 2007 91 10  
С тегловно съдържание на захар, превишаващо 13 %, но непревишаващо 30 % 2007 91 30  
Други 2007 91 90  
Други    
С тегловно съдържание на захар, превишаващо 30 %    
Пюрета и каши от сливи, в директни опаковки, с нетно съдържание, превишаващо 100 kg и предназначени за промишлена преработка 2007 99 10  
Пюрета и каши от кестени 2007 99 20  
Други    
От череши 2007 99 31  
От ягоди 2007 99 33  
От малини 2007 99 35  
Други 2007 99 39  
С тегловно съдържание на захар, превишаващо 13 %, но непревишаващо 30 % 2007 99 50  
Други    
От тропически плодове и черупкови тропически плодове 2007 99 93  
Други 2007 99 97  
20.08 Плодове и други части от растения, годни за консумация, приготвени или консервирани по друг начин, със или без прибавка на захар или други подсладители или алкохол, неупоменати, нито включени другаде    
Черупкови плодове, фъстъци и други ядки или семена, дори смесени помежду си    
Фъстъци    
Фъстъчено масло 2008 11 10  
Други, в директни опаковки, с нетно съдържание    
Превишаващо 1 kg 2008 11 91  
Непревишаващо 1 kg    
Печени или пържени 2008 11 96  
Други 2008 11 98  
Други, включително смесите    
В директни опаковки, с нетно съдържание, превишаващо 1 kg    
Черупкови тропически плодове; смеси, съдържащи тегловно 50 % или повече тропически черупкови плодове 2008 19 12  
Други    
Бадеми и шамфъстък, печени или пържени 2008 19 13  
Други 2008 19 19  
В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 1 kg    
Черупкови тропически плодове; смеси, съдържащи тегловно 50 % или повече тропически черупкови плодове 2008 19 92  
Други    
Черупкови плодове, печени или пържени    
Бадеми и шамфъстък 2008 19 93  
Други 2008 19 95  
Други 2008 19 99  
Ананаси    
С прибавка на алкохол    
В директни опаковки, с нетно съдържание, превишаващо 1 kg    
С тегловно съдържание на захар, превишаващо 17 % 2008 20 11  
Други 2008 20 19  
В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 1 kg    
С тегловно съдържание на захар, превишаващо 19 % 2008 20 31  
Други 2008 20 39  
Без прибавка на алкохол    
С прибавка на захар, в директни опаковки, с нетно съдържание, превишаващо 1 kg    
С тегловно съдържание на захар, превишаващо 17 % 2008 20 51  
Други 2008 20 59  
С прибавка на захар, в директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 1 kg    
С тегловно съдържание на захар, превишаващо 19 % 2008 20 71  
Други 2008 20 79  
Без прибавка на захар 2008 20 90  
Цитрусови плодове    
С прибавка на алкохол    
С тегловно съдържание на захар, превишаващо 9 %    
С действително алкохолно съдържание по маса, непревишаващо 11,85 % mas 2008 30 11  
Други 2008 30 19  
Други    
С действително алкохолно съдържание по маса, непревишаващо 11,85 % mas 2008 30 31  
Други 2008 30 39  
Без прибавка на алкохол    
С прибавка на захар, в директни опаковки, с нетно съдържание, превишаващо 1 kg    
Резенки от грейпфрути, включително от помело 2008 30 51  
Мандарини, включително тангерини и сатсумаси; клементинки, wilkings и други подобни цитрусови хибриди 2008 30 55  
Други 2008 30 59  
С прибавка на захар, в директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 1 kg    
Резенки от грейпфрути, включително от помело 2008 30 71  
Мандарини, включително тангерини и сатсумаси; клементинки, wilkings и други подобни цитрусови хибриди 2008 30 75  
Други 2008 30 79  
Без прибавка на захар 2008 30 90  
Круши    
С прибавка на алкохол    
В директни опаковки, с нетно съдържание, превишаващо 1 kg    
С тегловно съдържание на захар, превишаващо 13 %    
С действително алкохолно съдържание по маса, непревишаващо 11,85 % mas 2008 40 11  
Други 2008 40 19  
Други    
С действително алкохолно съдържание по маса, непревишаващо 11,85 % mas 2008 40 21  
Други 2008 40 29  
В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 1 kg    
С тегловно съдържание на захар, превишаващо 15 % 2008 40 31  
Други 2008 40 39  
Без прибавка на алкохол    
С прибавка на захар, в директни опаковки, с нетно съдържание, превишаващо 1 kg    
С тегловно съдържание на захар, превишаващо 13 % 2008 40 51  
Други 2008 40 59  
С прибавка на захар, в директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 1 kg    
С тегловно съдържание на захар, превишаващо 15 % 2008 40 71  
Други 2008 40 79  
Без прибавка на захар 2008 40 90  
Кайсии    
С прибавка на алкохол    
В директни опаковки, с нетно съдържание, превишаващо 1 kg    
С тегловно съдържание на захар, превишаващо 13 %    
С действително алкохолно съдържание по маса, непревишаващо 11,85 % mas 2008 50 11  
Други 2008 50 19  
Други    
С действително алкохолно съдържание по маса, непревишаващо 11,85 % mas 2008 50 31  
Други 2008 50 39  
В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 1 kg    
С тегловно съдържание на захар, превишаващо 15 % 2008 50 51  
Други 2008 50 59  
Без прибавка на алкохол    
С прибавка на захар, в директни опаковки, с нетно съдържание, превишаващо 1 kg    
С тегловно съдържание на захар, превишаващо 13 % 2008 50 61  
Други 2008 50 69  
С прибавка на захар, в директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 1 kg    
С тегловно съдържание на захар, превишаващо 15 % 2008 50 71  
Други 2008 50 79  
Без прибавка на захар, в директни опаковки, с нетно съдържание    
5 kg или повече 2008 50 92  
По-малко от 5 kg 2008 50 98  
Череши    
С прибавка на алкохол    
С тегловно съдържание на захар, превишаващо 9 %    
С действително алкохолно съдържание по маса, непревишаващо 11,85 % mas 2008 60 11  
Други 2008 60 19  
Други    
С действително алкохолно съдържание по маса, непревишаващо 11,85 % mas 2008 60 31  
Други 2008 60 39  
Без прибавка на алкохол    
С прибавка на захар, в директни опаковки, с нетно съдържание    
Превишаващо 1 kg 2008 60 50  
Непревишаващо 1 kg 2008 60 60  
Без прибавка на захар, в директни опаковки, с нетно съдържание    
4,5 kg или повече 2008 60 70  
По-малко от 4,5 kg 2008 60 90  
Праскови, включително брюноните и нектарините    
С прибавка на алкохол    
В директни опаковки, с нетно съдържание, превишаващо 1 kg    
С тегловно съдържание на захар, превишаващо 13 %    
С действително алкохолно съдържание по маса, непревишаващо 11,85 % mas 2008 70 11  
Други 2008 70 19  
Други    
С действително алкохолно съдържание по маса, непревишаващо 11,85  % mas 2008 70 31  
Други 2008 70 39  
В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 1 kg    
С тегловно съдържание на захар, превишаващо 15 % 2008 70 51  
Други 2008 70 59  
Без прибавка на алкохол    
С прибавка на захар, в директни опаковки, с нетно съдържание, превишаващо 1 kg    
С тегловно съдържание на захар, превишаващо 13 % 2008 70 61  
Други 2008 70 69  
С прибавка на захар, в директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 1 kg    
С тегловно съдържание на захар, превишаващо 15 % 2008 70 71  
Други 2008 70 79  
Без прибавка на захар, в директни опаковки, с нетно съдържание    
5 kg или повече 2008 70 92  
По-малко от 5 kg 2008 70 98  
Ягоди    
С прибавка на алкохол    
С тегловно съдържание на захар, превишаващо 9 %    
С действително алкохолно съдържание по маса, непревишаващо 11,85 % mas 2008 80 11  
Други 2008 80 19  
Други    
С действително алкохолно съдържание по маса, непревишаващо 11,85 % mas 2008 80 31  
Други 2008 80 39  
Без прибавка на алкохол    
С прибавка на захар, в директни опаковки, с нетно съдържание, превишаващо 1 kg 2008 80 50  
С прибавка на захар, в директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 1 kg 2008 80 70  
Без прибавка на захар 2008 80 90  
Други, включително смесите, с изключение на тези от подпозиция 200819    
Сърцевина от палмово дърво 2008 91 00  
Боровинки от видовете Vaccinium macrocarpon и Vaccinium oxycoccos; плодове от вида Vaccinium vitis-idaea    
С прибавка на алкохол    
С тегловно съдържание на захар, превишаващо 9%    
С действително алкохолно съдържание по маса, непревишаващо 11,85 % mas 2008 93 11  
Други 2008 93 19  
Други    
С действително алкохолно съдържание по маса, непревишаващо 11,85 % mas 2008 93 21  
Други 2008 93 29  
Без прибавка на алкохол    
С прибавка на захар, в директни опаковки, с нетно съдържание, превишаващо 1 kg 2008 93 91  
С прибавка на захар, в директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 1 kg 2008 93 93  
Без прибавка на захар 2008 93 99  
Смеси    
От черупкови тропически плодове и тропически плодове, съдържащи тегловно 50 % или повече тропически черупкови плодове    
В директни опаковки, с нетно съдържание, превишаващо 1 kg 2008 97 03  
В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 1 kg 2008 97 05  
Други    
С прибавка на алкохол    
С тегловно съдържание на захар, превишаващо 9 %    
С действително алкохолно съдържание по маса, непревишаващо 11,85 % mas    
От тропически плодове (включително смесите, съдържащи тегловно 50 % или повече тропически плодове и тропически черупкови плодове) 2008 97 12  
Други 2008 97 14  
Други    
От тропически плодове (включително смесите, съдържащи тегловно 50 % или повече тропически плодове и тропически черупкови плодове) 2008 97 16  
Други 2008 97 18  
Други    
С действително алкохолно съдържание по маса, непревишаващо 11,85 % mas    
От тропически плодове (включително смесите, съдържащи тегловно 50 % или повече тропически плодове и тропически черупкови плодове) 2008 97 32  
Други 2008 97 34  
Други    
От тропически плодове (включително смесите, съдържащи тегловно 50 % или повече тропически плодове и тропически черупкови плодове) 2008 97 36  
Други 2008 97 38  
Без прибавка на алкохол    
С прибавка на захар    
В директни опаковки, с нетно съдържание, превишаващо 1 kg    
От тропически плодове (включително смесите, съдържащи тегловно 50 % или повече тропически плодове и тропически черупкови плодове) 2008 97 51  
Други 2008 97 59  
Други    
Смеси, в които никой от плодовете, съставящи сместа, не превишава 50 % от общото ѝ тегло    
От тропически плодове (включително смесите, съдържащи тегловно 50 % или повече тропически плодове и тропически черупкови плодове) 2008 97 72  
Други 2008 97 74  
Други    
От тропически плодове (включително смесите, съдържащи тегловно 50 % или повече тропически плодове и тропически черупкови плодове) 2008 97 76  
Други 2008 97 78  
Без прибавка на захар, в директни опаковки, с нетно съдържание    
5 kg или повече    
От тропически плодове (включително смесите, съдържащи тегловно 50 % или повече тропически плодове и тропически черупкови плодове) 2008 97 92  
Други 2008 97 93  
4,5 kg или повече, но по-малко от 5 kg    
От тропически плодове (включително смесите, съдържащи тегловно 50 % или повече тропически плодове и тропически черупкови плодове) 2008 97 94  
Други 2008 97 96  
По-малко от 4,5 kg    
От тропически плодове (включително смесите, съдържащи тегловно 50 % или повече тропически плодове и тропически черупкови плодове) 2008 97 97  
Други 2008 97 98  
Други    
С прибавка на алкохол    
Джинджифил    
С действително алкохолно съдържание по маса, непревишаващо 11,85 % mas 2008 99 11  
Друг 2008 99 19  
Грозде    
С тегловно съдържание на захар, превишаващо 13 % 2008 99 21  
Друго 2008 99 23  
Други    
С тегловно съдържание на захар, превишаващо 9 %    
С действително алкохолно съдържание по маса, непревишаващо 11,85 % mas    
Тропически плодове 2008 99 24  
Други 2008 99 28  
Други    
Тропически плодове 2008 99 31  
Други 2008 99 34  
Други    
С действително алкохолно съдържание по маса, непревишаващо 11,85 % mas    
Тропически плодове 2008 99 36  
Други 2008 99 37  
Други    
Тропически плодове 2008 99 38  
Други 2008 99 40  
Без прибавка на алкохол    
С прибавка на захар, в директни опаковки, с нетно съдържание, превишаващо 1 kg    
Джинджифил 2008 99 41  
Грозде 2008 99 43  
Сливи 2008 99 45  
Тропически плодове 2008 99 48  
Други 2008 99 49  
С прибавка на захар, в директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 1 kg    
Джинджифил 2008 99 51  
Тропически плодове 2008 99 63  
Други 2008 99 67  
Без прибавка на захар    
Сливи в директни опаковки, с нетно съдържание    
5 kg или повече 2008 99 72  
По-малко от 5 kg 2008 99 78  
Царевица, с изключение на сладката царевица (Zea mays var. saccharata) 2008 99 85  
Игнам (индийски картоф), сладки картофи и други подобни, годни за консумация части от растения, с тегловно съдържание на скорбяла или нишесте 5% или повече 2008 99 91  
Други 2008 99 99  
20.09 Плодови сокове или сокове от черупкови плодове (включително гроздова мъст и кокосова вода) и зеленчукови сокове, неферментирали, без прибавка на алкохол, със или без прибавка на захар или други подсладители    
Сок от портокали    
Замразен    
Със стойност Брикс, превишаваща 67    
Със стойност, непревишаваща 30 EUR на 100 kg нетно тегло 2009 11 11  
Друг 2009 11 19  
Със стойност Брикс, непревишаваща 67    
Със стойност, непревишаваща 30 EUR на 100 kg нетно тегло, и с тегловно съдържание на прибавена захар, превишаващо 30 % 2009 11 91  
Друг 2009 11 99  
Незамразен, със стойност Брикс, непревишаваща 20 2009 12 00  
Друг    
Със стойност Брикс, превишаваща 67    
Със стойност, непревишаваща 30 EUR на 100 kg нетно тегло 2009 19 11  
Друг 2009 19 19  
Със стойност Брикс, превишаваща 20, но непревишаваща 67    
Със стойност, непревишаваща 30 EUR на 100 kg нетно тегло, и с тегловно съдържание на прибавена захар, превишаващо 30 % 2009 19 91  
Друг 2009 19 98  
Сок от грейпфрути; сок от помело    
Със стойност Брикс, непревишаваща 20 2009 21 00  
Друг    
Със стойност Брикс, превишаваща 67    
Със стойност, непревишаваща 30 EUR на 100 kg нетно тегло 2009 29 11  
Друг 2009 29 19  
Със стойност Брикс, превишаваща 20, но непревишаваща 67    
Със стойност, непревишаваща 30 EUR на 100 kg нетно тегло, и с тегловно съдържание на прибавена захар, превишаващо 30 % 2009 29 91  
Друг 2009 29 99  
Сокове от други цитрусови плодове, несмесени помежду си    
Със стойност Брикс, непревишаваща 20    
Със стойност, превишаваща 30 EUR на 100 kg нетно тегло    
Съдържащи прибавена захар 2009 31 11  
Други 2009 31 19  
Със стойност, непревишаваща 30 EUR на 100 kg нетно тегло    
От лимони    
Съдържащи прибавена захар 2009 31 51  
Несъдържащи прибавена захар 2009 31 59  
От други цитрусови плодове    
Съдържащи прибавена захар 2009 31 91  
Несъдържащи прибавена захар 2009 31 99  
Други    
Със стойност Брикс, превишаваща 67    
Със стойност, непревишаваща 30 EUR на 100 kg нетно тегло 2009 39 11  
Други 2009 39 19  
Със стойност Брикс, превишаваща 20, но непревишаваща 67    
Със стойност, превишаваща 30 EUR на 100 kg нетно тегло    
Съдържащи прибавена захар 2009 39 31  
Несъдържащи прибавена захар 2009 39 39  
Със стойност, непревишаваща 30 EUR на 100 kg нетно тегло    
От лимони    
С тегловно съдържание на прибавена захар, превишаващо 30 % 2009 39 51  
С тегловно съдържание на прибавена захар, непревишаващо 30 % 2009 39 55  
Несъдържащи прибавена захар 2009 39 59  
От други цитрусови плодове    
С тегловно съдържание на прибавена захар, превишаващо 30 % 2009 39 91  
С тегловно съдържание на прибавена захар, непревишаващо 30 % 2009 39 95  
Несъдържащи прибавена захар 2009 39 99  
Сок от ананас    
Със стойност Брикс, непревишаваща 20    
Съдържащ прибавена захар 2009 41 92  
Несъдържащ прибавена захар 2009 41 99  
Друг    
Със стойност Брикс, превишаваща 67    
Със стойност, непревишаваща 30 EUR на 100 kg нетно тегло 2009 49 11  
Друг 2009 49 19  
Със стойност Брикс, превишаваща 20, но непревишаваща 67    
Със стойност, превишаваща 30 EUR на 100 kg нетно тегло, съдържащ прибавена захар 2009 49 30  
Друг    
С тегловно съдържание на прибавена захар, превишаващо 30 % 2009 49 91  
С тегловно съдържание на прибавена захар, непревишаващо 30 % 2009 49 93  
Несъдържащ прибавена захар 2009 49 99  
Доматен сок    
Съдържащ прибавена захар 2009 50 10  
Друг 2009 50 90  
Сок от грозде (включително мъст)    
Със стойност Брикс, непревишаваща 30    
Със стойност, превишаваща 18 EUR на 100 kg нетно тегло 2009 61 10  
Със стойност, непревишаваща 18 EUR на 100 kg нетно тегло 2009 61 90  
Друг    
Със стойност Брикс, превишаваща 67    
Със стойност, непревишаваща 22 EUR на 100 kg нетно тегло 2009 69 11  
Друг 2009 69 19  
Със стойност Брикс, превишаваща 30, но непревишаваща 67    
Със стойност, превишаваща 18 EUR на 100 kg нетно тегло    
Концентриран 2009 69 51  
Друг 2009 69 59  
Със стойност, непревишаваща 18 EUR на 100 kg нетно тегло    
С тегловно съдържание на прибавена захар, превишаващо 30 %    
Концентриран 2009 69 71  
Друг 2009 69 79  
Друг 2009 69 90  
Сок от ябълки    
Със стойност Брикс, непревишаваща 20    
Съдържащ прибавена захар 2009 71 20  
Несъдържащ прибавена захар 2009 71 99  
Друг    
Със стойност Брикс, превишаваща 67    
Със стойност, непревишаваща 22 EUR на 100 kg нетно тегло 2009 79 11  
Друг 2009 79 19  
Със стойност Брикс, превишаваща 20, но непревишаваща 67    
Със стойност, превишаваща 18 EUR на 100 kg нетно тегло, съдържащ прибавена захар 2009 79 30  
Друг    
С тегловно съдържание на прибавена захар, превишаващо 30 % 2009 79 91  
Друг 2009 79 98  
Сокове от други плодове, черупкови плодове или зеленчуци, несмесени помежду си    
Сок от боровинки от видовете Vaccinium macrocarpon или Vaccinium oxycoccos; сок от плодове от вида Vaccinium vitis-idaea    
Със стойност Брикс, превишаваща 67    
Със стойност, непревишаваща 30 EUR на 100 kg нетно тегло 2009 81 11  
Други 2009 81 19  
Със стойност Брикс, непревишаваща 67    
Със стойност, превишаваща 30 EUR на 100 kg нетно тегло, съдържащи прибавена захар 2009 81 31  
Други    
С тегловно съдържание на прибавена захар, превишаващо 30 % 2009 81 51  
С тегловно съдържание на прибавена захар, непревишаващо 30 % 2009 81 59  
Несъдържащ прибавена захар    
Сок от плодове от вида Vaccinium macrocarpon 2009 81 95  
Други 2009 81 99  
Други    
Със стойност Брикс, превишаваща 67    
Сок от круши    
Със стойност, непревишаваща 22 EUR на 100 kg нетно тегло 2009 89 11  
Други 2009 89 19  
Други    
Със стойност, непревишаваща 30 EUR на 100 kg нетно тегло    
Сок от тропически плодове 2009 89 34  
Други 2009 89 35  
Други    
Сок от тропически плодове 2009 89 36  
Други 2009 89 38  
Със стойност Брикс, непревишаваща 67    
Сок от круши    
Със стойност, превишаваща 18 EUR на 100 kg нетно тегло, съдържащи прибавена захар 2009 89 50  
Други    
С тегловно съдържание на прибавена захар, превишаващо 30 % 2009 89 61  
С тегловно съдържание на прибавена захар, непревишаващо 30 % 2009 89 63  
Несъдържащи прибавена захар 2009 89 69  
Други    
Със стойност, превишаваща 30 EUR на 100 kg нетно тегло, съдържащи прибавена захар    
Сок от череши 2009 89 71  
Сок от тропически плодове 2009 89 73  
Други 2009 89 79  
Други    
С тегловно съдържание на прибавена захар, превишаващо 30 %    
Сок от тропически плодове 2009 89 85  
Други 2009 89 86  
С тегловно съдържание на прибавена захар, непревишаващо 30 %    
Сок от тропически плодове 2009 89 88  
Други 2009 89 89  
Несъдържащи прибавена захар    
Сок от череши 2009 89 96  
Сок от тропически плодове 2009 89 97  
Други 2009 89 99  
Смеси от сокове    
Със стойност Брикс, превишаваща 67    
Смеси от сок от ябълки и сок от круши    
Със стойност, непревишаваща 22 EUR на 100 kg нетно тегло 2009 90 11  
Други 2009 90 19  
Други    
Със стойност, непревишаваща 30 EUR на 100 kg нетно тегло 2009 90 21  
Други 2009 90 29  
Със стойност Брикс, непревишаваща 67    
Смеси от сок от ябълки и сок от круши    
Със стойност, непревишаваща 18 EUR на 100 kg нетно тегло, и с тегловно съдържание на прибавена захар, превишаващо 30 % 2009 90 31  
Други 2009 90 39  
Други    
Със стойност, превишаваща 30 EUR на 100 kg нетно тегло    
Смеси от сок от цитрусови плодове и сок от ананас    
Съдържащи прибавена захар 2009 90 41  
Други 2009 90 49  
Други    
Съдържащи прибавена захар 2009 90 51  
Други 2009 90 59  
Със стойност, непревишаваща 30 EUR на 100 kg нетно тегло    
Смеси от сок от цитрусови плодове и сок от ананас    
С тегловно съдържание на прибавена захар, превишаващо 30 % 2009 90 71  
С тегловно съдържание на прибавена захар, непревишаващо 30 % 2009 90 73  
Несъдържащи прибавена захар 2009 90 79  
Други    
С тегловно съдържание на прибавена захар, превишаващо 30 %    
Смеси от сокове от тропически плодове 2009 90 92  
Други 2009 90 94  
С тегловно съдържание на прибавена захар, непревишаващо 30 %    
Смеси от сокове от тропически плодове 2009 90 95  
Други 2009 90 96  
Несъдържащи прибавена захар    
Смеси от сокове от тропически плодове 2009 90 97  
Други 2009 90 98  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.