CN8 / NC8 - 2023 20 CN8 / NC8 - 2023 - BG 22

CN8 / NC8 - 2023 - BG

I-Way To Customs

ГЛАВА 21
РАЗНИ ВИДОВЕ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

21.01 Екстракти, есенции и концентрати от кафе, чай или мате и препарати, приготвени на базата на тези екстракти, есенции или концентрати или на базата на кафе, чай или мате; печена цикория и други печени заместители на кафе и техните екстракти, есенции и концентрати    
Екстракти, есенции и концентрати от кафе и препарати, приготвени на базата на тези екстракти, есенции или концентрати или на базата на кафе    
Екстракти, есенции и концентрати 2101 11 00  
Препарати на базата на екстракти, на есенции или на концентрати, или на базата на кафе    
Препарати на базата на екстракти, на есенции или на концентрати от кафе 2101 12 92  
Други 2101 12 98  
Екстракти, есенции и концентрати от чай или мате и препарати, приготвени на базата на тези екстракти, есенции или концентрати или на базата на чай или на мате    
Екстракти, есенции и концентрати 2101 20 20  
Препарати    
На базата на екстракти, есенции или концентрати от чай или мате 2101 20 92  
Други 2101 20 98  
Печена цикория и други печени заместители на кафе и техните екстракти, есенции и концентрати    
Печена цикория и други печени заместители на кафе    
Печена цикория 2101 30 11  
Други 2101 30 19  
Екстракти, есенции и концентрати от печена цикория и други печени заместители на кафе    
От печена цикория 2101 30 91  
Други 2101 30 99  
21.02 Маи (активни или неактивни); други мъртви едноклетъчни микроорганизми (с изключение на ваксините от № 3002); набухватели    
Активни маи    
Селекционирани щамови маи 2102 10 10  
Хлебни маи    
Сухи 2102 10 31  
Други 2102 10 39  
Други 2102 10 90  
Неактивни маи; други мъртви едноклетъчни микроорганизми    
Неактивни маи    
На таблетки, на кубчета или в подобни форми, или в директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 1 kg 2102 20 11  
Други 2102 20 19  
Други 2102 20 90  
Набухватели 2102 30 00  
21.03 Препарати за сосове и готови сосове; комбинирани подправки; синапено брашно и готова горчица    
Сос от соя 2103 10 00  
Кетчуп от домати и други сосове от домати 2103 20 00  
Синапено брашно и готова горчица    
Синапено брашно 2103 30 10  
Готова горчица 2103 30 90  
Други    
Mango chutney, течно 2103 90 10  
Горчиви аромати, с алкохолно съдържание по обем 44,2 % vol или повечe, но непревишаващо 49,2 % vol и съдържащи тегловно от 1,5 % до 6 % синя тинтява, подправки и различни съставки, от 4 до 10 % захар и представени в съдове с вместимост, непревишаваща 0,5 l 2103 90 30 (l a)
Други 2103 90 90  
21.04 Препарати за супи или бульони; готови супи или бульони; смесени хомогенизирани готови храни    
Препарати за супи или бульони; готови супи или бульони 2104 10 00  
Смесени хомогенизирани готови храни 2104 20 00  
21.05 Сладолед за консумация, дори съдържащ какао    
Несъдържащ или съдържащ тегловно по-малко от 3 % млечни мазнини 2105 00 10  
С тегловно съдържание на млечни мазнини    
3 % или повече, но по-малко от 7 % 2105 00 91  
7 % или повече 2105 00 99  
21.06 Хранителни продукти, неупоменати, нито включени другаде    
Протеинови концентрати и текстурирани протеинови вещества    
Несъдържащи млечни мазнини, захароза, изоглюкоза, глюкоза, скорбяла или нишесте или съдържащи тегловно по-малко от 1,5 % млечни мазнини, по-малко от 5 % захароза или изоглюкоза, по-малко от 5 % глюкоза или скорбяла или нишесте 2106 10 20  
Други 2106 10 80  
Други    
Сложни алкохолни препарати, различни от тези на базата на ароматични вещества от видовете, използвани за производство на напитки 2106 90 20 (l a)
Захарни сиропи, ароматизирани или с прибавка на оцветители    
От изоглюкоза 2106 90 30  
Други    
От лактоза 2106 90 51  
От глюкоза или от малтодекстрин 2106 90 55  
Други 2106 90 59  
Други    
Несъдържащи млечни мазнини, захароза, изоглюкоза, глюкоза, скорбяла или нишесте или съдържащи тегловно по-малко от 1,5 % млечни мазнини, по-малко от 5 % захароза или изоглюкоза, по-малко от 5 % глюкоза или скорбяла или нишесте 2106 90 92  
Други 2106 90 98  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.