CN8 / NC8 - 2023 21 CN8 / NC8 - 2023 - BG 23

CN8 / NC8 - 2023 - BG

I-Way To Customs

ГЛАВА 22
БЕЗАЛКОХОЛНИ И АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ, ДРУГИ АЛКОХОЛСЪДЪРЖАЩИ ТЕЧНОСТИ И ВИДОВЕ ОЦЕТ

22.01 Води, включително естествените или изкуствените минерални води и газираните води, без прибавка на захар или други подсладители, нито ароматизирани; лед и сняг    
Минерални води и газирани води    
Естествени минерални води    
Без въглероден диоксид 2201 10 11 (LTR)
Други 2201 10 19 (LTR)
Други 2201 10 90 (LTR)
Други 2201 90 00  
22.02 Води, включително минералните води и газираните води, с прибавка на захар или други подсладители или ароматизирани, други безалкохолни напитки, с изключение на соковете от плодове, черупкови плодове и зеленчуци от № 2009    
Води, включително минералните води и газираните води, с прибавка на захар или други подсладители или ароматизирани 2202 10 00 (LTR)
Други    
Безалкохолна бира 2202 91 00 (LTR)
Други    
Несъдържащи продукти от № 0401 до 0404 или мазнини от продуктите от № 0401 до 0404    
Напитки на базата на соя с тегловно съдържание на протеини от 2,8 % или повече 2202 99 11 (LTR)
Напитки на базата на соя с тегловно съдържание на протеини по-малко от 2,8 %; напитки на базата на черупкови плодове от глава 08, житни растения от глава 10 или семена от глава 12 2202 99 15 (LTR)
Други 2202 99 19 (LTR)
Други, с тегловно съдържание на мазнини от продуктите от № 0401 до 0404    
По-малко от 0,2 % 2202 99 91 (LTR)
0,2% или повече, но по-малко от 2% 2202 99 95 (LTR)
2 % или повече 2202 99 99 (LTR)
22.03 Бири от малц    
В съдове с вместимост, непревишаваща 10 l    
В бутилки 2203 00 01 (LTR)
Други 2203 00 09 (LTR)
В съдове с вместимост, превишаваща 10 l 2203 00 10 (LTR)
22.04 Вина от прясно грозде, включително обогатените с алкохол; гроздова мъст, различна от тази от № 2009    
Пенливи вина    
Вина със защитено наименование за произход (ЗНП)    
Шампанско 2204 10 11 (LTR)
Cava 2204 10 13 (LTR)
Prosecco 2204 10 15 (LTR)
Asti spumante 2204 10 91 (LTR)
Други 2204 10 93 (LTR)
Вина със защитено географско указание (ЗГУ) 2204 10 94 (LTR)
Други сортови вина 2204 10 96 (LTR)
Други 2204 10 98 (LTR)
Други вина; гроздова мъст, чиято ферментация е била прекъсната или спряна чрез прибавка на алкохол    
В съдове с вместимост, непревишаваща 2 l    
Вина, различни от упоменатите в подпозиция 220410, в бутилки, запушени с тапи тип „гъба“, прикрепени с помощта на кошничка; вина в други съдове, със свръхналягане, дължащо се на разтворен въглероден диоксид, не по-малко от 1 bar, но по-малко от 3 bar при температура 20 °C    
Вина със защитено наименование за произход (ЗНП) 2204 21 06 (LTR)
Вина със защитено географско указание (ЗГУ) 2204 21 07 (LTR)
Други сортови вина 2204 21 08 (LTR)
Други 2204 21 09 (LTR)
Други    
Произведени в Европейския съюз    
С действително алкохолно съдържание, непревишаващо 15 % vol    
Вина със защитено наименование за произход (ЗНП)    
Бели вина    
Alsace 2204 21 11 (LTR)
Bordeaux 2204 21 12 (LTR)
Bourgogne (Burgundy) 2204 21 13 (LTR)
Val de Loire (Loire Valley) 2204 21 17 (LTR)
Mosel 2204 21 18 (LTR)
Pfalz 2204 21 19 (LTR)
Rheinhessen 2204 21 22 (LTR)
Tokaj 2204 21 23 (LTR)
Lazio (Latium) 2204 21 24 (LTR)
Toscana (Tuscany) 2204 21 26 (LTR)
Trentino, Alto Adige и Friuli 2204 21 27 (LTR)
Veneto 2204 21 28 (LTR)
Sicilia 2204 21 31 (LTR)
Vinho Verde 2204 21 32 (LTR)
Penedes 2204 21 34 (LTR)
Rioja 2204 21 36 (LTR)
Valencia 2204 21 37 (LTR)
Други 2204 21 38 (LTR)
Други    
Bordeaux 2204 21 42 (LTR)
Bourgogne (Burgundy) 2204 21 43 (LTR)
Beaujolais 2204 21 44 (LTR)
Vallée du Rhône 2204 21 46 (LTR)
Languedoc-Roussillon 2204 21 47 (LTR)
Val de Loire (Loire Valley) 2204 21 48 (LTR)
Sicilia 2204 21 61 (LTR)
Piemonte (Piedmont) 2204 21 62 (LTR)
Toscana (Tuscany) 2204 21 66 (LTR)
Trentino и Alto Adige 2204 21 67 (LTR)
Veneto 2204 21 68 (LTR)
Dao, Bairrada и Douro 2204 21 69 (LTR)
Navarra 2204 21 71 (LTR)
Penedes 2204 21 74 (LTR)
Rioja 2204 21 76 (LTR)
Valdepenas 2204 21 77 (LTR)
Други 2204 21 78 (LTR)
Вина със защитено географско указание (ЗГУ)    
Бели вина 2204 21 79 (LTR)
Други 2204 21 80 (LTR)
Други сортови вина    
Бели вина 2204 21 81 (LTR)
Други 2204 21 82 (LTR)
Други    
Бели вина 2204 21 83 (LTR)
Други 2204 21 84 (LTR)
С действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 15 % vol    
Вина със защитено наименование за произход (ЗНП) или вина със защитено географско указание (ЗГУ)    
Madeira и Setubal muscatel 2204 21 85 (LTR)
Sherry 2204 21 86 (LTR)
Marsala 2204 21 87 (LTR)
Samos и Muscat de Lemnos 2204 21 88 (LTR)
Port 2204 21 89 (LTR)
Други 2204 21 90 (LTR)
Други 2204 21 91 (LTR)
Други    
Вина със защитено наименование за произход (ЗНП) или вина със защитено географско указание (ЗГУ)    
Бели вина 2204 21 93 (LTR)
Други 2204 21 94 (LTR)
Други сортови вина    
Бели вина 2204 21 95 (LTR)
Други 2204 21 96 (LTR)
Други    
Бели вина 2204 21 97 (LTR)
Други 2204 21 98 (LTR)
В съдове с вместимост, превишаваща 2 l, но непревишаваща 10 l    
Вина, различни от упоменатите в подпозиция 220410, в бутилки, запушени с тапи тип „гъба“, прикрепени с помощта на кошничка; вина в други съдове, със свръхналягане, дължащо се на разтворен въглероден диоксид, не по-малко от 1 bar, но по-малко от 3 bar при температура 20 °C 2204 22 10 (LTR)
Други    
Произведени в Европейския съюз    
С действително алкохолно съдържание, непревишаващо 15 % vol    
Вина със защитено наименование за произход (ЗНП)    
Bordeaux 2204 22 22 (LTR)
Bourgogne (Burgundy) 2204 22 23 (LTR)
Beaujolais 2204 22 24 (LTR)
Vallée du Rhône 2204 22 26 (LTR)
Languedoc-Roussillon 2204 22 27 (LTR)
Val de Loire (Loire Valley) 2204 22 28 (LTR)
Piemonte (Piedmont) 2204 22 32 (LTR)
Tokaj 2204 22 33 (LTR)
Други    
Бели вина 2204 22 38 (LTR)
Други 2204 22 78 (LTR)
Вина със защитено географско указание (ЗГУ)    
Бели вина 2204 22 79 (LTR)
Други 2204 22 80 (LTR)
Други сортови вина    
Бели вина 2204 22 81 (LTR)
Други 2204 22 82 (LTR)
Други    
Бели вина 2204 22 83 (LTR)
Други 2204 22 84 (LTR)
С действително алкохолно съдържание, превишаващо 15 % vol    
Вина със защитено наименование за произход (ЗНП) или вина със защитено географско указание (ЗГУ)    
Madeira и Setubal muscatel 2204 22 85 (LTR)
Sherry 2204 22 86 (LTR)
Samos и Muscat de Lemnos 2204 22 88 (LTR)
Други 2204 22 90 (LTR)
Други 2204 22 91 (LTR)
Други    
Вина със защитено наименование за произход (ЗНП) или вина със защитено географско указание (ЗГУ)    
Бели вина 2204 22 93 (LTR)
Други 2204 22 94 (LTR)
Други сортови вина    
Бели вина 2204 22 95 (LTR)
Други 2204 22 96 (LTR)
Други    
Бели вина 2204 22 97 (LTR)
Други 2204 22 98 (LTR)
Други    
Вина, различни от упоменатите в подпозиция 220410, в бутилки, запушени с тапи тип „гъба“, прикрепени с помощта на кошничка; вина в други съдове, със свръхналягане, дължащо се на разтворен въглероден диоксид, не по-малко от 1 bar, но по-малко от 3 bar при температура 20 °C 2204 29 10 (LTR)
Други    
Произведени в Европейския съюз    
С действително алкохолно съдържание, непревишаващо 15 % vol    
Вина със защитено наименование за произход (ЗНП)    
Bordeaux 2204 29 22 (LTR)
Bourgogne (Burgundy) 2204 29 23 (LTR)
Beaujolais 2204 29 24 (LTR)
Vallée du Rhône 2204 29 26 (LTR)
Languedoc-Roussillon 2204 29 27 (LTR)
Val de Loire (Loire Valley) 2204 29 28 (LTR)
Piemonte (Piedmont) 2204 29 32 (LTR)
Други    
Бели вина 2204 29 38 (LTR)
Други 2204 29 78 (LTR)
Вина със защитено географско указание (ЗГУ)    
Бели вина 2204 29 79 (LTR)
Други 2204 29 80 (LTR)
Други сортови вина    
Бели вина 2204 29 81 (LTR)
Други 2204 29 82 (LTR)
Други    
Бели вина 2204 29 83 (LTR)
Други 2204 29 84 (LTR)
С действително алкохолно съдържание, превишаващо 15 % vol    
Вина със защитено наименование за произход (ЗНП) или вина със защитено географско указание (ЗГУ)    
Madeira и Setubal muscatel 2204 29 85 (LTR)
Sherry 2204 29 86 (LTR)
Samos и Muscat de Lemnos 2204 29 88 (LTR)
Други 2204 29 90 (LTR)
Други 2204 29 91 (LTR)
Други    
Вина със защитено наименование за произход (ЗНП) или вина със защитено географско указание (ЗГУ)    
Бели вина 2204 29 93 (LTR)
Други 2204 29 94 (LTR)
Други сортови вина    
Бели вина 2204 29 95 (LTR)
Други 2204 29 96 (LTR)
Други    
Бели вина 2204 29 97 (LTR)
Други 2204 29 98 (LTR)
Други видове гроздова мъст    
Частично ферментирали, дори такива, чиятo ферментация е прекъсната по начин, различен от прибавка на алкохол 2204 30 10 (LTR)
Други    
С плътност, непревишаваща 1,33 g/cm³ при 20 °C, с действително алкохолно съдържание по обем 1 % vol или по-малко    
Концентрирани 2204 30 92 (LTR)
Други 2204 30 94 (LTR)
Други    
Концентрирани 2204 30 96 (LTR)
Други 2204 30 98 (LTR)
22.05 Вермути и други видове вина от прясно грозде, ароматизирани с растения или ароматични вещества    
В съдове с вместимост, непревишаваща 2 l    
С действително алкохолно съдържание по обем, непревишаващо 18 % vol 2205 10 10 (LTR)
С действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 18 % vol 2205 10 90 (LTR)
Други    
С действително алкохолно съдържание по обем, непревишаващо 18 % vol 2205 90 10 (LTR)
С действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 18 % vol 2205 90 90 (LTR)
22.06 Други ферментирали напитки (например ябълково вино (cider), крушово вино (perry), медовина, саке); смеси от ферментирали напитки и смеси от ферментирали и безалкохолни напитки, неупоменати, нито включени другаде    
Пикет 2206 00 10 (LTR)
Други    
Пенливи    
Ябълково вино (cider) и крушово вино (perry) 2206 00 31 (LTR)
Други 2206 00 39 (LTR)
Непенливи, в съдове с вместимост    
Непревишаваща 2 l    
Ябълково вино (cider) и крушово вино (perry) 2206 00 51 (LTR)
Други 2206 00 59 (LTR)
Превишаваща 2 l    
Ябълково вино (cider) и крушово вино (perry) 2206 00 81 (LTR)
Други 2206 00 89 (LTR)
22.07 Етилов алкохол, неденатуриран, с алкохолно съдържание по обем 80 % vol или повече; етилов алкохол и дестилати, денатурирани, с всякакво алкохолно съдържание    
Неденатуриран етилов алкохол с алкохолно съдържание по обем 80 % vol или повече 2207 10 00 (LTR)
Етилов алкохол и дестилати, денатурирани, с всякакво алкохолно съдържание 2207 20 00 (LTR)
22.08 Етилов алкохол, неденатуриран, с алкохолно съдържание по обем под 80 % vol; дестилати, ликьори и други спиртни напитки    
Дестилати от вино или от гроздови джибри    
В съдове с вместимост, непревишаваща 2 l    
Дестилати от вино    
Коняк 2208 20 12 (l a)
Арманяк 2208 20 14 (l a)
Бренди или Weinbrand    
Бренди от Jerez 2208 20 16 (l a)
Други 2208 20 18 (l a)
Други 2208 20 19 (l a)
Дестилати от гроздови джибри    
Grappa 2208 20 26 (l a)
Други 2208 20 28 (l a)
В съдове с вместимост, превишаваща 2 l    
Дестилати от вино    
Коняк 2208 20 62 (l a)
Бренди или Weinbrand 2208 20 66 (l a)
Други 2208 20 69 (l a)
Дестилати от гроздови джибри    
Grappa 2208 20 86 (l a)
Други 2208 20 88 (l a)
Уиски    
Уиски „Бърбън“, в съдове с вместимост    
Непревишаваща 2 l 2208 30 11 (l a)
Превишаваща 2 l 2208 30 19 (l a)
Шотландско уиски (scotch whisky)    
„Single“ малцово уиски 2208 30 30 (l a)
„Blended“ малцово уиски, в съдове с вместимост    
Непревишаваща 2 l 2208 30 41 (l a)
Превишаваща 2 l 2208 30 49 (l a)
„Single“ зърнено уиски и „Blended“ зърнено уиски, в съдове с вместимост    
Непревишаваща 2 l 2208 30 61 (l a)
Превишаваща 2 l 2208 30 69 (l a)
Друго „Blended“ уиски, в съдове с вместимост    
Непревишаваща 2 l 2208 30 71 (l a)
Превишаваща 2 l 2208 30 79 (l a)
Други, в съдове с вместимост    
Непревишаваща 2 l 2208 30 82 (l a)
Превишаваща 2 l 2208 30 88 (l a)
Ром и други спиртни напитки, получени чрез дестилация на ферментирали продукти от захарна тръстика    
В съдове с вместимост, непревишаваща 2 l    
Ром, със съдържание на летливи съставки, различни от етилов или метилов алкохол, равно или по-голямо от 225 грама за хектолитър чист алкохол (с отклонение 10 %) 2208 40 11 (l a)
Други    
Със стойност, превишаваща 7,9 EUR на литър чист алкохол 2208 40 31 (l a)
Други 2208 40 39 (l a)
В съдове с вместимост, превишаваща 2 l    
Ром, със съдържание на летливи съставки, различни от етилов или метилов алкохол, равно или по-голямо от 225 грама за хектолитър чист алкохол (с отклонение 10 %) 2208 40 51 (l a)
Други    
Със стойност, превишаваща 2 EUR на литър чист алкохол 2208 40 91 (l a)
Други 2208 40 99 (l a)
Джин и хвойново питие    
Джин, в съдове с вместимост    
Непревишаваща 2 l 2208 50 11 (l a)
Превишаваща 2 l 2208 50 19 (l a)
Хвойново питие, в съдове с вместимост    
Непревишаваща 2 l 2208 50 91 (l a)
Превишаваща 2 l 2208 50 99 (l a)
Водка    
С алкохолно съдържание по обем 45,4 % vol или по-малко, в съдове с вместимост    
Непревишаваща 2 l 2208 60 11 (l a)
Превишаваща 2 l 2208 60 19 (l a)
С алкохолно съдържание по обем по-голямо от 45,4 % vol, в съдове с вместимост    
Непревишаваща 2 l 2208 60 91 (l a)
Превишаваща 2 l 2208 60 99 (l a)
Ликьори    
В съдове с вместимост, непревишаваща 2 l 2208 70 10 (l a)
В съдове с вместимост, превишаваща 2 l 2208 70 90 (l a)
Други    
Арак, в съдове с вместимост    
Непревишаваща 2 l 2208 90 11 (l a)
Превишаваща 2 l 2208 90 19 (l a)
Дестилати от сливи, круши или череши (с изключение на ликьорите), в съдове с вместимост    
Непревишаваща 2 l 2208 90 33 (l a)
Превишаваща 2 l 2208 90 38 (l a)
Други дестилати и спиртни напитки, в съдове с вместимост    
Непревишаваща 2 l    
Узо 2208 90 41 (l a)
Други    
Дестилати (с изключение на ликьорите)    
От плодове    
Калвадос 2208 90 45 (l a)
Други 2208 90 48 (l a)
Други    
Текила 2208 90 54 (l a)
Други 2208 90 56 (l a)
Други спиртни напитки 2208 90 69 (l a)
Превишаваща 2 l    
Дестилати (с изключение на ликьорите)    
От плодове 2208 90 71 (l a)
Текила 2208 90 75 (l a)
Други 2208 90 77 (l a)
Други спиртни напитки 2208 90 78 (l a)
Неденатуриран етилов алкохол, с алкохолно съдържание по обем, по-малко от 80 % vol, в съдове с вместимост    
Непревишаваща 2 l 2208 90 91 (l a)
Превишаваща 2 l 2208 90 99 (l a)
22.09 Годни за консумация видове оцет и годни за консумация заместители на оцет, получени от оцетна киселина    
Винен оцет, в съдове с вместимост    
Непревишаваща 2 l 2209 00 11 (LTR)
Превишаваща 2 l 2209 00 19 (LTR)
Други, в съдове с вместимост    
Непревишаваща 2 l 2209 00 91 (LTR)
Превишаваща 2 l 2209 00 99 (LTR)


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.