CN8 / NC8 - 2023 48 CN8 / NC8 - 2023 - BG 50

CN8 / NC8 - 2023 - BG

I-Way To Customs

ГЛАВА 49
ПЕЧАТНИ КНИГИ, ВЕСТНИЦИ, КАРТИНИ И ДРУГИ ПЕЧАТНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ИЗДАТЕЛСТВА, НА ПРЕСАТА ИЛИ НА ОСТАНАЛАТА ГРАФИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ; РЪКОПИСНИ ИЛИ МАШИНОПИСНИ ТЕКСТОВЕ И ЧЕРТЕЖИ

49.01 Книги, брошури и подобни печатни издания, дори на отделни листове    
На отделни листове, дори сгънати 4901 10 00  
Други    
Речници и енциклопедии, дори във вид на брошури 4901 91 00  
Други 4901 99 00  
49.02 Вестници и печатни периодични издания, дори илюстровани или съдържащи рекламни материали    
Излизащи най-малко 4 пъти седмично 4902 10 00  
Други 4902 90 00  
49.03 Албуми или книги с картинки и албуми за рисуване или оцветяване, предназначени за деца 4903 00 00  
49.04 Ноти в ръкопис или отпечатани, илюстровани или не, дори подвързани 4904 00 00  
49.05 Картографски изделия от всякакъв вид, включително напечатаните стенни карти, топографски планове и глобуси    
Във вид на книги или брошури 4905 20 00  
Други 4905 90 00  
49.06 Архитектурни и инженерни планове и чертежи и други промишлени, търговски, топографски или подобни планове и чертежи в оригинал, ръчно изработени; ръкописни текстове; фотографски копия върху чувствителна хартия и получени с индиго копия на горепосочените планове, чертежи или текстове 4906 00 00  
49.07 Пощенски, таксови и подобни марки, неунищожени, в обращение или предназначени да бъдат в обращение в страната, в която имат или ще имат призната номинална стойност; гербова хартия; банкноти; чекове, акции или облигации и подобни ценни книжа    
Пощенски, таксови и подобни марки 4907 00 10  
Банкноти 4907 00 30  
Други 4907 00 90  
49.08 Превадки от всякакъв вид    
Остъкляващи превадки 4908 10 00  
Други 4908 90 00  
49.09 Пощенски картички, напечатани или илюстровани; картички с напечатани пожелания или лични съобщения, дори илюстровани, със или без пликове, гарнитури или апликации 4909 00 00  
49.10 Календари от всякакъв вид, напечатани, включително календари във вид на блокове с откъсващи се листове 4910 00 00  
49.11 Други печатни произведения, включително картини, гравюри и фотографии    
Печатни рекламни материали, търговски каталози и подобни    
Търговски каталози 4911 10 10  
Други 4911 10 90  
Други    
Картини, гравюри и фотографии 4911 91 00  
Други 4911 99 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.