CN8 / NC8 - 2023 50 CN8 / NC8 - 2023 - BG 52

CN8 / NC8 - 2023 - BG

I-Way To Customs

ГЛАВА 51
ВЪЛНА, ФИНИ И ГРУБИ ЖИВОТИНСКИ КОСМИ; ПРЕЖДИ И ТЪКАНИ ОТ КОНСКИ КОСМИ

51.01 Вълни, нещрайхгарни, нито камгарни    
Непрани (серяви), включително вълните, измити върху животното    
Стригани вълни 5101 11 00  
Други 5101 19 00  
Обезмаслени, некарбонизирани    
Стригани вълни 5101 21 00  
Други 5101 29 00  
Карбонизирани 5101 30 00  
51.02 Фини или груби животински косми, нещрайхгарни, нито камгарни    
Фини животински косми    
От кашмирска коза 5102 11 00  
Други    
От ангорски зайци 5102 19 10  
От алпака, от лама, от вигон 5102 19 30  
От едногърба или двугърба камила, от як, от ангорска коза, от тибетска коза и от подобни кози 5102 19 40  
От зайци, различни от ангорските, от диви зайци, от бобри, от нутрии и от мускусен плъх 5102 19 90  
Груби животински косми 5102 20 00  
51.03 Отпадъци от вълна или от фини или груби животински косми, включително отпадъците от прежди, с изключение на развлакнените отпадъци    
Дреб от вълна или от фини животински косми    
Некарбонизиран 5103 10 10  
Карбонизиран 5103 10 90  
Други отпадъци от вълна или от фини животински косми 5103 20 00  
Отпадъци от груби животински косми 5103 30 00  
51.04 Развлакнени отпадъци от вълна или от фини или груби животински косми 5104 00 00  
51.05 Вълна, фини или груби животински косми, щрайхгарни или камгарни (включително безразборно камгарирана вълна)    
Щрайхгарна вълна 5105 10 00  
Камгарна вълна    
Безразборно камгарирана вълна 5105 21 00  
Други 5105 29 00  
Фини животински косми, щрайхгарни или камгарни    
От кашмирска коза 5105 31 00  
Други 5105 39 00  
Груби животински косми, щрайхгарни или камгарни 5105 40 00  
51.06 Прежди от щрайхгарна вълна, непригодени за продажба на дребно    
Съдържащи тегловно 85 % или повече вълна    
Неизбелени 5106 10 10  
Други 5106 10 90  
Съдържащи тегловно по-малко от 85 % вълна    
Съдържащи тегловно 85 % или повече смес от вълна и фини животински косми 5106 20 10  
Други    
Неизбелени 5106 20 91  
Други 5106 20 99  
51.07 Прежди от камгарна вълна, непригодени за продажба на дребно    
Съдържащи тегловно 85 % или повече вълна    
Неизбелени 5107 10 10  
Други 5107 10 90  
Съдържащи тегловно по-малко от 85 % вълна    
Съдържащи тегловно 85 % или повече смес от вълна и фини животински косми    
Неизбелени 5107 20 10  
Други 5107 20 30  
Други    
Смесени предимно или само с щапелни синтетични влакна    
Неизбелени 5107 20 51  
Други 5107 20 59  
Смесени с други влакна    
Неизбелени 5107 20 91  
Други 5107 20 99  
51.08 Прежди от фини животински косми, щрайхгарни или камгарни, непригодени за продажба на дребно    
Щрайхгарни    
Неизбелени 5108 10 10  
Други 5108 10 90  
Камгарни    
Неизбелени 5108 20 10  
Други 5108 20 90  
51.09 Прежди от вълна или от фини животински косми, пригодени за продажба на дребно    
Съдържащи тегловно 85 % или повече вълна или фини животински косми    
На кълбета, гранки или чилета с тегло, превишаващо 125 g, но непревишаващо 500 g 5109 10 10  
Други 5109 10 90  
Други 5109 90 00  
51.10 Прежди от груби животински косми или от конски косми (включително обвитите прежди от конски косми), дори пригодени за продажба на дребно 5110 00 00  
51.11 Тъкани от щрайхгарна вълна или от щрайхгарни фини животински косми    
Съдържащи тегловно 85 % или повече вълна или фини животински косми    
С тегло, непревишаващо 300 g/m² 5111 11 00 (MTK)
Други 5111 19 00 (MTK)
Други, смесени предимно или само със синтетични или изкуствени нишки 5111 20 00 (MTK)
Други, смесени предимно или само с щапелни синтетични или изкуствени влакна    
С тегло, непревишаващо 300 g/m² 5111 30 10 (MTK)
С тегло, превишаващо 300 g/m² 5111 30 80 (MTK)
Други    
Съдържащи повече от 10 % от общото тегло текстилни материали от глава 50 5111 90 10 (MTK)
Други    
С тегло, непревишаващо 300 g/m² 5111 90 91 (MTK)
С тегло, превишаващо 300 g/m² 5111 90 98 (MTK)
51.12 Тъкани от камгарна вълна или от камгарни фини животински косми    
Съдържащи тегловно 85 % или повече вълна или фини животински косми    
С тегло, непревишаващо 200 g/m² 5112 11 00 (MTK)
Други 5112 19 00 (MTK)
Други, смесени предимно или само със синтетични или изкуствени нишки 5112 20 00 (MTK)
Други, смесени предимно или само с щапелни синтетични или изкуствени влакна    
С тегло, непревишаващо 200 g/m² 5112 30 10 (MTK)
С тегло, превишаващо 200 g/m² 5112 30 80 (MTK)
Други    
Съдържащи тегловно повече от 10 % от общото тегло текстилни материали от глава 50 5112 90 10 (MTK)
Други    
С тегло, непревишаващо 200 g/m² 5112 90 91 (MTK)
С тегло, превишаващо 200 g/m² 5112 90 98 (MTK)
51.13 Тъкани от груби животински косми или от конски косми 5113 00 00 (MTK)


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.