CN8 / NC8 - 2023 51 CN8 / NC8 - 2023 - BG 53

CN8 / NC8 - 2023 - BG

I-Way To Customs

ГЛАВА 52
ПАМУК

52.01 Памук, некардиран, нито пениран    
Хигроскопичен или избелен 5201 00 10  
Друг 5201 00 90  
52.02 Отпадъци от памук (включително отпадъците от прежди и развлакнените отпадъци)    
Отпадъци от прежди (включително отпадъците от конци) 5202 10 00  
Други    
Развлакнени отпадъци 5202 91 00  
Други 5202 99 00  
52.03 Памук, кардиран или пениран 5203 00 00  
52.04 Шевни конци от памук, дори пригодени за продажба на дребно    
Непригодени за продажба на дребно    
Съдържащи тегловно 85 % или повече памук 5204 11 00  
Други 5204 19 00  
Пригодени за продажба на дребно 5204 20 00  
52.05 Памучни прежди (различни от шевните конци), съдържащи тегловно 85 % или повече памук, непригодени за продажба на дребно    
Единични прежди от непенирани влакна    
С линейна плътност 714,29 dtex или повече (с метричен номер, непревишаващ 14) 5205 11 00  
С линейна плътност, по-малка от 714,29 dtex, но не по-малка от 232,56 dtex (с метричен номер, превишаващ 14, но непревишаващ 43) 5205 12 00  
С линейна плътност, по-малка от 232,56 dtex, но не по-малка от 192,31 dtex (с метричен номер, превишаващ 43, но непревишаващ 52) 5205 13 00  
С линейна плътност, по-малка от 192,31 dtex, но не по-малка от 125 dtex (с метричен номер, превишаващ 52, но непревишаващ 80) 5205 14 00  
С линейна плътност, по-малка от 125 dtex (с метричен номер, превишаващ 80)    
С линейна плътност, по-малка от 125 dtex, но не по-малка от 83,33 dtex (с метричен номер, превишаващ 80, но непревишаващ 120) 5205 15 10  
С линейна плътност, по-малка от 83,33 dtex (с метричен номер, превишаващ 120) 5205 15 90  
Единични прежди от пенирани влакна    
С линейна плътност 714,29 dtex или повече (с метричен номер, непревишаващ 14) 5205 21 00  
С линейна плътност, по-малка от 714,29 dtex, но не по-малка от 232,56 dtex (с метричен номер, превишаващ 14, но непревишаващ 43) 5205 22 00  
С линейна плътност, по-малка от 232,56 dtex, но не по-малка от 192,31 dtex (с метричен номер, превишаващ 43, но непревишаващ 52) 5205 23 00  
С линейна плътност, по-малка от 192,31 dtex, но не по-малка от 125 dtex (с метричен номер, превишаващ 52, но непревишаващ 80) 5205 24 00  
С линейна плътност, по-малка от 125 dtex, но не по-малка от 106,38 dtex (с метричен номер, превишаващ 80, но непревишаващ 94) 5205 26 00  
С линейна плътност, по-малка от 106,38 dtex, но не по-малка от 83,33 dtex (с метричен номер, превишаващ 94, но непревишаващ 120) 5205 27 00  
С линейна плътност, по-малка от 83,33 dtex (с метричен номер, превишаващ 120) 5205 28 00  
Усукани или корд (многократно пресукани) прежди от непенирани влакна    
С линейна плътност на единичната прежда 714,29 dtex или повече (с метричен номер на единичната прежда, непревишаващ 14) 5205 31 00  
С линейна плътност на единичната прежда, по-малка от 714,29 dtex, но не по-малка от 232,56 dtex (с метричен номер на единичната прежда, превишаващ 14, но непревишаващ 43) 5205 32 00  
С линейна плътност на единичната прежда, по-малка от 232,56 dtex, но не по-малка от 192,31 dtex (с метричен номер на единичната прежда, превишаващ 43, но непревишаващ 52) 5205 33 00  
С линейна плътност на единичната прежда, по-малка от 192,31 dtex, но не по-малка от 125 dtex (с метричен номер на единичната прежда, превишаващ 52, но непревишаващ 80) 5205 34 00  
С линейна плътност на единичната прежда, по-малка от 125 dtex (с метричен номер на единичната прежда, превишаващ 80) 5205 35 00  
Усукани или корд (многократно пресукани) прежди от пенирани влакна    
С линейна плътност на единичната прежда 714,29 dtex или повече (с метричен номер на единичната прежда, непревишаващ 14) 5205 41 00  
С линейна плътност на единичната прежда, по-малка от 714,29 dtex, но не по-малка от 232,56 dtex (с метричен номер на единичната прежда, превишаващ 14, но непревишаващ 43) 5205 42 00  
С линейна плътност на единичната прежда, по-малка от 232,56 dtex, но не по-малка от 192,31 dtex (с метричен номер на единичната прежда, превишаващ 43, но непревишаващ 52) 5205 43 00  
С линейна плътност на единичната прежда, по-малка от 192,31 dtex, но не по-малка от 125 dtex (с метричен номер на единичната прежда, превишаващ 52, но непревишаващ 80) 5205 44 00  
С линейна плътност на единичната прежда, по-малка от 125 dtex, но не по-малка от 106,38 dtex (с метричен номер на единичната прежда, превишаващ 80, но непревишаващ 94) 5205 46 00  
С линейна плътност на единичната прежда, по-малка от 106,38 dtex, но не по-малка от 83,33 dtex (с метричен номер на единичната прежда, превишаващ 94, но непревишаващ 120) 5205 47 00  
С линейна плътност на единичната прежда, по-малка от 83,33 dtex (с метричен номер на единичната прежда, превишаващ 120) 5205 48 00  
52.06 Памучни прежди (различни от шевните конци), съдържащи тегловно по-малко от 85 % памук, непригодени за продажба на дребно    
Единични прежди от непенирани влакна    
С линейна плътност 714,29 dtex или повече (с метричен номер, непревишаващ 14) 5206 11 00  
С линейна плътност, по-малка от 714,29 dtex, но не по-малка от 232,56 dtex (с метричен номер, превишаващ 14, но непревишаващ 43) 5206 12 00  
С линейна плътност, по-малка от 232,56 dtex, но не по-малка от 192,31 dtex (с метричен номер, превишаващ 43, но непревишаващ 52) 5206 13 00  
С линейна плътност, по-малка от 192,31 dtex, но не по-малка от 125 dtex (с метричен номер, превишаващ 52, но непревишаващ 80) 5206 14 00  
С линейна плътност, по-малка от 125 dtex (с метричен номер, превишаващ 80) 5206 15 00  
Единични прежди от пенирани влакна    
С линейна плътност 714,29 dtex или повече (с метричен номер, непревишаващ 14) 5206 21 00  
С линейна плътност, по-малка от 714,29 dtex, но не по-малка от 232,56 dtex (с метричен номер, превишаващ 14, но непревишаващ 43) 5206 22 00  
С линейна плътност, по-малка от 232,56 dtex, но не по-малка от 192,31 dtex (с метричен номер, превишаващ 43, но непревишаващ 52) 5206 23 00  
С линейна плътност, по-малка от 192,31 dtex, но не по-малка от 125 dtex (с метричен номер, превишаващ 52, но непревишаващ 80) 5206 24 00  
С линейна плътност, по-малка от 125 dtex (с метричен номер, превишаващ 80) 5206 25 00  
Усукани или корд (многократно пресукани) прежди от непенирани влакна    
С линейна плътност на единичната прежда 714,29 dtex или повече (с метричен номер на единичната прежда, непревишаващ 14) 5206 31 00  
С линейна плътност на единичната прежда, по-малка от 714,29 dtex, но не по-малка от 232,56 dtex (с метричен номер на единичната прежда, превишаващ 14, но непревишаващ 43) 5206 32 00  
С линейна плътност на единичната прежда, по-малка от 232,56 dtex, но не по-малка от 192,31 dtex (с метричен номер на единичната прежда, превишаващ 43, но непревишаващ 52) 5206 33 00  
С линейна плътност на единичната прежда, по-малка от 192,31 dtex, но не по-малка от 125 dtex (с метричен номер на единичната прежда, превишаващ 52, но непревишаващ 80) 5206 34 00  
С линейна плътност на единичната прежда, по-малка от 125 dtex (с метричен номер на единичната прежда, превишаващ 80) 5206 35 00  
Усукани или корд (многократно пресукани) прежди от пенирани влакна    
С линейна плътност на единичната прежда 714,29 dtex или повече (с метричен номер на единичната прежда, непревишаващ 14) 5206 41 00  
С линейна плътност на единичната прежда, по-малка от 714,29 dtex, но не по-малка от 232,56 dtex (с метричен номер на единичната прежда, превишаващ 14, но непревишаващ 43) 5206 42 00  
С линейна плътност на единичната прежда, по-малка от 232,56 dtex, но не по-малка от 192,31 dtex (с метричен номер на единичната прежда, превишаващ 43, но непревишаващ 52) 5206 43 00  
С линейна плътност на единичната прежда, по-малка от 192,31 dtex, но не по-малка от 125 dtex, (с метричен номер на единичната прежда, превишаващ 52, но непревишаващ 80) 5206 44 00  
С линейна плътност на единичната прежда, по-малка от 125 dtex (с метричен номер на единичната прежда, превишаващ 80) 5206 45 00  
52.07 Памучни прежди (различни от шевните конци), пригодени за продажба на дребно    
Съдържащи тегловно 85 % или повече памук 5207 10 00  
Други 5207 90 00  
52.08 Памучни тъкани, съдържащи тегловно най-малко 85 % памук, с тегло, непревишаващо 200 g/m²    
Неизбелени    
Със сплитка лито, с тегло, непревишаващо 100 g/m²    
Тъкани за производството на бинтове, превръзки и медицинска марля 5208 11 10 (MTK)
Други 5208 11 90 (MTK)
Със сплитка лито, с тегло, превишаващо 100 g/m²    
Със сплитка лито, с тегло, превишаващо 100 g/m², но непревишаващо 130 g/m², с широчина    
Непревишаваща 165 сm 5208 12 16 (MTK)
Превишаваща 165 сm 5208 12 19 (MTK)
Със сплитка лито, с тегло, превишаващо 130 g/m², с широчина    
Непревишаваща 165 сm 5208 12 96 (MTK)
Превишаваща 165 сm 5208 12 99 (MTK)
Със сплитка кепър, включително равноличен кепър, чийто повтор не превишава 4 5208 13 00 (MTK)
Други тъкани 5208 19 00 (MTK)
Избелени    
Със сплитка лито, с тегло, непревишаващо 100 g/m²    
Тъкани за производството на бинтове, превръзки и медицинска марля 5208 21 10 (MTK)
Други 5208 21 90 (MTK)
Със сплитка лито, с тегло, превишаващо 100 g/m²    
Със сплитка лито, с тегло, превишаващо 100 g/m², но непревишаващо 130 g/m², с широчина    
Непревишаваща 165 сm 5208 22 16 (MTK)
Превишаваща 165 сm 5208 22 19 (MTK)
Със сплитка лито, с тегло, превишаващо 130 g/m², с широчина    
Непревишаваща 165 сm 5208 22 96 (MTK)
Превишаваща 165 сm 5208 22 99 (MTK)
Със сплитка кепър, включително равноличен кепър, чийто повтор не превишава 4 5208 23 00 (MTK)
Други тъкани 5208 29 00 (MTK)
Обагрени    
Със сплитка лито, с тегло, непревишаващо 100 g/m² 5208 31 00 (MTK)
Със сплитка лито, с тегло, превишаващо 100 g/m²    
Със сплитка лито, с тегло, превишаващо 100 g/m², но непревишаващо 130 g/m², с широчина    
Непревишаваща 165 сm 5208 32 16 (MTK)
Превишаваща 165 сm 5208 32 19 (MTK)
Със сплитка лито, с тегло, превишаващо 130 g/m², с широчина    
Непревишаваща 165 сm 5208 32 96 (MTK)
Превишаваща 165 сm 5208 32 99 (MTK)
Със сплитка кепър, включително равноличен кепър, чийто повтор не превишава 4 5208 33 00 (MTK)
Други тъкани 5208 39 00 (MTK)
От прежди с различни цветове    
Със сплитка лито, с тегло, непревишаващо 100 g/m² 5208 41 00 (MTK)
Със сплитка лито, с тегло, превишаващо 100 g/m² 5208 42 00 (MTK)
Със сплитка кепър, включително равноличен кепър, чийто повтор не превишава 4 5208 43 00 (MTK)
Други тъкани 5208 49 00 (MTK)
Печатани    
Със сплитка лито, с тегло, непревишаващо 100 g/m² 5208 51 00 (MTK)
Със сплитка лито, с тегло, превишаващо 100 g/m² 5208 52 00 (MTK)
Други тъкани    
Със сплитка кепър, включително равноличен кепър, чийто повтор не превишава 4 5208 59 10 (MTK)
Други 5208 59 90 (MTK)
52.09 Памучни тъкани, съдържащи тегловно 85 % или повече памук, с тегло, превишаващо 200 g/m²    
Неизбелени    
Със сплитка лито 5209 11 00 (MTK)
Със сплитка кепър, включително равноличен кепър, чийто повтор не превишава 4 5209 12 00 (MTK)
Други тъкани 5209 19 00 (MTK)
Избелени    
Със сплитка лито 5209 21 00 (MTK)
Със сплитка кепър, включително равноличен кепър, чийто повтор не превишава 4 5209 22 00 (MTK)
Други тъкани 5209 29 00 (MTK)
Обагрени    
Със сплитка лито 5209 31 00 (MTK)
Със сплитка кепър, включително равноличен кепър, чийто повтор не превишава 4 5209 32 00 (MTK)
Други тъкани 5209 39 00 (MTK)
От прежди с различни цветове    
Със сплитка лито 5209 41 00 (MTK)
Тъкани, наречени „деним“ 5209 42 00 (MTK)
Други тъкани със сплитка кепър, включително равноличен кепър, чийто повтор не превишава 4 5209 43 00 (MTK)
Други тъкани 5209 49 00 (MTK)
Печатани    
Със сплитка лито 5209 51 00 (MTK)
Със сплитка кепър, включително равноличен кепър, чийто повтор не превишава 4 5209 52 00 (MTK)
Други тъкани 5209 59 00 (MTK)
52.10 Памучни тъкани, съдържащи тегловно по-малко от 85 % памук, смесени предимно или само със синтетични или изкуствени влакна, с тегло, непревишаващо 200 g/m²    
Неизбелени    
Със сплитка лито 5210 11 00 (MTK)
Други тъкани 5210 19 00 (MTK)
Избелени    
Със сплитка лито 5210 21 00 (MTK)
Други тъкани 5210 29 00 (MTK)
Обагрени    
Със сплитка лито 5210 31 00 (MTK)
Със сплитка кепър, включително равноличен кепър, чийто повтор не превишава 4 5210 32 00 (MTK)
Други тъкани 5210 39 00 (MTK)
От прежди с различни цветове    
Със сплитка лито 5210 41 00 (MTK)
Други тъкани 5210 49 00 (MTK)
Печатани    
Със сплитка лито 5210 51 00 (MTK)
Други тъкани 5210 59 00 (MTK)
52.11 Памучни тъкани, съдържащи тегловно по-малко от 85 % памук, смесени предимно или само със синтетични или изкуствени влакна, с тегло, превишаващо 200 g/m²    
Неизбелени    
Със сплитка лито 5211 11 00 (MTK)
Със сплитка кепър, включително равноличен кепър, чийто повтор не превишава 4 5211 12 00 (MTK)
Други тъкани 5211 19 00 (MTK)
Избелени 5211 20 00 (MTK)
Обагрени    
Със сплитка лито 5211 31 00 (MTK)
Със сплитка кепър, включително равноличен кепър, чийто повтор не превишава 4 5211 32 00 (MTK)
Други тъкани 5211 39 00 (MTK)
От прежди с различни цветове    
Със сплитка лито 5211 41 00 (MTK)
Тъкани, наречени „деним“ 5211 42 00 (MTK)
Други тъкани със сплитка кепър, включително равноличен кепър, чийто повтор не превишава 4 5211 43 00 (MTK)
Други тъкани    
Жакардови тъкани 5211 49 10 (MTK)
Други 5211 49 90 (MTK)
Печатани    
Със сплитка лито 5211 51 00 (MTK)
Със сплитка кепър, включително равноличен кепър, чийто повтор не превишава 4 5211 52 00 (MTK)
Други тъкани 5211 59 00 (MTK)
52.12 Други памучни тъкани    
С тегло, непревишаващо 200 g/m²    
Неизбелени    
Смесени предимно или само с лен 5212 11 10 (MTK)
Смесени с други текстилни материали 5212 11 90 (MTK)
Избелени    
Смесени предимно или само с лен 5212 12 10 (MTK)
Смесени с други текстилни материали 5212 12 90 (MTK)
Обагрени    
Смесени предимно или само с лен 5212 13 10 (MTK)
Смесени с други текстилни материали 5212 13 90 (MTK)
От прежди с различни цветове    
Смесени предимно или само с лен 5212 14 10 (MTK)
Смесени с други текстилни материали 5212 14 90 (MTK)
Печатани    
Смесени предимно или само с лен 5212 15 10 (MTK)
Смесени с други текстилни материали 5212 15 90 (MTK)
С тегло, превишаващо 200 g/m²    
Неизбелени    
Смесени предимно или само с лен 5212 21 10 (MTK)
Смесени с други текстилни материали 5212 21 90 (MTK)
Избелени    
Смесени предимно или само с лен 5212 22 10 (MTK)
Смесени с други текстилни материали 5212 22 90 (MTK)
Обагрени    
Смесени предимно или само с лен 5212 23 10 (MTK)
Смесени с други текстилни материали 5212 23 90 (MTK)
От прежди с различни цветове    
Смесени предимно или само с лен 5212 24 10 (MTK)
Смесени с други текстилни материали 5212 24 90 (MTK)
Печатани    
Смесени предимно или само с лен 5212 25 10 (MTK)
Смесени с други текстилни материали 5212 25 90 (MTK)


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.