CN8 / NC8 - 2023 57 CN8 / NC8 - 2023 - BG 59

CN8 / NC8 - 2023 - BG

I-Way To Customs

ГЛАВА 58
СПЕЦИАЛНИ ТЪКАНИ; ТЪФТИНГ ИЗДЕЛИЯ; ДАНТЕЛИ; ГОБЛЕНИ; ПАСМАНТЕРИЯ; БРОДЕРИИ

58.01 Изтъкани кадифета и плюшове и тъкани от шенилна прежда, различни от артикулите от № 5802 или 5806    
От вълна или от фини животински косми 5801 10 00 (MTK)
От памук    
Кадифета и плюшове, вътъчни, с неразрязан флор 5801 21 00 (MTK)
Рипсени кадифета и рипсени плюшове, вътъчни, с разрязан флор 5801 22 00 (MTK)
Други кадифета и плюшове, вътъчни 5801 23 00 (MTK)
Тъкани от шенилна прежда 5801 26 00 (MTK)
Кадифета и плюшове, основни 5801 27 00 (MTK)
От синтетични или изкуствени влакна    
Кадифета и плюшове, вътъчни, с неразрязан флор 5801 31 00 (MTK)
Рипсени кадифета и рипсени плюшове, вътъчни, с разрязан флор 5801 32 00 (MTK)
Други кадифета и плюшове, вътъчни 5801 33 00 (MTK)
Тъкани от шенилна прежда 5801 36 00 (MTK)
Кадифета и плюшове, основни 5801 37 00 (MTK)
От други текстилни материали    
От лен 5801 90 10 (MTK)
Други 5801 90 90 (MTK)
58.02 Хавлиени тъкани, различни от артикулите от № 5806; тъфтинг изделия, различни от продуктите от № 5703    
Хавлиени тъкани от памук 5802 10 00 (MTK)
Хавлиени тъкани от други текстилни материали 5802 20 00 (MTK)
Тъфтинг изделия 5802 30 00 (MTK)
58.03 Тъкани със сплитка гаце, различни от артикулите от № 5806    
От памук 5803 00 10 (MTK)
От естествена коприна или от отпадъци от естествена коприна 5803 00 30 (MTK)
Други 5803 00 90 (MTK)
58.04 Тюлове и други мрежести тъкани, с изключение на изтъканите и плетените изделия; дантели на парче, на ленти или на мотиви, различни от артикулите от № 6002 до 6006    
Тюлове и други мрежести тъкани    
Гладки 5804 10 10  
Други 5804 10 90  
Машинно изработени дантели    
От синтетични или изкуствени влакна 5804 21 00  
От други текстилни материали 5804 29 00  
Ръчно изработени дантели 5804 30 00  
58.05 Ръчно тъкàни гоблени (тип „Gobelins“, „Flandres“, „Aubusson“, „Beauvais“ и други подобни) и ръчно бродирани гоблени (например с полегат бод, с кръстосан бод), дори конфекционирани 5805 00 00  
58.06 Ленти, различни от артикулите от № 5807; ленти, състоящи се само от основа без вътък, чиито нишки са свързани с лепило    
Ленти от кадифе, от плюш, от тъкани от шенилна прежда или от хавлиени тъкани 5806 10 00  
Други ленти, съдържащи тегловно 5 % или повече прежди от еластомери или каучукови нишки 5806 20 00  
Други ленти    
От памук 5806 31 00  
От синтетични или изкуствени влакна    
С истински иви 5806 32 10  
Други 5806 32 90  
От други текстилни материали 5806 39 00  
Ленти, състоящи се само от основа без вътък, чиито паралелни нишки са свързани с лепило 5806 40 00  
58.07 Етикети, емблеми и подобни артикули от текстилни материали, на парче, на ленти или изрязани във форма или големина, небродирани    
Тъкàни    
С надписи или мотиви, получени чрез втъкаване 5807 10 10  
Други 5807 10 90  
Други    
От филц или от нетъкани текстилни материали 5807 90 10  
Други 5807 90 90  
58.08 Галони и ширити на парче; пасмантерийни артикули и аналогични орнаментни артикули, на парче без бродерия, различни от тези от трикотаж; пискюли, помпони и подобни артикули    
Галони и ширити на парче 5808 10 00  
Други 5808 90 00  
58.09 Тъкани от метални нишки и тъкани от метални прежди или от метализирани текстилни прежди от № 5605, от видовете, използвани за облекло, мебелиране или за подобни употреби, неупоменати, нито включени другаде 5809 00 00  
58.10 Бродерии на парче, на ленти или на мотиви    
Бродерии без видима основа (химични или въздушни бродерии и бродерии с изрязана основа)    
Със стойност, превишаваща 35 EUR/kg нетно тегло 5810 10 10  
Други 5810 10 90  
Други бродерии    
От памук    
Със стойност, превишаваща 17,50 EUR/kg нетно тегло 5810 91 10  
Други 5810 91 90  
От синтетични или изкуствени влакна    
Със стойност, превишаваща 17,50 EUR/kg нетно тегло 5810 92 10  
Други 5810 92 90  
От други текстилни материали    
Със стойност, превишаваща 17,50 EUR/kg нетно тегло 5810 99 10  
Други 5810 99 90  
58.11 Ватирани текстилни изделия, на парче, състоящи се от един или повече слоеве текстил, свързани с ватиращ материал и съединени чрез прошиване, капитониране или по друг начин, с изключение на бродериите от № 5810 5811 00 00 (MTK)


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.