CN8 / NC8 - 2023 58 CN8 / NC8 - 2023 - BG 60

CN8 / NC8 - 2023 - BG

I-Way To Customs

ГЛАВА 59
ИМПРЕГНИРАНИ, ПРОМАЗАНИ, ПОКРИТИ ИЛИ ЛАМИНИРАНИ ТЪКАНИ; ТЕХНИЧЕСКИ АРТИКУЛИ ОТ ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИАЛИ

59.01 Тъкани, промазани с лепило или нишестени материали от видовете, употребявани за подвързване на книги или в картонажното производство, производството на калъфи или за подобни приложения; копирни платна или транспаранти за рисуване; платна, подготвени за рисуване; твърдо гумирано платно и подобни твърди тъкани от видовете, използвани в шапкарството    
Тъкани, промазани с лепило или с нишестени материали от видовете, използвани за подвързване на книги и в картонажното производство, производството на калъфи или подобни приложения 5901 10 00 (MTK)
Други 5901 90 00 (MTK)
59.02 Платна за пневматични гуми, получени на основата на прежди с висока здравина, от найлон или от други полиамиди, от полиестери или от вискозна коприна    
От найлон или от други полиамиди    
Импрегнирани с каучук 5902 10 10 (MTK)
Други 5902 10 90 (MTK)
От полиестери    
Импрегнирани с каучук 5902 20 10 (MTK)
Други 5902 20 90 (MTK)
Други    
Импрегнирани с каучук 5902 90 10 (MTK)
Други 5902 90 90 (MTK)
59.03 Тъкани, импрегнирани, промазани, покрити или ламинирани с пластмаси, различни от тези от № 5902    
С поли(винилхлорид)    
Импрегнирани 5903 10 10 (MTK)
Промазани, покрити или ламинирани 5903 10 90 (MTK)
С полиуретан    
Импрегнирани 5903 20 10 (MTK)
Промазани, покрити или ламинирани 5903 20 90 (MTK)
Други    
Импрегнирани 5903 90 10 (MTK)
Промазани, покрити или ламинирани    
С производни на целулозата или с други пластмаси, като текстилният материал съставлява лицето 5903 90 91 (MTK)
Други 5903 90 99 (MTK)
59.04 Линолеуми, дори изрязани; подови настилки, съставени от един слой или от едно покритие, нанесено върху текстилна основа, дори изрязани    
Линолеуми 5904 10 00 (MTK)
Други 5904 90 00 (MTK)
59.05 Стенни облицовки от текстилни материали    
Съставени от прежди, разположени успоредно върху основа 5905 00 10  
Други    
От лен 5905 00 30  
От юта 5905 00 50  
От синтетични или изкуствени влакна 5905 00 70  
Други 5905 00 90  
59.06 Гумирани тъкани, различни от тези от № 5902    
Лепливи ленти с широчина, непревишаваща 20 сm 5906 10 00  
Други    
От трикотаж 5906 91 00  
Други    
Платна, посочени в забележка 5, буква в) от настоящата глава 5906 99 10  
Други 5906 99 90  
59.07 Други импрегнирани, промазани или покрити тъкани; рисувани платна за театрални декори, за фон на ателиета или за аналогични приложения 5907 00 00 (MTK)
59.08 Фитили, изтъкани, сплетени или плетени от текстилни материали, за лампи, нагреватели, запалки, свещи или за други подобни; нажежаващи се чорапчета и тръбовидни плетени платове, служещи за тяхното производство, дори импрегнирани 5908 00 00  
59.09 Маркучи за помпи и подобни маркучи, от текстилни материали, дори армирани или с допълнения от други материали    
От синтетични влакна 5909 00 10  
От други текстилни материали 5909 00 90  
59.10 Транспортни ленти или трансмисионни ремъци от текстилни материали, дори импрегнирани, промазани, покрити или ламинирани с пластмаси или подсилени с метал или с други материали 5910 00 00  
59.11 Текстилни продукти и артикули за техническо приложение, посочени в забележка 8 на настоящата глава    
Тъкани, филцове и тъкани, съчетани с филц, импрегнирани, промазани или покрити с един или повече слоя каучук, кожа или други материали, от видовете, използвани за производството на гарнитури за дараци и аналогични продукти за други технически приложения, включително кадифените ленти, импрегнирани с каучук за покритие на кросна 5911 10 00  
Тъкани за пресяване и прецеждане (за сита), дори конфекционирани 5911 20 00  
Тъкани и филцове, безконечни или снабдени със свързващи средства от видовете, използвани за машините за производство на хартия или за подобни машини (например за целулозна маса, за азбестоцимент)    
С тегло на m², по-малко от 650 g    
От естествена коприна, от синтетични или изкуствени влакна    
Тъкани от видовете, използвани в машини за производство на хартия (например за формоване на хартия) 5911 31 11 (MTK)
Други 5911 31 19  
От други текстилни материали 5911 31 90  
С тегло на m², равно или по-голямо от 650 g    
От естествена коприна, от синтетични или изкуствени влакна    
Тъкани с покривен слой от кече от видовете, използвани в машини за производство на хартия (например пресови филцове) 5911 32 11 (MTK)
Други 5911 32 19 (MTK)
От други текстилни материали 5911 32 90  
Филтриращите тъкани от видовете, използвани за маслените преси или за аналогични технически цели, от текстилен материал или от човешки коси 5911 40 00  
Други    
От филц 5911 90 10  
Други    
Самозалепващи се кръгли тампони за полиране от видовете, използвани при производството на полупроводникови пластини (wafers) 5911 90 91  
Други 5911 90 99  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.